Na jaren eindelijk trolleybus 2.0 in Arnhem

trolleybus ov9292 9292ov martenv.comEen nieuw soort trolleybus gaat in Arnhem worden ingezet.

Het idee van een trolleybus die los kan rijden van de bovenleiding werd jaren geleden al bedacht en de introductie hiervan werd al meerdere malen aangekondigd.

Trolleybus 2.0 in Arnhem

Maandagmiddag werd het idee eindelijk werkelijkheid en twee trolley 2.0-bussen werden verwelkomd in Arnhem. Kiepe Electric heeft daarvoor twee bestaande HESS-trolleybussen omgebouwd en ze uitgerust met een accupakket.

Al in 2014 zou het Nederlandse bedrijf EL-KW een dergelijk prototype ontwikkelen, maar het prototype was niet klaar op de geplande leverdatum. Daarna nam Vosloh Kiepe het project over, al bleek de planning nog steeds te positief.

In 2016 werd namelijk nog verwacht dat het al in 2019 mogelijk zou kunnen zijn om 74 gasbussen te vervangen door deze nieuwe voertuigen. Nu wordt een uitbreiding van het aantal 2.0-trolleybussen niet voor 2022 verwacht.

In 2023 is het de ambitie om een volledig zero emissie-busconcessie aan te bieden.

In Motion Charging

Het is een uniek project in Nederland, omdat de bussen energie krijgen via In Motion Charging. Tijdens het rijden aan de bovenleiding worden de voertuigen opgeladen, zodat ze daarna tien kilometer los van de bovenleiding kunnen rijden.

Dit laden duurt maar een paar minuten. Het grootste voordeel daarvan is dat de bussen op die manier voor het laden niet uit de dienstregeling genomen hoeven te worden.

Bovendien kunnen de bussen bij wegwerkzaamheden gemakkelijker een andere route rijden als daar geen bovenleiding is. De huidige trolleybussen gebruiken daarvoor een dieselmotor, maar daardoor zijn deze bussen minder duurzaam.

En hoewel deze bussen in eerste instantie gaan rijden op de bestaande lijn 1 tussen Oosterbeek en Velp, wordt op langere termijn overwogen om de bussen op het later moment in te zetten voor regionale lijndiensten en busverbindingen in het buitengebied.

Trolley-infrastructuur

De bussen werden maandagmiddag verwelkomd door de Gelderlandse gedeputeerde Conny Bieze, burgemeester Ahmed Marcouch en Hermes-directeur Juul van Hout.

De burgemeester liet weten trots te zijn op de trolleybus infrastructuur in Arnhem, waardoor het nu mogelijk is om het OV nog verder te verduurzamen. “De bus is niet alleen goed voor passagiers, maar ook voor mensen die de bus helemaal niet nemen, vanwege de schone lucht.

Duurzaam OV

Bieze sprak ook over het belang van duurzaam OV in de provincie en hoe daarvoor pilots worden uitgevoerd. Behalve deze vernieuwde trolleybus, wordt in Gelderland ook gekeken naar voertuigen op waterstof en elektrische bussen die niet aan een bovenleiding rijden, wordt gekeken.

Bovendien zit een experiment met een trolleybus van 12 meter in de planning. Eerder al werd in Arnhem een oplaadpunt voor elektrische auto’s in gebruik genomen dat zijn stroom onder meer krijgt van remmende trolleybussen.

Samenwerking verschillende partijen

Directeur bij Breng-moeder Hermes, Juul van Hout, roemde de innovativiteit van de trolleybus 2.0 en de samenwerking met verschillende partijen, zoals Kiepe Electric en Euregio die hiervoor de fondsen beschikbaar heeft gesteld.

“We zijn altijd aan de weg blijven timmeren met nieuwe stappen op het gebied van duurzaamheid en zijn heel blij dat we dit project met een aantal partners tot leven hebben kunnen brengen.”

Hij benadrukte ook dat deze nieuwe vorm een prominente plaats verdiende in de nieuwe aanbesteding die eraan komt. In de afgelopen decennia lag het voortbestaan van de trolley nog wel eens onder vuur.

Van Hout ziet echter kansen om de energie die wordt opgewekt door de trolleybus ook te gebruiken om de dynamische reisinformatie aan te sturen of de chipkaart op te wekken.

“We zijn pas in het begin van de mogelijkheden en zal verschil maken of je straks wel of niet de infrastructuur voor trolley wilt houden. Daar moeten we nog een hele slag in kunnen maken”, vertelde Van Hout.

Zelflerende bus

De HESS-bussen kunnen dus gedurende de route losgekoppeld worden van de bovenleiding. Via speciale trechterbakken die aan de bovenleiding hangen, kan er weer contact gemaakt worden met de bovenleiding.

Die hangen op dit moment op een beperkt aantal plekken, maar dat kan relatief gemakkelijk worden uitgebreid als daaraan behoefte is.

Trechterbakken

De ombouw van de bussen tot trolleybus is verzorgd door Kiepe Electric in Arnhem. Daarbij hebben ook monteurs van Breng meegekeken. De twee verbouwde bussen beschikken nu over e...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ERTMS is ingehaald door de tijd

Eén van de keuzes die is gemaakt bij de ontwikkeling van ERTMS, is dat de intelligentie in de trein komt.

Joris van Dijk van de TU Delft en Eelco Schrik van Mott MacDonald wilen dit omdraaien. Zij vinden dat de intelligentie in de infrastructuur moet komen. Zij zijn van mening dat ERTMS niet het eindstation is en nodigen de spoormarkt uit om hierover in discussie te gaan tijdens RailTech Europe.

COLUMN – In 1989 is door het ERRI (European Rail Research Institute) begonnen met het opstellen van de ERTMS specificatieset voor Europees spoorverkeer.

Het oorspronkelijke doel hiervan was om onder andere interoperabiliteit voor trans-Europees spoorverkeer te faciliteren en capaciteit te verhogen met snellere treinen en kortere opvolgtijden binnen een systeem met minder componenten en een zeer hoge veiligheidsstandaard.

Frisse blik

We zijn nu 30 jaar verder en waar er sinds de start geen gebrek is geweest aan aandacht voor dit systeem, moeten we constateren dat ERTMS anno 2019 nog geen enkel bestaand systeem in volledigheid heeft vervangen.

Buiten de EU liggen inmiddels meer spoorkilometers ERTMS dan erbinnen en uitrolprogramma’s díe er zijn worden veelal geplaagd door moeizame totstandkoming, hoge kosten en vertraging.

De oorspronkelijke specificatieset die midden jaren 90 klaar was, is qua omvang inmiddels verveelvoudigd, maar technologisch vrijwel niet vernieuwd.

Geen bemoedigend resultaat, ondanks de vele betrokken personen en organisaties (o.a. ERA, ERTMS Users Group, UNISIG). Tijdens regelmatige gelegenheden, waar al vele jaren gesprekken over dit onderwerp worden gevoerd, is er beperkte voortgang geboekt en lijkt er sprake van een aaneenschakeling van herhalingen.

Durven wij met een frisse blik te (her)evalueren waar we eigenlijk mee bezig zijn? Hoe sluit het vraagstuk ERTMS aan bij het eigenlijke doel en de mogelijkheden anno 2019? Zetten wij in op daadwerkelijke realisatie en het omarmen van innovatie, of houden wij alleen het gesprek in stand?

Zitten wij nog wel op het juiste spoor met ERTMS?

Domme trein

Eén van de fundamentele keuzes die bij de ontwikkeling van ERTMS in zijn huidige vorm is gemaakt, is dat de intelligentie in de trein komt, resulterend in losse afzonderlijke intelligente ‘robots’, die met elkaar communiceren en zich bewegen over de spoorinfrastructuur, terwijl zij onderling veilige afstand bewaken.

Het lijkt alsof dit een doel op zich is geworden, maar sluit dit wel aan bij de huidige vraag en behoefte?

Laten wij eens 180 graden draaien en in een gedachtenexperiment kijken naar de tegenovergestelde ontwikkeling: intelligentie in de infrastructuur, oftewel we maken de treinen zo dom mogelijk en brengen alle intelligentie onder in de baan.

De parallel met de luchtvaart ligt voor de hand: vliegtuigen zijn volledig volgend aan de luchtverkeersleiding, omdat die het overzicht heeft, de vliegtuigen niet (als individu noch als groep).

Alleen in afgelegen gebieden, als zij niet onder directe aansturing van de luchtverkeersleiding vallen, bijvoorbeeld boven de oceaan, bewaken vliegtuigen zelf hun onderlinge veilige afstand.

ERTMS is echter geënt op het idee dat de gehele infrastructuur bediend gebied is, m.a.w. álles valt onder de verkeersleiding, dus het zou geen onlogische keuze zijn juist bij de infrastructuur alle intelligentie onder te brengen en de treinen zo dom mogelijk te maken.

Domme trein

Het introduceren van de ‘domme trein’ zou de volgende gunstige effecten hebben:

Vereenvoudigd dataprotocol: Zeer beperkt aantal commando’s die de trein 1-op-1 opvolgt en alleen antwoordt met zijn huidige positie;

Bevordering interoperabiliteit: Domme treinen zijn eenvoudiger over te nemen tussen aangrenzende traffic management systemen, ook over landsgrenzen;

Minder materieelonttrekkingen voor updates in boordsoftware: Eenvoudige boordsoftware van domme treinen is minder gevoelig voor updates;

Minder testen: Domme treinen zijn eenvoudiger te testen en eenvoudiger toe te laten, zonder tussentijdse revisies en certificering;

Traffic flow control: Domme treinen kunnen op snelheid worden gestuurd, zodat de -flow- van het treinverkeer op het netwerk kan worden beheerst;

Energiezuinig rijden: Optimalisatie naar zo laag mogelijk energiegebruik wordt mogelijk. Zelfs het omgaan met vermogensfluctuaties (wind / zonne-energie);

Limiteren van spoorschade: Computergestuurde tractie kan beter worden afgesteld in vergelijking tot individuele beslissingen machinist;

ATO binnen handbereik: Automatisch rijden wordt gemakkelijker implementeerbaar met domme treinen;

Eenvoudiger hack-preventie: Slimme infra is een enkel systeem wat moet worden bewaakt In tegenstelling tot slimme treinen die onafhankelijk van elkaar losse systemen vertegenwoordigen.

Slimme infrastructuur

Bij de implementatie van slimme infrastructuur dienen eigenschappen van de trein (in ieder geval massa, topsnelheid en remeigenschappen) bekend te zijn voor vertrek van de trein. Noodzakelijk is verder een continu locatiesignaal van zowel voor- als achterzijde trein. T.b.v. positiebepaling, snelheid en continue bewaking van de compleetheid van de trein (treinintegriteit).

Eventuele technische storingen aan infrastructuur- en/of treinzijde moeten worden opgelost met adequate en veilige afhandelscenario’s.

ERTMS level 3

In zekere zin zijn dit vergelijkbare uitdagingen als die er al waren voor ERTMS Level 3, dus kan er worden voortgeborduurd op de reeds gedane ontwikkelingen. Daarnaast ligt het voor de hand dat er intensieve communicatie nodig is. Om de domme trein continu aan te sturen vanuit de intelligente infrastructuur.

En tegelijk zullen er slimme ideeën moeten worden gevormd voor de cryptografische beveiliging van het communicatiekanaal. Waarbij er bijvoorbeeld kan worden gedacht aan de introductie van block chain-technologie.

Last but not least, moet de migratie van bestaande ERTMS-technologie naar deze nieuwe technologie in ogenschouw worden genomen. Om lange termijn investeringen in de bestaande technologie te respecteren.

Bigger picture

Kort geformuleerd is het hoofddoel van ERTMS om optimaal gebruik te maken van beschikbare spoorinfrastructuur en maximale, veilige, interoperabele vervoerscapaciteit. Tegen minimaal energiegebruik te bereiken door gebruik van een computergestuurd systeem.

Automatisch rijden (ATO) lijkt hiervan de ultieme uitvoering. Laten wij als nieuw doel ATO centraal stellen en ons de vraag stellen hoe ERTMS hieraan kan bijdragen.

Rol van Mens

De rol van de mens zal hierbij tevens opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Welke rol hebben de machinist en de treindienstleider nog bij een automatisch rijdend vervoerssysteem?

Waar kunnen mensen nog echt van waarde zijn bij goed ingepaste technologie? Automatisch rijden op de baan is vele malen beter controleerbaar in vergelijking tot automatisch rijden op de weg.

Sinds meerdere jaren wordt er getest op openbare wegen met automatisch rijdend personenverkeer. Eventueel gevaarlijke situaties zijn inhalen, afstand houden en bochten. In het geval van spoor, zijn deze in vergelijking tot het wegennet bijna te verwaarlozen.

Technologie

Met de huidige kennis en technologie is het reeds mogelijk treinen veilig te laten rijden op gecontroleerde infra. Dit gebeurt al op systemen elders, bijvoorbeeld de metro van Kopenhagen. Als we ATO als doel stellen, kunnen we niet anders stellen dan dat de stoel van de machinist verdwijnt.

Laten we bij ERTMS niet langer denken in groeistappen (levels), maar in een implementatiemodel dat past bij de eigenlijke vraag met technologie van 2019; Meer treinen, dichter op elkaar, met hogere snelheid, die zuinig zijn met energie en gemakkelijk de grens over kunnen ten be...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Test zelfrijdende treinen van start in Groningen

zelfrijdende treinen ov9292 9292ov martenv.comIn Groningen rijden vanaf vandaag zelfrijdende treinen vanuit Groningen naar Zuidhorn.

De provincie Groningen, ProRail, Arriva Nederland en Stadler gaan vanaf zaterdag 9 maart proeven uitvoeren met Automatic Train Operation (ATO). De nieuwe, zelfrijdende treinen techniek wordt voor het eerst met een passagierstrein op het Nederlandse spoor getest.

Zelfrijdende treinen in Groningen

Dat gebeurt op het traject tussen de stad Groningen en Zuidhorn. Volgens de betrokken partijen is de start van het experimenty een historisch moment voor de spoorsector en één van de innovaties die een oplossing kan bieden voor het toekomstig mobiliteitsprobleem in Nederland.

ATO ondersteunt de machinist om de trein preciezer te laten rijden en stoppen. Dit systeem functioneert voor de machinist als een automatische piloot, Grade of Automation level 2 (GoA2). Hierbij neemt de trein bepaalde rijtaken over van de machinist, maar de machinist is wel in de cabine aanwezig en houdt toezicht.

Tweede test

De proef in Groningen is het vervolg op een soortgelijke test op de Betuwelijn in december 2018. Toen deden spoorgoederenvervoerder Rotterdam Rail Feeding, ProRail en Alstom een testrit met een zelfrijdende locomotief. In Groningen wordt voor de eerste keer beproefd met een personentrein.

Een ander belangrijk verschil is dat de Betuwelijn is beveiligd met het nieuwe Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. De treinen die rijden op het traject Groningen Zuidhorn zijn uitgerust met het huidi...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Succesvolle proef Betuweroute ‘aftrap voor automatisch rijden op het spoor’

Volgens manager Innovatie Chris Verstegen van ProRail is woensdag met het experiment op de Betuweroute “de aftrap voor het tijdperk van automatisch rijden” op het spoor gegeven.

Spoorgoederenvervoerder Rotterdam Rail Feeding, ProRail en Alstom voerden woensdag een succesvolle testrit uit met een zelfrijdende locomotief. In de cabine van de trein waren ProRail-directeur Pier Eringa, minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur, een machinist en een beproevingsritleider aanwezig.

Minister Cora van Nieuwenhuizen mocht op de startknop van het zelfrijdende treinen systeem drukken, daarna vertrok de locomotief die op eigen initiatief verder reed.

Tijdens de proef reed de locomotief tussen het bestaande treinverkeer op de Betuweroute, volgens ProRail en Alstom een wereldprimeur. De testrit was voor aanwezige journalisten en betrokkenen via een livestream te volgen.

Automatic Train Operation

Voorafgaand aan de zelfrijdende treinen proef werd het Automatic Train Operation-systeem in de locomotief ingebouwd. Tijdens de proef werd er onder Grade of Automation level 2 (GoA2) gereden, waarbij de trein bepaalde rijtaken overneemt van de machinist. Maar de machinist wel in de cabine aanwezig is en toezicht houdt.

De locomotief legde een traject van 100 kilometer in beide richtingen af, waarbij verschillende functionaliteiten van het systeem werden getest. Tijdens het experiment reed de locomotief volgens een bepaalde dienstregeling.

Hierbij werd gekeken of het voertuig punctueel en nauwkeurig op de juiste locatie stopte. Ook werd een situatie gesimuleerd, waarbij de trein moest afwijken van de dienstregeling en moest anticiperen op een nieuwe situatie.

Angst machinist weghalen

ProRail-directeur Pier Eringa benadrukt dat het doel van deze proef niet is dat de machinist uit de cabine verdwijnt, maar dat hij “maximaal wordt ondersteund met de technieken die er al zijn”. Door de automatische piloot toe te voegen wordt de machinist meer “een begeleider van de besturing van de trein”.

Daardoor is volgens hem de menselijke factor niet meer de beperkende factor, “maar zorgt de combinatie mens en techniek dat er veel meer mogelijk is op het spoor”.

Ook minister Van Nieuwenhuizen geeft aan “de angst van machinisten weg te willen halen die bang zijn voor hun baan”. “Een machinist blijft nodig bijvoorbeeld als er iemand naast het spoor loopt of er een boom op het spoor valt. De baan van een machinist zal veranderen door digitalisering, maar de machinist verdwijnt niet.”

Experimenteerwet spoor

Volgens Eringa zit soms ingewikkelde regelgeving de ontwikkeling van technieken zoals ATO in de weg. Hij wijst erop dat het daardoor moeilijk is om nieuwe technologieën op het spoor te beproeven. Van Nieuwenhuizen: “Ik heb onlangs de experimenteerwet doorgevoerd voor het wegverkeer.

Ik kan me voorstellen dat dit ook voor het spoor mogelijk moet zijn.” De experimenteerwet voor het wegverkeer maakt het makkelijker voor bedrijven om onder andere experimenten uit te voeren met zelfrijdende voertuigen. Eringa wijst erop dat dit voor het spoor nog niet is geregeld.

Alwin van Meeteren, directeur Alstom Utrecht, legt uit dat automatisch rijden op het spoor al mogelijk is. “De techniek ATO is niet nieuw, maar de toepassing ervan wel. De proef op de Betuweroute is uniek in de wereld.”

Alstom is de leverancier van het ATO-systeem en heeft al diverse metrolijnen zoals in Singapore, Hong Kong en Lyon uitgerust met deze techniek.

Volledig zelfrijdende metro’s

Inmiddels rijden er al op verschillende plekken in de wereld volledig zelfrijdende metro’s (GoA4). Een belangrijk verschil tussen een metroverbinding en het reguliere spoor is echter dat metrolijnen vaak afgesloten zijn en geen tot weinig overwegen hebben.

Vandaar dat het toezicht van de machinist van belang is. “Tijdens de proef doen we geen dingen die onveilig zijn, maar gaan we binnen het veiligheidsprofiel zaken optimaliseren”, legt van Meeteren uit.

De Betuweroute is uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Dit zorgt ervoor dat er veilig kan worden gereden.

Aftrap tijdperk

Volgens manager Innovatie Chris Verstegen van ProRail is met het experiment op de Betuweroute “de aftrap van het tijdperk van automatisch rijden” op het spoor gegeven.

Begin volgend jaar start een experiment waar in samenwerking met Arriva en leverancier Stadler wordt proefgereden tussen Groningen en Zuidhorn. Op dit traject wordt de ATO-techniek gecombineerd met Automatische Treinbeïnvloeding, Nieuwe Generatie (ATB NG), het nationale beveiligingssysteem.

Het feit dat het programmabureau ERTMS de grot...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Strukton: geen corruptie bij metroproject Riyad

strukton ov9292 9292ov martenv.comStrukton heeft niets fouts gedaan voor het verkrijgen van een deelname aan een metroproject in Riyaad.

Er is niet gefraudeerd bij het verkrijgen van de opdracht voor het metroproject in Riyad in Saoudi-Arabië. Dat zegt bestuursvoorzitter Gerard Sanderink van Strukton in reactie op een inval van de FIOD op 15 februari in het kantoor van het spoorbedrijf in Utrecht.

Strukton niet gefraudeerd voor gunning project

“Het project is gegund op basis van de laagste prijs.” De FIOD doet onder leiding van het Openbaar Ministerie op dit moment onderzoek naar Strukton International en Strukton Civiel Projecten.

Het bedrijf wordt op verdacht van corruptie en valsheid in geschrift bij het verkrijgen van de opdracht voor het grote metroproject. Volgens het OM zijn diverse doorzoekingen op meerdere locaties van de onderneming geweest waarbij administratie in beslag is genomen.

Strukton geeft in een reactie aan dat het bedrijf “enorm veel waarde hecht aan integer zaken doen” en “nooit steekpenningen betaalt”. “Deze gebeurtenissen raken mij persoonlijk en ik vind het vervelend voor alle medewerkers van Strukton”, aldus bestuursvoorzitter Sanderink.

Consortium FAST

Strukton werd in juli 2012 door consortiumleider FCC uitgenodigd om in het internationale consortium FAST mee te dingen naar het metroproject in Riyad.

Naast Strukton nemen Alstom, Samsung, Setec, Typsa, FCC en Freyssinett ook deel aan het consortium. FAST werd daarna gekwalificeerd voor het metroproject. Strukton heeft in het consortium een aandeel van 15 procent.

Het consortium is verantwoordelijk geweest voor de prijsvoering en aanbieding van het project. De aanbieding is op 20 februari 2013 bij de opdrachtgever ingediend.

Volgens Strukton diende het consortium FAST voor alle zes nieuw aan te leggen metrolijnen de laagste prijs in. Uiteindelijk gunde opdrachtgever Arriyadh Development Authority (ADA) FAST drie van de zes metrolijnen (lijn 4, 5 en 6). De andere lijnen werden aan twee andere consortia gegund.

Lokale agent

Strukton stelde vlak voor het indienen van de definitieve aanbieding het bedrijf Somo als lokale agent in. Deze partij ontvangt volgens het bedrijf een vast percentage van de contractwaarde voor zijn werkzaamheden.

“Ze zijn niet betrokken geweest bij het indienen van de aanbieding of bij de prijsvorming. Zij ondersteunen bij de uitvoering. Riyad is een wereldstad. We hebben niet de lokale kennis.

Dan is het normaal dat je een agent inhuurt die bij de operatie bij de logistieke zaken ondersteuning kan bieden”, licht woordvoerder Irene van Dam van Strukton toe. Het is onbekend of de inhuur van de lokale agent een rol heeft gespeeld in de verdenkingen richting Strukton.

Naast de logistieke ondersteuning ondersteunt de agent Strukton ook bij het het opheffen van belemmeringen om het werk goed uit te kunnen voeren als er bijvoorbeeld politiek onrust is.

De opdracht aan Somo voldeed volgens Strukton aan alle wet- en regelgeving. “Betalingen vinden plaats rechtstreeks naar dit bedrijf, op basis van facturen en betaling gebeurt enkel bancair. Daarmee is alles transparant en traceerbaar”, aldus het spoorbedrijf.

Onbemand metrosysteem

Het project voor het onbemand metrosysteem is in totaal 176 kilometer lang met 87 stations. Het gaat om ‘s werelds langste metrosysteem. Het contract van FAST betreft het ontwerp en...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

65 miljoen voor horecagelegenheden en toiletten op stations

NS trekt de komende vijf jaar 65 miljoen euro uit om circa 200 kleinere stations een upgrade te geven. Dan gaat het bijvoorbeeld om nieuwe Stationshuiskamers of andere wachtruimtes met koffie, vernieuwde toiletten en een watertappunt. Volgens NS is een comfortabel station belangrijk voor een prettige treinreis.

De spoorvervoerder heeft in de afgelopen jaren al een flink aantal grote stations onder handen genomen en daardoor zijn treinreizigers nu veel positiever over de Nederlandse treinstations. 76 procent van de reizigers geeft de treinstations een 7 of hoger. In 2014 was dit nog 65 procent.

Ervaring reizigers

Ook een aantal kleinere stations is al aantrekkelijker gemaakt, zoals station Bilthoven. Sinds de verbouwing in 2015 heeft dit station een modern en toegankelijk toilet en een Stationshuiskamer.

Reizigers blijken dit erg te waarderen en voelen zich ook veiliger op Bilthoven. De waardering voor dit station steeg van 63 procent in 2014 naar 90 procent in 2018.

Volgens president-directeur Roger van Boxtel is het station bepalend voor de reiservaring. “We willen in Nederland betrouwbaar, comfortabel en op een schone manier reizen. De stations bepalen voor een groot deel bepalend voor de ervaring van onze reizigers.

Na de succesvolle verbouwingen van de grote stations als Rotterdam Centraal, Breda, Arnhem Centraal en Utrecht Centraal, willen we nu andere stations aangenamer maken. Belangrijk, want een derde van de treinreizigers reist juist via een kleiner station.”

Horecagelegenheden

Nog dit jaar is NS van plan om op 9 stations nieuwe Stationshuiskamers te openen, waarmee het totale aantal op 25 komt. In 2021 moet dat aantal met nog eens tien stuks zijn gegroeid.

Op plekken waar geen Stationshuiskamer wordt gebouwd, wil NS wel een meer comfortabele wachtruimte voor reizigers creëren. Daarom wordt gekeken naar een mogelijke Kiosk of naar samenwerkingen met lokale ondernemers en partners.

Bovendien wordt in samenwerking met ProRail gewerkt aan vernieuwde toiletten op 92 kleine stations, waar reizigers contactloos kunnen betalen. Op die manier komt 90 procent van alle reizigers langs een modern, schoon en toegankelijke stationstoilet.

Stationswaardering

NS meet de waardering voor de stations jaarlijks via de Stationsbelevingsmonitor. In 2018 namen 80.551 reizigers aan het onderzoek deel, waarvan 76 procent de stations beoordeelde met ee...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Forse stijging aantal busreizigers in Haarlem/IJmond

busreizigers ov9292 9292ov martenv.comDe afgelopen paar jaren zijn er steeds meer busreizigers gekomen in de regio Haarlem/IJmond.

Het aantal busreizigers in de regio Haarlem/IJmond is in de afgelopen twee jaar met 21 procent toegenomen. Dit is onder meer te danken aan een hoogwaardige busverbinding, hogere frequenties in de spitsuren en extra lijndiensten.

Busreizigers stijging Haarlem/IJmond

Hierdoor sluit het aanbod tegenwoordig beter aan bij de wensen van de reiziger en kiezen meer mensen voor de bus, meent de provincie Noord-Holland.

Overigens is er wel een duidelijk verschil te zien in het busgebruik aan de noordelijke en zuidelijke kant van het Noordzeekanaal. Buslijnen in het zuiden zijn beduidend succesvoller met meer busreizigers dan die in het noorden. Een van de verklaringen daarvoor zou kunnen zijn dat de aansluiting tussen bus en trein niet overal optimaal is.

Stimulans busvervoer

In oktober 2018 reisden er ruim 100.000 meer busreizigers dan in oktober 2016. Volgens Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit in de provincie Noord-Holland, is de toename een signaal dat ze goed bezig zijn in de regio Haarlem/IJmond.

“Een mooi resultaat in 2 jaar tijd. Fijn dat het nieuwe aanbod van het busvervoer zo veel nieuwe busreizigers oplevert.” Het busvervoer in de regio heeft een stimulans gekregen door de vrije busbaan tussen Haarlem en Velsen en twee nieuwe R-netlijnen.

Bovendien is in september 2017 de nieuwe OV-concessie Haarlem/IJmond van start gegaan, wat er onder andere toe heeft geleid dat er meer bussen rijden in de spits.

Door die hogere frequentie maken nu meer reizigers gebruik van de bussen tussen IJmuiden en Haarlem en tussen IJmuiden en Amsterdam-Sloterdijk.

Aansluiting treinen

Hoewel het busgebruik flink in de lift zit, is dus niet overal groei op te merken. Aan de zuidelijke kant van het Noordzeekanaal kiezen reizigers vanwege langdurige werkzaamheden vaak voor een alternatief.

De grootste problemen bevinden zich echter op lijnen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord. Hier wordt het busvervoer volgens de provincie wellicht gehinderd door het wegvallen van de intercity’s op de lijn Haarlem – Beverwijk – Alkmaar.

“Er rijden nu alleen Sprintertreinen op dit traject en de aansluiting daarvan op de buslijnen vinden busreizigers minder aantrekkelijk. Dit is op alle buslijnen te merken, maar vooral op lijn 78 tussen Beverwijk en Wijk aan Zee.

Op deze lijn hebben de bus en trein niet altijd een goede aansluiting op station Beverwijk NS.” Verder zijn de gevolgen van de langdurige sluiting van de Velsertun...

Lees verder...

Bron: ovpro.nl

Raildempers Brabantroute verminderen geluidsoverlast

Op de Brabantroute tussen Dordrecht en Venlo worden de komende maanden op diverse plekken in het spoor raildempers geplaatst om de geluidsoverlast van voorbijrijdende treinen te verminderen.

In totaal gaat het om ongeveer honderdduizend raildempers die grotendeels met de hand worden gemonteerd.

Raildempers zijn een soort stalen blokken met kunststof die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld zo’n drie decibel.

Plaatsing raildempers

De eerste blokken zijn begin dit jaar al geplaatst in Helvoirt. Op dit moment worden er raildempers geplaatst in Dordrecht, Tilburg, Dorst en Gilze-Rijen. De komende maanden volgen dan nog Breda, Oisterwijk, Best, Oirschot, Horst aan de Maas, Venlo, Lage Zwaluwe, Oosterhout en Helmond.

In totaal gaat om meer dan 15 kilometer spoor dat wordt voorzien van raildempers. Om het treinverkeer niet te hinderen, gebeurt de montage met name in de nacht. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd omdat de werkzaamheden hinder kunnen veroorzaken in de omgeving.

Robuuste Brabantroute

De plaatsing van de raildempers is onderdeel van de aanpak Robuuste Brabantroute. Daarin werken de provincies Noord-Brabant en Limburg samen met het Rijk, ProRail en gemeenten. Ten behoeve van een veilige, slimme en duurzame afwikkeling van het spoorvervoer over de Brabantroute van Moerdijk tot Venlo.

In het kader van hetzelfde project is eerder al de spoorwegveiligheid vergroot door meer seinen te voorzien van het beveiligingssysteem ATB Vv. Los van het project Robuuste Brabantroute wordt een deel van de honderdduizend raildempers geplaatst in directe opdracht van de gemeenten Haaren, Ooster...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Toekomstbeeld Openbaar Vervoer te veel gericht op Randstad

toekomstbeeld ov9292 9292ov martenv.comDe staatssecretaris heeft in haar toekomstbeeld van het Openbaar Vervoer alles buiten de Randstad vergeten.

De kabinetsplannen om de spoorverbindingen te verbeteren zijn niet overal in goede aarde gevallen. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie hekelt het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040, dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

Toekomstbeeld OV alleen voor Randstad

De focus ligt hierin volgens hem te veel op de Randstad en op de grote steden. “Dit is geen Randstadkabinet.” Segers uitte zijn kritiek afgelopen zaterdag tijdens een partijcongres in Zwolle. “Alle verbeterde treinverbindingen leidden naar de Randstad en alles stopte bij Zwolle.

Hoe dierbaar Zwolle ons ook is, er gaat echt nog wel iets boven Zwolle. Er gaan zeker nog drie provincies boven Zwolle en ook het oosten van Overijssel en het zuiden van Nederland mogen niet vergeten worden.”

De partijleider kondigde aan in gesprek te willen met Van Veldhoven over haar plannen om tussen de negen grootste Nederlandse steden in 2040 om de tien minuten een trein te laten rijden.

Groningen vergeten

Ook uit verschillende regio’s kwam er kritiek op de plannen. “Ondoordacht”, zo oordeelt Ton Schroor, directeur VNO-NCW MKB Noord, over het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer van Veldhoven. “In de visie die zij voor ogen heeft, slaat zij Noord-Nederland en Noord-Duitsland volledig over.”

Volgens Schroor sluit de staatssecretaris met haar plannen een derde van Nederland uit. “Zij noemt bovendien negen grote steden, maar vergeet de vijfde grootste stad van Nederland: Groningen. Dat kan niet waar zijn.”

Dat Groningen niet genoemd wordt, is volgens Schroor niet te rijmen met de testrit die een week geleden werd gereden om te kijken hoe de intercity tussen Groningen en de Randstad sneller kan.

De werkgeversorganisatie pleit al jaren voor een snelle treinverbinding tussen het noordelijk deel van het land en de Randstad. Het is volgens Schroor een voorwaarde om het vestigingsklimaat in Noord-Nederland te versterken.

Zeeland

Ook de provincie Zeeland is niet gelukkig met openbaar vervoerplannen van de staatssecretaris. Dat de verbinding tussen Zeeland en Breda verbeterd wordt, noemde gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) in de Statenvergadering van afgelopen vrijdag positief, zo schrijft de regionale krant PZC.

Maar dat is voor veel Zeeuwen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen, slechts een gedeeltelijke oplossing. Er is immers ma...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Arriva past dienstregeling op Maaslijn aan na ongeval

Door een botsing tussen een trein en een bestelbus in het Limburgse Beesel, heeft Arriva momenteel een trein minder ter beschikking op de Maaslijn. Om die reden heeft de vervoerder een aanpassing doorgevoerd in de dienstregeling, zodat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft.

De vervoerder heeft in overleg met de provincie Limburg besloten om de rit tussen Boxmeer en Nijmegen van 08.03 uur te laten vervallen.

“In verhouding reizen weinig mensen om 08.03 uur tussen Boxmeer en Nijmegen”, licht Arriva toe. “Door deze rit tijdelijk uit de dienstregeling te halen wordt een trein vrijgespeeld die bestaat uit drie compartimenten.

Zo wordt er de hele dag voldoende capaciteit aangeboden op de Maaslijn.” De trein is ongeveer een maand lang uit de roulatie.

Ongeval

Afgelopen maandag vond in Beesel op een onbewaakte overweg een botsing plaats tussen een trein van Arriva en een busje. De bestuurder van de bestelbus raakte daarbij gewond – in de trein kwam iedereen met de schrik vrij.

Maar wel raakte de trein fors beschadigd en experts verwachten dat het ongeveer een maand duurt om het materieel te herstellen.

Door de maatregel van Arriva kunnen reizigers dus de trein v...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


SP strijdt tegen schrappen buslijnen

buslijnen ov9292 9292ovDe buslijnen die geschrapt zijn, moeten weer terugkomen, vindt de SP.

Als het aan de SP-fractie in Noord-Holland ligt, worden geschrapte buslijnen en opgeheven bushaltes weer teruggebracht. Niet alleen bedreigt dit de bereikbaarheid van kleine steden en dorpen.

Buslijnen weer terug?

Vaak worden geschrapte buslijnen opgevangen door buurtbussen met vrijwilligers. Dat is verdringing van betaald werk en moet worden voorkomen.

Dat schrijft de politieke partij in haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten-verkiezingen. De partij wil inzetten op meer openbaar vervoer boven nieuw asfalt, lightrailverbindingen waar dit mogelijk is en op enkele plekken dubbel spoor om het spoorwegnet op te waarderen.

“Tot nu toe heeft het provinciebestuur er steeds voor gekozen om het autoverkeer rijkelijk te faciliteren. Voor een stuk asfalt lijkt altijd wel plek en altijd wel geld. Dat, terwijl de visie van vraagsturing ervoor heeft gezorgd dat er een kaalslag is opgetreden in de openbare buslijnen.”

Plannen

De SP heeft dus verschillende plannen voor het openbaar vervoer in de provincie. Behalve het anders indelen van het budget, mogen er geen tariefsverhogingen worden doorgevoerd in het OV. Zelfs niet tijdens de spitsuren. Sterker nog, de SP zou graag zien dat het openbaar vervoer en de buslijnen gratis worden voor mensen met een laag inkomen.

Daarnaast pleit de partij voor een onderzoek naar het oprichten van een eigen provinciaal openbaar vervoerbedrijf.

Tegelijkertijd wil de SP eisen dat zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijventerreinen en locaties met een welzijnskarakter altijd goed bereikbaar blijven. Zorginstellingen mogen niet meer dan 300 meter verwijderd zijn van een OV-voorziening.

Het is niet voor het eerst dat de SP in opstand komt tegen de afstand tot OV-haltes. De SP in Hilversum klaagt bijvoorbeeld al langer over het voornemen in het Programma van Eisen van de concessie Gooi- en Vechtstreek dat er alleen nog een bushalte in een wijk komt als de afstand tot het OV-knooppunt meer dan 10 minuten fietsen is.

Alternatief vervoer

Deze lokale fractie is ook geen voorstander van de alternatieven die nu vaak door de provincie worden gezocht voor het traditionele OV. “Alternatief vervoer zoals de fiets, de WMO-taxi of een vrijwilligersbus, kan de functies van de buslijnen niet vervangen”, schrijft de SP.

“Als je in Kerkelanden woont en op station CS een bepaalde trein wil halen, weet je welke bus te nemen om hem op tijd te halen. Met de WMO-taxi moet je rekening houden met een kwartier voor en een kwartier na je tijd dat de taxi kan komen. Bovendien kan hij nog ove...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

PvdA Utrecht wil marktwerking uit OV halen

De PvdA-fractie in Utrecht vindt dat er bij OV-aanbestedingen veel te veel nadruk wordt gelegd op prijs. De politieke partij wil daarom marktwerking uit het OV halen.

Het laten rijden van een bepaalde bus wordt dan een politieke keuze en niet langer een louter financiële, zoals nu het geval is. Verder pleit de partij voor een OV-bureau, dat dienstregelingen maakt en die jaarlijks ter goedkeuring voorlegt aan de Provinciale Staten.

Dit is een van de plannen voor het openbaar vervoer die de politieke partij beschrijft in het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten-verkiezingen in maart. Dit weekend werd de campagne gestart, waarbij PvdA’ers met reizigers en buschauffeurs in gesprek gingen op Utrecht Centraal.

“Neem het OV in eigen hand”, was daarbij een van de leuzen. Het OV-bureau Groningen Drenthe is al enkele jaren verantwoordelijk voor het OV in die regio.

Fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden

De PvdA wil dat de provincie zich op sociaal gebied veel meer laat gelden als opdrachtgever. “De opdrachtgever moet meer kijken naar de voorwaarden waaronder het vervoer gegund is”, aldus PvdA-politicus Agnes Jongerius.

“Bij de volgende aanbestedingen moet er gekeken worden naar tijd voor chauffeurs, rustige routes en een fatsoenlijke beloning. Al die aspecten moeten worden meegenomen, zodat niet alleen op prijs wordt geconcurreerd.

Tot nog toe focust de provincie zich te veel op de dikke buslijnen. “Bij gelijkblijvend budget gaat dat ten koste van de lijnen die minder vol zitten, maar waar mensen wel afhankelijk van zijn”, aldus de partij.

“Een aantal van die ‘dunne’ buslijnen hebben we de afgelopen jaren eerst zien versoberen, om daarna te verdwijnen, in Leusden en Amersfoort en in Utrecht. Zo moet het niet. We vinden dat de behoeften van de inwoners, met name de meest kwetsbaren, belangrijker zijn dan de vraag hoe goed een lijn bezet is.”

Maatwerk

Dit betekent niet dat de PvdA overal grote bussen wil blijven inzetten. Ook deze partij ziet namelijk de voordelen van maatwerk en flexibel vervoer, eventueel in combinatie met taxibussen.

“Regiotaxi’s zijn een goede en noodzakelijke aanvulling op het reguliere OV”, aldus de PvdA. Als opdrachtgever moet de provincie dus ook letten op de arbeidsvoorwaarden van taxichauffeurs.

Goed OV is in ieder geval belangrijk, vindt de partij. Niet alleen zorgt...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Nieuwe Flirt-treinen voor spoorlijn Maastricht-Aken goedgekeurd

flirt-treinen ov9292 9292ovDe nieuwe Flirt-treinen van Aken naar Nederland zijn goedgekeurd door Duitsland.

Duitsland heeft de nieuwe Flirt-treinen van Arriva voor de verbinding Maastricht-Aken officieel goedgekeurd. Daardoor kan de internationale treindienst op zondag 27 januari starten. Eigenlijk zouden de treinen van fabrikant Stadler al vanaf 9 december gaan rijden, maar die deadline werd niet gehaald.

Flirt-treinen traject Duitsland goedgekeurd

Eerder meldde Arriva dat ook de toelatingsprocedure voor Duitsland vertraging had opgelopen doordat de oplevering van de benodigde infrastructuur voor te veel druk zorgde op het afronden van de procedure.

In het voorjaar van 2018 begon de elektrificatie van het traject tussen Landgraaf en Herzogenrath, die nodig was om de internationale verbinding mogelijk te maken. Over een afstand van 6,5 kilometer is bovenleiding aangelegd. De nieuwe infrastructuur is eind november opgeleverd, maar daarna moesten er nog testritten gereden worden.

In de tussentijd heeft Arriva met bussen gereden op het traject, maar daaraan komt een einde als de trein tot stand komt op deze route. De grensoverschrijdende trein zal tussendoor stoppen op Aken West, Herzogenrath, Eygelshoven Markt, Landgraaf, Heerlen, Valkenburg en Meerssen.

Drielandentrein

Arriva wil met een drielandentrein gaan rijden, die naast Aken en Maastricht ook in het Belgische Luik stopt. Het nieuwe materieel is geschikt om onder drie verschillende stroomspanningen te rijden en is uitgerust met drie veiligheidssystemen.

De Belgische overheid heeft echter nog steeds geen goedkeuring gegeven voor het materieel en volgens Arriva is nog niet bekend wanneer dit zal veranderen.

“Betrokken partijen streven ernaar om de verbinding zo spoedig als mogelijk te laten starten. Uiteraard als daarbij aan alle eisen qua beveiliging en toelating is voldaan”, aldus de vervoerder.

De rit tussen de Aken en Maastricht per trein duurt 55 minuten en zorgt voor een verbetering van de verbinding tussen Nederland en Duitsland per spoor. Duitsers kunnen makkelijker in Maastricht komen, waarmee ze verder kunnen reizen naar Utrecht en Amsterdam. Ander...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Connexxion trekt bezwaar tegen gunning concessie Haaglanden in

Vervoerder EBS mag definitief het busvervoer in de regio Haaglanden in augustus 2019 overnemen van Connexxion. De laatste heeft het bezwaar tegen de gunning ingetrokken en daarmee is de overgang van de concessie naar de nieuwe vervoerder definitief geworden.

Eerder noemde Connexxion de concessieverlening aan EBS ongeldig. Connexxion was eerder van mening dat de bieding van EBS niet zou hebben voldaan aan de aanbestedingseisen zoals die waren geschetst door concessieverlener MRDH.

Er werd of EBS zich wel had gehouden aan de eisen door onder andere het maatwerk en door de hoeveelheid bussen die EBS wil inzetten.

Definitieve gunning

Eigenlijk moest de MRDH nog een uitspraak doen naar aanleiding van de actie van Connexxion, maar nu Connexxion het bezwaar heeft ingetrokken is dat niet meer nodig. “De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is blij met dit besluit van Connexxion”, aldus de concessieverlener. “EBS kan nu vol aan de slag met de voorbereidingen voor een goede start van het busvervoer in de regio Haaglanden.”

De vervoerder stapte niet alleen naar de MRDH, maar ook naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Daar oordeelde de rechter eerder al dat er geen reden was om in te grijpen. Hoewel Connexxion van mening was dat zijn bieding onterecht lager was beoordeeld...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Spoorprofessionals verbreden vakkennis tijdens RailTech Europe

railtech ov9292 9292ovEind maart vindt de twaalfde editie plaats van RailTech Europe in het Jaarbeurs gebouw in Utrecht.

Over iets meer dan twee maanden gaat de twaalfde editie van de grote internationale vakbeurs RailTech Europe 2019 in Utrecht van start. Met maar liefst vier conferentieprogramma’s en meer dan honderd workshops kunnen vakprofessionals hun kennis op allerlei gebieden verbreden.

RailTech Europe met Twaalfde Editie

Nieuw deze editie is het Freight and Terminal Forum. Het evenement vindt op 26, 27 en 28 maart plaats in Jaarbeurs Utrecht.

“We verwachten dit jaar meer dan 10.000 bezoekers en ruim 150 exposanten. We zien elk jaar een enorme groei “, zei Rob Vos van organisator ProMedia Group. Volgens Vos komt de gehele spoorsector tijdens deze drie dagen in Utrecht bijeen.

Er is een speciaal Start-up Festival en studenten kunnen op zoek naar hun toekomstige baan tijdens de Rail Carrière Dagen. De meest succesvolle initiatieven worden geëerd met een Innovation Award.

RailTech Europe Conferentie

Onderdeel van het grote railevenement is de RailTech Europe Conferentie, een driedaags conferentieprogramma op hoog niveau.

Meer dan 30 sprekers zullen vertellen over de nieuwste ontwikkelingen rondom het Europese Rail Traffic Management System (ERTMS) (dag één), Energiezuinig rijden op het spoor (dag twee) en Voorspellend Spooronderhoud (dag drie).

Diverse EU-lidstaten worstelen op dit moment met de planning van de uitrol van ERTMS en het definiëren van een sluitende businesscase. Op de eerste dag (26 maart) van de conferentie zullen verschillende experts hier oplossingen voor bieden.

Om het spoor nóg duurzamer te maken, worden er verschillende toepassingen ontwikkeld om het energieverbruik van treinen te verminderen. Op de tweede conferentiedag (27 maart) zullen verschillende internationale sprekers ingaan op de mogelijkheden.

De spoorwegsector verschuift steeds meer van correctief onderhoud naar voorspellend onderhoud. Daarom worden nieuwe monitoring-, analyse-instrumenten en assetmanagement-strategieën toegepast. Op de derde conferentiedag (28 maart) leert u meer over de nieuwste technologieën op het gebied van voorspellend onderhoud.

Freight and Terminal Forum

Tijdens voorgaande edities van RailTech Europe was er al aandacht voor spoorgoederenvervoer, maar dit jaar wordt hiervoor een speciaal evenement gehouden in de vorm van het Freight and Terminal Forum.

Dit omvat een eendaagse conferentie over terminal-efficiëntie op 28 maart, met onderwerpen als de geschatte aankomsttijd, de geografische locatie van binnenlandse terminals en het ontwerp en de automatisering van railterminals.

Gedurende de drie dagen van het evenement zijn er ruim honderd workshops, die gehouden worden op de beursvloer.

Bezoekers kunnen zich aanmelden om kennis op te doen over onderwerpen zoals het Zwitserse modal shift-beleid, hogesnelheidstreinen voor vracht, sancties tegen Iran of blockchain-applicaties.
Innovatie

Innovaties in de spoorsector is altijd een belangrijke pijler geweest voor RailTech Europe. Dit jaar worden de RailTech Europe 2019 Innovation Awards gepresenteerd in zeven categorieën, in plaats van de traditionele drie. Deze worden uitgereikt in de categorieën infrastructuur, rollend materieel, IT en openbaar vervoer.

Daarnaast zal een deelnemer met de RailFreight Innovation Award worden bekroond, evenals een Start-up Award en een Industry Choice Award, het beste innovatieve product of service die door de branche wordt gekozen.

Na de succesvolle editie van 2017, zal het RailTech Startup Festival dit jaar zijn tweede editie zien. Het Startup Festival biedt een marktplaats voor innovaties in de railindustrie. Dit matchmaking-platform brengt startups, stakeholders uit de sector en investeerders samen.

Rail Carrière dag

Maar liefst 1.000 studenten bezoeken deze vakbeurs met slechts één doel: het vinden van een baan, stage of stage in de spoorwegsector. De Rail Carrière Dagen speelt in op de toenemende vraag naar geschikt spoorpersoneel. Daarom is er een grootscheepse campagne opgezet om studenten van technische onderwijsinstellingen naar de spoorsector te lokken.

Samen met het Railcenter, RailForum en de Jonge V...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

HTM stuurt zelfrijdende bus in 2019 de weg op

Stadsvervoerder HTM zet halverwege dit jaar een zelfrijdende minibus in als aanvulling op het openbaar vervoer. Dit voertuig pendelt op en neer tussen OV-halte Lelyweg tot aan het HagaZiekenhuis in Den Haag, een route van een paar honderd meter.

Voor HTM is deze proef een mogelijkheid om ervaring op te doen met zelfrijdende bussen, om zo last mile oplossingen met autonome voertuigen verder te ontwikkelen en realiseren.

Hiervoor werkt HTM samen met Rebel en The Future Mobility Network en hebben hiervoor het bedrijf ‘Haagse Shuttle’ opgericht. De inzet van dit busje is namelijk een privaat initiatief. De partijen geloven dat autonome voertuigen een kans zijn om steden versneld te verduurzamen en de leefbaarheid te verbeteren.

Nu nemen namelijk veel mensen de auto, omdat ze niet met het OV van deur tot deur kunnen reizen. “Vooral voor vliegvelden, bedrijvenlocaties en ziekenhuizen zijn zelfrijdende minibussen goed te gebruiken voor het overbruggen van korte afstanden”, aldus HTM.

Pilot

Het is de bedoeling dat de zogenaamde Haga Shuttle vier jaar gaat rijden. Ook het HagaZiekenhuis zelf is nauw betrokken bij de test. Het ziekenhuis ziet dit vervoersmiddel als een stimulans om met het OV te komen, omdat het ziekenhuis hierdoor beter bereikbaar wordt.

Nu moeten patiënten nog enkele honderden meters lopen als ze met het OV komen, maar door deze bus wordt het OV ook een optie voor patiënten en bezoekers die slecht ter been zijn.

Het gaat hier om een minibus van de Franse fabrikant Navya, die al aan meerdere steden zelfrijdende voertuigen heeft geleverd. Het busje rijdt volledig zelfstandig met een snelheid van maximaal 15 kilometer per uur. Wel zal er in het voertuig voor de zekerheid een begeleider meereizen.

De ervaringen van reizigers zullen door HTM, Rebel en The Future Mobility Network worden ingezet bij de verdere ontwikkeling van dit soort vervoersoplossingen.

RDW

Om de shuttle op de weg te krijgen hebben de partijen toestemming gevraagd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Weliswaar rijden op een aantal plekken in Nederland al zelfrijdende, elektrische minibussen, maar daar is geen sprake van interactie met andere weggebruikers op de openbare weg.

Bovendien is het in Den Haag erg druk op de weg. De Parkshuttle uit Capelle aan den IJssel rijdt bijvoorbeeld op een eigen rijbaan.

De stadsvervoerder is verantwoordelijk voor de exploitatie van het voertuig, inclusief het technisch onderhoud en de verkeersleiding op afstand. Het Ha...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Doel van uitstootvrije busvloot in 2030 gaan we in Utrecht halen

busvloot ov9292 9292ovIn Utrecht zijn alle partijen hard bezig de busvloot emissie-vrij te maken.

In 2030 heeft de busvloot in Utrecht een zero-emissie. Die doelstelling gaan de betrokken partijen in de Domstad zeker halen. Dat zegt Alex Hofstede van Joulz, die als elektrotechnisch specialist betrokken is bij het project.

Busvloot uitstootvrij in 2030

Er ligt een harde deadline voor al het OV-busvervoer om in 2030 volledig emissievrij te rijden. En dat is een aardige klus, want in heel Nederland gaat het in totaal om ongeveer vijfduizend bussen.

Sinds vorig jaar rijden er in Utrecht elektrische bussen van Qbuzz. Zij rijden op lijn 1, die dwars door de Utrechtse binnenstad gaat. De ingebruikname van de e-voertuigen is bedoeld om de uitstoot te verminderen, maar ook om elektrisch rijden in praktijk te testen.

Nieuwe manier van laden

Inmiddels is meer dan een jaar verstreken en is duidelijk geworden dat de elektrische busvloot prima functioneert. Bij het project is een nieuwe manier van laden getest, waarvan de initiatiefnemers verwachten dat het een belangrijke rol gaat spelen in het opladen van de accu’s van elektrische bussen.

Joulz was verantwoordelijk voor de gridverbinding die het opladen van de elektrische bussen mogelijk maakt. ‘Elke bus rijdt dagelijks zo’n 250 à 300 kilometer. Met de huidige batterijcapaciteit zijn dat nog te veel kilometers voor één batterij. Daarom moesten we naast de oplaadplekken in het depot ook tussentijdse laadpunten realiseren, waar de bus kan worden opgeladen als hij onderweg is.’

Pantograaf

Op het eindpunt van de betreffende lijn (Vechtse Banen) staan de voertuigen een aantal minuten stil om bij te laden. Dat gaat volledig automatisch. De chauffeur maakt met één druk op de knop verbinding met de laadinstallatie. Deze installatie heeft een pantograaf, die vanuit de laadpaal naar beneden komt en de voertuigen in enkele minuten van stroom kan voorzien.

‘De busbestuurder hoeft verder niets te doen en kan rustig een kop koffie gaan drinken. Met een ingebouwde online monitoringstool kan de centrale zien waar een bus is, hoe hard hij rijdt en welk vermogen hij verbruikt. Dat is cruciaal om uitval te voorkomen.’

Vertraging

Het opladen halverwege de rit is zodanig ingericht dat wanneer de bus vertraging heeft, hij nog steeds tijd heeft om de accu bij te vullen. Hierdoor komt de punctualiteit in het tweede deel van de dienst nooit in gevaar. ‘Dat moet ook wel. Want een lege accu betekent dat je niet verder kunt rijden.’

Voor het opladen van de elektrische bussen moest flink wat werk verzet worden. ‘Locaties kiezen voor het bijladen, aansluitingen aanvragen bij de netbeheerder, infrastructuur aanleggen voor de laadpalen. Heien, kabels leggen, laders plaatsen: het was veel werk en Joulz regelde het, vertelt Han van der Wal. Hij was als manager wagenpark en facilitair van Qbuzz verantwoordelijk voor de elektrificatie van de buslijn.

Uitdaging

Belangrijkste uitdaging bij dit busvloot project was volgens Hofstede niet zozeer technisch van aard, maar zat meer in de diversiteit aan projectpartners, met ieder hun eigen specialisatie. ‘De afstemming e...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Job Cohen leidt NS-commissie vergoeding voor Holocaust-slachtoffers

Job Cohen is de voorzitter van de commissie de NS vorig jaar heeft ingesteld om te bepalen of en welke vergoeding de NS moet betalen aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog op transport zijn gesteld naar concentratiekampen. Ook de nabestaanden van de slachtoffers kunnen een beroep doen op deze tegemoetkoming.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog reed de NS de deportatietreinen in opdracht van de Duitse bezetter en vervoerde mensen naar kampen als Westerbork. De NS noemt die periode zelf “een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf”.

De commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS is er gekomen na de oproep van Salo Muller, een overlevende van de Holocaust. Hij voerde verschillende gesprekken met NS-topman Roger van Boxtel. De NS heeft bewust gekozen voor een commissie in plaats van langdurige juridische procedures.

Samenstelling commissie

De jurist Cohen was onder meer burgemeester in Amsterdam, hoogleraar, lid van de Eerste en Tweede Kamer en verschillende keren staatssecretaris. De andere commissieleden zijn jurist en mensenrechtactivist Lilian Gonçalves – Ho Kang You en bestuurskundige en historica Ellen van der Waerden. Advoc...

Lees verder..

Bron: spoorpro.nl


Sensoralarm bij bevroren wissels voorkomt storingen

sensoren OV9292 9292OVmartenv.comSpeciale sensoren gaan er komen om te zorgen dat er alarm wordt geslagen wanneer de wisselverwarming niet goed werkt.

Binnen drie jaar wil ProRail alle 5.500 verwarmde wissels op het kernnet voorzien van sensoren om de wisselverwarming continu in de gaten te kunnen houden. Werkt de wisselverwarming niet bij sneeuw of vorst, dan wordt dat meteen duidelijk, waardoor de spoorbeheerder direct kan ingrijpen.

Sensoren waarschuwen bij slechte wisselverwarming

Dat sensoren ook echt helpen om storingen te voorkomen, heeft ProRail al ondervonden. Dat hebben de 2000 sensoren bewezen die nu een jaar in gebruik zijn.

Gele bananen’ worden ze wel genoemd bij ProRail en NS, de Internet of Things-sensoren van Dual Inventive die nu al op het spoor liggen. Opvallen doen ze zeker, de knalgele kastjes met de afgeronde hoeken.

Vandaar dat machinisten tevoren gewaarschuwd zijn dat ze nieuwe objecten konden verwachten op het spoor. Het is overigens niet het eerste ‘geel’ op het spoor. Ook de deksels van de rail aansluit potten (RAP) om bovengrondse bekabeling op grondkabels te kunnen aansluiten hebben onder meer die kleur, net als kleinere aansluitkasten.

Thermometer

Bovenop de 2000 draadloze sensoren die ProRail vorig jaar na een aanbesteding al heeft afgenomen, heeft de spoorbeheerder er nu met de winter in aantocht nog eens 500 aangeschaft bij Dual Inventive. Ze worden in januari geplaatst en worden eveneens gebruikt voor het monitoren van de wisselverwarming.

De aanbesteding bood nog ruimte voor dat extra aantal. Installeren is een fluitje van een cent. “Je klikt de magneet tegen de spoorstaaf en het werkt”, zegt Jasper Corvers van Dual Inventive.

De huidige generatie sensoren – type Critical Rail Temperature Monitor (CRTM) 3000 – op het Nederlandse spoor meet de temperatuur van de spoorstaven. “Het is eigenlijk een thermometer die je tegen een spoorstaaf houdt. Voorheen deed een monteur dat handmatig. De metingen worden draadloos doorgestuurd”, zegt Corvers.

Ze worden vooral gebruikt om de wisselverwarming continu in de gaten te houden. De sensoren liggen niet vlakbij de wisselverwarming. Daalt de temperatuur beneden een in te stellen alarmwaarde, dan is direct duidelijk dat de wisselverwarming niet werkt. En als het wissel niet verwarmd wordt, bestaat het gevaar dat hij blokkeert, met alle gevolgen voor de treinloop.

Oude generatie wisselverwarming

“We kunnen nu dus realtime zien of de wisselverwarming werkt. Het afgelopen jaar hebben we daardoor al twintig tot dertig storingen voorkomen”, meldt Johan Schaap, manager Infrabeschikbaarheid van ProRail.

Dat er het afgelopen weekend wisselstoringen waren als gevolg van de eerste serieuze sneeuwval dit winterseizoen heeft volgens hem te maken met feit dat het spoor een relatief oude generatie wisselverwarming heeft. “De installaties zijn kwetsbaar en hebben een divers storingsbeeld. Met IoT-sensoren zien we een deel, maar niet alle storingen eerder. Ze zijn dus niet uit te sluiten.

De huidige sensoren zijn onderdeel van een pilot, waarin een beperkt aantal wissels is uitgerust. De storingen van afgelopen weekend worden nog onderzocht. Er wordt onder meer gekeken in hoeverre sensoren kunnen bijdragen aan het terugbrengen van storingen.

Nieuwe werkwijze

Schaap: “Deze pilot voeren we uit omdat deze techniek de werkwijze voor alle betrokken partijen verandert, onder wie de aannemers die het onderhoud doen. Momenteel moet proefbranden nog twee tot vier keer per winterseizoen gebeuren om te testen of de wisselverwarming goed werkt.

Dat hoeft straks niet meer op de plekken waar de verwarming volledig wordt gemonitord door sensoren. Schaap: “Het gebruik van de sensoren was eerst even wennen, de gebruikers vragen er nu steeds meer zelf om.”

Ook op het gebied van beheer vraagt de sensoriek om nieuwe werkafspraken, bijvoorbeeld over plaatsing van de sensoren, vervanging na einde levensduur en hoe om te gaan met defecten en vandalisme. Dat laatste heeft Schaap nog niet meegemaakt, al is het wel voorgekomen dat bij onderhoud een spoorstaaf per ongeluk werd afgevoerd, met daarop een sensor.

Mochten de sensoren per ongeluk of moedwillig verwijderd worden, dan kan dankzij de locatie-tracker wel precies gevolgd worden waar ze naartoe gaan.

Ervaring opdoen

Dual Inventive en ProRail hebben het eerste jaar verder ervaring opgedaan met het proces en de CRTM 3000-sensoren, zegt Corvers. Zo bleek de afstand tot de wisselverwarming van belang. Een sensor die er te dicht op zit, kan schade aan de behuizing oplopen. Te ver weg werkt ook niet: dan is de temperatuurmeting niet meer betrouwbaar.

Ook is de draadloze communicatie, die via het LoRa-netwerk van KPN verloopt, aangepast aan het gebruik van grote aantallen op een enkele locatie. Daarvoor heeft Dual Inventive wat aanpassingen verricht in de software. Corvers: “We hebben alle ervaring ingezet om de nieuwe generatie te verrijken en te valideren.

De huidige sensoren zijn te vinden op de belangrijkste knooppunten op het spoor, vooral tussen Amsterdam en Eindhoven. Alle spooraannemers hebben er in hun onderhoudsgebied al mee kennisgemaakt. In bijna alle provincies komen ze voor, met uitzondering van Limburg en Zeeland. De afgelopen jaren hebben de spooraannemers er al mee geëxperimenteerd.

Nieuwe aanbesteding

Binnen nu en drie jaar wil ProRail alle verwarmde wissels uitrusten met sensoren. Dat zijn er 5.500 van de ruim 7.000. Om dat doel te halen is een veelvoud van 5.500 nodig, want elk wissel heeft minimaal twee sensoren nodig om de wisselverwarming goed te kunnen monitoren.

Maximaal zijn er volgens Schaap 11.000 nodig. “In de pilot bekijken we welke wissels en delen van wissels gemonitord moeten worden om een betrouwbaar beeld te krijgen van de werking van de wisselverwarmingsinstallaties.”

Aan de toekomstige sensoren zal ProRail weer andere eisen stellen, dan aan de huidige generatie. “We zoeken naar een brede toepasbaarheid”, aldus Schaap. De ontwikkelingen gaan snel. “De sensoren die er nu liggen zijn al weer verouderd.”

Er zijn inmiddels ook sensoren op de markt, waaronder ook de nieuwe generatie van Dual Inventive, die behalve temperatuur ook trillingen en bewegingen kunnen registeren en die bovendien wat kleiner zijn, zodat ze makkelijker te plaatsen zijn. Schaap verwacht dat ProRail volgend jaar opnieuw een aanbesteding zal uitschrijven voor een tweede tranche sensoren. Hierin worden de leerervaring van de huidige pilot meegenomen.

Hulpmiddel bij kou en hitte

Overigens bieden sensoren niet alleen in de winter, maar ook in de zomer uitkomst. Door hitte kunnen spoorstaven uitzetten, waardoor net als bij extreme kou verstoringen op het spoor kunnen optreden. Spoorbruggen kunnen bij uitzetting niet meer open of dicht of er kan spoorspatting optreden.

Met sensoren in het spoor heeft ProRail een extra hulpmiddel om te controleren of de temperatuur niet stijgt naar een gevaarlijk niveau.

Behalve een onderwaarde (in het geval van kou), kan er een kritische bovenwaarde worden ingesteld. Loopt de temperatuur op een spoorstaaf te hoog op, dan gaat er een alarmbericht naar de gebruiker.

De afgelopen periode maakte ProRail bij het beheer en monitoren gebruik van MTinfo 3000 Cloud, het platform van Dual Inventive. Dat gaat binnenkort veranderen. Schaap: “We hebb...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Haagse trams gaan rijden op zonne-energie

De Haagse stadsvervoerder HTM wil de drukst bezette tramlijnen laten rijden op zonne-energie. Het gaat om de trams op lijnen 3 en 4, waarbij de energie wordt opgewekt door zonnepanelen en accu’s die vlakbij de tramsporen worden geplaatst.

Daarvoor hebben HTM en zonprojectontwikkelaar Energie van Hollandsche bodem een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Volgens de vervoerder is het een uniek project, omdat die zonnepanelen hun energie direct kunnen leveren aan de bovenleiding van de trams, zodat er geen energie verloren gaat. De vervoerder wil bovendien ook zonne-energie opslaan in accu’s die stroom leveren aan de trams als er geen of weinig daglicht is.

Gelijkstroom

Zonnepanelen produceren gelijkstroom en dat is waar de trams op kunnen rijden. Normaal wordt wel gelijkstroom opgewekt, maar dit wordt omgevormd naar wisselstroom en geleverd aan energiebedrijven. Die bedrijven kunnen die wisselstroom dan weer via hun netwerk transporteren, maar dit zorgt allemaal voor verlies van energie.

De oplossing van HTM en Energie van Hollandsche bodem voorkomt dit. Bovendien slaan de accusystemen van het zonnepark dus overtollig geproduceerde zonne-energie op en leveren de stroom direct aan de bovenleiding als er geen of weinig daglicht is. HTM is ook één van de eerste openbaar vervoerbedrijven ter wereld die op deze manier zonne-energie aansluit op de bovenleiding.

Zonnepark

HTM heeft gekozen voor tramlijnen 3 en 4 van de RandstadRail, lijnen die circa 85.000 mensen vervoeren per dag. Bovendien ligt er een braakliggend terrein naast de route in de wijk Mariahoeve. Het is de bedoeling om daar het zonnepark en de accu’s te plaatsen, waarmee per jaar ongeveer 1,4 gigawattuur aan groene stroom kan worden opgewekt.

Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 500 huishoudens. Het zonnepark en de opslag voorzien in 13 procent van het jaarlijkse stroomverbruik van HTM op het baanvak tussen de haltes. Dit park zal ongeveer net zo groot zijn als vier voetbalvelden, waarmee dit het grootste zonnepark van Den Haag is.

Vergunningen

De realisatie van dit park en dus het rijden op zonne-energie is...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Traxx-locomotief veroorzaakt trillingen op Brabantroute

Op de Brabantroute heeft men last van nieuwe trillingen bij spoorwegovergangen door het gebruik van Traxx locomotieven.

traxx locomotief ov9292 9292ov

De Brabantroute heeft sinds begin 2017 vaker dan voorheen te kampen met hoge trillingen op het spoor door de inzet van Traxx locomotieven. Dat leidde tot klachten en schadeclaims van omwonenden. Onderzoek dat spoorbeheerder ProRail naar aanleiding van de forse toename van de hoeveelheid klachten liet uitvoeren door ingenieursbureau Movares bevestigt dat er inderdaad meer trillingen zijn. Een snelle en eenvoudige oplossing is niet voorhanden.

Trillingen door Traxx locomotief

Vooral in de omgeving van Oisterwijk, Dorst en Rijen hebben mensen last van trillingen. De trillingen doen zich vooral voor bij spoorwegovergangen op het moment dat een reizigerstrein met een Traxx-locomotief passeert. De problemen zijn begonnen op het moment dat er een snelle treinverbinding kwam van Eindhoven naar Den Haag Centraal. Tussen Eindhoven en Breda rijden de treinen over het normale spoor, daarna maken ze gebruik van de hsl-lijn.

Opvallend is de samenstelling van de treinen: ze hebben aan weerszijde een Traxx-locomotief. Dat is nodig omdat de trein op kopspoor Den Haag Centraal immers niet kan keren. Overigens niet bekend of een trein met slechts één Traxx-locomotief minder trillingen zou veroorzaken.

Onderzoek Movares

Ook voor 2017 reden er al Traxx-locomotieven over de Brabantroute, maar toen trokken ze goederentreinen die met een snelheid van 90 kilometer per uur reden. Dat leverde minder overlast op dan de huidige passagierstreinen met Traxx-locomotieven die maximaal 140 kilometer per uur halen. Ze passeren vier keer per uur.

Movares heeft in opdracht van ProRail op elf locaties in de omgeving van Dorst, Rijen, Oisterwijk en Tilburg metingen verricht. Er zijn niet alleen trillingen gemeten, maar er is ook via videobeelden gekeken naar de snelheid van passerende treinen en er is onderzoek gedaan naar de samenstelling van de bodem en naar de rijeigenschappen van de verschillende treinen. De meetgegevens konden vergeleken worden met metingen uit 2016 die beschikbaar waren.

De hoogste trillingen zijn gemeten in Dorst en Rijen. Dat heeft volgens Movares te maken met de bodemgesteldheid die daar anders is dan in Oisterwijk. Verder heeft Movares ook gekeken naar de constructie van het spoor en de staat van het onderhoud. Een slechte ligging van het spoor heeft namelijk direct effect op de trillingen.

Movares concludeert dat de onderhoudsstatus, spoorconstructie en spoorligging in Dorst en Rijen niet zijn gewijzigd. In Oisterwijk is de spoorconstructie wel veranderd vanwege de verwijdering van wissels, maar dat heeft niet geleid tot een toename van de trillingen.

Vervanging locomotief pas in 2022

De treinen met twee Traxx-locomotieven veroorzaken flink wat meer trillingen door de zware assen en doordat de wielen mindere rond zijn dan bij veel andere treinen. De vervanging van de Traxx-locomotieven staat wel gepland, maar pas in december 2022. “Een simpele oplossing is er niet.

Elke aanpassing aan materieel of spoor is ingrijpend”, zegt een woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder gaat alle mogelijke opties wel in kaart brengen, samen met de betrokken gemeenten, NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Te denken valt behalve aan aanpassing van materieel of spoor ook aan aanpassing van de concessie of aan trillingswerende maatregelen in de grond of bij de woningen.

Het streven is om het eerste kwartaal van 2019 te weten of een van de opties zou kunnen werken. Mogelijk biedt geen enkele oplossing soelaas.

Behalve klachten van omwonenden ontving ProRail ook veertig meldingen van schade aan gebouwen. De meeste daarvan kwamen uit Oisterwijk, terwijl de hoogste trillingen juist in Dorst en Rijen gemeten zijn. Voor schademeldingen hanteert ProRail een apart protocol, waarbij door ProRail ingehuurd bureau bekijkt of het aannemelijk is dat de schade veroorzaakt is door trillingen op het spoor.

Als het bureau geen verband kan aantonen, wijst ProRail de claim af. Volgens de woordvoerder is van die veertig klachten geen enkele claim gehonoreerd. Bij alle schades kon niet vastgesteld worden dat trillingen de boosdoener waren.

Eigen onderzoek gemeenten

Tijdens een informatieavond voor omwonenden eerder deze week waarin de onderzoeksresultaten bekend werden gemaakt, reageerden veel mensen boos. Er werden vergelijkingen getrokken met de schade als gevolg van de gasboringen in Groningen. Verschillende omwonenden trokken de conclusies van het bu...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Nieuw rangeerterrein goederentreinen Vlaardingen bijna gereed

Het nieuwe rangeerterrein voor goederenvervoer langs de Vulcaanweg in Vlaardingen is bijna gereed. Het terrein, dat tegelijkertijd in gebruik genomen met de Hoekse Lijn, is ingericht en er zijn al testritten gereden. Dat blijkt uit antwoorden van van het gemeentebestuur op vragen van GroenLinks.


Bij de start van de ombouw van de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland naar metrolijn is het oude rangeerterrein bij het centrum van Vlaardingen verwijderd omdat het overbodig was geworden. De vrijgekomen grond wordt nu deels benut voor woningbouw.

Zorgen

De GroenLinks-fractie maakt zich zorgen over geluidsoverlast en de luchtkwaliteit door de industrie in het oostelijk deel van de stad en vraagt zich af welke bronnen daar allemaal aan bijdragen. Met name de voorgenomen uitbreiding van scheepvaartbedrijf DFDS in Vlaardingen baart GroenLinks zorgen.

“Wij zijn in gesprek met RET en de projectorganisatie Hoekse Lijn om de geluidsoverlast voor Vlaardingen Oost zo veel mogelijk te beperken”, schrijft het college in antwoord op de vragen.

Het gemeentebestuur geeft aan dat de gemeente in overleg met de RET en de projectorganisatie Hoekse Lijn de geluidsoverlast voor de stad zo veel mogelijk probeert te beperken. Het meeste geluid komt volgens het college niet van het spoorgoederenvervoer, maar van vrachtw...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NS wil slachtoffers Holocaust compenseren

holocaust ov9292 9292ov martenv.comVanwege de rol die de NS in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld gaat ze nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust en degenen die het hebben overleefd een compensatie geven.

Spoorvervoerder NS wil individuele vergoedingen bieden aan overlevenden van de Holocaust en aan directe nabestaanden. Hiervoor wordt nu een commissie aangesteld, die moet kijken hoe NS op morele gronden over kan gaan tot individuele vergoedingen.

Holocaust slachtoffers door NS gecompenseerd

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog treinen gereden naar Westerbork in opdracht van de bezetter. NS geeft hiermee toch gehoor aan een eis van Holocaust-overlevende Salo Muller, wiens ouders stierven in Auschwitz.

Zij werden door treinen van de NS naar kamp Westerbork vervoerd. De vervoerder heeft omgerekend ongeveer 2,5 miljoen euro ontvangen om tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter Joden te vervoeren. Dit neemt Muller het spoorbedrijf kwalijk.

Vergoeding

Muller voert al enige tijd strijd om NS te bewegen vergoedingen te betalen. Hij startte die strijd nadat Muller eind 2014 hoorde dat de Franse overheid namens het nationale spoorbedrijf SNCF 60 miljoen dollar vrijmaakte voor een compensatiefonds voor de overlevenden van de Holocaust. Na diverse gesprekken besloot NS-directeur Roger van Boxtel dinsdag ook om Muller toch tegemoet te komen.

“NS is van mening dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is gezamenlijk besloten om af te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid maar een commissie in te stellen”, schrijft de vervoerder in een reactie. Die commissie bekijkt op welke manier een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden kan worden vormgegeven.

Leed

Muller noemde het besluit ‘buitengewoon’. “Het betekent voor mij dat NS inziet, dat het leed, niet is vervallen,” zei hij in Nieuwsuur. “Het leed blijft bestaan, voor heel veel Joodse mensen. Daarom ben ik zo blij dat ze nu inzien dat ze op morele gronden, niet op juridische gronden, tot een uitkering komen.”

NS beschrijft haar rol in de Tweede Wereldoorlog als ‘een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land en ons bedrijf. Een verleden waar we niet van wegkijken’.

In september 2005 heeft NS al haar verontschuldigingen aangeboden voor haar rol tijdens de bezetting en de vervoerder investeert ook in monumenten, tentoonstellingen en onderwijsprogramma’s om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder van de Holocaust te eren en herdenken.

NS: “In de afgelopen decennia heeft NS, ook in samenspraak met diverse representanten van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, gekozen om het leed dat zovelen is aangedaa...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

NS gaat schadevergoeding betalen aan Holocaust-slachtoffers

NS stelt een commissie in om individuele vergoedingen te betalen aan Holocaust-slachtoffers. De vervoerder heeft in de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen vervoerd naar kamp Westerbork en hier geld aan verdiend. Met de vergoedingen geeft de vervoerder gehoor aan de oproep van Holocaust-overlever Salo Muller.

In de Tweede Wereldoorlog heeft NS in opdracht van de bezetter Joodse mensen naar Westerbork gereden. De vervoerder ontving hier omgerekend ongeveer 2,5 miljoen euro voor. Dit neemt Muller het spoorbedrijf kwalijk. Daarom probeert hij NS al jaren zo ver te krijgen om vergoedingen te betalen.

Vergoedingen

Muller’s ouders werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gearresteerd en vanuit Amsterdam per trein naar Westerbork vervoerd. Ze zijn daarna gedood in Auschwitz.

Nadat Muller eind 2014 hoorde dat de Franse overheid namens het nationale spoorbedrijf SNCF 60 miljoen dollar vrijmaakte voor een compensatiefonds voor de overlevenden van de Holocaust, besloot hij een brief te sturen naar NS. Maar NS gaf daar toen geen gehoor aan.

NS-topman Roger van Boxtel heeft ondertussen meerdere gesprekken gevoerd met Muller. Nu heeft NS toch besloten om vergoedingen te geven. Van Boxtel zei in Nieuwsuur dinsdagavond: “Op een gegeven moment moet je zeggen, ik erken nu, niet op juridisch gronden in termen van aansprakelijkheid, maar moreel-ethisch: laten we een gebaar maken.”

Commissie

NS heeft bewust gekozen voor een commissie en niet voor een juridische traject. De vervoerder vindt dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures. Daarom is besloten om af te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid maar een commissie in te st...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Bouw derde spoor Zevenaar afgerond

derde spoor ov9292 9292ovNederland heeft het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen afgerond.

De aanleg van het Nederlandse deel van het derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen is zondag afgerond. De afgelopen jaren zijn voor de bouw van het derde spoor onder andere drie kilometer aan rails aangelegd en de stroomvoorziening en beveiliging aangepast.

Derde spoor Zevenaar gereed

Zevenaar is een belangrijk internationaal spoorknooppunt. Hier komen goederentreinen van de Betuweroute en reizigerstreinen uit Arnhem en Duitsland samen. Het derde spoor is gebouwd om de toekomstige groei in het reizigers- en goederenvervoer op te vangen. Als de Duitse kant van het traject over een aantal jaar wordt afgerond, kan de gehele Betuweroute nog beter worden benut.

Werkzaamheden

In 2014 werd het ATB-systeem vervangen door het European Rail Traffic Management System (ERMTS). Ditzelfde systeem werd op de Betuweroute vervangen door een nieuwe versie. Daardoor is de gehele Betuweroute voorzien van ERTMS Level 2.

Een jaar later werden de sporen en wissels vernieuwd. In en rondom Zevenaar werden nieuwe hogesnelheidswissels aangelegd.

De stroomvoorziening werd in 2016 omgebouwd van 1500 Volt naar 25 kV door ingenieursbureau Movares en aannemer Dura Vermeer. Daardoor hoeven goederentreinen nog maar één keer van spanningssysteem te wisselen.

Vorig jaar ging de bouw van het derde spoor tussen Zevenaar Oost en de Duitse grens van start. Hiervoor werden in mei vijf grote hogesnelheidswissels, waaronder drie ‘megawissels’, van Voestalpine Wisselbouw Nederland neergelegd. Over deze 1 op 29-wissels kunnen treinen met een snelheid van 140 kilometer per uur rijden.

Duitsland

Aan de Duitse kant van het spoor zal er de komende jaren nog veel werk worden verricht. Twee jaar geleden is de bouw van een 70 kilometer lang spoor tussen Emmerich en Oberhausen gestart. Voor dit project moet DB Netz meer dan honderd viaducten nieuw laten bouwen of aanpassen en tientallen overwegen opheffen.

Omdat nog niet alle procedures afgerond zijn, is het nog niet bekend wanneer het derde spoor aan de Duitse kant gereed zal zijn. Naar verwachting zal dit op z’n vroegst in 2022 zijn.

Ook in 2019 zal er nog aan het derde spoor in Duitsland worden gewerkt. Daardoor is de Betuweroute in Nederland soms niet of gedeeltelijk beschikbaar voor goederenvervoer. Treinen worden o...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Forse kritiek op ‘boetepakket’ van Keolis

Vervoerder Keolis wil starten met een experiment, waarbij aan zwartrijders eenmalig een boetepakket wordt aangeboden. Voor 37,50 euro krijgen deze overtreders een OV-chipkaart met daarop al tien ritten, en informatie over het gewenste gedrag en de betaalmanieren voor het gebruik van de bus. Op social media komt echter veel commentaar op de proef.

De fractievoorzitter van de VVD in Almere Ulysse Ellian noemt het experiment op Twitter ‘onzin’ en stelt dat het eerder klinkt als het faciliteren van zwartrijders in plaats van handhaven. Volgens Omroep Flevoland moet het experiment nog toestemming krijgen van de gemeente Almere, maar is nog niet bekend wanneer het voornemen door de raad zal worden behandeld.

Ook reizigersorganisaties fileren het plan en op social media beschuldigen reizigers de vervoerder ervan zwartrijden te belonen. Maar Keolis benadrukt dat het pakket in totaal 37,50 euro kost en slechts 20 euro waard is.

Zwartrijders wegjagen

Het doel van de vervoerder om dit boetepakket aan te bieden in plaats van de normale boete van 50 euro uit te schrijven, is om zwartrijders niet uit het OV te jagen, maar ervoor te zorgen dat ze volgende keer betalen.

“In Almere ervaren wij het (landelijk) hoogste aantal passagiers dat niet in- en uitcheckt voor hun reis op de bus. Dat kost ons veel geld en leidt bovendien tot irritatie en agressie, ook bij betalende reizigers”, aldus concessiemanagier Chris Hogeveen.

“Op deze manier proberen we de zwartrijder nieuw gedrag aan te leren door meteen het gebruik van de OV-chipkaart toe te laten passen”, licht Hogeveen het experiment toe. “Dit leidt naar verwachting tot minder zwartrijders en uiteindelijk ook tot minder agressie en geweld, waar iedereen blijer van wordt.” Tot het einde van het jaar kost dit boetepakket nog 37,50 euro – daarna wordt het 40 euro.

Eenmalig aanbod

Het gaat om een eenmalig aanbod. De aangeboden OV-chipkaart wordt namelijk door Keolis opgeslagen, zodat in de gaten gehouden kan worden wanneer er met die kaart weer wordt zwartgereden.

In dat geval zal de dader wel degelijk een boete krijgen voor 50 euro. Dit geldt ook als de zwartrijder binnen korte tijd na ontvangst van het boetepakket weer wordt gepakt.

Sociale veiligheid is al jarenlang een probleem in Almere. Daar heeft Keolis al actie tegen ondernomen, maar zwartrijden blijft een probleem. In het eerste halfjaar van 2018 werd bijna 700 keer een boete uitgeschreven voor zwartrijden, maar er wordt al een aantal maanden fors meer gecontroleerd. Als ge...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Spoorsector moet overgaan op BIM

spoorsector ov9292 9292ovHet Bouwwerk Informatie Model zou vaker gebruikt moeten worden door de spoorsector, vindt Thymo van den Brug.

De spoorsector zou Bouwwerk Informatie Model, oftewel BIM, vaker moeten gebruiken. Daar pleitte Afdelingsmanager Vernieuwing Asset Informatie Thymo van den Brug van ProRail vorige maand voor tijdens het ontbijtseminar van Voestalpine Railpro.

Spoorsector vaker BIM gebruiken

In dit model staat meer dan alleen maar een blauwdruk van een gebouw of het spoor, maar ook extra informatie over de gehele levenscyclus van het bouwwerk. “De belangrijkste reden om over te gaan op BIM, is efficiëntie. Fouten en herstelkosten kunnen ermee worden voorkomen doordat je ze in het digitale ontwerp al herkend.”

Bouwwerk Informatie Model, ofwel BIM, is al een veelvuldig gebruikt model in de bouwsector. De spoorsector blijft echter achter en maakt nog steeds veel gebruik van 2D-tekeningen. “In Utrecht is er onlangs een spoorbrug gebouwd.

De brug was volledig in BIM ontworpen, wat gebruikelijk is in de bouwsector, maar de spoorsector is nog niet zover. ProRail wilde ook dat het model weer terug werd gebracht tot CAD-tekeningen, voor de beheerfase. Deze is nog niet ingericht op deze nieuwe manier van werken.”

Dat moet anders, vindt Van den Brug. “Een mindshift is nodig in de spoorsector. We moeten data centraal stellen in de keten ontwerpen, realiseren en beheren. We zijn al veel data aan het verzamelen, maar we moeten deze slimmer gebruiken. Als we de gegevens goed inrichten, kunnen we goede beslissingen nemen.”

Informatie combineren

Het gaat om informatie van alle bronnen combineren en hiermee een database met de juiste informatie van het spoor creëren. Van den Brug neemt een sein als voorbeeld. Een sein heeft een locatie, maar ook een functie en een leeftijd.

Dit sein heeft wellicht ook al een keer onderhoud of modificatie gehad naar LED-verlichting, en zit aan een besturingssysteem dat signalen geeft. Daarmee kan je de levenscyclus van ieder object monitoren en onderhoud of vervangingsmomenten slim voorspellen en optimaliseren.

Via BIM kunnen data ook makkelijk worden behouden en uitgewisseld. “Daarom moet je BIM toepassen: nu is er sprake van een verlies van data tussen de fases in een bouwproject.

Dat gebeurt bij de overdracht van ontwerp naar realisatie, en opnieuw bij de overdracht van realisatie naar beheer.” Volgens Van den Brug is dat zonde, want dat betekent dat er bij elke stap weer opnieuw informatie moet worden verzameld. Dat kost veel tijd en geld.

Versimpelen

Ook regelgeving en eisen aan nieuwe infrastructuur kan op deze manier worden versimpeld. “Nu hebben we een enorm pakket aan regels. Als je daar data van kan maken, kunnen we slimmer ontwerpen.

Dan kunnen we in een 3D-wereld, die overeenstemt met de werkelijkheid, kijken naar het spoor en zien of een ontwerp van een nieuw kunstwerk voldoet aan de regels.”

Het kan ook de enorme hoeveelheid papieren tekeningen verkleinen. “De verbouwing ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Duurder NS-kaartje door inflatie en btw-verhoging

De prijs voor een NS-treinkaartje stijgt in 2019 fors. Hoewel de spoorvervoerder geen hogere gebruiksvergoeding voor het spoor hoeft te betalen, stijgt de prijs met 1,8 procent vanwege de inflatie en zal voor de nieuwe kaartjes een btw-tarief van 9 procent worden gehanteerd. De toeslag voor de IC Direct in de spitsuren stijgt van 2,40 naar 2,60 euro.

NS is toegestaan om de jaarlijkse inflatie door te rekenen in de prijs van het treinkaartje. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om een stijging van 1,22 procent. De prijsstijging door de btw-verhoging is echter het gevolg van het besluit van het kabinet om het huidige lage btw-verhoging van 6 procent aan te passen naar 9 procent.

NS geeft zelf aan de btw-verhoging een slechte zaak te vinden. “Het openbaar vervoer wordt duurder ten opzichte van de auto. Hierdoor zullen minder mensen kiezen voor het duurzame OV.”

Tweede klas

De inflatie wordt alleen doorberekend in de prijs voor het reizen in de tweede klas, zoals vorig jaar ook al het geval was. NS wil op die manier het prijsverschil tussen de tweede en eerste klas kleiner maken. “Door de recente invoering van NS Flex is het bovendien makkelijker geworden om van klasse te wisselen. Zo kunnen reizigers bijvoorbeeld in een drukke trein ter plekke hun vervoerbewijs wisselen van tweede- naar eersteklas.”

Ook abonnementhouders worden getroffen door de prijsstijging. De abonnementen Altijd Vrij en Traject Vrij worden gemiddeld 1,8 procent duurder exclusief de btw-verhoging. Voor andere abonnementen zullen reizigers geconfronteerd worden met een stijging van enkele euro’s per maand of over het totaalbedrag.

Intercity Direct

De spoorvervoerder heeft daarnaast ook besloten om de toeslag voor de Intercity direct tussen Breda en Amsterdam te verhogen in de spits. In de daluren blijft een gereduceerd tarief van toepassing. Volgens NS is de Intercity Direct de snelst groeiende verbinding van NS en de prijs van de toeslag is al drie jaar niet gestegen.

Maar dit besluit kan niet op sympathie rekenen van reizigersorganisatie Rover. Eerder hadden de consumentenorganisaties al negatief geadviseerd...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Railforum en Railcenter lanceren evenementenkalender voor de spoorsector

spoorsector ov9292 9292ov martenv.comEr is een nieuwe evenementenkalender ontwikkeld voor de spoorsector, omdat er heel veel gaande is op dit gebied voor de spoorprofessionals.

Spoorprofessionals kunnen vaak door de bomen het bos niet meer zien door een overvloed aan seminars, congressen en andere kennisevenementen die soms ook nog eens op dezelfde dag vallen.

Spoorsector krijgt evenementenkalender

Om dit overzichtelijker en diverser te maken, hebben Railforum en Railcenter de website Spooragenda.nl ontwikkeld. Dit is een online evenementenagenda voor de spoorsector waarop in één oogopslag alle interessante kennisevenementen te zien zijn.

“Er zijn heel veel partijen in de sector die soortgelijke evenementen organiseren. Als je kijkt naar het onderwerp ERTMS bijvoorbeeld dan dat is niet alleen technisch, maar gaat ook over arbeidsvoorwaarden. Sommige thema’s raken meerdere clubs”, licht directeur Corina de Jongh van Railforum toe.

Platforms spoorsector

“Wij willen graag in gesprek gaan met alle platforms over de evenementen die zij organiseren en de thema’s die daarbij worden behandelen. Het doel hiervan is om de sector diversiteit te kunnen bieden, overlap te voorkomen en tot één gezamenlijke agenda te komen.”

Railcenter, HRI en Railforum hebben daarbij al bepaalde accenten afgesproken. “Railcenter gaat over de techniek, certificeren en opleiding. HRI gaat over internationale handelsbevordering en Railforum over kennis delen op de lange termijn.”

Programmamanager Wiljo Florijn van Railcenter: “We nodigen andere organisaties in de spoorsector om ook met ons in gesprek hierover te gaan en hun evenementen aan de agenda toe te voegen. Het is de bedoeling dat we een soort landingspagina voor alle railevenementen worden. Voor meer informatie over de bijeenkomsten linken we door naar de programmapagina van de desbetreffende organisatie, zodat de informatie altijd up-to-date is.”

Spooragenda

Anique Haaring van Railforum: “Op Spooragenda.nl kun je evenementen vinden door gebruik te maken van de zoekfunctie. Ook is het mogelijk op een aantal criteria te zoeken. Men maakt onderscheid tussen een beurs, congres, workshop of seminar.

Als de site is gelanceerd dan gaan we kijken hoe mensen op de site navigeren om de gebruiksvriendelijkheid verder te verbeteren.” Het is de bedoeling dat organisaties zelf hun evenementen toevoegen op Spooragenda, vertelt Haaring.

“Per bedrijf wordt er één contactpersoon aangewezen om informatie toe te voegen. Deze persoon krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord om op de site in te loggen. Wij werken met een strak stramien om zo veel mogelijk eenduidigheid op de site te krijgen.”

Uitdagingen spoorsector

De Jongh wijst erop dat de spoorsector de komende jaren voor diverse uitdagingen staat, waar kennisevenementen volgens haar een antwoord op kunnen geven.

“De betrouwbaarheid van het spoor moet verder verbeteren, omdat de komende jaren de vraag alleen nog maar zal toenemen. Het spoorvervoer moet op een duurzame manier gebeuren. Daarbij moeten we efficiënter en effectiever met materialen omgaan.”

“De sector moet transparanter worden om samenwerking te bevorderen. Verder moeten we inspelen op trends zoals bijvoorbeeld Mobility as a Service om reizigers beter van A naar B te brengen. Daarbij is ook de samenwerking met partijen van buiten de branche belangrijk, zoals de ANWB en autoleasebedrijven. Rail is de ruggengraat van het mobiliteitssysteem. Door zaken publiekelijk te maken op evenementen, kunnen andere partijen makkelijker aanhaken.”

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht is vanwege de vergrijzing in de spoorsector volgens haar van groot belang. “In de spoorsector zijn heel veel mensen met veel kennis in hun hoofd. Zij zijn vaak boven de 50 jaar oud en verlaten de komende 15 jaar de spoorsector.

Het is daarom goed dat zij via bijeenkomsten hun kennis overdragen aan de nieuwe generatie.” Andersom is het volgens De Jongh ook belangrijk dat de jonge generatie de collega’s met wat meer ervaring leert hoe zij dingen aanpakt.

Florijn: “In de spoorsector zie je dat er veel verzu...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Vervoerregio Amsterdam hoopt op Airportsprinter in 2023

De Vervoerregio Amsterdam hoopt dat de eerste Airportsprinters in 2023 rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Zaandam. Dan gaat het wel om een beperkte frequentie. De nieuwe treinstations Schinkel, Sloterplas en Havenstad zullen dan nog niet klaar zijn.

Dat zegt projectleider Arnoud Mouwen van de Vervoerregio Amsterdam. Op wijnemenjemee.nl legt Mouwen uit dat het plan voor de Airportsprinter is bedacht om de toenemende drukte rondom Amsterdam en luchthaven Schiphol het hoofd te bieden.

In het maximale model is het de bedoeling dat er twaalf sprinters per uur rijden. Tussen Amsterdam CS en Schiphol en vier sprinters tussen Zaandam en Schiphol.

Maar dit kan op zijn vroegst in 2028, omdat daarvoor Amsterdam Zuid en Amsterdam Centraal moeten worden aangepast. Daarom wordt er gehoopt op een alternatief in 2023.

Haalbaarheidsonderzoek

Volgens Mouwen zijn alle betrokken partijen enthousiast over de plannen voor een Airportsprinter. Maar zijn er ook andere projecten op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en andere planningen waar rekening mee gehouden moet worden.

De Schipholtunnel kan de komst van deze Airportsprinters maar net aan. De opdrachtgever van de Airportsprinter wordt nog gekozen en ook wie de sprinter gaat uitvoeren.

Dit project bevindt zich nu dan ook in de fase van het haalbaarheidsonderzoek. Men gaat kijken naar de risico’s, het financiële plaatje en de rollen die moeten worden ingevuld. Pas als dit proces is afgerond, kan worden gestart met de uitvoering.

“Omdat hele grote projecten niet op de korte termijn gerealiseerd worden, moeten we met andere oplossingen komen die sneller van de grond komen en zagen we hier een opening”, vertelt Mouwen. “Het is gezien de groei van de stad namelijk geen optie om niets te doen. Maar dat betekent helaas niet dat je volgend jaar al op de Airportsprinter kunt stappen.”

Doortrekken Noord/Zuidlijn

Eind vorig jaar is besloten om de mogelijkheden van deze Airportsprinters te onderzoeken. Hieruit bleek dat de Noord/Zuidlijn in ieder geval voorlopig niet zal worden doorgetrokken. De kosten daarvoor zijn te hoog. Maar de komst van deze sprinters hindert een eventueel doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol niet.

Het plan voor de Airportsprinters volgt juist uit de ambitie om het bestaande netwerk optimaal te benutten door aanpassingen te doen die toekomstige projecten niet in de w...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Eerste busritten vallen uit door personeelstekort in OV-sector

ov-sector ov9292 9292ov martenv.comDe OV-sector kampt met een tekort aan personeel door de aantrekkende economie. Hierdoor zijn er al busritten uitgevallen.

Door het aantrekken van de markt blijkt het steeds lastiger om vacatures voor nieuwe buschauffeurs in te vullen. Maar de nood is hoog, want vergrijzing zorgt tegelijkertijd voor een uitstroom. In de provincie Utrecht zorgt dit oplopende personeelstekort in de OV-sector de komende weken al voor uitval van diensten.

Te weinig personeel in OV-sector

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meldde onlangs dat het personeelstekort bij veel bedrijven blijft oplopen, vooral in de sectoren bouw, diensten én vervoer. Het CBS becijfert het tekort aan arbeidskrachten in de vervoersector op 30 procent en vrijwel alle streekvervoerders in Nederlanders zijn op dit moment inderdaad op zoek naar nieuw personeel, zo blijkt uit een rondgang van OVPro.

Uitval diensten

Het CBS waarschuwde zelfs dat het risico zelfs bestaat dat de nood in de OV-sector dusdanig hoog is dat werkzaamheden niet langer uitgevoerd kunnen worden. Dit probleem wordt door Keolis opgemerkt in haar concessie in de provincie Utrecht. De vervoerder waarschuwt dat door een tekort aan personeel hier de komende weken diensten – en dus ritten – zullen vervallen.

Op doordeweekse dagen is dat een beperkt aantal. Deze diensten die uitvallen zijn geoormerkt, omdat ze voldoen aan een aantal criteria: de diensten zijn kort en de ritten in deze diensten kennen een lage bezetting of het zijn ritten op een hoogfrequente lijn.

Keolis-woordvoerder Hanneke Ruiter: “Met deze keuze houden we de basisdienstregeling en de dienstverlening zo veel mogelijk in stand. Hiermee lossen we het probleem niet op, maar kunnen we het wel beheersbaar maken.”

Beperken flexibele schil

“Wij weten dat het probleem in de OV-sector voorlopig zal aanhouden en dat dit een branchebreed probleem is”, aldus Ruiter. Om het probleem van het tekort aan personeel op de langere termijn aan te pakken, heeft de vervoerder enkele acties in gang gezet, zoals het verder beperken van de flexibele schil en een betere verdeling van het zomerverlof over een periode van twaalf weken in relatie tot de te rijden diensten.

De vervoerder heeft bovendien besloten om aan de slag te gaan met directe werving van eigen personeel. In plaats van de inzet van uitzendkrachten. Normaal worden nieuwe buschauffeurs geworven en ingehuurd via een uitzendbureau. Dan treden ze pas na een tijdje in dienst bij de vervoerder zelf. Keolis start binnenkort ook met een campagne om de aantrekkelijkheid van het beroep buschauffeur te promoten.

Opleiding

Andere vervoerders verwachten op korte termijn de dienstregeling nog te kunnen uitvoeren, maar benadrukken het belang van de zoektocht naar nieuw personeel om problemen te voorkomen. Daarbij moeten ze vooral rekening houden met de relatief lange doorlooptijd van nieuw personeel, omdat kandidaten natuurlijk gevonden, geselecteerd en opgeleid moeten worden. Om die reden duurt het wel enkele maanden vanaf werving totdat een nieuwe chauffeur werkelijk op de bus zit.

Het werven van nieuwe mensen kost volgens hen meer energie dan voorheen. Vervoerders proberen daarom nu vooral door opleidingstrajecten het personeelsbestand aan te vullen en te verjongen. Onlangs gingen GVB, Connexxion en het ROC Twente nog een samenwerking aan om nieuwe chauffeurs voor deze OV-sector op te leiden. De Amsterdamse stadsvervoerder verwacht tussen 2019 en 2022 een derde van het personeelsbestand te moeten vervangen.

Arriva werkt in alle concessies met verschillende partijen om kandidaten in een aantal maanden op te leiden tot buschauffeurs. Er zijn al een aantal kandidaten van start gegaan met het opleidingstraject en nieuwe kandidaten starten binnenkort, maar de vervoerder bevestigt dat er naar nieuwe collega’s wordt gezocht voor de OV-sector in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook Qbuzz is gestart met een eigen BBL-opleiding, omdat de vervoerder de komende jaren een flinke uitstroom verwacht.

Events

Bovendien zoeken alle vervoerders naar mogelijkheden om de aantrekkingskracht van het vak te tonen. Arriva probeert mensen enthousiast te krijgen door middel van events, zoals een ‘rijdende banenmarkt’ in het oosten van Nederland en een open dag in Limburg.

Dit heeft ertoe geleid dat er nu al meerdere mensen zijn geworven en opgeleid worden in de OV-sector tot buschauffeur of tot machinisten. Connexxion-dochter Hermes organiseerde onlangs een speciale wervingsdag voor vrouwen.

Dit om te tonen dat buschauffeur ook voor vrouwen een interessant beroep kan zijn. Binnenkort wordt een vergelijkbare dag voor deze OV-sector georganiseerd voor mannen, wat moet leiden tot tientallen nieuwe buschauffeurs. “We zijn bezig om te ki...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Intentieverklaring verdrag grenscontroles Eurostar ondertekend.

Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland gaan aan het eind van 2018 een vierlandenverdrag ondertekenen met daarin afspraken over grenscontroles voor Eurostar-reizigers.

Dat staat in een intentieverklaring die de vier landen hebben ondertekend, meldt staatssecretaris Mark Harbers van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

In de intentieverklaring staat dat de vier landen willen samenwerken om de Eurostar rechtstreeks van Amsterdam naar Londen te laten rijden. Dat is op dit moment nog niet mogelijk: reizigers uit Nederland moeten uitstappen in Brussel voor paspoort- en veiligheidscontroles.

Twee verdragen

Het gaat in totaal om twee verdragen: een overeenkomst betreft de landen België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hierin worden afspraken gemaakt over thema’s zoals veiligheid en privacy, illegale migratie en asielaanvragen, politie en procedures met betrekking tot de uitvoering van controles van de reizigers.

De tweede overeenkomst gaat om een akkoord tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat onder andere over de bevoegdheden van de Britse grenswachters. Op basis waarvan zij de grenscontroles in Nederland mogen uitvoeren. In de intentieverklaring staat dat ook de inhoud van dit verdrag eind dit jaar vastgelegd moet zijn.

Dat wil niet zeggen dat er in 2019 een rechtstreekse Eurostar van Rotterdam of Amsterdam naar Londen kan rijden. De verdragen moet eerst worden goedgekeurd door de vier landen en dat kan nog wel een jaar duren.

In de intentieverklaring staat dat de gemeenschappelijke doelstelling is om eind 2019 met de grenscontroles te kunnen starten. Harbers geeft wel aan dat er ook wordt gekeken of de veiligheidscontroles al kunnen starten op basis van de gemaakte afspraken, zonder dat de verdragen in werking zijn getreden.

Eurostar

In maart begon de nieuwe dienstregeling van de Eurostar vanaf Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal. Sindsdien moeten reizigers die richting Londen reizen, overstappen in Br...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Grote treinstoring in Amsterdam door softwarefout en winkeldief

treinstoring ov9292 9292ov martenv.comEr is een grote treinstoring in Amsterdam geweest doordat een winkeldief de Schipholtunnel invluchtte en de treinmanagement software dit niet aankon en vastliep.

De grote treinstoring die dinsdagavond 21 augustus op het spoor rondom Amsterdam plaatsvond, is veroorzaakt door een fout in de software van het Dynamisch Verkeers Management-systeem (DVM) op Schiphol.

Treinstoring Amsterdam door winkeldief

Toen een winkeldief die avond de spoortunnel van Schiphol invluchtte, zorgde de fout ervoor dat het systeem ‘op hol’ sloeg. Dat heeft spoorbeheerder ProRail woensdagmiddag bekendgemaakt.

NS meldt dat meer dan 50.000 reizigers woensdag last hadden van de storing in de Schipholtunnel. Dit had gevolgen voor al het treinverkeer rondom Amsterdam. Later op de avond reden er wel enkele treinen, maar mondjesmaat.

In de Schipholtunnel wordt er op het spoor gewerkt met een Dynamisch Verkeers Management-systeem (DVM). Dit systeem zorgt ervoor dat de trein die als eerste komt ook als eerste de rijweg krijgt. DVM biedt voordelen voor flessenhalzen zoals de Schipholtunnel en is in 2006 geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de doorstroming maximaal is.

Verstoring

De problemen ontstonden woensdagavond rond half zeven toen een dief op de vlucht voor de politie de Schipholtunnel van Schiphol in liep. Daardoor kon een trein zijn in het systeem geplande rit niet afmaken.

“Dit zorgde er samen met de specifieke positie van de treinen voor dat er 32.000 een planregel (een samengestelde rijweg, red.) werd ingesteld in het DVM-systeem”, aldus woordvoerder Andy Wiemer van ProRail. Dit zorgde voor een fout in de software, waardoor de systemen in de treinverkeersleidingspost in Amsterdam nog maar gedeeltelijk konden worden gebruikt.

Vanwege de bug in de software koos ProRail er volgens Wiemer voor om niet over te schakelen op het backup-systeem. Het is mogelijk om bij grote calamiteiten op het spoor over te schakelen naar Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) in Utrecht.

Dit neemt echter vier uur in beslag. “Vanwege het specifieke, lokale probleem hebben we ervoor gekozen om niet over te schakelen naar het landelijke OCCR. We zouden hiermee de vier uur kwijt zijn en het was daarnaast niet zeker dat het probleem hiermee zou zijn opgelost.”

In plaats daarvan werd ervoor gekozen om over te schakelen op deelsystemen, waardoor de drukke en ingewikkelde treindienst rond Amsterdam en Schiphol met de hand moest worden geregeld. Dat zorgde vervolgens voor uitval van treinen en vertragingen. ProRail meldt dat het systeemn zo is aangepast dat deze fout niet meer kan voorkomen.

Reacties

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur meldt in een reactie de overlast voor de reizigers ‘ten zeerste’ te betreuren. De bewindsvrouw geeft verder aan dat het belangrijk is om in het spoor te investeren om de bereikbaarheid te verbeteren.

Reizigersorganisatie Rover ontving met name klachten over de informatievoorziening en pleit voor een noodplan bij grote storingen. Sanne van Galen van Rover: “We zagen gisteravond dat er niet werd verwezen naar specifieke lijnbussen, terwijl die wel reden.

Ook lijkt het er niet op dat er afspraken zijn met streekvervoerders om extra ritten te rijden met het materieel dat zij in de avonduren in de remise hebben staan. We willen daarom in gesprek met NS en ProRail over het maken van een soort ‘reizigersprotocol’, een noodpla...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Rover pleit voor noodplan bij een grote treinstoring

Reizigersvereniging Rover wil dat er een reizigersprotocol komt dat in werking treedt bij grote storingen op het spoor. Hier moeten plannen zijn gemaakt voor goede informatievoorziening, opvang van reizigers en zelfs afspraken over eventueel alternatief vervoer.

Daarmee reageert Rover op een grote treinstoring die het vervoer rondom Amsterdam dinsdagavond platlegde. Als het aan Rover ligt, worden in dit noodplan bijvoorbeeld afspraken met streekvervoerders opgenomen. Om extra ritten te rijden met het materieel dat in de daluren in de remise staat.

Bovendien zou er opvang moeten zijn voor het geven van reisinformatie. De systemen laten het bij grootschalige storingen vaak afweten. Ook voor het inzetten van voldoende vervangend materieel en voor het geven van relevante reisinformatie kan open data van groot belang zijn.

Niet alleen kan data gebruikt worden voor oplossingen om de impact van verstoringen te verminderen, maar dit biedt ook mogelijkheden om andere modaliteiten veel efficiënter in te zetten en dus de reiziger beter te bedienen. Daarover spreken experts op 11 oktober het BusVision Congres 2018 in de Expo Houten.

Klachten

Hoewel het aantal klachten over de grote storingen is meegevallen, vindt Rover zelf wel dat er nog verbeterpunten zijn. Er was bijvoorbeeld op veel plekken een gebrek aan betrouwbare reisinformatie.

Er reden weliswaar verschillende lijnbussen, maar daar werd niet naar verwezen. Wel geeft de organisatie NS en ProRail een compliment, omdat zij hard hebben gewerkt. En de overlast op woensdagochtend daardoor beperkt bleef.

Eigenlijk zouden de gevolgen van een grote treinstoring opgevangen moeten worden, omdat de ICT-systemen op de verkeersleidingpost dubbel uitgevoerd moeten zijn. Rover v...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NMBS-treinen met spoed aangepast na openbarsten dakkoffers

dakkoffers nmbs ov9292 9292ovDoor de aanhoudende hitte zijn er bij de Belgische vervoerder NMBS verschillende zogenaamde dakkoffers opengebarsten van de treinen.

De Belgische vervoerder NMBS neemt met spoed 250 treinstellen van het type Desiro onder handen. De afgelopen weken zijn in drie treinstellen dakkoffers opengebarsten door de aanhoudende hitte en de treinen kunnen hierdoor niet verder rijden.

Dakkoffers NMBS opengebarsten

Om dit tegen te gaan, krijgen de Desiro-treinen extra ventilatiegaten in de dakkoffers. “Bij onze nieuwe treinen, ook bij de Desiro’s, bevinden de technische installaties zich op het dak. We verzamelen die daar in een zogenaamde dakkoffer,” legt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman uit.

“We hebben vastgesteld dat door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen en weken er een defect kan optreden aan de condensator, die zich ook in deze dakkoffer bevindt.”

Door het defect aan de condensator kan er in de dakkoffer gasophoping ontstaan. “Die ophoping is vooral een probleem als de trein een lange tijd stilstaat, maar wel wordt klaargemaakt voor vertrek en dus onder spanning staat. Dan werkt de condensator en is er een kans op een gasophoping.

Doordat de trein stilstaat, is er onvoldoende ventilatie.” Daardoor is in de afgelopen weken tot drie keer toe een dakkoffer opengebarsten. Als dat gebeurt, valt de stroom uit en komen de treinen tot stilstand. Er is hierbij geen gevaar voor de passagiers.

Oudere treinstellen

In totaal heeft NMBS 305 Desiro-treinen, maar niet alle treinstellen hebben dezelfde condensator, zegt Temmerman. “Samen met de producent Siemens gaan we op zoek naar een structurele oplossing, zodat het defect aan deze condensatoren wordt verholpen.

In afwachting daarvan nemen we zelf al een aantal maatregelen. De belangrijkste daarvan is dat 250 van de 305 Desiro-treinen langsgaan in onze werkplaatsen, zodat we daar voor een bijkomende ventilatie in de dakkoffers kunnen zorgen.”

Volgens de NMBS-woordvoerder is dit slechts een kleine ingreep, maar is het toch een hele klus met deze dakkoffers omdat het veel treinen betreft. Ze worden niet allemaal tegelijkertijd van het spoor afgehaald, maar het is wel de bedoeling om elke dag ongeveer vijftien treinstellen aan te passen. Daarom worden op sommige trajecten oudere treinstellen ingezet.

NMBS wil voor het einde van de zomer alle dakkoffers hebben aangepast. “Zo kunnen we tegen september, als iedereen weer aan het werk gaat, rekenen op onze volledige vloot Desiro’s,” aldus Temmerman.

Complicaties

Sinds NMBS de Desiro-treinen in 2012 in gebruik heeft genomen, worden de treinstellen geteisterd door technische problemen. Zo waren er onder meer problemen met het sluiten van de autom...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Beproevingsritleider test aangepaste infra en treinen

Bij wijzigingen of nieuwbouw van de spoorinfrastructuur of treinen, moet onafhankelijk worden vastgesteld of deze voldoen aan de veiligheidseisen voor het spoor. Dit wordt ook wel certificering genoemd. De certificering wordt uitgevoerd door een Notified Body (NoBo).

Onderdeel hiervan zijn testritten, waarbij een beproevingsleider de leiding heeft over de testtrein. Uit de testen moet blijken of een nieuw baanvak of een gewijzigde trein geschikt is voor gebruik.

Directeur Joost van Opijnen van SVO-rail, zelf sinds 2006 beproevingsritleider, licht toe hoe het werk eruit ziet. “De reden dat we testritten gaan uitvoeren is dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Een baanvak is nieuw of gewijzigd, een trein is aangepast of uitgerust met ETCS of andere software. En dit moet je gecertificeerd krijgen.”

Certificering

Bij certificering wordt een Notified Body (NoBo) ingeschakeld die de specificaties van het spoor of het spoorwegmaterieel toetst op eisen zoals die zijn vastgelegd in Europese regelgeving. Een NoBo is een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie, die bevoegd is om de spoorinfrastructuur en -materieel te beoordelen.

“Het certificeringsproces bestaat voor tachtig procent uit papierwerk en labtests. De overige twintig procent bestaat uit tests en dat is het moment dat wij als beproevingsritleiders worden ingeschakeld.”

SVO-rail is al sinds de oplevering van het A15 tracé (zie foto) betrokken bij testritten van locomotieven op de Betuweroute, die werden uitgerust met het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Ook voerde het bedrijf baan-trein integratietesten en -duurtesten uit op HSL-Zuid.

SVO-rail was betrokken bij wijzigingen in de software van alle Sprinter Light Train (SLT)-treinen van NS en de onderneming voerde baan-trein integratietesten uit op de Hanzelijn. Ook deed men toelatingsritten met de Windhoff-voertuigen van Infraspeed en de High Speed Grinder van Vossloh.

Omdat er weer veel testen aankomen op het gebied van treinbeveiliging en nieuw materieel, besloot SVO-rail nieuwe mensen op te leiden tot beproevingsritleider. Het team bestaat nu uit vijf experts en een operationeel coördinator.

Beproevingsrit

Voorafgaand aan een beproevingsrit vindt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaats. “Daarbij geeft bijvoorbeeld een spoorvervoerder of -beheerder een akkoord op de risico’s en dat daar van tevoren een goed beeld van is. Als dat niet het geval is, dan moeten er mitigerende maatregelen worden genomen.”

Als er akkoord is gegeven op de RI&E, dan kunnen de testritten beginnen. Bij de testritten zit een machinist op de bok, met daarnaast een beproevingsritleider. Ook is er een treindienstleider betrokken bij de tests die aanwijzingen geeft.

“Het komt wel eens voor dat er treinbeveiliging getest moet worden. Dat betekent dat de machinist door een rood sein moet rijden, iets wat tegen zijn of haar natuur is. Dit gebeurt op aanwijzing van de treindienstleider. De beproevingsritleider is daarbij de ogen en oren van de machinist”, zegt Van Opijnen.

Opleiding

Om beproevingsritleider te worden, kunnen spoorprofessionals een cursus volgen die overeenkomsten heeft met de opleiding van machinisten. Deze cursus begint met een psychologische test en een medisch onderzoek. Daarnaast maken ook bedrijfshulpverlening en levensreddende hulp onderdeel uit van de cursus. “Dit is belangrijk omdat de treinen zich soms op plekken begeven waar de hulpdiensten niet makkelijk kunnen komen”, vertelt de directeur.

“Een psychologische test wordt onder meer gedaan om te beoordelen of de cursist is opgewassen tegen strijdigheid van belangen. Een beproevingsritleider zit in de trein om risico’s vast te stellen. Bij proeven met een hogesnelheidstrein in Frankrijk zit bijvoorbeeld soms wel vijftien man in de trein. Dan moet hij of zij ervoor zorgen dat iedereen de juiste instructies krijgt en binnenboord blijft.”

Portfolio

Bijzonder aan SVO-rail is dat de onderneming zowel in de spoorinfrastructuur als -materieel is gespecialiseerd. Bij het bedrijf werken 32 mensen, die gedetacheerd worden bij spoorondernemingen.

“Onze experts zijn hbo+ opgeleid en hebben allemaal hun eigen vakgebied zoals energie-, spoorbaan, materieel, beveiliging enzovoorts.” Detachering met overname behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor wordt dan niet geput uit het vaste team, maar worden mensen van buiten het bedrijf gezocht.

Het bedrijf levert heel diverse experts die helpen om een Programma van Eisen voor railinfra op te stellen, gespecialiseerd zijn in werkvoorbereiding of ondersteuning bieden bij assetmanagement en testprogramma’s. Voor wat het rollend materieel betreft biedt SVO-rail ondersteu...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ILT: voorlopig geen groot onderhoud op Kijfhoek

kijfhoek ov9292 9292ov martenv.comOp het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht mag voorlopig nog niet begonnen worden met groot onderhoud volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport.

ProRail en Strukton Rail mogen voorlopig nog niet beginnen met groot onderhoud aan de sporen op het rangeerterrein voor treinen bij Kijfhoek in Zwijndrecht.

Kijfhoek nog geen onderhoud

Zij moeten eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaald.

Het groot onderhoud ligt al sinds 19 juli stil, na aanrijdingen in juni en juli. Het werk dat nog wél aan het spoor wordt gedaan, zoals controles en herstel van storingen, staat onder verscherpt toezicht van ILT.

Op vrijdag 15 juni ontspoorde een platte kar toen er tijdens het heuvelen een ketelwagon tegenaan rolde. In de ketel zat de brandbare stof styreen, de grondstof voor piepschuim, maar de wagon raakte niet beschadigd.

Uit een onderzoek van ProRail bleek dat de treindienstleider van ProRail en een werkplekbeveiliger van een aannemer beiden fouten hadden gemaakt. Ze weken af van gebruikelijke procedures.

Veiligheidsinstructies

De toezichthouder constateert dat ProRail en Strukton Rail zich niet hielden aan hun eigen veiligheidsinstructies. Treindienstleiders zagen en wisten dat, maar spraken daar de verantwoordelijken niet op aan. Volgens ILT is het probleem structureel. Afwijkingen van de veiligheidsprocedures zouden vaker zijn voorgekomen.

De Inspectie stelt dat er onvoldoende garanties waren op het gebied van toezicht, sturing en evaluaties om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken en het spoor veilig bleef. Daarmee is de Spoorwegwet overtreden.

De Inspectie heeft verscherpt toezicht ingesteld op al het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. De ILT voert ter plekke toezicht uit op al het werk dat nu nog wel gedaan wordt en controleert risico-analyses en werkinstructies. Ook beoordeelt de ILT de structurele verbeteringen die ProRail en Strukton Rail doorvoeren, voordat zij het groot onderhoud aan de sporen op Kijfhoek weer veilig kunnen starten.

Heuvelen

De gemeente Zwijndrecht trok eerder al bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de bel over de veiligheid op het rangeerterrein. ProRail legde na een incident op 18 juni het heuvelproces en onderhoudswerkzaamheden stil op Kijfhoek, maar startte het heuvelen zonder toestemming v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Vier jaar cel geëist tegen verdachte van brandstichting Arriva

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier jaar cel geëist tegen de voormalige buschauffeur die verdacht wordt van het stichten van drie branden bij vervoerder Arriva in Tilburg. Volgens de officier van justitie is er voldoende bewijs dat de 29-jarige Tilburger Berry van D. de branden heeft aangestoken.

“De acties zijn duidelijk gericht tegen Arriva en de verdachte heeft vanwege zijn ontslag bij het bedrijf een motief”, aldus de aanklager woensdag. Tot driemaal toe werd Arriva geconfronteerd met brandstichting in het najaar van 2017. De schade door de branden is becijferd op 1,5 miljoen euro.

Onschuldig

De verdachte ontkende woensdag opnieuw dat hij de branden heeft aangestoken. De verdenking is volgens hem alleen maar gebaseerd op geruchten. Wraakgevoelens naar Arriva koestert hij niet, vertelde hij.

“Ik heb het zelf verprutst. Arriva is een goede werkgever geweest en heeft me kansen gegeven.” De verdachte kreeg eerder een week voorwaardelijke celstraf opgelegd omdat hij dreigde het huis van zijn ex in brand te steken.

Van D. werd in februari opgepakt vanwege vele vermoedens over zijn betrokkenheid en omdat hij was herkend op bewakingsbeelden die op tv werden getoond. Bijvoorbeeld onder personeel van Arriva leefde het...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


OV-wagenparken in tien jaar fors ‘vergroend’

ov-wagenparken ov9292 9292ov martenv.comDe laatste jaren is er fors geïnvesteerd in de vergroening van de OV-wagenparken.

Door de snelle instroom van zero emissie-bussen en een afname van Euro III, IV en V-bussen, zijn de OV-wagenparken van vervoerders in de laatste tien jaar veel duurzamer geworden. Dat blijkt uit de poster ‘Milieuprestatie ov-bussen 2018’ van CROW.

OV-wagenparken vergroenen

Als sinds 2013 is het vervoer op Schiermonnikoog het meest milieuvriendelijk. Hier rijden sinds jaren louter elektrische bussen. Maar ook in andere concessies worden stappen gezet. CROW laat bovendien tegenwoordig ook in een kaart zien wat de milieuwaarde is in een concessie.

Alle bussen krijgen een bepaald aantal punten en daarop wordt de milieuwaarde in een concessie én landelijk vastgesteld.

Milieuwaarde

De milieuwaarde moet een meer genuanceerd beeld laten zien over de duurzaamheid van de bussen. Zo krijgt een Euro III-bus maar 1 punt, terwijl een elektrische bus 10 punten scoort. Door alle bussen in een concessie zo te waarderen, wordt duidelijk hoe een hele concessie scoort.

De Waddeneilanden scoren allemaal een 10, omdat hier louter elektrische bussen rijden. Verder doen de concessie Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond het goed, net als Arnhem-Nijmegen.

Ook het busvervoer in de concessie van Breng in Arnhem-Nijmegen wordt hoog gewaardeerd vanwege de trolleybussen die hier rijden.

Gebieden die laag schoren zijn Twente, Achterhoek Rivierenland, Voorne-Putten en Rozenburg, Rotterdam en omstreken en Noord-Holland Noord, omdat deze concessies zich aan het einde van hun looptijd bevinden. Onlangs zijn er nieuwe elektrische bussen ingestroomd in Noord-Holland Noord.

Ontwikkeling in tien jaar

Door het begrip milieuwaarde te introduceren, kan CROW nu ook gemakkelijk een vergelijking maken tussen de afgelopen jaren. Er is een duidelijke stijgende lijn op te merken.

In 2009 werd niet eens een score van 2,0 behaald, aangezien de wagenparken voor tweederde uit Euro III, Euro IV en Euro V-bussen. Die behalen slechts 1,0 en 1,8 punten in de ranking. In 2018 is de score toegenomen tot boven 4,0 punten. “De rol van Euro III, Euro IV en Euro V raakt geleidelijk uitgespeeld”, aldus CROW.

Overigens krijgen de meeste bussen nu nog een onvoldoende. Een EEV-bus op groengas krijgt een 6,5, terwijl een elektrische bus op grijze stroom een 9,0 krijgt. Alleen elektrische bussen uit de OV-wagenparken op groene stroom krijgen een 10,0.

In het Bestuursakkoord Zero emissie busvervoer is afgesproken dat alle bussen emissievrij zijn in 2030. Dan moet de milieuwaarde dus overal 10 zijn. CROW denkt op basis van prognoses dat dit ook mogelijk is.

Aantal bussen

CROW kijkt niet alleen naar de duurzaamheid van de bussen, maar ook naar de ontwikkeling van de OV-wagenparken. Het totale aantal bussen is in Nederland gestegen in vergelijking met een jaar eerder.

In het voorjaar van 2018 reden er in totaal 5147 bussen door Nederland en dat zijn er 134 meer dan een jaar eerder. In West- en Oost-Brabant is het aantal bussen het hoogste gestegen door het gebruik van meer verschillende voertuigen door een van de onderaannemers.

Bovendien zijn er extra voertuigen ingezet in de concessies Groningen-Drenthe, Haarlem-IJmond en in het stadsvervoer in Amsterdam. Deels gaat het hier om elektrische bussen, die in Nederl...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Eerste tram Uithoflijn rijdt door Utrechts stationsgebied

De eerste tram van de Uithoflijn heeft maandagnacht over het spoor in het stationsgebied van Utrecht Centraal gereden. Het succesvolle experiment is een belangrijke mijlpaal voor de ingebruikname van de nieuwe tramlijn. Wethouder Lot van Hooijdonk van Mobiliteit en gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw waren aanwezig bij de testrit.

De spoorverbinding via het stationsgebied is nodig om de komende maanden met meer trams te kunnen testen op de Uithoflijn. De trams kunnen daarnaast nu snel en gemakkelijk voor onderhoud terug naar de remise in Nieuwegein.

Rit door stationsgebied

De eerste tram werd getrokken door een speciaal voertuig dat zowel over de weg als op het spoor kan rijden. Het tramspoor in het stationsgebied heeft namelijk gedeeltelijk nog geen bovenleiding. De rit van één kilometer duurde een half uur.

De tram reed stapvoets en werd begeleid door controleurs te voet. Nadat het stationsgebied was gepasseerd reed tram zelfstandig richting eindbestemming P+R De Uithof.

Dezelfde nacht werd ook tram nummer twee door het stationsgebied gereden. Volgende week vinden er nog experimenten met drie trams plaats. Deze voertuigen rijden van de remise in Nieuwegein naar tramhalte Jaarbeursplein. Vanaf de Adama van Scheltemabaan vervolgen ze hun rit naar P+R De Uithof, onder begeleiding van verkeersregelaars.

Experimenten

Nu het stationsgebied toegankelijk is voor trams, kunnen met meer trams testen worden uitgevoerd op de lijn tussen P+R De Uithof en de Adama van Scheltemabaan. Tot eind september worden meestal ’s nachts met vijf gekoppelde trams de technische systemen, de voertuigen en de trambaan getest.

Verkeersregelaars begeleiden de testritten. Vanaf begin 2019, nadat de trambaan is voorzien van stroom, zal ook het deel van de trambaan in het stationsgebied worden getest.

De Uithoflijn wordt in de tweede helft van 2019 gefaseerd...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Directeur Rail Keolis: materieelkeuze Kamperlijn was al langer bekend

kamperlijn ov9292 9292ov martenv.comDat er op de Kamperlijn en tussen Zwolle en Enschede Flirt-3 treinen gaan rijden was al sinds 2015 bekend.

Het was al in juni 2015 bekend dat Keolis met Flirt 3-treinen zou gaan rijden op de spoortrajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. ProRail had daarom voor de start van de werkzaamheden kunnen weten dat de vervoerder met dit treintype over deze spoorlijnen zou gaan rijden.

Kamperlijn trein-keuze al lang bekend

Daarmee reageert directeur Rail en Ondersteuning Emile Broersma van Keolis op uitspraken van ProRail-topman Pier Eringa in de Stentor.

Doordat de onderstations rondom Zwolle de nieuwe Flirt 3-treinen niet het volledige vermogen gaven, konden de treinen niet de gewenste snelheid rijden. In het interview met de Stentor geeft Eringa aan dat Keolis in eerste instantie een bestelling had gedaan voor een ander treintype.

“Wij willen een bepaald spoor waarop trein x kan rijden. Later blijkt dat trein y erop gaat rijden. Met een ander stroomgebruik”, aldus de topman in het interview. Broersma noemt dit ‘complete lariekoek’. “Wij bepaalden als vervoerder uiteraard niet de specificaties van de benodigde infra op Kampen-Wierden.”

Elektrificatie

In januari 2017 werd de officiële aftrap gegeven voor de elektrificatie van de Kamperlijn. SpoorPro meldde in maart 2016 dat treinfabrikant Stadler Flirt 3-treinen voor de trajecten Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede zou gaan leveren. “ProRail vroeg rond die tijd voor de eerste maal de specificaties van de treinen op, maar daar is kennelijk een jaar niets mee gedaan”, aldus Broersma.

Dit had volgens de directeur Rail als gevolg dat de nieuwe Flirt 3-treinen niet op de volledige snelheid konden rijden op het traject. “Dit heeft ProRail de afgelopen maand aangepast op kosten van de provincie. Het getuigt van een ongezond opportunisme, om na een aantal wanprestaties van formaat op dit tracé zo’n grote broek aan te trekken richting andere partijen.”

Hoofdpijndossiers

“We hebben inmiddels minimaal vier hoofdpijndossiers gehad op genoemd baanvak met miljoenen schade en we zijn er nog niet. Wij hebben tot nu toe niet openlijk gereageerd op alle ellende die er op dit baanvak aan de orde is- en was, maar het inmiddels structurele publicitaire cherry-picking van ProRail zonder enige afstemming, begint ons inmiddels een beetje te irriteren.”

Broersma wijst er ook op dat de Intercity tussen Enschede en Zwolle de afgelopen maanden maar tot Raalte kon rijden vanwege een aanbesteding voor een perron in Zwolle die niet goed was voorbereid. Dit betekende volgens hem ‘tonnen schade’ voor Keolis. “Vanaf 27 augustus hopen we eindelijk onze reizigers een compleet product te kunnen bieden.”

Publiciteit

“Het persbericht van ProRail over dit heugelijke feit was er al uit voor we het konden bespreken met de opdrachtgever. Net zoals de persberichten van ProRail afgelopen week over een recordprestatie qua punctualiteit op Zwolle-Kampen. Dit is een recordprestatie van de machinisten van Keolis, die wordt gekaapt door ProRail om de aandacht van de eerder genoemde wanprestaties af te leiden.”

Volgens Broersma is bij de infraprojecten tussen Kampen en Wierden bijna alles misgegaan wat er kon misgaan. “Het is onwaarschijnlijk knap hoe ProRail de hieruit voortvloeiende ellende bij vervoerders en opdrachtgever neerlegt en zelf publicitair alleen verschijnt als er iets te vieren valt.”

Station Zwolle Stadshagen

Keolis, de provincie Overijssel, ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaan verder binnenkort nog weer om tafel over het halteren op het nieuwe station Zwolle Stadshagen. Eind vorig jaar bleek dat de bodem van de nieuwe geëlektrificeerde Kamperlijn veel te slap was voor snelheden van 140 kilometer per uur.

Juist met de snelheid van 140 kilometer per uur zouden de treinen op Zwolle Stadshagen kunnen stoppen volgens de destijds bedachte dienstregeling.

Als alternatief kwam ProRail met de oplossing om met twee machinisten te gaan rijden en de snelheid op het traject te verlagen naar maximaal 100 kilometer per uur. In de huidige dienstregeling is er zeven minuten keertijd in Zwolle. Deze keertijd kan volgens de spoorbeheerder met een extra machinist worden teruggebracht naar vier minuten.

Druk op machinisten

Volgens Broersma wordt hierbij de druk op de machinist onnodig verhoogd. “Het wordt voor een machinist complexer als ze meer handelingen moeten verrichten in een kortere tijd.” Daardoor ontstaat het gevaar dat er fouten worden gemaakt, stelt de directeur.

“Daarnaast zitten aan het ‘twee machinisten-principe’ een aantal veiligheidstechnische aspecten vast waar ILT en de treinenbouwer op voorhand niet akkoord mee willen gaan. Dit brengt een aantal procedurele wijzigingen met zich mee die mogelijk effect hebben op de bediening van de trein.”

“Ik begrijp de terechte politieke druk die wordt uitgeoefend op ProRail, maar dat betekent niet dat met niet geheel doordachte oplossingen alle risico’s bij andere partijen neergelegd moeten worden. Iedereen moet er een goed gevoel bij hebben. Ik vind de mening van de Inspectie erg belangrijk, want veiligheid staat voor Keolis voorop.”

Eerlijk debat

De directeur Rail geeft aan oprecht te hopen dat het station Zwolle Stadshagen zo snel mogelijk kan worden bediend. “We hebben dan ook betrokkenen uitgenodigd om weer om tafel te zitten. De reiziger uit Stadshagen heeft vast geen boodschap aan die klinkende punctualiteitscijfers in opgepoetste persberichten.”

“In het OV ontbreekt het bij de partijen vaak aan een scherp en eerlijk debat waar men elkaar eerlijk de waarheid zegt, liever lacht men publiekelijk te vriendelijk naar elkaar, maar ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Wellicht toch bussen van FlixBus naar Eindhoven Airport

FlixBus mag wellicht toch bussen gaan rijden tussen de Randstad en Eindhoven Airport. De provincie Noord-Brabant had dit eerder geweigerd, omdat gevreesd werd dat dit afbreuk zou doen aan de exploitatie van de concessie van vervoerder Hermes. FlixBus ging hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en met succes.

Het College draagt namelijk aan dat een ontheffing zoals FlixBus heeft gevraagd alleen kan worden geweigerd als er voldoende gelijkenis bestaat tussen het vervoer van FlixBus en Hermes en als daardoor het risico bestaat dat er afbreuk wordt gedaan aan de concessie.

Omdat FlixBus vervoer op lange afstand wil aanbieden tussen de Randstad en dit vliegveld, kan er geen vergelijking worden gemaakt tussen vervoer per trein en bus.

Grote afstanden

Sinds enkele jaren biedt FlixBus in Nederland vervoer op lange afstanden aan. Maar daarvoor moet het bedrijf wel ontheffing vragen aan de overheid die hier een OV-concessie heeft verleend. In Noord-Brabant vroeg de aanbieder van lange afstandsbussen toestemming om bussen te mogen rijden vanaf verschillende steden in de Randstad, zoals Den Haag, Alkmaar en Amsterdam naar Eindhoven Airport en verder.

Daarop bepaalde de provincie dat deze buslijnen concurrerend zouden zijn met het OV van Hermes tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. Een succesvolle exploitatie van deze buslijnen zou kunnen leiden tot een fors aantal minder reizigers en een substantiële inkomstenderving van de Connexxion-dochter.

Flixbus

Maar FlixBus is het daar niet mee eens. De buslijnen van FlixBus verschillende namelijk fundamenteel van de OV-lijnen. FlixBus hanteert onder andere tarieven, kaartsoorten, routes, frequenties en richt zich op een andere doelgroep.

Het CBb sloot zich bij dit verweer van FlixBus aan. De provincie Noord-B...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Connexxion plaatst deelfietsen in Noord-Holland

In Noord-Holland heeft Connexxion op 5 haltes deelfietsen geplaatst als een pilot-project.

Het wordt voor vervoerders steeds belangrijker om last-mile vervoer te verzorgen. Met name deelfietsen zijn op dit gebied een zeer goede oplossing. De meeste vervoerders gaan zich daarom ook op die markt begeven en bieden deelfietsen aan op verschillende plekken in Nederland.

Deelfietsen Connexxion Noord-Holland

Vanaf vandaag doet Connexxion dit ook op vijf belangrijke OV-haltes in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Er worden in totaal 75 deelfietsen geplaatst op Hoofddorp Station Oostzijde (Beukenhorst) en Westzijde, Hoofddorp De Hoek, Hoofddorp Centrum, Hoofddorp Spaarne Gasthuis en Nieuw-Vennep Station. De fietsen worden uitgerust met het logo van R-net. Door naast de bussen ook deelfietsen aan te bieden, wil Connexxion een beter alternatief bieden voor de auto.

Samenwerking

De 75 deelfietsen in de steden worden als pilotproject geplaatst, waarbij Connexxion samenwerkt met Donkey Republic en met de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam. Zij geloven hierbij dat de deelfiets belangrijk is voor de deur tot deurreis.

“Juist in de regio Amstelland-Meerlanden, waar op het gebied van weginfrastructuur veel staat te gebeuren, kan deze R-net deelfiets in combinatie met de elektrische R-net bussen van Connexxion een goed en duurzaam alternatief voor de autorit bieden.”

Connexxion biedt in samenwerking met FlickBike in Amstelveen en Aalsmeer ook al deelfietsen aan, maar in deze twee plaatsen worden de fietsen verzorgd door Donkey Republic. Dit bedrijf heeft meerdere tariefplannen, waarbij de betaling via de creditcard verloopt.

Voor een bedrag van 0,75 cent is het mogelijk om een fiets 30 minuten te huren. Bovendien heeft Donkey Republic een introductie-aanbieding, waarmee reizigers voor 9 euro per maand onbeperkt kunnen fietsen, tot maximaal 12 uur per keer.

Rol Connexxion

De deelfiets kan nu worden geboekt via de app van Donkey Republic, maar de partijen zijn ook bezig om de deelfiets op te nemen in de Tranzer-app. Als dat mogelijk wordt, kunnen reizigers voor zowel het openbaar vervoer als voor de fiets dezelfde app gebruiken. Verder zorgt Connexxion voor een campagne op en in buss...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Noord/Zuidlijn heeft veel gevraagd van Amsterdammers

De Noord/Zuidlijn biedt nieuwe kansen, maar heeft ook veel gevraagd van de stad en van de Amsterdammers. Dat stelde burgemeester Femke Halsema zaterdag tijdens de opening van de nieuwe metroverbinding. Zij opende de Noord/Zuidlijn samen met wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma.

Burgemeester Femke Halsema: “De nieuwe lijn biedt nieuwe kansen, maar heeft ook veel gevraagd van de stad en van de Amsterdammers. Vertraging en kostenoverschrijdingen hebben het vertrouwen in de overheid geschaad. Dat moeten we erkennen. Amsterdam heeft met zweet en tranen dure lessen moeten leren. Lessen die we niet mogen en kunnen wegmoffelen.”

Metroproject

Er is vijftien jaar lang aan de metroverbinding gewerkt en de kosten waren 3,1 miljard euro. Het project kende diverse tegenvallers, waarvan het absolute dieptepunt de verzakkingen van een aantal historische panden op de Vijzelgracht in 2008 was.

Volgens directeur Noord/Zuidlijn Hoite Detmar zijn er veel lessen te trekken uit dit grote spoorproject. “De lessen zitten hem vooral in draagvlak creëren en op een open wijze communiceren. We moeten leren van fouten in het verleden.”

Tegelijkertijd is de directeur ook heel trots: “Ik sta hier met trots vanwege de technische prestaties, de medewerkers die jarenlang aan dit project hebben gewerkt, de mooie stations en de kunstwerken. Ook ben ik trots dat deze lijn een bijdrage kan leveren aan een nieuw OV-netwerk van Amsterdam.”

 

Noord/Zuidlijn

Met de opening van de nieuwe metrolijn is het mogelijk om in vijftien minuten tussen de stations Noord en Zuid te reizen. De nieuwe lijn heeft een lengte van ongeveer tien kilometer en telt acht stations, waarvan zeven nieuw zijn gebouwd.

Bij station Zuid werd alleen een extra metrospoor aangelegd. De verbinding bestaat uit een bovengronds deel van 3,2 kilometer en een ondergronds deel van 6,5 kilometer. Daarvan is 3,1 kilometer een geboord tracé, bestaande uit twee tunnels naast elkaar.

De Noord/Zuidlijn loopt pal onder het stationsgebouw van Amsterdam Centraal door. Met de opening van de Noord/Zuidlijn wordt het metrostation van CS verreweg het drukste m...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Studie: Brabant onvoldoende voorbereid op vervoer gevaarlijke stoffen

gevaarlijke stoffen ov9292 9292ovHet vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor in Brabant is nog een groot risico.

De veiligheid langs het spoor van Brabantse gemeenten is in een aantal gevallen niet op orde. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Noord-Brabant heeft laten uitvoeren in elf gemeenten, waarbij een verhoogd groepsrisico is bij een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor.

Gevaarlijke stoffen per Spoor Risico

Brabant telt in totaal 29 gemeenten met een spoorverbinding. Door werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute rijden er tot 2024 meer goederentreinen over de Brabantroute die onder meer ook gevaarlijke stoffen vervoeren.

In het onderzoek is gekeken of de externe veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen in het bestemmingsplan en of bij de vergunningverlening hieraan is getoetst. Daarnaast is nagegaan of toezicht is uitgevoerd en of bij overtredingen handhavend is opgetreden. Dat bleek niet overal het geval te zijn.

Onderzoek

Uit de studie blijkt dat het merendeel van de onderzochte gemeenten voldoende aandacht heeft voor externe veiligheid in bestemmingsplannen. Echter blijken adviezen van de veiligheidsregio’s niet altijd volledig te zijn opgevolgd. Daardoor komt het voor dat bijvoorbeeld vluchtwegen of een opvanggoot ontbreken. De opvanggoot moet ervoor zorgen dat een gevaarlijke vloeistof zich niet kan verspreiden.

De onderzoekers stellen verder dat de vereiste veiligheidsmaatregelen, zoals brandwerend glas, bijna in alle gevallen zijn gerealiseerd. Ook is het mogelijk om ventilatiesystemen uit te schakelen bij een een naderende gifwolk. In de omgeving ontbreken echter bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Op sommige plekken zijn bijvoorbeeld niet voldoende extra brandkranen aanwezig of is het spoor niet makkelijk te bereiken voor de brandweer. Daarnaast is bij alle gemeenten vastgesteld dat er niet actief is gecommuniceerd met bewoners en bedrijven over hoe zij moeten handelen bij een calamiteit op het spoor.

Naleving

Verder stelden de onderzoekers dat na de oplevering van een gebouw of openbare ruimte er niet wordt toegezien op de naleving van de veiligheidsmaatregelen. Tijdens het onderzoek bleek bijvoor...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Belgische conducteur knipt kaartjes in rok

Een mannelijke treinbegeleider bij de NMBS heeft vorige week een dag lang kaartjes geknipt in een rok. Mannelijke treinbegeleiders mogen namelijk geen korte broek dragen op het werk, terwijl vrouwelijke collega’s wel een rok mogen aantrekken.

Als protest besloot hij daarom zelf ook maar in een rok naar zijn werk te gaan. Dit meldt de Belgische krant De Standaard. “In de treinen zonder airco loopt de temperatuur op tot 35 graden”, verklaart de 45-jarige treinbegeleider Philippe Vandevorst zijn actie.

“En dan nog mogen we geen korte broek dragen. Terwijl de dames wel een rok krijgen.” Treinvervoerder NMBS is op basis van deze actie niet van plan het uniform aan te passen.

Uniform

Het is niet voor het eerst dat Vandevorst in opstand komt tegen de lange broek, die hij gedwongen is te dragen in zijn functie. “Vroeger probeerde ik al eens de broek van mijn uniform op te ­rollen.” Hij werd daarvoor echter berispt, omdat dit tegen de regels was. Als reactie besloot hij daarom dit jaar de rok van een vrouwelijke collega te lenen, waarmee hij wel voldeed aan de regels die er bestaan voor het uniform.

NMBS wil het uniform toch niet aanpassen. De zomerbroek is al behoorlijk luchtig is en begeleiders mogen bij hoge temperaturen hun vest en das thuis laten. Bovendien is het een kwestie van respect tegen over de reizigers in de trein. Om die reden is het een machinist bij NMBS wel toegestaan om een korte broek te dragen. “Een treinbestu...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Spoor toekomstbestendig maken met big data en Internet of Things

toekomstbestendig spoor ov9292 9292ov martenv.comHet spoor moet toekomstbestendig worden gemaakt vindt de spoorsector.

De sector ziet heil in de combinatie van innovaties zoals big data en Internet of Things en meer preventief onderhoud om het spoor toekomstbestendig te maken. Dat werd duidelijk tijdens de workshop Kostenreductie onderhoud railmaterieel die donderdagmiddag plaatsvond in de Stadler-werkplaats in Venlo.

Toekomstbestendig maken spoor

De bijeenkomst werd georganiseerd door kennisnetwerk Railforum. Tijdens de kennisworkshop werden spoorprofessionals uitgedaagd om na te denken over hoe kosten van het onderhoud kunnen worden verlaagd. De komende jaren wordt flinke groei van het aantal treinreizigers verwacht.

Efficiënt gebruik van de infrastructuur en het materieel is daarom cruciaal om de reizigers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Workshops

In de middag waren er zes verschillende workshops, waaronder de workshop ‘Beter benutten’. Voor deze workshop had NS-vlootmanager Albert Koch een casus opgesteld om nieuwe ideeën te stimuleren. “Bij NS zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om onderhoud goedkoper te maken. Het spoor moet meebewegen met de veranderingen.”

Het scenario van de casus waarover werd nagedacht: In 2023 bestaat er een spoorlijn naar de Waddeneilanden, maar de treinen zitten voller dan gedacht. Er moet iets gebeuren om de reizigersgroei te faciliteren. Tussen mei en september rijden er buiten de spits extra treinen: dan rijdt er elke 15 minuten een trein. In de spits rijdt elke 30 minuten een trein.

Er is een beperkt budget, maar dit mag alleen worden besteed aan de verbetering van de bestaande vloot en processen. En de vervoerder heeft precies genoeg treinen om deze dienstregeling te kunnen rijden. Hoe ga je dan om met onderhoud van het materieel, zonder de dienstregeling te verstoren?

Nieuwe ideeën

De deelnemers, werkzaam bij onder andere NS, Dekra Rail, Provincie Utrecht, VolkerRail en CAF Nederland, kwamen al gauw tot de conclusie dat het bij deze casus heel belangrijk is om goed te anticiperen. Relatief nieuwe ideeën, zoals het gebruik van big data om defecten aan te zien komen, kunnen hiervoor ingezet worden.

Daarom is het belangrijk om geld te besteden aan methodes om de juiste data te verzamelen en dit vervolgens ook op de goede manier te analyseren. Hierdoor hoeft er minder vaak en minder lang onderhoud worden gepleegd aan het materieel. Hier hebben de reizigers zo min mogelijk last van.

De manier waarop over onderhoud wordt gedacht veranderd, zegt Koch: “Je moet de mentaliteit creëren om op het juiste moment te reageren.” En dit kan dan gecombineerd worden met het gebruik van big data: “Steeds meer delen van onderhoud en vervoer zijn data gedreven.

We moeten nog de sleutel vinden, om productiever te zijn met wat we al hebben. We kunnen niet zomaar lukraak data analyseren. Dat moet je op een goede manier doen.”

Toekomstbestendig

Na afloop kwamen alle deelnemers van de zes workshops weer bij elkaar om de b...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Volvo demonstreert autonome bus in Gothenborg

Een zelfrijdende bus kan het openbaar vervoer veiliger en meer comfortabel maken én zorgen voor meer efficiëntie op een busdepot. Dat meent de Zweedse busbouwer Volvo, die deze week een autonome bus demonstreert aan een selecte groep mensen tijdens de Volvo Ocean Race.

“Met verschillende niveaus van autonomie kunnen we nog meer voortgang maken op het gebied van veiligheid, comfort en efficiëntie in het openbaar vervoer”, aldus topman Håkan Agnevall.

De autonome bus is gebaseerd op een normale elektrische stadsbus, die is aangepast om hem zelfrijdend te maken. Het voertuig rijdt nu louter op een vaste route van circa 300 meter lang, binnen een afgesloten gebied. Volvo wil hier echter laten zien hoe een zelfrijdende technologie het reizen per bus veiliger en comfortabeler kan maken.

Sensoren

Volvo heeft er bij deze bus speciaal op gelet dat het optrekken en stoppen soepel verloopt en ervoor gezorgd dat ook het remmen niet schokkerig gebeurt. Dit draagt bij aan een fijnere reis voor passagiers.

Bovendien stopt deze 12 meter-bus altijd op precies dezelfde plek en even ver van de stoeprand, om het voor reizigers zo gemakkelijk mogelijk te maken om in- of juist uit de bus te stappen. “De autonome bus is ontworpen om rustig te rijden, zodat de operatie energiezuinig, milieuvriendelijk en zo economisch mogelijk verloopt”, aldus de Zweedse busfabrikant.

De bus is uitgerust met sensoren die de omgeving van het voertuig constant in de gaten houden. Deze sensoren bepalen tijdens de demo van Volvo in Gothenborg de route die de bus neemt om van halte naar halte te rijden. Als de bus breder zou worden ingezet en er dus ander verkeer bij kan komen, moeten deze sensoren voorkomen dat er ongelukken plaatsvinden met objecten in de buurt van de bus.

Bus platooning

Volvo bekijkt met deze bus ook de mogelijkheid met bus platooning. Hierbij kunnen bussen dicht achter elkaar in konvooi rijden in het stedelijke vervoer. Volgens Volvo is dit een aantrekkelijk alternatief voor railvervoer, mits die bussen ook elektrisch zijn. Op het gebied van vrachtauto’s is deze manier van rijden al eerder beproefd en Volvo heeft aan meerdere experimenten deelgenomen.

“Volvo is al een pionier op het gebied van Bus Rapid Transit. Nu gaan we een stap...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Hoogste rechter: ProRail rekende onterecht te hoge spoortarieven

spoortarieven ov9292 9292ovIn 2015 en 2016 heeft ProRail te hoge spoortarieven berekend aan de spoorvervoerders.

ProRail heeft spoorvervoerders in 2015 en 2016 onterecht te veel laten betalen voor het gebruik van het spoor. De vraag of een door het kabinet gewenste bezuiniging via de gebruikersvergoeding in rekening mag worden gebracht bij spoorvervoerders is echter onbeantwoord gebleven.

Spoortarieven te hoog

Dit blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb deed woensdag uitspraak in een beroep dat was aangespannen door Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), ProRail en KNV tegen in 2015 en 2016 door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) genomen besluiten.

Verhoging spoortarieven

Naar aanleiding van een door FMN ingediend verzoekschrift oordeelde ACM al in 2015 dat ProRail de spoorvervoerders jaarlijks te veel kosten in rekening had gebracht om gebruik te maken van het spoor.

Als gevolg van deze ACM-uitspraak voerde ProRail correcties door op de tarieven, waarmee jaarlijks op de tarieven 20 miljoen euro in mindering is gebracht. Volgens het CBb is deze correctie terecht doorgevoerd.

ProRail kreeg als gevolg van een bezuinigingsmaatregel van het Kabinet Rutte I de opdracht om vanaf 2015 de spoortarieven jaarlijks met vijftig miljoen euro te verhogen. In de Spoorwegwet en Europese regelgeving staat echter dat in de gebruikersvergoeding alleen directe kosten van het gebruik van de spoorinfrastructuur mogen worden opgenomen.

Gebruikersvergoeding

FMN geeft in het verweer aan dat ProRail zich te veel heeft laten leiden door de wens van Kabinet Rutte I om de opbrengsten uit de gebruikersvergoeding structureel met vijftig miljoen euro te verhogen. Volgens de branchevereniging is dit in strijd met internationale en nationale wetgeving.

Het CBb zegt daarover dat de reikwijdte van de bevoegdheden van ACM ‘beperkt is tot het onderzoeken of ProRail FMN oneerlijk heeft behandeld’. “Het al dan niet bepalen in een regeerakkoord dat de gebruikersvergoeding moet worden verhoogd is geen aspect dat ACM bij zijn onderzoek naar ProRail kan betrekken.

FMN heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat ProRail een aanwijzing van een minister heeft opgevolgd en enkel en alleen daarmee ten nadele van de leden van FMN heeft gehandeld.”

Advocate Viola Sütő van LegalRail die FMN in deze zaak vertegenwoordigt is verheugd dat het CBb bevestigt dat ProRail ongeveer 20 miljoen te veel in de gebruikersvergoeding opnam, maar teleurgesteld over de snelle conclusie ten aanzien van de ‘hamvraag’.

“De principiële vraag of het kabinet een bezuinigingsmaatregel kan doorberekenen aan de spoorvervoerders is hiermee onbeantwoord gebleven. Het CBb heeft dit niet getoetst aan het Europees recht, en de vraag evenmin aan het Europees Hof willen voorleggen.

Dat is jammer. Op dit punt was een meer uitgebreide juridische onderbouwing natuurlijk welkom geweest. Het CBb heeft echter wel bevestigd, dat de gebruikersvergoeding alleen directe kosten kan bevatten.”

Exploitatie treindienst

Het CBb stelt verder dat ACM terecht oordeelde dat ProRail aannemelijk moet maken dat de spoortarieven ‘niet meer omvatten dan de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien’. De spoorbeheerder dient de onderbouwing voor deze kosten ‘aannemelijk’ te maken.

Zo heeft ProRail de gebruikersgerelateerde kosten van de systemen baan, spoor, zijspoor, kunstwerken, telecom railinfra, treinbeheersing, overwegbevloering, overwegbeveiliging en algemene beveiliging onderbouwd ‘met niet gedocumenteerde schattingen van experts’.

ACM oordeelde hierover volgens CBb terecht dat ‘schattingen van experts eenduidig en gedocumenteerd dienen te zijn’. Daarbij moet ook de herkomst van de schattingen worden aangegeven.

ProRail bracht bijvoorbeeld energiekosten in rekening bij de regionale spoorvervoerders. Een groot deel van de regionale lijnen is echter niet geëlektrificeerd, waardoor ten onrechte kosten voor de bovenleiding in rekening werden gebracht.

“Het is positief dat alle correcties van de tarieven die vanaf 2015 zijn doorgevoerd, overeind blijven. Het is jammer dan het CBb de vraag of de gebruikersvergoeding een be...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail heft vier gevaarlijke overwegen op in Dalfsen

ProRail heeft deze week vier onbeveiligde spoorwegovergangen in Dalfsen opgeheven. In februari vorig jaar kwam op een van deze overgangen een hoogwerker in botsing met een passerende trein, die ontspoorde.

De machinist van de trein kwam daarbij om het leven. Naar aanleiding van het ongeluk is ProRail in gesprek gegaan met de landeigenaar om de spoorwegovergangen op te kunnen heffen.

Het opheffen of aanpakken van deze overwegen doet ProRail in samenwerking met partijen, zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en gemeenten. Soms worden omleidingen aangelegd en in andere gevallen wordt de overweg uit het spoor gehaald.

Zo ook in Dalfsen, waar de overwegen uit het spoor zijn gehaald. “Heel mooi nieuws, want dit soort overwegen zijn niet meer van deze tijd,” zegt Eringa. “Deze landeigenaar geeft wat mij betreft het goede voorbeeld.”

NABO

Veel overwegen hebben spoorbomen, lichtsignalen en bellen, maar dat geldt niet voor alle overwegen. Deze spoorwegovergangen worden Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) genoemd. Ze zijn vaak op afgelegen locaties te vinden, waar weinig mensen het spoor oversteken.

ProRail probeert zo snel mogelijk van alle NABO’s af te komen, door ze te verwijderen of door ze te beveiligen. Er gebeuren regelmatig ongelukken op deze overwegen. In april overleed een 19-jarige automobilist toen hij een onbewaakte overweg bij het Gelderse Aalten probeer...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Aantal OV-reizigers in Friesland met vijf procent toegenomen

ov-reizigers ov9292 9292ovIn 2017 is in Friesland het totale aantal OV-reizigers gegroeid met 5 procent.

Het totale aantal OV-reizigers in de regionale bussen en treinen in de provincie Friesland is in 2017 met 5 procent gegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Die toename is waarschijnlijk vooral veroorzaakt door mbo-studenten, die gratis mogen reizen. Op de stadslijnen is het aantal instappers juist met 4,5 procent afgenomen.

OV-reizigers Friesland gegroeid

Dit meldt de provincie op basis van het jaarverslag over het OV in de provincie in 2017. Verder reden de treinen vaker op tijd en vielen ze minder vaak uit. Bij het busvervoer is nog wel een slag te behalen, want hier zijn juist meer ritten uitgevallen dan in 2016. Dan gaat het met name om het vervoer in Leeuwarden, waar bussen afgelopen jaar gehinderd werden door werkzaamheden en stremmingen.

Cijfers

In 2017 is het aantal dienstregelingsuren met 3,3 procent gestegen naar 691.5000 uren en het uiteindelijke aantal instappers kwam uit op 15,8 miljoen. Dat is hoger dan in 2016, vooral door een flinke stijging op de collegelijnen. Sinds 2017 mogen ook mbo-studenten als ov-reizigers gratis reizen op de doordeweekse dagen of in het weekend. Van de stadslijnen werd minder gebruik gemaakt en hier daalde het aantal instappers met 4,5 procent naar 2,01 miljoen. Het aantal treinreizigers nam wel toe.

Het OV in Friesland werd verder opnieuw goed beoordeeld. Zowel het bus- als het treinvervoer krijgt gemiddeld een 7,7, waarmee het OV een beter cijfer krijgt in deze provincie dan het gemiddelde cijfer in Nederland en ook een beter cijfer dan een jaar eerder. Vooral het OV op de Waddeneilanden wordt goed beoordeeld. Dit komt in de landelijke OV-klantenbarometer gewoonlijk ook als beste uit de bus.

Reactie gedeputeerde

Gedeputeerde Johannes Kramer is steeds verheugd over de behaalde resultaten. “Ik ben tevreden met de toename van het aantal ov-reizigers en de waardering van passagiers voor het openbaar vervoer. Dit is nodig om in de toekomst een goede dienstregeling in stand te houden in heel Friesland.”

Voor de toekomst laat de provincie weten goed te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Zo onderzoekt Friesland of er milieuwinst behaald kan worden door de voertuig...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Waterstoftrein rijdt begin 2019 tussen Groningen en Leeuwarden

Tussen Groningen en Leeuwarden start begin volgend jaar waarschijnlijk een proef met een waterstoftrein van Alstom. Het innovatieproject heeft als doel te onderzoeken of dit type trein op lange termijn de dieseltreinen op dit traject kan vervangen. Volgens Alstom kan de Coradia iLint met een volle tank duizend kilometer afleggen. Het voertuig heeft een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur.

“In de toekomst worden de dieseltreinen in het noorden van Nederland vervangen door duurzamere voertuigen. Tijdens de proef gaan we kijken of de waterstoftreinen in het spoorsysteem passen, hoe het verbruik is of er meer of minder stops nodig zijn”, aldus Erik Geensen van Alstom Nederland. “Als ze gaan rijden, dan moeten er ook een onderhoudswerkplaats komen, waar voldoende geschoold personeel werkt.”

Het is de bedoeling dat de waterstoftrein begin volgend jaar gaat rijden. Voordat het zover is, moeten de noordelijke provincies nog officieel hun goedkeuring geven. Ook is het project in afwachting van toelating door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Proeven Duitsland

Met de waterstoftreinen zijn in Duitsland al diverse test uitgevoerd. Twee prototypes van de treinen gaan deze zomer met passagiers in de dienstregeling rijden tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude. Erik Geensen van Alstom Nederland: “De waterstoftreinen gaan twee dieseltreinen vervangen op dit traject. Dat betekent dat er het ene uur een dieseltrein rijdt en het andere uur een waterstoftrein.”

Volgens Alstom staat de CO2-reductie met één Coradia iLint-waterstoftrein op jaarbasis gelijk aan vierhonderd personenauto’s (zevenhonderd ton CO2). Met een vloot van vijftig treinen zou het gaan om twintigduizend personenauto’s.

Kaart traject Alstom waterstoftrein Duitsland

Om de waterstoftrein van waterstof te voorzien, is er op het Duitse spoortraject een mobiel waterstof-tankstation neergezet. Alstom heeft van de opdrachtgever van dit concessiegebied inmiddels de opdracht gekregen om veertien waterstoftreinen te leveren die vanaf 2021 op dit traject gaan rijden. “Als deze gaan rijden, dan moet er een goede infrastructuur zijn voor een waterstof-tankstation.”

“Voordat er een waterstof-tankstation naast het spoor komt, moeten er nog een aantal vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld over wat voor veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Waterstof is brandbaar, maar ook heel vluchtig. Daardoor gaat het heel snel omhoog. Het vermengt zich snel met andere lucht, waardoor het vervliegt en minder brandbaar is dan bijvoorbeeld benzine of diesel.”

Verduurzaming spoor

In Nederland zijn er nog een aantal spoortrajecten zonder bovenleiding. Bijvoorbeeld op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden, het spoor bij Arnhem en het het traject tussen Nijmegen en Roermond. Vanwege de hoge kosten van elektrificatie rijden hier nog dieseltreinen. Om het spoor ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Zuid-Holland wil OV-tarieven verlagen tot einde concessies

ov-tarieven ov9292 9292ov martenv.comIn Zuid-Holland wil de provincie de OV-tarieven gaan verlagen vanaf de tweede helft van dit jaar.

De provincie Zuid-Holland wil de OV-tarieven in de concessies Hoekse Waard / Goeree Overflakkee, Zuid-Holland Noord en de Waterbus tot het einde van de concessieperiodes verlagen.

OV-tarieven lager?

In de tweede helft van 2018 worden de kilometertarieven vastgezet op het niveau van 2015 en vanaf 2020 worden ze geïndexeerd met de landelijke tarieven index. Dit kost naar verwachting ongeveer 4,6 miljoen euro.

De Gedeputeerde Staten hebben die voorkeur voorgelegd aan de Provinciale Staten na een consultatieronde over de geplande OV-tarieven verlaging onder de vervoerders die met deze verlaging geconfronteerd zouden worden.

Eerder is namelijk al een amendement aangenomen om de tarieven in 2018 en 2019 te verlagen, waarvoor 3,5 miljoen per jaar is gereserveerd. Vervoerders hebben echter aangegeven geen fan te zijn van een tijdelijke verlaging van de OV-tarieven.

Inkomensverlies

Vervoerders Connexxion en Arriva menen dat het verlagen van de OV-tarieven voor slechts twee jaar juist negatief kan uitpakken, als dat inhoudt dat de prijzen in 2020 weer fors omhoog gaan. Ze zullen daardoor reizigers verliezen. Connexxion schat dit dit uiteindelijk een kostenpost zal opleveren van 550.000 euro. Arriva zegt dat het moeilijk in te schatten is, maar gaat uit van een structureel effect van 100.00 euro per jaar.

De Gedeputeerde Staten zijn het met de vervoerders eens dat het lastig aan reizigers uit te leggen zou zijn. Vooral wanneer de OV-tarieven na twee jaar plotseling fors stijgen. De tarieven voor het resterende aantal jaren van de concessie worden afgekocht. Hierdoor wordt voorkomen dat reizigers geconfronteerd worden met die prijsstijging en vervoerders zullen niet te maken krijgen met vraaguitval. Daarbij is al meer geld apart gezet dan nodig is om de tarieven een aantal jaren te verlagen.

Concessie DAV

Op een later moment wordt besloten wat precies gedaan wordt met de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV), die nu wordt geïmplementeerd. Er kan nog geen invulling worden gegeven aan het amendement, want de provincie moet nog akkoord met een eigen aanbod van regionale reisproducten van vervoerder Qbuzz.

Het is wel de bedoeling om het amendement mee te nemen bij aanvang van de concessie, maar daarbij stellen de Gedeputeerde Staten dat het invoeren van nieuwe OV-tarieven altijd zorgvuldig moet gebeuren. Bovendien benadrukte gedeputeerde Floor Vermeulen vorige week tijdens een vergadering dat de DAV-concessie prijziger is, omdat er veel HOV-lijnen zijn. Met die financiële consequenties moet rekening gehouden worden.

Treinconcessie

Voor de prijzen voor een rit met de regionale trein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda verandert eveneens niets. Volgens vervoerder NS is het wel mogelijk om de OV-tarieven te verlagen, maar zou dat er ook voor zorgen dat reizigers extra moeten in- en uitchecken bij een overstap o...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail: spoorvervoerders veroorzaakten de meeste vertraging in 2017

Spoorvervoerders zorgden in 2017 voor 43 procent van de vertragingen op het spoor. 2,4 procent heeft te maken met problemen in relatie met de spoorinfrastructuur en 14,2 procent met derden. Dat blijkt uit cijfers van de verkeersleiding van ProRail. Bij elke vertraging van drie minuten of een uitvallende trein moet een treindienstleider van ProRail een veroorzaker aanwijzen.

Als bij dezelfde vergelijking naast het totaal aantal vertragingsuren wordt gekeken, dan is het aandeel van de vervoerders 48,6 procent. De spoorinfrastructuur komt in dat geval op 28,4 procent uit. “Daarbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat reizigers ook voor vertraging zorgen”, legt een woordvoerder uit Te denken valt aan passagiers die het instapproces vertragen of overlast veroorzaken in treinen.

Vertragingen

In 2017 kwamen het aantal vertragingen van meer dan 3 minuten uit op 411.752, tegenover 427.000 in 2016. Opvallend is dat het aantal vertraagde treinen door invloed van derden is toegenomen naar 18.452, tegenover 16.359 in 2016. Het aantal vertragingsuren is per geval verschillend.

“Suïcides hebben een grotere negatieve impact op het treinverkeer, omdat er ook treinen uitvallen. In het geval van spoorlopers kan het zijn dat dit maar voor een kwartiertje vertraging zorgt.”

Grote storingen

ProRail houdt het aantal storingen bij die impact hebben op de treindienst. Deze zijn verdeeld in vier grote categorieën. Hinderklasse één en twee hebben de meeste invloed op het treinverkeer. Als er alleen naar deze twee categorieën wordt gekeken, dan zou daaruit kunnen worden opgemaakt dat er vorig jaar 823 grote storingen waren.

Van de grote storingen werden in 43 procent van de gevallen derden aangewezen als oorzaak. Vervoerders worden in 22 procent van de gevallen aangewezen, techniek in 27 procent en 7 procent met ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Van Boxtel wil starten met één snelle intercity naar Berlijn per dag

intercity ov9292 9292ovDe Ns wil 1 snelle intercity naar Berlijn laten rijden per dag vanaf Amsterdam.

NS-directeur Roger van Boxtel wil starten met één snelle intercity trein van Amsterdam naar Berlijn per dag. Hij gaat hierover in september in gesprek met het stadsbestuur van Berlijn en Deutsche Bahn tijdens de spoorbeurs InnoTrans. Dit zei Van Boxtel maandag tijdens de Kick-off van het Low Car Diet in Utrecht.

Intercity Amsterdam Berlijn

De topman wil klein beginnen om een voet tussen de deur te krijgen. “We kunnen beginnen met het inleggen van één of misschien twee treinen in plaats van meteen de hele dienstregeling om te gooien,” zegt Van Boxtel. “Ik hoop dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Als dat een succes wordt, vreet je je naar binnen. Dat moeten we willen.”

Begin mei liet NS weten vanaf 2020 twaalf snelle Siemens Vectron-locomotieven te willen gaan inzetten tussen Amsterdam en Berlijn. De spoorvervoerder is een aanbesteding gestart voor het leasen van de nieuwe locomotieven. De Vectron-locomotieven zijn volgens NS geschikt, omdat deze tweehonderd kilometer per uur rijden en al zijn toegelaten op het Nederlandse spoor.

Vliegtuig

Het is belangrijk dat de verbinding werkelijks snel wordt om goed te kunnen concurreren met het vliegtuig, zegt de topman van NS. Dit houdt dat de trein slechts een beperkt aantal stops heeft, bijvoorbeeld twee in Nederland en twee in Duitsland. “Je kunt niet vragen om een snelle trein tussen Berlijn en Amsterdam, die tegelijkertijd overal stopt. Dit kom ik nog vaak tegen.”

Van Boxtel denkt dat het belangrijk is dat er sneller gereisd kan worden per trein binnen Europa. Hij maakt een vergelijking met China, waar veel geld uitgegeven wordt aan rails. “Wij dreigen in concurrentie te verliezen – ook op het gebied van milieu en energieuitstoot.”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zei dat ze grensoverschrijdende verbindingen belangrijk vindt, en het ook te bespreken met haar buitenlandse collega’s. “De strategie die Roger van Boxtel hier neerlegt, is volgens mij echt de strategie die we moeten volgen. Je hoeft niet meteen je hele dienstregeling om te gooien, start maar eens met één trein heen en één trein terug. Laten we kijken wat er wel mogelijk is.”

Locomotief

Op dit moment duurt de treinreis van Amsterdam naar de Duitse hoofdstad 6 uur en 22 minuten. Eerder werd bekend dat Duitsland geen geld heeft voor aanpassingen aan de infrastructuur om de reistijd te verkorten. NS liet weten naar alle opties te kijken om de rit toch te kunnen versnellen. Zo zou tien minuten kunnen worden gewonnen als de intercity niet meer van locomotief hoeft te wisselen bij Bad-Bentheim aan de Duitse grens. De ge...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

GVB wil in 2019 alleen nog groene energie uit Nederland

Een mooi initiatief van het Amsterdamse GVB.

De Amsterdamse stadsvervoerder GVB heeft vorige week een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw energiecontract voor de komende tien jaar. Een van de eisen is dat de groene stroom die de vervoerder gebruikt vanaf 2019 uit eigen land moet komen.

GVB koopt momenteel al groene stroom door middel van certificaten, maar meent dat er in Nederland meer duurzame energie moet worden opgewekt. Dat is op dit moment slechts 6 procent. Door te eisen dat de groene energie ook werkelijk wordt opgewekt in Nederland, kan de vervoerder zicht- en meetbaar bijdragen aan een beter milieu.

Groene stroom

De vraag naar groene stroom in Nederland is veel groter dan er werkelijk opgewekt wordt. Om dit te verhelpen moeten er bijvoorbeeld wind- en zonneparken of gecertificeerde biomassacentrales bijgebouwd worden. “Voor de energietransitie is het essentieel dat stroomgebruikers als GVB eisen stellen aan de herkomst van hun elektriciteit”, aldus de vervoerder.

GVB heeft de ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn en daarmee ligt er de komende jaren een flinke uitdaging. “Om klimaatneutraal te zijn in 2025 moet er nog het nodige werk verzet worden”, vertelt Talitha Koek, manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij GVB . “Klimaatneutraal betekent in het kort dat ons verbruik aan energie en materialen niet mag bijdragen aan de klimaatverandering.”

“Als grootverbruiker van elektriciteit valt hier nog het nodige te winnen. Wij verbruiken net zoveel energie als 40.000 huishoudens in Amsterdam. Dat worden zelfs circa 55.000 huishoudens wanneer de Noord/Zuidlijn en de elektrische bussen gaan rijden.”

Amsterdam

Door louter duurzame energie in te zetten, hoopt GVB het verschil te maken voor zowel de stad als voor reizigers. De vervoerder vraagt in de aanbesteding dan ook a...

Lees verder...

Bron: ovpro.nl


RET sluit 2017 af met positief resultaat, maar lager dan begroot

ret ov9292 9292ovHet RET heeft het jaar 2017 goed afgesloten, hoewel met minder dan was begroot.

De Rotterdamse stadsvervoerder RET heeft 2017 met positief resultaat van 4,7 miljoen euro afgesloten. Maar dat is wel lager dan de 5 miljoen die eigenlijk vooraf begroot was.

RET sluit 2017 goed af

Het resultaat valt tegen omdat de vervoerder afgelopen jaar is geconfronteerd met hogere bedrijfskosten, onder andere door het hoge ziekteverzuim. Dit blijkt uit het jaarverslag dat deze week is gepresenteerd door de Rotterdamse stadsvervoerder.

RET heeft door verzuim medewerkers moeten inhuren om de dienstregeling te kunnen uitvoeren. Het verzuim bij de vervoerder is in 2017 toegenomen tot 7,3 procent in vergelijking met 6,9 procent in 2016. Dit toegenomen langdurig verzuim heeft verder geresulteerd in hogere voorzieningen om de kosten voor langdurig zieken te dragen. Verder zijn de kosten van pensioenpremies sterker toegenomen dan de indexaties.

Duurzame inzetbaarheid

Het ziekteverzuim is al langer een punt van aandacht bij RET, omdat de gemiddelde leeftijd bij dit bedrijf met 51 jaar hoog is. Dit zorgt er met name voor dat het langdurig verzuim stijgt. Maar de aandacht en inzet van de afgelopen tijd heeft dit jaar nog niet tot het beoogde resultaat geleid. “We hebben toch vertrouwen dat de initiatieven die we namen en nog zullen nemen uiteindelijk leiden tot een beter resultaat”, aldus de vervoerder.

In 2017 ontving RET wel bonussen voor de goede prestaties op het gebied van klanttevredenheid, punctualiteit en de beschikbaarheid van onze infrastructuur. Bovendien is er groei bereikt in de kaartverkoop en het aantal reizigerskilometers is toegenomen, met in totaal 4,5 procent.

Vooral de metro is populair. Het aantal instappers steeg in een jaar van 88 miljoen naar 93 miljoen. De RET grijpt dit aan voor een nieuw pleidooi voor extra investeringen. “Er moet worden geïnvesteerd in infrastructuur maar ook in het makkelijker maken van reizen en betalen.”

Reizigerskilometers

Directeur Maurice Unck is positief over het resultaat en de inzet van de medewerkers, maar spreekt in het voorwoord ook zijn zorgen uit. “In de afspraken die we hebben gemaakt met de MRDH voor de komende periode is minder geld beschikbaar voor beheer en onderhoud.

Dat heeft op de langere termijn consequenties voor ons netwerk en op de korte termijn voor onze collega’s die bij het Ingenieursbureau werken. De komende jaren gaan zo’n 20 formatieplaatsen verloren. Ook op andere terreinen merken we dat we financieel minder ruimte hebben dan eerdere jaren en dat we, soms pijnlijke, keuzes moeten maken.”

In ieder geval wil de vervoerder het netwerk uitbreiden met een lightrailverbinding op de Oude Lijn (Dordrecht-Den Haag), een betere en snellere verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal (via Maastunnel/Dijkzigt) en via Zuidplein en Feyenoord City naar Kralingse Zoom. Verder moet de frequentie en dus de capaciteit van het metronetwerk uitbreiden.

Kostendekkingsgraad

De kostendekkingsgraad van de RET is verder toegenomen. In totaal kwam die in het afgelopen jaar uit op 81,1 procent in vergelijking met 80,2 procent in 2016. Een toename van de kostendekkingsgraad geeft aan dat de vervoerder in verhouding minder subsidie gebruikt om onze exploitatie uit te kunnen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

NS doet aangifte tegen voetbalsupporters die treinen vernielden

NS doet aangifte tegen de voetbalsupporters die zondag coupés in twee treinen hebben vernield. De spoorvervoerder heeft camerabeelden van de vernielingen ter beschikking gesteld aan de politie.

De treinen waren op weg naar Rotterdam Centraal voor de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ. Beide treinen konden niet verder rijden.

In een intercity van Groningen naar Rotterdam werd een rookbom gegooid. Een andere trein die uit Vlissingen kwam, werd van binnen vernield. De politie is naar station Rotterdam Centraal gegaan en heeft ter plekke mensen uit de trein gehaald en gefouilleerd.

Aanhoudingen

Onder andere de verlichting en treinstoelen moesten het ontgelden en er werd meerdere malen onterecht aan de noodrem getrokken. Ook na de finale werden vernielingen aangericht in treinen en was er onrust op verschillende stations. De politie heeft meer dan twintig mensen op het station en in de trein aangehouden.

NS maakte vorige week bekend dat als de vandalen bekend zijn, dat zij de rek...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Zelfrijdende shuttles wezenlijk onderdeel van MaaS-keten

zelfrijdende shuttles ov9292 9292ovEen ideale last-mile verbinding zijn de zelfrijdende shuttles.

Zelfrijdende shuttles zijn een belangrijke bouwsteen van Mobility as a Service (MaaS), betoogt Dennis Mica, business development manager bij 2getthere. Dit bedrijf levert onder andere de shuttles op bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel. Dat die zo’n succes zijn en uitgebreid worden, bewijst volgens hem zijn stelling.

Zelfrijdende shuttles erg belangrijk

MaaS en zelfrijdende shuttles, niet iedereen legt misschien gelijk de link, zegt Mica tijdens het MaaS Congres 2018 in De Doelen in Rotterdam. “Mensen denken bij MaaS vooral een een platform dat verschillende modaliteiten samenbrengt of aan een app waarmee reizigers makkelijk hun reis kunnen plannen.

Maar over het vervoersaanbod zelf hoor ik eigenlijk heel weinig. Terwijl: in mijn perceptie kan MaaS alleen werken als je het aanbod verbetert.”

Groot verschil

En zelfrijdende shuttles zijn daar dus volgens hem een groot onderdeel van. Zulke shuttles verschillen overigens van zelfrijdende auto’s, benadrukt hij. Het eerste grote verschil: in zelfrijdende auto’s zit je alleen of met weinigen, in een shuttle passen meer mensen.

Immers: het is geen privé, maar een OV-systeem. Dat maakt zelfrijdende shuttles efficiënter dan zelfrijdende auto’s, onderstreept Mica. Maar er zijn meer verschillen.

Hij pakt er een sheet bij om dat te verduidelijken en wijst op de eerste schets (zie foto). “Dit is een volledig gecontroleerde omgeving. Alle elementen – snelheid, kruisingen, toegang tot de baan en gedrag van weggebruikers en reizigers heb je volledig onder controle.

Daar tegenover staat de volledig ongecontroleerde omgeving. Daar heb je geen van die facetten onder controle. Dit is waar de grote autofabrikanten zich op richten.”

Het gaat nog wel even duren voor dit werkt, zegt Mica. Een auto in elke denkbare omgeving met elk denkbaar scenario om laten gaan is “extreem complex”. En dat zit ‘m niet zozeer in wet- en regelgeving, zegt hij, maar in het veilig en betrouwbaar maken van de auto.

Tussen beide uiterste heb je de semi-gecontroleerde omgeving. Dit terrein én het eerste, daar is 2getthere actief. “We leveren niet alleen voertuigen, maar een compleet systeem: infrastructuur én een supervisie. Met dat laatste is het mogelijk om te zien waar de vloot zich bevindt én kan ingegrepen worden op momenten dat een voertuig rare dingen doet.”

Vervoersvorm

 

Welke omgeving 2getthere en de opdrachtgever kiezen, hangt af van de vervoersvraag. “Als de vraag groot is en de frequentie hoog is, dan kan het bijna niet anders dan dat een systeem een eigen baan nodig heeft. Wij kunnen in frequenties rijden van onder de 10 seconden.

En met platooning kan het zelfs nog korter. Steeds kruisingen dichtgooien wordt een zooitje, zeker in dichtbevolkte gebieden. Dan kunnen die shuttles beter een eigen rijbaan hebben.”

De shuttles van 2getthere op bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel rijden over een eigen baan, maar kruisen ander verkeer wel. En daarmee is het een uniek systeem in de wereld, vertelt Mica.

“Dit systeem is nog steeds het enige permanente systeem in de wereld dat zo opereert. Al het andere dat je op de openbare weg ziet, zijn tests, demonstraties en pilots.” En dat al sinds 1999, twee jaar nadat 2getthere een shuttledienst leverde op P3 bij Schiphol Airport.

Last mile-verbinding

 

De shuttles op het bedrijvenpark doen het goed, vertelt Mica. Dagelijks vervoeren ze 2500 passagiers. Het is, zegt hij, een typische last mile-verbinding. De dienst verbindt metrostation Kralingse Zoom en het Rivium met elkaar, een stuk van 1,8 kilometer waar nauwelijks ander vervoer beschikbaar is.

Andere voordelen volgens hem: de shuttles rijden vraagafhankelijk en zijn daardoor flexibel én je bent geen kosten kwijt aan een machinist.

Het systeem wordt helemaal vernieuwd komende jaren (zie foto) en het is de bedoeling dat de shuttles eind 2020, begin 2021 een stuk op de openbare weg gaan rijden. De lijn wordt ook doorgetrokken naar het water, waar een halte van de Waterbus én een deelfietsensysteem komen.

Zelfrijdende shuttles zijn – in ieder geval op deze plek – hét ideale vervoersmiddel, stelt Mica. En de uitbreiding bevestigt dat volgens hem alleen maar. “In de spits rijdt er elke 2,5 minuut een shuttle. Wil je een vergelijkbare service met bijvoorbeeld een bus leveren, dan is dat onbetaalbaar.”

Enige plek

Dat het Rivium de enige plek in Nederland is waar de shuttles vast rijden, verbaast Mica dan ook. Maar een verklaring heeft hij wel. “Wij waren onze tijd ver vooruit h...

Lees verder ...

Bron: www.zelfrijdendvervoer.nl

Mobility as a Service inzetten voor last mile spoorgoederenvervoer

Mobility as a Service (MaaS) kan prima gebruikt worden voor de ‘last mile’ in het spoorgoederenvervoer. Lina Konstantinopoulou, hoofd Transport en Logisitiek bij ERTICO – ITS Europe deelde woensdag deze visie tijdens Smart Rail in Amsterdam.

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoorsector kampt met uitstel van projecten door ProRail

spoorsector ov9292 9292ovOmdat ProRail projecten aan het uitstellen is door budgetoverschrijdingen heeft de spoorsector daar last van.

De spoorsector worstelt met uitstel van projecten en budgetproblemen bij spoorbeheerder ProRail. Ingenieursbureau Movares meldde deze week in zijn jaarverslag dat de bedrijfsopbrengsten in 2017 daalden door het uitblijven van opdrachten.

Spoorsector gehinderd door uitstel projecten ProRail

Uit een rondgang in de spoorsector blijkt dat meerdere ondernemingen zich herkennen in dit beeld.

Diverse bedrijven worstelen met de timing. Zij geven aan dat er soms veel werk is en op andere momenten weer heel weinig. ProRail geeft in een reactie aan dat de ‘budgetten aan allerlei kanten onder druk staan’.

Werk loopt terug

Movares behaalde in 2017 een nettowinst van 3,2 miljoen euro, tegenover 2,8 miljoen in 2016. De bedrijfsopbrengsten over 2017 kwamen uit op 127,9 miljoen euro en daalden daarmee met 1,4 miljoen euro.

Volgens het ingenieursbureau waren de omstandigheden in de meeste marktsegmenten waarin het bedrijf actief is in 2017 beter dan het jaar ervoor, maar in de spoorsector liep het werk juist terug. Hoewel er in andere marktsegmenten wel groei was, was dit ‘niet voldoende om de teruggang op de spoormarkt helemaal teniet te doen’.

Movares wijst erop dat ook de ‘ontwikkeling van de hoeveelheid werk op ERTMS-gebied’ zorgen baart. Hoewel dit geavanceerde beveiligingssysteem het afgelopen jaar veel aandacht heeft gekregen, levert dit ‘nog niet zoveel werk op’. Dat hindert de onderneming ‘in het doorontwikkelen van de kennis op dit belangrijke gebied’.

Tendertrein

Ook andere spoorbedrijven merken dat er minder werk op de markt komt dan eerder was gepland. Als voorbeeld wordt de ‘tendertrein’ voor bovenbouwvernieuwing genoemd die in mei vorig jaar is gestart. Daarbij zouden 23 projecten op de markt komen in 2018. Vanwege budgetoverschrijdingen werd een deel van de projecten stop gezet, terwijl een aantal spoorbedrijven al bezig was met investeren en opschalen van de productiecapaciteit.

ProRail past sinds enkele jaren een nieuwe werkwijze toe in de planning van spoorprojecten. Een lange termijn-planning moet ervoor zorgen dat er meer rekening gehouden wordt met investeringen en inzet van personeel. Deze nieuwe werkwijze wierp in 2016 voor het eerst zijn vruchten af. Na jarenlange onderbesteding lukte het ProRail in 2016 om het volledige budget uit te geven.

Planning werkzaamheden

De niet altijd evenredige verdeling van spoorwerkzaamheden over het hele jaar is een probleem dat al jaren speelt. Al in 2014 trokken spoorbedrijven aan de bel over het ontbreken aan transparantie over het werk dat eraan zat te komen.

Om dit probleem het hoofd te bieden introduceerde ProRail enkele jaren geleden een nieuwe methode die ervoor moest er voor zorgen dat werkzaamheden meer uitgesmeerd zouden worden over het hele jaar.

Vanwege budgetoverschrijdingen heeft ProRail ech...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Opnieuw kritiek van Rover op informatie over internationale trein

De informatievoorziening van NS en NS International over omleidingen en werkzaamheden bij internationale treinen kan voor de tweede keer in korte tijd op kritiek rekenen van reizigersorganisatie Rover.

Vanwege een omleiding stopt de ICE van en naar Keulen de komende weken niet op enkele stations, maar dit wordt niet duidelijk vermeld op de websites van NS en NS International. Pas als de reiziger concreet een reis probeert te plannen, worden de ontbrekende verbindingen zichtbaar.

Het gaat hier onder andere om de stations Arnhem en Düsseldorf. De reizigersorganisatie vindt het onacceptabel dat niet duidelijk wordt gemeld dat deze stations worden overgeslagen. Bovendien lijkt het er voor Rover op dat dit probleem vaker voorkomt bij de spoorvervoerder.

Een week eerder had de reizigersorganisaties namelijk ook al opheldering gevraagd over het ontbreken van een vervangende intercity, omdat de intercity tussen Amsterdam en Berlijn door werkzaamheden niet reed. Volgens Rover kwam NS daarmee een belangrijke belofte aan de consumentenorganisaties niet na.

Informatievoorziening

De reizigers zijn door NS niet op een goede manier geïnformeerd over zowel de omleiding van de ICE als het uitvallen van de Berlijntrein, vindt de reizigersorganisatie. “Dit is het zoveelste voorbeeld van door NS niet/slecht/te laat aangekondigde (ingrijpende) wijzigingen van internationale treindiensten”, meent Rover. “Wij horen graag een verklaring van wat ditmaal de oorzaak is geweest. En tevens wat NS gaat doen aan dit probleem, dat we inmiddels wel structureel mogen noemen”.

In een reactie op Twitter stelt de spoorvervoerder dat de informatie nog op de website geplaatst moet worden. “Binnen een grote organisatie is soms meer tijd nodig om dingen door te voeren”, schrijft NS daar. Rover laat zich kritisch uit over die verklaring. De omleiding is namelijk al sinds november 2017 bekend bij NS en is ook al enkele dagen bezig. Het is niet bekend hoe lang NS nodig heeft om de informatie alsnog online te zetten.

Vervangende trein

Voor het ontbreken van de vervangende trein tussen 2 en 9 april ging NS ervan uit dat er Duits treinmaterieel ingezet zou worden. Nadat bleek dat Deutsche Bahn dit niet waar kon maken, lukte het NS zelf ook niet meer om met vervangend materieel te komen. Hoewel reizigers geen be...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Toch geen waterstofbussen in Gelderland

waterstofbussen ov9292 9292ovDe provincie Gelderland durft geen regeling te treffen om waterstofbussen van HyMove te laten rijden.

Het project met vier waterstofbussen tussen Arnhem en Apeldoorn is van de baan. De provincie heeft een subsidieaanvraag van het bedrijf HyMove afgewezen. De financiële risico’s zijn te groot. Verder wil de provincie ook niet de garanties bieden dat de bussen zeker twaalf jaar in exploitatie blijven.

Waterstofbussen niet in Gelderland

Eind juni had HyMove een aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Het bedrijf wil drie aanvullende waterstofbussen aanschaffen en de vier voertuigen door middel van een leaseovereenkomst in de normale dienstregeling laten rijden. In 2016 begon Syntus met het rijden met een waterstofbus tussen Arnhem en Apeldoorn.

Provincie

Om het project met de vier bussen van de grond te krijgen, was steun van de overheid onmisbaar. Er gaat in 2020 namelijk een nieuwe concessie in en HyMove wil zeker weten dat de bussen en het nog te bouwen waterstofstation gebruikt worden in de nieuwe concessie. Die verzekering wil de concessieverlener echter niet bieden. “Wij zien dit als een onwenselijke inbreuk op het proces van totstandkoming en die inhoud van de nieuwe concessie.”

Verder is de provincie van mening dat de begroting voor dit project niet sluitend is. Het bedrijf gaat namelijk volledig uit van subsidies, terwijl niet alle kosten van het projecten hiervoor in aanmerking komen. Omdat er geen alternatieve inkomstenbronnen zijn, kan de provincie geen subsidie verlenen aan het project. Er zijn wel al projecten met waterstofbussen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Groningen.

Waterstof

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland lieten onlangs nog een onderzoek uitvoeren naar zero emissie busvervoer. Daarin werd geconcludeerd dat waterstof aantoonbaar tot meerkosten leidt. Het zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk goedkoper worden, maar de kosten zullen bij elektrisch vervoer sneller dalen dan bij waterstof. Als laatste is de techniek niet betrouwbaar genoeg voor het open...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Rotterdam Centraal vijfde beste station ter wereld

Volgens onderzoek van ontwerp- en onderzoeksbureau Arcadis is Rotterdam Centraal de vijfde beste station ter wereld. Het onderzoek vergeleek 27 prominente stations van over de hele wereld. Rotterdam Centraal is zelfs nummer 1 wereldwijd wat betreft overstapmogelijkheden. Op het station komen metro, tram, trein en fietsen bij elkaar.

“Rotterdam Centraal heeft een grote transformatie en ontwikkeling doorgemaakt in het afgelopen decennium en dit heeft bijgedragen aan een hoge score,” schrijft Arcadis. Ook prijst het bureau het Rotterdamse station voor de ‘kwalitatieve en geïntegreerde stadsontwikkeling’ en de faciliteiten die op het station aanwezig zijn.

Er staan drie Amsterdamse stations in de ranglijst: Amsterdam Centraal, Zuid en Bijlmer Arena. Deze staan op plek 16, 14 en 12, respectievelijk. Zowel Amsterdam Centraal als Zuid scoren relatief hoog op overstapmogelijkheden, maar laag op economische ontwikkeling van de omgeving rondom het station.

Overstappen

Volgens het onderzoek scoort Rotterdam Centraal vooral hoog op overstapmogelijkheden omdat het nieuwe station verschillende methodes van transport dichterbij elkaar brengt. Dit maakt overstappen van bijvoorbeeld de trein naar metro heel eenvoudig. Ook noemt Arcadis de vernieuwde stationsomgeving. “In Rotterdam is dit gecombineerd met een hoogwaardige wandelroute naar het stadscentrum en makkelijke toegang tot fietsenstalling.”

Zowel Rotterdam als Amsterdam Centraal krijgen een hoge waardering als het komt op milieu en duurzaamheid. Het Rotterdamse station is energie-efficiënt en heeft een groene omgeving. Europese stations scoren relatief hoog in vergelijking met stations uit de rest van de wereld, volgens het rapport.

Verbeterpunten

Toch zijn er ook verbeterpunten. Zo scoort Rotterdam Centraal het laagst van de top vijf op het gebied van economische ontwikkeling. Bij andere stations in de top vijf worden de huizen in de directe omgeving van het station meer waard en ontstaat er meer werkgelegenheid. “Een lagere score op dit vlak kan wijzen op onbenut potentieel”, staat in het onderzoek,

New York Grand Central Station, Washington Union Station, Hong Kong HKU Station en Gare du Nord in Parijs zijn de nummers 1 tot en met 4 op de ranglijst. Criteria waren onderverdeeld over vier thema’s, waaronder stedelijke omgeving en sociale ‘placemaking’, ofwel of het station een so...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Nieuwe reizigerstunnel station Eindhoven geopend

station eindhoven ov9292 9292ovStation Eindhoven is vernieuwd en heeft ook een nieuwe reizigerstunnel gekregen.

Het vernieuwde station Eindhoven is donderdagmiddag officieel geopend. Dat gebeurde door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS-bestuurslid Susi Zijderveld, directeur Pier Eringa van ProRail, burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant.

Station Eindhoven is vernieuwd omdat het te klein was geworden voor het groeiend aantal reizigers. Bovendien miste het een aantal belangrijke voorzieningen zoals liften en roltrappen. Daarom werd besloten het monumentale station te vernieuwen, door een nieuwe, moderne reizigerstunnel te bouwen. Ook is er meer ruimte voor commerciële voorzieningen.

Tegelijkertijd is de monumentale status van het gebouw juist versterkt door authentieke elementen in ere te herstellen zoals de vloermozaïeken in de oude tunnel. De bouw duurde in totaal vijf jaar en is binnen budget gebleven.

De opening werd ingezet door het Koninklijke Mannenkoor La Bonne Espérance uit Eindhoven. Zij brachten in de stationshal het nummer ‘Het leven is goed in m’n brabantse land’ ten gehore. Op het hoogtepunt van het liedje gaven alle bestuurders tezamen een druk op de knop waarmee het station officieel werd geopend.

Oorkonde

Ook werd in het bijzonder een betrokken burger geëerd. René Valk kreeg een speciale oorkonde uitgereikt namens het ministerie van IenW, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Volgens de burgemeester van Eindhoven hield hij de verbouwing nauwlettend in de gaten, en legde hij de duim op de zere plek waar nodig.

Maar Valk gaf ook complimenten waar ze verdiend waren, aldus de burgemeester. Daarom werd Valk gekscherend ‘stationsburgemeester’ genoemd.

Van Veldhoven noemde de nieuwe reizigerspassage ‘een belangrijke sleutel in de ambities van Eindhoven’. “Wees trots en geniet ervan”, was haar bericht aan Eindhovense treinreizigers. ProRail-baas Eringa werd gevraagd of hij trots was op het vernieuwde station. “Het werd gewoon tijd. Eindhoven heeft de beste voetbalclub, nu heeft het ook het beste station.”

Staf Depla, wethouder van de gemeente Eindhoven, laat weten dat dit nog maar het begin is van de ontwikkeling van station Eindhoven en de stationsomgeving. Het station heeft wel een mooie, lichte tunnel erbij gekregen, maar die eindigt op een stationsplein die wel een update kan gebruiken. Dat moet ook gebeuren de komende jaren, zegt Depla.

“Het is nu een mooi vertrek- en aankomstpunt, maar mensen moeten er ook willen blijven. Het moet duidelijk zijn dat dit het centrum is van high-tech Nederland.” Depla laat weten dat er in de komende jaren onder andere een grote fietsenstalling wordt gebouwd. Ook moeten er drie grote woontorens dichtbij het station komen.

Station Eindhoven

Met de grote opening is een einde gekomen aan bijna vijf jaar bouwen. NS, ProRail en de gemeente Eindhoven hebben samen met bouwbedrijf Heijmans en restauratie specialist De Bonth van Hulten een modern station neergezet, met voldoende ruimte om het groeiend aantal reizigers een comfortabel verblijf te bieden op dit station.

Het ontwerp voor de dertien meter brede reizigerspassage is van architect Luc Veeger van ontwerp- en consultancyorganisatie Arcadis. Station Eindhoven dateert oorspronkelijk uit 1956 en werd ontworpen door architect Koen van der Gaast. Dagelijks telt het station zo’n 75.000 reizigers en dat groeit de komende jaren naar 85.000 per dag.

De oude tunnel was ongeveer acht meter breed en de nieuwe tunnel is, inclusief commerciële voorzieningen, 34 meter breed. Het startsein voor de vernieuwing werd gegeven in maart 2013. Het project kostte onge...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

OV-Klantenbarometer: succes voor stadsvervoerders

De grote stadsvervoerders hebben in 2017 opnieuw goed gepresteerd in de OV-Klantenbarometer. Het Haagse tramvervoer kreeg een flink hoger punt dan een jaar eerder en reizigers waren ook beduidend positiever over het Amsterdamse busvervoer. Daarmee kruipen deze twee vervoerders dichter naar RET toe, die al enkele jaren het beste presteert van alle stadsvervoerders in het stadsvervoerders.

De tram in Den Haag kreeg uiteindelijk een 7,8 in vergelijking met een 7,5 een jaar eerder. Het busvervoer in de hoofdstad steeg ook met 0,2 punt naar een 7,8. Daarmee hebben zij het gemiddelde cijfer weten te verhogen, terwijl het algemene cijfer van RET gelijk is gebleven aan een jaar eerder.

Weliswaar kreeg het tramvervoer in Rotterdam nog een 7,8, maar dat is 0,1 punt lager dan een jaar eerder. RET-directeur Maurice Unck spreekt over een mooi cijfer, maar stelt dat er uitdagingen liggen in de toekomst.

Stadsvervoer onder druk

“We willen dat reizigers ons waarderen met een 8”, aldus Unck. “Dat is ambitieus want we zien dat het vervoer in Rotterdam onder steeds grotere druk komt te staan, terwijl de investeringen in betere OV-verbindingen niet gelijkmatig meebewegen.

Want alhoewel de metro opnieuw een 7,7 krijgt van onze reiziger en met name de goede informatievoorziening en de stiptheid zorgen voor een hoge waardering, zien we dat het vinden van een zitplaats en comfort dit jaar lager scoren.”

“Dat klopt met ons eigen beeld, zo zit de E-lijn regelmatig bomvol en zien we de noodzaak voor nieuwe verbindingen toenemen. Als we ons goed voorbereiden op de groei van de stad en de groeiende vraag naar hoogwaardig OV, dan is die 8 haalbaar. Aan de kwaliteit van onze mensen en de serviceverlening zal het niet liggen.”

Herstel van GVB

GVB laat ook weten erg blij te zijn met de gestegen cijfers voor de bussen en voor de veren. Een jaar eerder bleef het gemiddelde cijfer van de Amsterdamse stadsvervoerder nog onder het gemiddelde landelijke rapportcijfer hangen.

Dat is dit jaar hersteld door de hogere cijfers voor deze twee modaliteiten. Het rapportcijfer voor de metro bleef gelijk, maar de stadsvervoerder benadrukt dat hier in 2017 wel verschillende werkzaamheden aan zijn gepleegd. Het is daarom al een prestatie dat het vervoer gelijk beoordeeld is.

“In het licht van de reizigersgroei in de afgelopen jaren, is de waardering extra bijzonder”, aldus Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB. “Het aantal reizigersritten is in 2017 met 3,5 procent gegroeid ten opzichte van 2016, en met maar liefst 16,6 procent toegenomen in de afgelopen 5 jaar. De vervoerscapaciteit en het reizigerscomfort staan daarmee onder druk.”

7,7 of hoger

Met een gemiddeld rapportcijfer van een 7,64 was de algemene tevredenheid over het openbaar vervoer in Nederland slechts een tikkeltje hoger dan in 2016. Maar voor het eerst kreeg bijna de helft van alle onderzochte concessies een 7,7 of hoger.

Dit aantal neemt gestaag toe sinds 2011. Net als in 2016, gaf 5 procent van de bijna 87.000 ondervraagde reizigers aan het openbaar vervoer een onvoldoende.

Traditiegetrouw waren de hoogste rapportcijfers voor het busvervoer op de Friese Waddeneilanden en voor de veerdiensten tussen Dordrecht-Rotterdam en de Drechtsteden en tussen Vlissingen en Breskens. De lijst wordt afgesloten door de treindienst tussen Zwolle en Enschede.

Deze treinconcessie wist als enige geen 7,0 te behalen en moest het in 2017 doen met een 6,9. Reizigers hebben in de Klantenbarometer aangegeven wel positiever te zijn over het gebruiksgemak van de OV-chipkaart en over sociale veiligheid.

De prijs en de informatie bij vertraging worden het minst goed beoordeeld. De prijs kreeg dit jaar een 5,5 en de informat...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


FlixBus voegt in Duitsland treinvervoer toe aan het netwerk

treinvervoer flixbus ov9292 9292ov martenv.comIn Duitsland gaat FlixBus ook treinvervoer verzorgen aan het eind van deze maand.

Het Duitse FlixBus, dat ook in Nederland busverbindingen exploiteert, gaat per eind maart in Duitsland een treinvervoer verzorgen van Hamburg naar Keulen via Düsseldorf. “Bus en spoor vullen elkaar perfect aan”, vertelt André Schwämmlein, de algemeen directeur van FlixMobility.

Treinvervoer met FlixBus Duitsland

Het is niet helemaal voor het eerst dat de aanbieder van langeafstandsbussen zich op de spoormarkt begeeft, want het bedrijf verzorgt sinds augustus de ticketverkoop voor de reizen met de LEO Express in Duitsland. De trein stopt op Keulen, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Münster West, Osnabrück, Hamburg Harburg, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg en Altona.

FlixMobility

Volgens het Duitse bedrijf zijn zowel treinen als bussen duurzame alternatieven voor de auto. Door beide opties aan te kunnen bieden, hoopt FlixMobility meer mensen te kunnen bedienen. “Het FlixMobility doel is het om meer mensen te overtuigen en de mogelijkheid aan te bieden om ook op langere routes openbaar vervoer te gebruiken”, aldus Schwämmlein.

“Met ons netwerk dat nu uit bus en spoor bestaat, zetten we een duurzaam concept op voor de toekomst van de mobiliteit.” De kaarten voor FlixTrain zijn te koop voor een prijs vanaf 9,99 euro.

Overigens rijdt het bedrijf de trein niet zelf; dat wordt gedaan door BahnTouristik Express. FlixBus werd in 2013 opgericht en heeft nu 250.000 verbindingen in 27 landen. Het komende jaar wordt verder geïnvesteerd in nieuwe grensover...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Infraspeed dient miljoenenclaim in vanwege schade aan HSL-Zuid

Infraspeed heeft een claim van tien miljoen euro ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het herstellen van schade aan de HSL-Zuid. De Traxx-locomotieven die er nu rijden zouden schade aan de spoorinfrastructuur veroorzaken. 

Infraspeed eist een kostenvergoeding van het ministerie, omdat die toestaat dat Traxx-locomotieven met intercity-rijtuigen over de hogesnelheidslijn rijden als alternatief voor de Fyra-hogesnelheidstreinen. De Fyra-treinen werden in 2013 vanwege diverse gebreken van het spoor gehaald en teruggestuurd naar de Italiaanse treinfabrikant AnsaldoBreda.

De huidige treindiensten over de HSL-Zuid worden in ‘sandwichbedrijf’ uitgevoerd. Dat betekent dat er zowel voor als achter de rijtuigen een Traxx-locomotief rijdt. De Traxx-locomotieven hebben een maximumsnelheid van 160 kilometer per uur.

Vanaf 2021 gaan 79 snelle treinen van Alstom over de hogesnelheidslijn rijden. Deze kunnen 200 kilometer per uur rijden. De hogesnelheidstrein Thalys rijdt al sinds eind 2009 met 300 kilometer per uur over de HSL-Zuid.

Onderzoek

Het ministerie twijfelt eraan of de schade aan de HSL-Zuid wordt veroorzaakt door de Traxx-locomotieven. “We laten nu eerst een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de schade aan de spoorlijn. ProRail geeft vervolgens op basis van dat rapport een advies”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Uit het onderzoek moet blijken of de oorzaak ligt bij Traxx-locomotieven of dat er andere oorzaken aan de schade ten grondslag liggen. Daarbij wordt ook gekeken naar het uitgevoerde spooronderhoud en de kwaliteit van het spoor zelf, waar Infraspeed verantwoordelijk voor is.

Ook wordt vastgesteld hoe groot de schade aan het spoor is en wat de precieze kosten zijn. Infraspeed herstelt ondertussen de schade.

Spoorbeheer HSL-Zuid

ProRail-topman Pier Eringa pleitte er vorig jaar nog voor om het contract met Infraspeed op de HSL-Zuid open te breken. Hij stelde destijds dat de prestaties van de Intercity Direct-treindiensten ve...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Aanleg tweede bestuurderloze metrolijn in Rennes in volle gang

metrolijn ov9292 9292ov martenv.comIn het Franse Rennes is Siemens bezig een tweede bestuurderloze metrolijn

Siemens is op dit moment in Rennes bezig met de aanleg van de tweede bestuurderloze metrolijn in de Franse stad. De nieuwe verbinding metrolijn B die het noordoosten en zuidwesten van de stad met elkaar verbindt, wordt in 2020 opgeleverd.

Bestuurderloze Metrolijn in Franse Rennes

De treinenbouwer is verantwoordelijk voor de aanleg van de metroverbinding, het spoorbeveiligingssysteem CBTC en de levering van 25 Cityval metrovoertuigen.

Siemens werkt in het project samen met Strukton Rolling Stock voor de ontwikkeling en bouw van de elektrische aandrijving voor de nieuwe metrovoertuigen. Strukton benaderde vervolgens Pilz voor een modulaire veiligheidsoplossing.

Bestuurderloze metrolijn

Rennes heeft al de bestuurderloze metrolijn A, die in 2002 door Siemens is opgeleverd. De nieuwe metrolijn B doorkruist de stad en heeft ook een station bij de campus Beaulieu van de universiteit van Rennes (zie metrokaart onderaan de pagina). Reizigers konden via metrolijn A campus Villejean van de universiteit al bereiken.

Metrolijn B heeft bij de ingebruikname een capaciteit van vierduizend personen per uur per richting. Het is de bedoeling dat dit zal toenemen tot bijna vijftienduizend. De fabrikant levert voor de metroverbinding 25 Cityval-metrovoertuigen. Het gaat daarbij om de nieuwste generatie VAL-voertuigen (waarbij VAL staat voor Véhicule Automatique Léger).

Naast de 25 voertuigen levert Siemens voor deze lijn ook het spoor en de elektrische systemen, waaronder het Trainguard MT CBTC beveiligingssysteem, automatische perrondeuren, telecommunicatie- en videosystemen, het operationele controlecentrum en de onderhoudswerkplaats.

Onbemande voertuigen

“Omdat het hier gaat om onbemande voertuigen voor het vervoer van mensen, speelt veiligheid uiteraard een extra belangrijke rol”, vertelt systeemontwerper Ad Duijm van Strukton. “Dit heeft niet alleen gevolgen voor de aandrijving zelf, maar ook voor alle handelingen die moeten worden verricht om aan een onafhankelijk keuringsinstituut te bewijzen dat de aandrijving inderdaad voldoet aan de veiligheidseisen.

Dat betekent onder meer dat de oplossing moet functioneren binnen een temperatuurrange van min 25 tot 70 graden, in hoge mate bestand is tegen trillingen, vuil en vocht en bij brand geen giftige dampen mag verspreiden.”

Ook voor de software gebaseerde oplossingen voor de aandrijving dienden de partijen met een uitgebreide bewijsvoering te komen. “De bewijsvoering die nodig is om aan te tonen dat de aandrijving en dan de gebruikte software veilig is, is omvangrijk en complex.” Strukton besloot daarom samen te werken met Pilz.

Pilz bood naast kennis en ervaring op het gebied van veiligheid een modulaire veiligheidsoplossing. Dit maakt het mogelijk om later functies toe te voegen of te verwijderen. “Dat is ideaal voor een project met een uitgebreide testfase en waarbij de kans op aanpassingen reëel aanwezig is.”

Veiligheid passagiers

Strukton Rolling Stock ontwikkelde de aandrijving en de GuardBox die de veiligheid van de passagiers moet bewaken. Hiervoor werd gebruikgemaakt van het automatiseringssysteem PSS 4000-r PLC van Pilz en de bijbehorende de software ontwikkelomgeving PAS4000.

De GuardBox bepaalt op basis van signalen afkomstig van het treincontrolesysteem of de aandrijving mag werken. Het gaat hierbij om de signalen ‘vrijgave-tractie’ en ‘vermogensbeperking’ in combinatie met het meten van de spanning en stroom. Wanneer het signaal ‘vrijgave-tractie’ actief is, mag de aandrijving alles ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Toiletten in Arriva-treinen buiten gebruik vanwege vorst

Door de kou heeft Arriva besloten de toiletten in de treinen in Groningen, Friesland, Limburg en op de Vechtdallijnen af te sluiten. Gevreesd wordt voor schade aan de opvangsystemen.

WC's in Arrivatreinen niet te gebruiken door weersomstandigheden

Aangezien het nu ook overdag blijft vriezen, kunnen de bakken waarin de uitwerpselen worden opgevangen aan het einde van de dag niet meer geleegd worden. 

Arriva laat reizigers via social media en door middel van stickers op de toiletdeuren weten dat ze voorlopig geen gebruik kunnen maken van de toiletten. Op het moment dat de toiletten weer in gebruik worden genomen, maakt de vervoerder daar melding van.

Toiletten in de trein

De verwachting is nu dat de toiletten op zaterdag weer te gebruiken zullen zijn, omdat het dan niet langer overdag vriest. Spoorvervoerder NS laat aan het AD weten niet met hetzelfde probleem geconf...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


DUO mag privacygevoelige reisgegevens van studenten inzien

duo ov9292 9292ov routeplannerDe rechter heeft goedgekeurd dat reisgegevens van studenten door DUO mogen worden ingezien.

DUO mag reisgegevens van de OV-studentenkaart opvragen bij Translink om frauderende studenten te ontdekken. Weliswaar is hier sprake van inbreuk op de privacy van een student, maar volgens de Centrale Raad van Beroep is die inbreuk toegestaan.

DUO bekijkt reisgegevens studenten

Onlangs bleek dat het bedrijf achter de OV-chipkaart, Translink, van enkele honderden studenten informatie over de afgelegde reizen had verstrekt aan DUO.

DUO gebruikt die data om erachter te komen of studenten wel echt op kamers wonen, aangezien ze op deze manier inzicht krijgen in de dagelijkse begin- en eindhalte van een OV-reis. Studenten die uitwonend zijn, krijgen beduidend meer studiefinanciering dan studenten die nog bij hun ouders wonen. Translink verstrekte die gegevens altijd. Het bedrijf liet weten daartoe een wettelijke verplichting te hebben.

Translink

Het balletje kwam aan het rollen nadat een medewerker van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij Translink gegevens opvroeg van een student in 2014 en 2015. Op dat moment bestonden er al sterke aanwijzingen dat de studente niet uitwonend was. Zo waren er al verschillende huisbezoeken geweest en was ook de werkgever van de studente benaderd voor haar woonadres.

De raad oordeelt dat DUO geen ‘minder ingrijpend middel’ voor handen had om te onderzoeken of de studente onterecht een hogere studiefinanciering ontving. De studente spande een zaak aan tegen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nadat ze een boete kreeg omdat DUO besloot dat ze wel degelijk thuis zou wonen. De rechter vond dit niet bewezen.

In beroep is nu opnieuw geoordeeld dat het ministerie zelfs met de reisgegevens niet voldoende heeft aangetoond dat de studente niet meer thuis woonde. Maar tegelijkertijd werd bepaald dat het opvragen van reisgegevens om de rechtmatigheid van een studiefinanciering te onderzoeken is toegestaan. Het gaat dan namelijk om het economisch welzijn van Nederland en het bestrijden van misbruik en fraude.

Kamervragen

Afgelopen augustus vroegen D66 en Groenlinks nog Kamervragen over het opvragen van reisdata door DUO. De partijen twijfelden over de waarborging van de privacy van reizigers bij Translink. D66 wilde van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma weten welke gegeve...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Vergrendelde wissel mogelijk oorzaak dodelijk treinongeluk VS

Een wissel dat vast stond is mogelijk de oorzaak van de botsing tussen een Amtrak-passagierstrein en een CSX-goederentrein zondagochtend in South Carolina in de Verenigde Staten. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven en raakten meer dan honderd personen gewond. Twee van de 116 gewonden zijn zondagnacht in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen.

Het hoofd van de Nationale Raad Vervoersveiligheid (NTSB) heeft volgens de Amerikaanse nieuwssite CNBC verklaard dat een wissel op het traject, dat goederenvervoerder CSX bezit en exploiteert, vergrendeld was. Daardoor werd de passagierstrein van Amtrak naar een zijspoor geleid in de buurt van Columbia, waarna het voertuig uit de rails reed en op een leegstaand terrein terechtkwam.

Treinongeluk

Amtrak-directeur Richard Anderson zei zondag dat CSX verantwoordelijk was voor het ongeluk vanwege het vergrendelde wissel. CSX was niet beschikbaar voor commentaar.

Volgens de topman raakte de passagierstrein het uiteinde van de goederentrein. De goederentrein bestond uit twee locomotieven en 34 lege wagons om auto’s te vervoeren. De locomotief van de passagierstrein kwam op zijn kant te liggen en het eerste rijtuig ontspoorde, maar bleef rechtop staan. Minstens vier goederenwagons werd...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Rover: OV Noordelijke Randstad dreigt vast te lopen

rover ov9292 9292ov routeplannerVolgens Rover loopt binnenkort het OV vervoer van de Noordelijke Randstad compleet vast.

Het openbaar vervoer-netwerk in de Noordelijke Randstad kan de stijgende vraag niet aan. Bovendien bestaat er nog geen samenhangend plan, waarmee het bestaande OV-netwerk in de komende jaren kan verbeteren. Dit vindt reizigersorganisatie Rover.

Rover: OV Noordelijke Randstad loopt vast

Daarom pleit RFover voor een metro-achtig netwerk in de Noordelijke Randstad, aangevuld met sneltreinen en intercity’s. Kort geleden heeft Rover een notitie met de belangrijkste knelpunten aan de staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.

Daarin geeft de reizigersorganisatie adviezen om de groeiende vraag naar OV in dit deel van Nederland op te vangen, waaronder meer rechtstreekse verbindingen, een visie op treinconcepten van de toekomst en meer regie en samenhang in de plan- en besluitvorming.

Toekomstvisie

“Er is een OV-Toekomstvisie voor 2040 in de maak”, aldus Rover. “Het rapport moet deze zomer klaar zijn. Maar intussen gaat de plan- en besluitvorming over lopende projecten inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn eigen gang.

Daarbij staat een aantal wissels niet in de goede stand. Met deze notitie wil Rover bereiken dat deze wissels snel in de juiste stand komen. Dit in het belang van een optimale ontwikkeling van het OV-netwerk, als onmisbare levensader voor de Noordvleugel.”

Rover merkt tot nog toe een gebrek aan integrale sturing op. Daardoor lopen bussen vast in files op plekken waar bussen niet over een vrije baan kunnen rijden, worden reizigers gehinderd door verschillende tarieven, modaliteiten en concessiegrenzen en moeten ze te vaak overstappen. Bovendien raken sommige knooppunten in de noordelijke Randstad overvol.

Integraliteit

In de notitie stelt Rover zeven verbeteringen door, die het OV-netwerk moeten verbeteren. Het openbaar vervoer moet als één netwerk worden uitgevoerd, met overal dezelfde informatie en tarieven.

Weliswaar bestaat de OV-chipkaart, maar het reisrecht zélf – tarieven, abonnementen – is juist meer gedesintegreerd geraakt. Op dit moment zijn OV-bedrijven volgens Rover nog sterk gericht op het eigen concessiegebied, waardoor de gewenste integraliteit van het OV-netwerk niet ontstaat.

Volgens Rover pakt die integraliteit echter niet alleen gunstig uit voor de reizigers, maar ook voor de vervoerders. De reizigersorganisatie hoopt dat de overheid hier mee aan de slag gaan. “Niemand ‘gaat’ over het totale OV-net in al z’n aspecten. De overheid moet zijn rol nemen, als concessieverlener (landelijk en regionaal) of als systeemverantwoordelijke voor het OV”, aldus Rover.

Rechtstreekse verbindingen

Op het spoor wordt gevraagd voor betere, rechtstreekse verbindingen. De spoorsector is normaal sterk gericht corridors, maar volgens Rover is het beter om in te zetten op directe verbindingen, want dit zorgt voor overstappen en waarschijnlijk minder tijdsverlies.

“Rover wil dat NS en ProRail van het ministerie van IenW een duidelijke opdracht krijgen om rechtstreekse verbindingen vanuit de hele regio met Amsterdamse poorten tot stand te brengen.”

Voor het busvervoer moet meer worden ingezet op HOV-lijnen. OV per rail heeft weliswaar de beste concurrentiepositie ten opzichte van de auto, maar vrije busbanen garanderen ook een goede snelheid en bereikbaarheid bij busvervoer. Rover waarschuwt dat het veilig gebruikmaken van vluchtstroken nu al onder druk staat en adviseert overheden en Rijkswaterstaat om meer werk te maken van HOV-banen op plekken waar treinen, trams of metro’s geen alternatief bieden.

Treinconcepten

Naast rechtstreekse verbindingen vraagt Rover ook om een duidelijke visie op nieuwe treinconcepten en meer beraad over manieren om vlot en gemakkelijk over te kunnen stappen. “De traditionele tweedelingen intercity/sprinter en de bijbehorende eigenschappen dateren uit de vorige eeuw en zijn aan herziening toe”, stelt Rover. Op basis van buitenlandse concepten pleit Rover voor een indeling in de Metropolitane stoptrein, de Metropolitane sneltrein en een intercity.

Er moet nagedacht worden over gemakkelijke en betrouwbare overstappen, bijvoorbeeld van trein naar fiets. “Wij waaschuwen voor overconcentratie van reizigersstromen op ‘mega’-OV-knooppunten. De belasting daarvan kan zó groot worden dat de kwaliteit van het OV er te sterk onder gaat lijden en goede oplossingen steeds moeilijker worden.” Volgens de reizigersorganisatie moet er dus meer rekening gehouden worden met de overstapkwaliteit op de stations.

Overheden

Als laatste doet Rover een beroep op overheden om hun rol te nemen. Voor de kosten van het OV moet altijd gekeken worden naar de economische, ruimte en sociale ontwikkeling. Deze zijn namelijk nauw met elkaar verbonden.

“Niet alle baten van het OV zijn eenvoudig in geld uit te drukken. Maar de economische en maatschappelijke schade van vastlopende mobiliteit en ruimtelijke ordening kan enorm zijn.” Beleid voor ruimtelijke ordening en OV moet dus goed op elkaar afgestemd worden.

Om echt te zorgen voor een eenduidig en goed OV-netwerk in deze regio, moet vooral een overheid de regie nemen. ER zijn nu heel veel partijen betrokken, die allemaal hun eigen plannen en ambities hebben. Voor het regionaal OV-Toekomstbeeld 2040 werken ze samen, maar er wordt nog niet uitgestippeld ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail: voorbereidingen op winters weer waren op orde

ProRail was in december wel degelijk voorbereid op het winterse weer, volgens woordvoerder Jaap Eikelboom. Eerder deze week kreeg de spoorbeheerder kritiek niet voorbereid te zijn op de grote hoeveelheid sneeuw die viel op 10 en 11 december.

In de Tweede Kamer werd staatssecretaris Stientje van Veldhoven woensdag gevraagd om hier uitleg over te geven. Elke dag waren er vijftig wisselstoringen, waardoor honderden treinen uit vielen.

Op 10 en 11 december gaf het KNMI code rood af wegens de grote hoeveelheid sneeuw die eraan kwam. Het sneeuwdek stapelde zich in sommige plekken op tot wel 30 centimeter hoog. De NS reed een aangepaste dienstregeling op deze dagen, om meer ruimte te maken om eventuele problemen op het spoor zo snel mogelijk op te lossen.

Maar toch reden veel treinen uiteindelijk niet. Vooral rondom Amsterdam, Utrecht, Zaandam, Den Haag en Schiphol was het treinverkeer beperkt. Op Schiphol werden zelfs veldbedden neergezet voor gestrande reizigers. Op maandagavond waren er zestig storingen meldde de NS, de meeste daarvan waren wisselstoringen.

ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom geeft toe dat veel wissels het niet deden: “Eerder vorig jaar liepen we alle 5500 wissels met wisselverwarming langs en waar ze niet werkten, stelden we herstelplannen op. Maar er kan ook in de tussentijd iets kapot gaan.

Natuurlijk proberen we alles direct weer te repareren, maar dat is niet van te voren in te schatten. Maar om nou te zeggen dat dat betekent dat we niet winterklaar waren, nee, daar kan ik me niet in vinden.”

Winterklaar

Eikelboom benadrukt dat winterklaar zijn over veel meer gaat dan alleen de verwarmde wissels. “We hebben tijdens de winterse dagen tientallen sneeuwploegen ingezet die het spoor en de wissels sneeuwvrij maakten. Er waren extra monteurs om storingen zo snel mogelijk op te lossen. We draaiden met de vervoerders een aangepaste dienst en we hadden storingsploegen en wegsleep-locomotieven op stand-by staan. De verwarmde wissels zijn niet de heilige graal om alles goed te laten verlopen.”

Daarom had ProRail tijdens de code rood dertig mobiele en drie vaste storingsploegen bij Amsterdam Sloterdijk, Zaandam en Amersfoort ingezet. “Op een paar cruciale punten hadden we vaste ploegen neergezet. Een paar honderd man was in de sneeuw dag en nacht bezig om te zorgen dat alles gewoon reed. Ook terwijl wij lagen te slapen.”

Elektrische verwarming

Twee derde van alle wisselverwarming opereert nog op gas, maar ProRail is bezig om over te stappen op elektrische verwarming. “Wissels met gasverwarming kunnen door van treinen vallend ijs of heftige sneeuwval in combinatie met wind verstopt raken. Vandaar dat ProRail overschakelt naar de betrouwbaardere variant van elektrische wisselverwarming, die ook nog eens duurzamer is.”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei woensdag tijdens de commissievergadering Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer dat ProRail constant bezig is met dit project. “We hebben ongeveer 7000 wissels in Nederland waarvan er ongeveer 5500 op cruciale plekken liggen. Er is een continue vervanging wanneer de wissels einde levensduur zijn, zo stelde zij. “We willen dit allemaal zo goed mogelijk geregeld hebben.” Van Veldhoven gaf aan met ProRail in gesprek te gaan over of dit op ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoorbrug op Maaslijn uitgerust met kunststof dwarsliggers

spoorbrug ov9292 9292ovEr is weer een spoorbrug bijgekomen waarvan de houten dwarsliggers zijn vervangen door kunststof, namelijk die spoorbrug tussen Mook en Cuijk.

Opnieuw is een Nederlandse stalen spoorbrug voorzien van kunststof dwarsliggers. In de afgelopen herfstvakantie zijn de oude houten dwarsliggers van de spoorbrug tussen Cuijk en Mook vervangen door 334 kunststof liggers.

Spoorbrug met kunststof dwarsliggers

Tijdens zo’n buitendienststelling moet altijd veel gebeuren. “Uit overleg met aannemer Swietelsky Rail Benelux bleek dat de tijd krap was, maar dankzij de juiste voorbereiding hebben we het gehaald”, zegt project engineer Benjamin Kwanten van Alom, de spoorleverancier die de liggers leverde.

De vervanging van de dwarsliggers op de brug maakte deel uit van groot onderhoud aan de Maaslijn, het spoor tussen Nijmegen en Roermond, dat de komende jaren grondig verbeterd gaat worden. Zo wordt de lijn geëlektrificeerd, wordt het aantal sporen uitgebreid van één naar twee op een aantal locaties en worden wissels en spoorbogen aangepast.

Tijdens de vernieuwingswerkzaamheden zijn hele stukken spoor vernieuwd, zo ook op de Maasbrug bij Cuijk. Behalve dwarsliggers zijn er ook spoorstaven en ballast vervangen. Spooraannemer Swietelsky die het werk uitvoerde benaderde Alom voor de voorgeschreven kunststof dwarsliggers. Onderaannemer De Wilde bouwde ze in.

Dwarsliggers

Fiber reinvorced Foamed Urethane (FFU)-dwarsliggers worden in Nederland steeds vaker gebruikt. Ze zijn gemaakt van polyurethaan en glasvezels. Oorspronkelijk is het een Japanse innovatie, die begin deze eeuw jaar haar intrede deed in Europa. In Nederland begon spoorbeheerder ProRail vijf jaar geleden testen met het nieuwe materiaal op een aantal spoorbruggen.

“De dwarsliggers voor dit project zijn op maat gemaakt”, vertelt Kwanten. De hele brug is ingemeten, waarna Alom de resultaten naar de Japanse fabrikant Sekisui stuurde, die ze precies volgens instructie produceerde. Kwanten: “Het mooie van ons product is dat je het ook nog kunt nabewerken.

Zo kun je een dwarsligger achteraf nog inkorten als er bijvoorbeeld een afwijking ten opzichte van de meetstaat wordt geconstateerd.” Dat is een groot voordeel vergeleken met betonnen dwarsliggers, meent hij. “Onze kunststof liggers hebben geen wapening en halen hun sterkte uit het FFU-materiaal. Je kunt dus overal boren en bewerken, zonder de kans te lopen op een storing.”

Stalen spoorbrug

De mogelijkheid om het product aan te passen in combinatie met het lichte gewicht van het materiaal maakt een kunststof dwarsligger volgens Kwanten bij uitstek geschikt voor een spoorbrug van staal als de brug bij Cuijk, die berekend zijn op een maximaal gewicht.

“Onze kunststof liggers hebben de voordelen van hout, maar dan met de levensduur van beton.” Hoewel de exacte levensduur van de FFU-liggers niet bekend is, is de verwachting dat ze zeker zo’n veertig tot vijftig jaar meegaan. Kwanten: “In Japan liggen sommige er al zestig jaar.”

Ook op andere plekken zouden kunststof liggers prima dienst kunnen doen, maar omdat ze duurder zijn dan de betonnen variant, ligt die keuze minder voor de hand.

Ook een ander deel van het vernieuwde spoortracé op de Maa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Nieuw plan voor verbetering spoorverbinding Utrecht-Leiden

De provincie Zuid-Holland heeft een alternatief bedacht om reizigers een snellere verbinding te bieden tussen de steden Leiden en Utrecht. In de nieuwe variant gaan er twee intercity’s per uur rijden, die louter nog zullen stoppen op station Alphen aan den Rijn. Ook komen er twee extra sprinters, die op de tussengelegen stations stoppen.

Nu stopt de intercity tussen Utrecht en Leiden tussendoor op de stations Leiden Lammenschans, Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden. In het nieuwe plan zullen alleen de sprinters hier stoppen en verder nog op het nieuwe station Hazerswoude-Koudekerk en wellicht Leidse Rijn. De provincie Zuid Holland gaat samen met NS, ProRail, regio Holland Rijnland, de betrokken regiogemeenten, gemeente en provincie Utrecht en het Rijk het nieuwe plan verder onderzoeken en uitwerken.

Verbetering spoorlijn

De provincie wil de spoorverbinding tussen de steden verbeteren en zorgen dat de reistijd korter wordt. Eerdere voorstellen daarvoor bleken echter steeds niet haalbaar, vanwege de financiën of doordat dit geen goed product opleverde voor de reizigers.

De provincie heeft goede verwachtingen voor deze nieuwe variant. Doordat intercity’s nog maar één keer hoeven te stoppen komen de steden in tijd flink dichter bij elkaar te liggen.

“Dit biedt een aantrekkelijk reizigersproduct met échte intercity’s en échte sprinters”, laat de provincie weten. NS en ProRail moeten hiervoor nog wel nader onderzoek doen, want het is nu al duidelijk dat er een extra investering nodig is voor de gedeeltelijke spoorverdubbeling bij Bodegraven.

Wel is de verwachting dat deze variant aantrekkelijker is voor reizigers en dat daarom een verantwoorde exploitatie mogelijk is. Op het moment dat de nieuwe plannen nader zijn uitgewerkt met de partners, zullen ze opnieuw worden voorgelegd aan de Provinciale Staten.

Stations Zoeterwoude-Meerburg

Hoewel de provincie positief is over deze variant, kan het een probleem worden dat het station Zoeterwoude-Meerburg niet kan worden ingepast in de dienstregeling. Dat kan alleen door flink extra te investeren en daarom is Zuid-Holland op zoek naar andere oplossingen om die locatie te ontsluiten. Om duidelijk te maken aan alle betrokken partijen wat de gevolgen zijn van dit plan, gaat de provincie dit s...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Rio Tinto rijdt in 2018 met volledig autonome goederentreinen

rio tinto ov9292 9292ov martenv.com/ov9292Eind 2018 gaat Rio Tinto met volledig autonome goederentreinen rijden in Australië.

Het mijnconcern Rio Tinto gaat eind 2018 met volledige autonome goederentreinen rijden tussen vijftien ijzerertsmijnen en vier haventerminals in de West-Australische provincie Pilbaro. Daarbij is er geen machinist meer aan boord van de trein.

Rio Tinto rijdt met autonome goederentreinen

Het spoornetwerk van 1700 kilometer is volgens het bedrijf de eerste volledig autonome lange afstand-spoorverbinding voor goederentreinen ter wereld.

Gert Fregien van Knorr-Bremse vertelde vorige week tijdens het congres Schienenfahrzeugtagung van de Technische Graz over de laatste ontwikkelingen in het project. Rio Tinto maakte in juli 2017 bekend al twintig procent van de treinkilometers autonoom te hebben uitgevoerd. Maar nog wel met een machinist aan boord die toezicht hield.

De autonome ritten leverden indrukwekkende resultaten op, vertelde Fregien. “Nu kan er nog 330 miljoen ton ijzererts per jaar worden vervoerd. Als er volledig autonoom wordt gereden, dan kan Rio Tinto naar verwachting 350 miljoen ton ijzererts per jaar vervoeren.” Volgens Fregien kan Rio Tinto met volledig autonome goederentreinen kosten besparen, energie-efficiënter rijden en wordt het “complexe proces voor de machinist” weggehaald.

Mine of the Future

De volledig autonome goederentreinen zijn onderdeel van de Mine of the Future-visie die Rio Tinto in 2008 lanceerde. In deze visie richt het bedrijf zich op een verregaande automatisering van haar activiteiten. Rio Tinto heeft op haar diverse locaties in Pilbaro maar liefst 69 autonome vrachtwagens die ijzererts vervoeren.

Volgens het bedrijf zorgen de autonome voertuigen er voor dat er meer materiaal efficiënt en veilig kan worden verplaatst. Daarnaast neemt de productiviteit toe. In 2008 begon het bedrijf met het testen van een geautomatiseerd boorsysteem (ADS) dat in in de jaren daarna in gebruik is genomen.

Het concept van Rio Tinto voor de volledige autonome goederentreinen wordt AutoHaul genoemd. Het doel van het bedrijf is om de capaciteit te verhogen, zonder dat er geïnvesteerd hoeft te worden in extra treinen. De eerste bestuurderloze goederentrein reed in 2014 van de mijnen naar de haven.

Per 2015 zijn de eerste autonome locomotieven over het spoor gaan rijden om de systemen aan boord van de trein te testen. De signalering, beveiligingssystemen en de communicatie met het Operations Centre in Perth. “In 2015 zijn 75.000 treinkilometers afgelegd met zelfrijdende treinen”, vertelde Fregien.

Aanbesteding

Treinfabrikant AnsaldoBreda heeft in 2012 de aanbesteding gewonnen voor de levering van het AutoHaul-systeem dat de goederentreinen autonoom laat rijden. Rio Tinto investeerde zelf in de modernisering van haar locomotieven om ze klaar te maken om autonoom te gaan rijden.

Knorr-Bremse heeft samen met bedrijfsonderdeel New York Air Brake (NYAB) software ontwikkeld dat een belangrijk onderdeel is van het systeem dat door Ansaldo wordt geleve...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Werkstraf voor veroorzaken treinongeluk met dodelijke afloop in Dalfsen

ZWOLLE - Een 23-jarige man uit Zwolle is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het veroorzaken van het treinongeluk in Dalfsen op 23 februari 2016. De man stak met een hoogwerker het spoor over en kwam in botsing met de passerende trein, die ontspoorde.

De rechtbank verwijt hem met name dat hij niet naar de dienstregeling heeft gekeken. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakten de conducteur en een passagier gewond. De man zelf overleefde het ongeluk door uit de hoogwerker te springen.

De rechtbank verwijt hem dat hij vooraf de dienstregeling niet had nagekeken om zeker te weten dat er geen trein aankwam. Hij ging er zo ten onrechte vanuit dat het interval tussen twee elkaar opvolgende treinen ongeveer een kwartier bedroeg. In werkelijkheid was dit op het tijdstip van oversteken, tijdens de ochtendspits, slechts vijf minuten en tien seconden.

Hoogwerker

De man bestuurde een telescoophoogwerker die hij na een hoveniersklus ter hoogte van Het Lage Veld in Dalfsen over een spoorwegovergang van het traject Zwolle-Mariënberg wilde rijden. Terwijl de man bezig was om de overweg over te steken, zag hij een trein aankomen.

Vanwege de uitzonderlijk lage snelheid van de hoogwerker was hij niet meer in staat om de overweg tijdig vrij te maken. Ondanks dat de man met armgebaren probeerde de machinist van de trein te waarschuwen, was het gezien de hoge snelheid van de trein voor de machinist niet meer mogelijk zodanig te remmen dat een botsing met de hoogwerker kon worden voorkomen.

Het is onbegrijpelijk dat de man, bij het bespreken van mogelijke gevaren bij het werk in de daaraan voorafgaande risico-inventarisatie. Niet met zijn leidinggevende heeft gesproken over de treinentijden ter plaatse en de dienstregeling is nagegaan.

De risico’s van oversteken van een spoorweg met deze extreem trage hoogwerker hadden concreet nagegaan moeten worden. De man heeft een onverantwoorde gok genomen door af te gaan op het treineninterval van de dag ervoor, terwijl hij op de fatale dag overstak tijdens de spits.

Bij het bepalen van de hoogte van de straf woog de rechtbank mee dat de man niet alleen werkte. En dat de man zeer lijdt onder het gegeven dat hij een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt. Ondanks dat de man een eigen verantwoordelijkheid heeft gehad bij de bestu...

Lees verder...

Bron: www.transport-online.nl


NS start met testritten over HSL-spoor tussen Breda en Antwerpen

hsl-spoor ov9292 9292ov routeplannerNS start met testritten over HSL-spoor tussen Breda en Antwerpen

Tussen Antwerpen en Breda is de NS gestart met testritten over HSL-spoor.

NS is begin deze maand gestart met het rijden van testritten tussen Breda en Antwerpen over de hogesnelheidslijn. Dat heeft de spoorvervoerder bevestigd. Volgens NS-woordvoerder Ton Boon zullen naar verwachting in het voorjaar van 2018 de eerste treinen op het traject gaan rijden.

HSL-spoor testritten Breda - Antwerpen

Als de testritten deze herfst zijn afgerond, dan maken NS en NMBS bekend wanneer de treinen in de dienstregeling gaan rijden. De directe spoorverbinding tussen Breda en Antwerpen werd geplaagd door diverse tegenslagen. De start van de  treindiensten is meerdere malen uitgesteld. In juni van dit jaar werd bekend dat de beveiligingssoftware later beschikbaar zou zijn dan verwacht.

Staatssecretaris Dijkma van Infrastructuur en Milieu meldde in een brief aan de Tweede Kamer dat het na oplevering zes maanden zou kosten om de IC Brussel “met voldoende kwaliteit over de HSL-Zuid en Lijn 4 in België te laten rijden”. De IC Brussel blijft in de tussentijd via het reguliere traject rijden.

Directe spoorverbinding

De directe spoorverbinding Breda-Antwerpen maakt onderdeel uit van de IC Brussel, die ook het station van Rotterdam aan doet. De intercity Brussel zal straks twaalf keer per dag starten op Amsterdam Centraal en vier per dag starten op Den Haag Hollands Spoor.

De directe spoordienst Breda-Antwerpen levert een enorme reistijdwinst op. Nu duurt een reis tussen de steden nog 1 uur en 25 minuten. Tegen een duurder tarief kunnen Bredanaren via Rotterdam in één uur naar Antwerpen reizen, met gebruik van de Thalys. Met de nieuwe directe spoorverbinding duurt de reis tussen de steden nog maar 32 minuten.

Snelle treinen

De treindiensten worden in ‘sandwichbedrijf’ uitgevoerd. Dat betekent dat er zowel voor als achter de trein een locomotief geplaatst wordt. De treinen rijden maximaal 160 kilometer per uur. NS gunde in juli vorig jaar een aanbesteding voor de levering van 79 snelle treinen aan Alst...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Lege passagierstrein vliegt in brand na breuk bovenleiding

Tussen Meppel en Hoogeveen is woensdagochtend rond acht uur een deel van de bovenleiding op het dak van een lege passagiertrein terechtgekomen. Daardoor is er een brand in de trein ontstaan. De brandweer heeft de brand geblust.

De werkzaamheden aan de bovenleiding zijn woensdagmiddag rond 16.00 uur afgerond, waarna het treinverkeer is hervat.

Omdat er in eerste instantie nog spanning op de bovenleiding stond, kon de brandweer niet meteen beginnen met het blussen. Spoormonteurs van Asset Rail zijn ter plaatse gegaan voor het aarden van de bovenleiding. Daarna konden de bluswerkzaamheden starten.

Vervangend busvervoer

Toen het vuur eenmaal was gedoofd, werd de trein door een andere locomotief weggesleept. Daarna kon er met de herstelwerkzaamheden van de bovenleiding worden gestart. Vanwe...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Intelligent Rail Summit dominated by ATO and Cyber Security

intelligent rail ov9292 9292ov routeplannerIn the end of November the Intelligent Rail Summit will take place in Vienna.

The Intelligent Rail Summit 2017 takes place in Vienna this year on the 28th, 29th and 30th of November. It will be held at the Info Center of Wiener Linien, marked by the themes ‘Automatic Train Operation’ (ATO) and ‘Cyber Security in Rail’.

Intelligent Rail Summit in November

More than twenty experts will provide insight in these important topics, which are expected to dominate the rail industry in the following years.

The first day of the conference (28th of November) will be all about ATO, led by chairman of that day Dr. Rob Goverde of the Technical University of Delft. “ATO is the broad term for automatic driving on railway, which comes in different levels. The first level is where a driver is present to, for example, open and close the doors, push the button and act when needed.

The most advanced stage of ATO is Unattended Train Operation (UTO). This indicates a complete driverless system, which currently only exists in metro systems”, Goverde explained to Dutch railway journal Spoorpro.nl.

On this day, various specialists will elaborate on their plans and experiences on the ground. To name a few, Alfons Schaafsma of ProRail, Nikolaus Panzera of the Wiener Linien en Jacques Poré of Alstom will take the stage. Other experts will explain which lessons can be drawn from experiences in other industries. As such, Prof. dr. Carl-Herbert Rokitansky of the University of Salzburg will explain how algorithms used in the aviation industry can be applied to rail transport.

ATO and cyber security

Because new railway systems as ATO and ERTMS are directed by computer systems at bay, they are vulnerable to cyber attacks. Therefore, the second day of the conference (29th of November) will be dominated by the theme of cyber security in the railway sector.

François Hausman, head of the Shift2Rail Cyber Security project, explains how Shift2Rail is working to develop an international, integrated approach to cyber security. Director of cyber security at Alstom, Valérie Escalier elaborates on the cooperation between train manufacturers and aeroplane builder Airbus, in protection against potential hacker attacks. Domenico Raguseo and Domenico Scardicchio of IBM explain how an international technology firm looks at the protection of the railway network.

New metro line

In Vienna, a new UTO-metro connection is currently under construction. As part of the conference, Wiener Linien offers various technical visits on the 30th of ...

Continue ...

Source: www.railfreight.com

China sees continued growth in rail freight

Railways in China carried 246 billion tonnes of cargo in July. This is a 17 per cent increase year-on-year and an improvement on the 15.5 per cent year-on-year growth in June, according to figures released by the China Railway Corporation (CRC).

This continues the rise seen throughout 2017, reversing a five year decline that had been ongoing since 2012. Rail freight volume has reached 1.7 billion tonnes since January, a 15 per cent increase from 2016. Of note, freight by high-speed rail increased by 70 per cent.

Freight charges

The growth announcement comes after China Railway cancelled or lowered a series of rail freight charges from the start of August. Three items were combined into one charge, while a further eight, including dust cleaning fees, were cancelled. The estimated savings will reach over 2 billion yuan (196 million Euros) each year, according to the plan.

A China Railway official said that the changes were to implement arrangements made by the State Council to standardise charging procedures. “The clearance and standardization of charges for railway transport is a significant move to advance supply-side structural reform and p...

Continue ...

Source: www.railfreight.com


Tweede editie Hyperloop Pod wedstrijd zaterdag gestart

hyperloop pod ov9292De Hyperloop Pod wedstrijd heeft afgelopen zaterdag in Los Angeles plaatsgevonden.

In Los Angeles vindt zaterdag de tweede editie van de SpaceX Hyperloop Pod Competition plaats. Dit weekend mogen 27 deelnemende teams het tegen elkaar opnemen door te racen met hun hyperloop prototype in een 1,25 kilometer lange testbuis. Het team dat de hoogste maximale snelheid behaalt, wint de wedstrijd.

Hyperloop Pod wedstrijd afgelopen zaterdag

Bij de eerste editie was het Delft Hyperloop team van de TU Delft de grote winnaar in de finale van de wedstrijd, georganiseerd door Elon Musk. Tijdens die competitie werd er bij de beoordeling naast snelheid, ook naar schaalbaarheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het voertuig gekeken. Delft Hyperloop team doet dit keer niet mee aan de wedstrijd.

Het studententeam meldt dat het in 2018 onder leiding van student Edouard Schneiders weer doet met een volledig nieuw prototype. Nederland is één van de koplopers in de ontwikkeling van het razendsnelle vervoersysteem.

Investering

Vier van de oprichters van Delft Hyperloop hebben na het winnen van de wedstrijd het bedrijf Hardt Global Mobility opgericht. Met een investering van 600.000 euro van de Nederlandse Spoorwegen en het investeringsfonds UNIIQ zet het bedrijf de ontwikkeling van het hyperloopsysteem voort.

Hardt Global Mobility heeft zich ten doel gesteld om binnen vier jaar tijd alle technologie klaar te hebben zodat technologisch gezien kan worden begonnen met de bouw van het eerste traject tussen twee steden. Daartoe heeft Hardt in samenwerking met BAM Europa’s eerste hyperloop testfaciliteit ontworpen en gebouwd. Deze werd door minister Schultz-Van Haegen op 1 juni op de Campus van de TU Delft.

Eerste tests

Eind dit jaar begint Hardt met de eerste tests in deze buis. Na afronding van deze tests wil Hardt een testfaciliteit bouwen om de technologie volledig te testen en certificeren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden van het bouwen van een dergelijke hyperloop testfaciliteit in Nederland.

“In Nederland willen we de Europese proeftuin zijn voor deze innovatieve en duurzame transportvorm. De hyperloop is im...

Lees verder ...

Bron spoorpro.nl

Arriva onderzoekt compensatie voor duurdere jaarabonnementen

Arriva gaat kijken of er een overgngsregeling kan komen voor het jaarabonnement van het nieuwe schooljaar dat veel duurder is uitgevallen.

Vervoerder Arriva gaat bekijken of er een overgangsregeling kan komen voor Limburgse reizigers die flink duurder uit zijn voor een jaarabonnement het komende schooljaar. Eind vorig jaar nam Arriva het OV over van Veolia en nu blijkt dat de kosten van een abonnement voor scholieren voor bepaalde reizigers beduidend zijn gestegen. 

Arriva vraagt gedupeerde reizigers zich te melden bij de vervoerder, zodat die kan uitzoeken wat er mogelijk is met een overgangsregeling. Volgens nieuwssite 1Limburg is het probleem te wijten aan het afschaffen van de leeftijdskorting die voormalig vervoerder Veolia nog wel hanteerde.

Verdubbeling abonnementsprijs

Onlangs trokken twee ouders aan de bel bij dit nieuwsmedium, omdat ze erg schrokken van de hoge kosten voor een jaarabonnement voor het schooljaar. De kosten waren bijna verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder.

De nieuwe Limburgse vervoerder erkent dat er een ander abonnementensysteem wordt gehanteerd dan dat Veolia gebruikte. Er wordt nu namelijk één prijs gerekend per kilometer die voor iedereen gelijk is. “Dit kan in het voor- en nadeel van de reizigers uitpakken”, vertelt de vervoerder.

Om benadeelde reizigers echter wel tegemoet te komen, is Arriva bereid een overgangsregeling te overwegen. Dit werd aan het begin van dit jaar ook gedaan, nadat de vervoerder klachten ontving over de prijsverhoging van het maandabonnement. De vervoerder laat weten dat die regeli...

Lees verder...

Bron: ovpro.nl


Spoorsector bezorgd over afdwingen gevaarlijke stoffen via Betuweroute

gevaarlijke stoffen ov9292 9292OVDe minister wil steeds meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen via de Betuweroute laten rijden.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat nog meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen via de Betuweroute gaan, om de dichtbevolkte Brabantroute en Bentheimroute te ontlasten. Als de spoorgoederenvervoerders hier in samenwerking met ProRail en verladers niet voor zorgen, dan wil staatssecretaris Dijksma dit via een ‘routeringsbesluit’ afdwingen. De spoorsector maakt zich grote zorgen over haar voornemen.

Gevaarlijke stoffen meer via Betuweroute 

Op dit moment gaat nog veel van het goederenvervoer naar Duitsland over de Brabantroute (Eindhoven-Venlo) en de Bentheimroute (Amersfoort-Apeldoorn), die door bewoonde gebieden gaan. Met het routeringsbesluit dat de staatssecretaris nu aan het voorbereiden is, komt er mogelijk een einde aan de vrije keuze voor het rijden met gevaarlijke stoffen over deze routes, ook als dat goedkoper en sneller is.

Risicoplafonds

In de wet Basisnet staan risicoplafonds aangegeven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op spoortrajecten door bewoonde gebieden zijn de risicoplafonds bijvoorbeeld lager dan op de Betuweroute. Vanwege overschrijdingen van deze plafonds op de Brabantroute en de Bentheimroute zijn er de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen.

Hoewel de maatregelen voor een omslag hebben gezorgd zijn er volgens Dijksma nog steeds overschrijdingen, ook al geven diverse onderzoeksrapporten aan dat de veiligheid momenteel overal is gewaarborgd. Dijksma bereidt een routeringsbesluit voor dat eind 2017 kan worden genomen om overschrijdingen van risicoplafonds te voorkomen.

Een obstakel voor het instellen van het routeringsbesluit is dat Betuweroute vanwege werkzaamheden waarschijnlijk tot 2025 beperkt beschikbaar zal zijn. “Er wordt nu voor een paardenmiddel gekozen terwijl er voldoende mogelijkheden zijn om binnen het huidige systeem slimmer te sturen en te komen tot een toekomstbestendig Basisnet. Inclusief een zorgvuldige herijking van de risicoplafonds op basis van de lokale externe veiligheidssituatie”, aldus Hans-Willem Vroon van belangenorganisatie RailGood.

Praktische bezwaren

Daarnaast heeft het gebruik van de Betuweroute volgens RailGood een aantal praktische bezwaren, zoals extra tijd en hogere kosten en internationale aansluiting op met name het Duitse spoornet. “Als je van Tilburg komt met de auto dan rijd je ook niet via de Waalhaven van Rotterdam richting Duitsland. Daarnaast dienen locomotieven voor de Betuweroute te zijn uitgerust met het beveiligingssysteem ETCS, waarvoor vervoerders ook extra kosten moeten maken.”

“Als de Nederlandse overheid specifieke wet- en regelgeving bovenop de Europese maakt om te stimuleren dat er meer vervoer over de Betuweroute wordt afgewikkeld, dan moeten de vervoerders hierin ook voor de extra kosten worden gecompenseerd om competitief te blijven met de truck en de buitenlandse logistieke ketens. De Betuweroute moet beduidend goedkoper worden ten opzichte van de Brabantroute en de Bentheimroute.”

Aanvragen treinpaden

Volgens Vroon worden er besluiten genomen die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. “In het HART-rapport (Handleiding Risicoanalyse Transport, red.) staat bijvoorbeeld dat ketelwagens via de Twentekanaallijn naar Bentheim kunnen. Maar deze lijn wordt niet gebruikt omdat er op deze route ATB NG ligt. Slechts twee vervoerders hebben een beperkt aantal locomotieven met dit beveiligingssysteem dat een exoot is in Europa. Betuweroute-locomotieven met ERTMS zijn technisch niet uitgerust met ATB NG. We leven in een vrije markt, maar niet alle vervoerders kunnen gebruikmaken van deze route.”

Daarnaast speelt er volgens hem ook nog mee dat buitenlandse spoorbeheerders bij het aanvragen van treinpaden sommige routes ook afdwingen. “We zijn ook afhankelijk van DB Netz en Infrabel voor het afhandelen van onze goederenstroom. Ook in andere landen wordt er gereden door dichtbevolkt gebied, zoals het Rhein Ruhr-gebied.”

Spoorgoederenloket

Dijksma meldt in haar brief aan de Tweede Kamer dat ze ProRail de opdracht heeft gegeven om zo snel mogelijk een loket in te richten, waar vervoerders en verladers terechtkunnen om hun goederenstroom af te wikkelen. “Dat betekent dat ProRail ook zelf vervoerders pro-actief zal benaderen om het transport zo veel mogelijk via de Betuweroute af te wikkelen.”

Vroon: “Wij zijn groot voorstander van het loket. Het is goed dat ProRail van tevoren aangeeft welke routes beschikbaar zijn voor het type goederen dat vervoerd gaat worden. ProRail moet de risicoplafonds uit de Wet Basisnet meenemen in het dienstregelingsontwerp en de capaciteitsverdeling. Goederenvervoerders willen weten wanneer en waar ze kunnen rijden en willen zich niet bezighouden met de complexe risicoplafonds van de gevaarlijke stoffen in Nederland.”

“Nu krijgen vervoerders achteraf te horen over dat ze stout zijn geweest door met gevaarlijke stoffen over een bepaalde route te rijden. Het zou goed zijn als ProRail vervoerders van tevoren informeert over de verschillende beschikbare routes voor bepaalde type goederen”, aldus Vroon. Ook belangenvereniging KNV stipt aan dat het onpraktisch is om achteraf te meten wat er daadwerkelijk is vervoerd. “Van de maatrege...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Metrostation Holborn Londen ontruimd na knal en rook

LONDEN - Rookontwikkeling in een metrostation in Londen bleek dinsdagochtend slechts het gevolg van een defecte trein. De Britse transportpolitie (BTP) liet dat kort nadat station Holborn was ontruimd weten. Binnen een uur kon het metrostation weer open.

Ooggetuigen vertelden in Britse media over een knal en rookontwikkeling in een wagon. Het brandalarm ging ook af. Daarop werd besloten tot de ontruiming, die veel media-aandacht kreeg omdat de oorzaak niet direct duidelijk was. Uiteindelijk bleek volgens de brandweer dat een compressor van de metrotrein oververhit was geraakt.

Elders in Londen, bij Waterloo station, ontspoorde dezelfde ochtend een trein. Daardoor kwam het treinverkeer rond dat zeer drukke station nagenoeg plat te liggen. De ontsporing gebeurde met lage snelheid, meldde de BBC. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Reizigers kunnen de rest van de dag beter o...

Lees verder ...

Bron: transport-online.nl


NS start proef met extra korting tegen drukte in hyperspits

hyperspits ov9292 9292ovIn het najaar gaat de NS een proef doen om de drukte in de hyperspits tegen te gaan.

Spoorvervoerder NS gaat dit najaar testen of de uitbreiding van de korting van het Altijd Voordeel-abonnement helpt om de drukte in de spits tegen te gaan. Deze abonnementhouders kunnen van september tot en met november in de uren rond het drukste moment van de ochtendspits ook met meer korting reizen.

Hyperspits proef NS start in najaar

Dat betekent dat ze ook tussen 6.30 en 7.30 uur en tussen 8.30 en 9.00 uur met korting kunnen reizen. Reizigers met een Altijd Voordeel-abonnement krijgen normaal gesproken veertig procent korting in de daluren voor 6.30 uur en na 9.00 uur. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen zij met zestig procent korting reizen. Het gaat om ongeveer 21.000 reizigers.

Om de drukte in de zogenaamde hyperspits tussen 7.30 en 8.30 uur tegen te gaan, wordt de korting van veertig procent uitgebreid. Tijdens de proef geldt deze korting ook tussen 6.30 en 7.30 uur en tussen 8.30 en 9.00 uur.

Spitsdrukte

NS is met diverse wetenschappers en belangenorganisaties in gesprek over de spitsdrukte en nieuwe manieren om de drukte in de spitstreinen te verminderen. Ook start NS een reizigersonderzoek waarin reizigers gevraagd worden naar hun voorkeuren en behoeften met betrekking tot reistijd en prijzen.

De effecten van het reizigersonderzoek en de test met het uitbreiden van de korting wordt meegenomen in deze gesprekken. Of en voor welke reizigers de nieuwe korting uiteindelijke definitief wordt ingevoerd, hangt af van de resultaten van de test.

Directeur Roger van Boxtel: “Vanuit verschillende hoeken wordt ons gevraagd of de tarieven kunnen aanpassen om de drukte tegen te gaan. We willen de reiziger echter niet onnodig met hogere kosten opzadelen. Toch willen we weten of, naast de aanschaf van extra treinen, andere tarieven iets kunnen do...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Trein met gevaarlijke stoffen ontspoord in VS

HYNDMAN - In de Amerikaanse staat Pennsylvania is woensdag een goederentrein met wagons vol gevaarlijke stoffen ontspoord. In het dorpje Hyndman werden vervolgens alle bewoners die binnen een straal van 800 meter woonden, geëvacueerd.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Op foto's van Amerikaanse media zijn de brandende wagons te zien en huizen die verwoest zijn door de ontspoorde trein.

De trein bestond uit vijf locomotieven en 178 wagons, waarvan er 32 ontspoorden. In een deel daarvan zat vloeibaar gas, petroleum en fosfor. De wagons vlogen in brand na het ongeluk.

De trein was onderweg van Chicago naar Selkrik in de staat New York. Waarom de trein bij Hyndman, op 160 kilometer va...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Arriva verzorgt treinvervoer in het Noorden vanaf eind 2020

treinvervoer ov9292 9292ovVanaf 2020 zorgt Arriva voor het treinvervoer in het Noorden van ons land.

GRONINGEN - De nieuwe regionale treinconcessies in Groningen en Friesland zijn gegund aan Arriva. Dat maakten de colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies bekend op dinsdag 11 juli, mede namens de Duitse LNVG Niedersachsen, de organisatie die het openbaar vervoer in deze deelstaat verzorgt.

Treinvervoer in het Noorden voor Arriva

Dit betekent dat Arriva vanaf 13 december 2020 het regionale treinvervoer voor zijn rekening neemt in het Noorden, inclusief de verbinding naar Leer.

Extra sneltrein

In de nieuwe concessie voor het treinvervoer rijdt per uur in beide richtingen een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Alle treinen rijden vanaf het moment dat het spoor hiervoor klaar is door vanuit Leeuwarden naar station Groningen Europapark.

Daarnaast gaat in de spits elk kwartier een trein tussen Leeuwarden en Sneek rijden en zijn er sneltreinen in de spits tussen Groningen en Winschoten. De trein naar Roodeschool rijdt een aantal keren per dag door naar station Eemshaven om aan te sluiten op de veerboot naar Borkum.

Duitsland

In de nieuwe concessie voor het treinvervoer gaan de treinen ook weer op alle dagen de grens over richting het Oost-Friese Leer. Dat wordt een uurdienst die dan ook zal stoppen op het heropende station Bunde en, wanneer de Friesenbrücke weer in gebruik is, op het station Ihrhove. Daarbij wordt dan een goede aansluiting in Leer geboden op de intercity's en regionale treinen naar Bremen.

Meer treinen

De nieuwe concessie bestaat uit een groter aanbod aan vervoer voor de reiziger, waarbij ook meer treinen en daarmee ook extra zitplaatsen beschikbaar komen. De huidige treinen krijgen een grote opknapbeurt. Daarnaast komen er nog 21 treinen extra bij, waarvan 18 nieuwe. Deze nieuwe treinen worden ingezet op het traject Leeuwarden - Groningen Europapark.

Telsysteem

Verder komt er een automatisch telsysteem, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel reizigers op welke rit reizen. Daarmee is beter te voorspellen hoeveel zitplaatsen nodig zijn en hoeveel treinen ingezet moeten worden. Dit telsysteem zorgt er ook voor dat reizigers op de perrons kunnen zien hoeveel reizigers in een treinstel zitten en in welk treinstel nog zitplaatsen beschikbaar zijn.

Duurzaam

Alle treinen worden voorzien van batterijen die de remenergie opslaan. Hierdoor worden de treinen niet alleen duurzamer, doordat ze minder energie verbruiken, maar worden ze ook iets stiller bij het wegrijden van een station.

Daarnaast kan door de batterijen de dieselmotor uitgezet worden, als de trein vijf minuten of langer stilstaat. De 18 nieuwe treinen die tussen Leeuwarden en Groningen Europapark gaan rijden hebben stillere motoren en rijden op 100 procent...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Komende jaren lagere kosten en minder hinder bij werk aan spoor

Werkzaamheden aan het spoor kunnen de komende jaren tegen lagere kosten en met minder hinder voor reizigers en verladers gepland en uitgevoerd worden. Dit staat in een plan voor het beheer en onderhoud van het spoor, dat op initiatief van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) door ProRail, aannemers, vervoerders, decentrale overheden en reizigersorganisaties is vastgesteld. Het sectorbreed gedeelde plan is vrijdag door de staatssecretaris naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minder hinder bij werk aan spoor?

Volgens het ministerie kan met de nieuwe werkwijze fors bespaard worden. “Dit is ook belangrijk met het oog op het eerder aangekondigde potentieel tekort van 475 miljoen euro op het budget dat ProRail krijgt voor beheer en onderhoud. Dit tekort dreigt op de lange termijn te ontstaan als niets zou veranderen aan de werkwijze.”

Minder hinder

Staatssecretaris Dijksma vervolgt: “Minder hinder, lagere kosten, maar nog altijd een goed en betrouwbaar spoor. Samen met alle betrokken partijen zijn we het nu eens over een nieuwe manier van werken aan het spoor. Doel is een nog betere balans tussen de werkzaamheden die nodig zijn voor een betrouwbaar spoor, weinig hinder voor reizigers en verladers én efficiënt omgaan met tijd, mankracht en materiaal.”

Doordat ProRail spoorstaven vanaf 2019 op een andere manier gaat slijpen, worden minder defecten aan vooral wissels verwacht. Deze eerste maatregel levert al een besparing van 35 miljoen euro op. Een andere besparende maatregel die al op korte termijn kan worden doorgevoerd, is het bevorderen van meer concurrentie tussen leveranciers.

Kosten

Hoeveel de kosten en de hinder voor reizigers met het treinvervoer met de nieuwe werkwijze precies afnemen, verschilt per traject. Zo blijkt uit een doorrekening van Arnhem – Ede bijvoorbeeld dat beheer en onderhoud in de nieuwe werkwijze tien procent minder kost en dat hinder voor reizigers met zestig procent moet gaan afnemen.

Om hinder en kosten te verminderen, gaat de spoorbeheerder werkzaamheden langer vooruit plannen. Zo wordt straks vijf tot tien jaar, in plaats van maximaal drie jaar vooruitgekeken. Hierdoor is beter voorspelbaar welke werkzaamheden wanneer nodig zijn. Dit is belangrijk voor de planning van aannemers die de werkzaamheden uitvoeren, maar ook voor die van vervoerders van reizigers en goederen.

Sneller

Op basis van een meerjarige planning wordt per traject bekeken hoe zo slim mogelijk gebruik kan worden gemaakt van tijd en middelen. Door bijvoorbeeld grote hoeveelheden dezelfde klussen tegelijkertijd en daardoor sneller uit te voeren, hoeft het spoor minder vaak voor kortere periodes buiten dienst te worden genomen.

Uit een toetsing blijkt dat veiligheidsregels rondom werkzaamheden and...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Waterstofbussen één op één inwisselbaar met een dieselbussen

waterstofbussen waterstofbus ov9292 9292ovDieselbussen zijn inwisselbaar met waterstofbussen vindt Theo Konijnendijk van de RET.

Als voorbereiding op de transitie richting zero emissie-busvervoer schafte de RET in februari 2016 twee waterstofbussen aan.

De eerste van die bussen werd vrijdag door de RET gepresenteerd en reed een rondje door de stad. Na de zomer worden de bussen standaard ingezet in de dienstregeling.

Waterstofbussen inwisselbaar met dieselbussen

“De grote vraag is of waterstof de toekomst heeft”, vertelde RET-directeur Maurice Unck tijdens de presentatie. “Elektrische bussen moeten altijd tussentijds bijgeladen worden. Waterstof heeft die uitdaging niet, maar is wel duurder.”

Voormalig directeur van de RET, Pedro Peters, bestempelde het voldoen aan alle eisen van de MRDH voor de inbesteding enkele maanden terug nog als uitdagend. De concessieverlener eiste namelijk een ambitieus plan, maar stelde daarvoor weinig extra subsidie beschikbaar. Maar stadsvervoerders RET en HTM maken vorderingen. RET presenteerde deze bus en HTM testte onlangs een elektrische bus die opgeladen kan worden via de bovenleiding van een tram.

Verschil elektrische bussen

De bussen zijn vorig aangeschaft voor een prijs van 850.000 euro per stuk. Daarmee zijn deze voertuigen dus erg kostbaar en niet alleen duurder dan dieselbussen, maar ook duurder dan elektrische bussen. Unck: “We moeten kijken naar de ontwikkeling van die prijs de komende jaren. Wanneer er op grotere schaal waterstofbussen worden aangeschaft, wordt de prijs lager.”

Bovendien hebben elektrische bussen ook hun uitdagingen, meent Theo Konijnendijk van de RET. Daarbij gaat het met name om de actieradius, die niet kan wedijveren met een dieselbus. Weliswaar kan een elektrische bus verder rijden wanneer het voertuig wordt uitgerust met meer batterijen, maar dat zorgt er ook voor dat de bus minder passagiers kan vervoeren. “Een waterstofbus is één op één inwisselbaar met een dieselbus”, vertelt hij.

Schaalvergroting

Unck onderstreept dat de inzet van deze twee bussen niet betekent dat de RET al definitief een keuze heeft gemaakt voor waterstof, maar dat het belangrijk is om alle mogelijkheden te onderzoeken. “Je moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De bussen zijn nu nog duur, maar schaalvergroting is de oplossing.” De directeur ziet dan ook mogelijkheden om voor de aanschaf van bussen samen te werken met andere vervoerders.

“Wanneer je 200 bussen wilt bestellen, kun je nog eens met een busfabrikant gaan praten.” Dat kan met de andere Europese vervoerders die deelnemen aan het project met waterstofbussen, want er worden ook waterstofbussen getest in zes andere Europese steden, waaronder in Londen, Rome en het Deense Aalborg. Unck meent echter dat dit ook mogelijk is met de andere Nederlandse vervoerders, zoals de HTM. Die laatste heeft ook al aangegeven de samenwerking met de RET te willen intensiveren.

Project

Voorlopig gaat het echter nog om pilot met de twee waterstofbussen van Van Hool, die worden ingezet op lijn 70. De pilot duurt tot aan 2019, zodat de vervoerder ook echt de tijd krijgt om ervaring op te doen en er een flink aantal kilometers kan worden gemaakt. Soms komen problemen namelijk pas aan het licht nadat de bussen al ver hebben gereden. Hierna worden ze opgenomen in de reguliere busvloot. Deze bussen kunnen tanken bij het al bestaande waterstoftankstation in Rhoon.

De bussen zijn aangeschaft in het kader van het 3Emotion project, een Europees project dat de inzet van waterstofbussen stimuleert. Er is een financiële bijdrage geleverd voor deze bussen van de Europese Unie, de gemeente Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de concessieverlener Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De MRDH vindt het belangrijk om vervuilende dieselbussen uit de stad te weren. “Een bereikbare, leefbare en duurzame regio, dat is wat we willen.”

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

“We nemen onze verantwoordelijkheid in de verduurzaming van het openbaar vervoer”, aldus Lennart Harpe, portefeuillehouder OV-Ontwikkeling bij de MRDH. “Daarom hebben we aan de vervoerders gevraagd om een gefaseerd plan. We willen geen big bang, want dan missen we wellicht voordelen in de ontwikkeling van de techniek en de prijs.” Hij is bovendien positief over het Europese project, waarin de betrokken partijen ervaringen kunnen delen. “Op die manier kunnen ook anderen die know-how gebruiken voor de transitie.”

Overigens steunt de MRDH dit project, maar is in de concessie die onlangs werd inbesteed geen apart bedrag opgenomen voor de prijzige transitie richting zero emissie-busvervoer. Toch zegt Unc...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Duitse politie vindt vluchtelingen onder opleggers op goederentreinen

RAUBLING/ROSENHEIM(D) - In de nacht van maandag 3 juli op dinsdag 4 juli heeft de Duiitse politie willekeurig goederentreinen gecontroleerd tussen de Duits-Oostenrijkse grens. Opnieuw ontdekten de agenten migranten die verstopt zaten onder opleggers van vrachtwagens.

Op het station in Raubling werden twee treinen die onderweg waren van Oostenrijk naar München gestopt. In totaal vond de politie zes mensen die zaten verscholen tussen de opleggers van vrachtwagens.

Volgens de politie waren de jonge mannen zich niet bewust van het enorme gevaar dat ze lopen wanneer ze zich zo verstoppen. De mannen waren afkomstig uit Sierra Leone, Guinee, Togo en Mali.

De mannen bezaten geen papieren en zijn meegenomen naar het bureau en zullen worden overgebracht naar een opvanglocatie...

Lees verder ...

Bron: transport-online.nl


NS wil door spoorboekloos rijden 15 procent meer capaciteit bieden

spoorboekloos ov9292 9292ovIn september gaat de NS treinen spoorboekloos laten rijden op het traject Eindhoven-Amsterdam als test.

NS laat vanaf 6 september één dag in de week als test 6 intercity’s per uur te laten rijden op het traject Amsterdam-Eindhoven. Dit is voorbereiding op het spoorboekloos rijden op dit traject.  

Door elke 10 minuten een trein te laten vertrekken, hoopt NS circa 15 procent meer capaciteit te kunnen bieden. Voor de conducteurs betekent dit dat ze nog nauwkeuriger moeten letter op de vertrektijden.

Het is de bedoeling dat het spoorboekloos rijden in december werkelijk realiteit wordt op dit drukke traject van Eindhoven naar Amsterdam via Utrecht. NS is daarom al begonnen met de voorbereidingen en de 14 testdagen vormen daar een onderdeel van. De extra treinen en de gewijzigde vertrektijden zijn vanaf medio augustus te vinden in de reisplanner.

Aangepaste vertrektijden

Omdat er elke tien minuten een trein moet gaan vertrekken, betekent dit andere vertrek- en aankomsttijden van de treinen tussen Amsterdam en Eindhoven. Omdat de aansluitende treinen wel op de gewone tijd vertrekken, kan daardoor dus ook de overstap veranderen. “Het zal wel even wennen zijn. Maar alle treinen worden gewoon in de reisplanner opgenomen”, vertelt hoofdconducteur Xander Philips.

Door extra intercity’s te laten rijden, hoopt NS dat reizigers minder lang hoeven te wachten en vaker een zitplaats hebben. De hoofdconducteur heeft vertrouwen in het spoorboekloos rijden, al waarschuwt hij dat dit in eerste instantie meer vertraging op zou kunnen lopen. “Vertraging isminder erg. Want bij elke tien minuten een trein, is het als met de tram of de metro. Die reis ervaar je als reiziger anders. De vertrektijd wordt minder belangrijk.”

“Ik denk dat reizigers relaxter zijn als er vaker een trein rijdt: als je een keer de trein mist, staat er immers snel weer een trein. Daarbij hoop ik op een beter spreiding van de drukte. Als reizigers zich geleidelijk over de verschillende treinen verdelen, dan wordt het ook minder druk.”

Kennis opdoen

Deze testen zijn voor NS ook een manier om te leren wat er beter kan. Iedere woensdag wordt er bekeken wat er in de volgende weken te verbeteren is. “Het is belangrijk om de test in de praktijk te doen, mét reizigers, om te kunnen zien hoe het tijdens de dagelijkse reis gaat en dit zo stapsgewijs te kunnen verbeteren”, aldus NS.

Spoorvervoerder NS is in combinatie met ProRail al jaren bezig met de voorbereidingen op deze toename van intercity’s. ProRail en NS hebben gezamenlijke simulaties en trainingen gehouden om het personeel (waaronder treinverkeersdienstleiders, machinisten en conducteurs) te laten testen. NS:

“Er wordt meer dan ooit een beroep gedaan op het vakmanschap van machinisten, conducteurs en treindienstleiders: op exact de juiste plaats langs het perron stoppen, reizigers soepel laten instappen en op de seconde nauwkeurig fluiten en vertrekken.”

Kritiek Rover

Reizigersorganisatie Rover maakt zich een beetje zorgen om het besluit van NS om in september te starten met deze testdagen. Hoewel Rover erkent dat vooraf testen verstandig is, had de organisatie liever gezien dat dit eerder was gebeurd en dat NS er niet voor had gekozen om de testen te starten in september, bij NS de drukste periode. “We vinden dat NS en ProRail veel vragen van het aanpassingsvermogen van...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

37 mbo-ers ontvangen machinisten-diploma bij STC

Het Scheepvaart en Transport College (STC) reikt op 3 juli aan 37 mbo’ers een diploma uit voor de opleiding Machinist Railvervoer. Het is al weer het vijfde jaar dat STC deze opleiding aanbiedt. Het opleidingscentrum start aankomend schooljaar met drie klassen. Tot nu toe waren er steeds twee klassen per jaar.

Volgens het STC is de toename van het aantal leerlingen te danken aan een toenemende populariteit van het beroep en een actieve wervingscampagne. Het opleidingscentrum speelt in op de vraag van de spoormarkt die vanwege vergrijzing van hun personeelsbestand behoefte heeft aan instroom van nieuwe treinmachinisten. Sinds de start van de opleiding in 2011 behaalden in totaal 187 studenten hun mbo-diploma machinist railvervoer  bij het STC.

Prijs

Een van de mbo’ers die op 3 juli zijn diploma in ontvangst neemt is Rowan Vendelbosch (zie foto). Rowan won afgelopen week de MCR-prijs. Deze jaarlijks terugkerende prijs ga...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Nieuwe CAF-trams Amstelveenlijn krijgen R-netkleuren

caf-trams ov9292 9292ovDe nieuwe CAF-trams in Amsterdam krijgen de R-Net kleuren.

In elk geval een deel van de 63 nieuwe CAF-trams die stadsvervoerder GVB vorig jaar heeft aangeschaft, zal worden uitgerust in de kleuren rood en zilvergrijs die passen bij de R-netstijl. Het geldt dan voor de trams die worden ingezet op de vernieuwde Amstelveenlijn.

CAF-trams in R-Net kleuren

Dit is een hoogwaardige tramverbinding tussen Westwijk en Amsterdam Zuid, waarop onder de vlag van R-net vervoer wordt verzorgd.

R-net

R-net is een keurmerk voor hoogwaardig en frequent openbaar vervoer in de Randstad, waaronder niet alleen trams, maar ook metro’s en bussen vallen. Om de Amstelveenlijn hierbij te laten passen, worden alle voertuigen en haltes aangepast. GVB laat nu een één-op-één model van een deel van de nieuwe tram maken met de rood-zilveren R-netkleuren.

Het interieur krijgt een neutraal kleurenschema. GVB stelt de ‘mock up’ deze zomer open voor publiek en bezoekers mogen dan meestemmen over een aantal interieurelementen. Vorig jaar september besloot de Amsterdamse stadsvervoerder GVB 63 nieuwe trams aan te schaffen bij het Spaanse CAF, met een optie tot nog eens 60 stuks extra.

Een deel daarvan gaat rijden op de vernieuwde Amstelveenlijn. Deze voertuigen hebben een lengte van 30 meter en een breedte van 2,40 meter en bestaan elk uit 5 gekoppelde modules, met in totaal 50 zitplaatsen en 125 staanplaatsen.

Amstelveenlijn

Vanwege de toenemende drukte in Amstelveen en Amsterdam Zuid en de ontwikkeling van de Zuidas, wordt de Amstelveenlijn vernieuwd. Op die manier is het de bedoeling om die gebieden goed bereikbaar te houden, aangezien de huidige lijn vaak overvol is, niet frequent genoeg rijdt en het materieel verouderd is. De vernieuwing van de tramlijn moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio en betere doorstrom...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Strukton stapt met joint venture in Chinese metromarkt

Strukton Rolling Stock is woensdag samen met het Chinese technologiebedrijf SiCC een joint venture gestart in de Chinese markt voor metrovoertuigen. Onder de naam Shandong SRCC Rail Transit Technology gaan de bedrijven gezamenlijk inschrijven op tenders voor tractiesystemen voor metroprojecten in de stad Ji’nan in de provincie Shandong in het oosten van China.

Diverse Chinese steden in deze provincie gaan de komende jaren metrolijnen aanleggen.

Aanleg metrolijnen

Ook de steden Qingdao, Ji’nan, Zibo, Yantai, Weifang, Ji’ning en Linyi in de provincie Shandong hebben plannen voor nieuwe metroverbindingen. Daarnaast heeft de Chinese overheid voor de komende vijf jaar voorstellen voor metrolijnen van maar liefst 43 steden goedgekeurd. Die zijn goed voor in totaal 8.000 kilometer spoor en meer dan 5.000 metrovoertuigen per jaar.

Strukton Rolling Stock levert technische kennis en zal vanuit Nederland de belangrijkste componenten ontwerpen en produceren. SiCC levert voorzieningen voor de productie en assemblage voor de complete systemen. Ook zorgt het bedrijf voor het personeel en lokale marktkennis.

Aanbesteding

De joint venture Shandong SRCC Rail Transit Technology start met de tender voor lijn R3 bestaande uit 19 kilometer spoor, 11 stations, 18 treinen en108 metrostellen. “De samenwerking met SiCC biedt Strukton Rail mogelijkheden om in de toekomst zijn volledige spoorgerelateerde technologische oplossingen in de Chinese markt te brengen”, aldus directeur Martien Janse van Strukton Rolling Stock.

Daarna zal de joint venture ook meedoen aan andere...

Lees veder ...

Bron: spoorpro.nl


Betere toegankelijkheid rolstoel in bus ook taak concessieverlener

Enrolstoel ov9292 9292ovDe concessieverleners in het OV moeten er zorg voor dragen dat de rolstoel goed gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Hoewel het openbaar vervoer nog niet optimaal toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker, is een verbetering niet louter de verantwoordelijkheid van de chauffeur en de vervoerder. OV-autoriteiten moeten in het Programma van Eisen beter beschrijven hoe een buschauffeur behoort om te gaan met een rolstoelgebruiker.

Rolstoel betere toegankelijkheid in OV

Bovendien worden vervoerders afgerekend op de punctualiteit en het goed assisteren van een reiziger in een rolstoel duurt vaak langer. Dit is een aanbeveling van het College voor de Rechten van de Mensen.

Buschauffeur

Het College concludeert op basis van dit onderzoek dat het OV nog niet optimaal toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Meestal kwam dit doordat de rolstoelplank niet naar behoren werkte, soms wist de chauffeur niet hoe die plank te bedienen was. Ook stopte de chauffeur niet altijd of was er soms geen ruimte voor de rolstoelgebruiker.

Verder liet ook de assistentie van de chauffeur hier en daar te wensen over. Daarbij valt het op dat het stadsvervoer vaker als gebrekkig werd beoordeeld dan het streekvervoer. Maar hoewel er zeker verbeterpunten zijn, voelden acht van de tien rolstoelgebruikers die deelnamen aan de proef zich door de buschauffeur goed behandeld.

Een aantal mystery guests erkende tijdens de evaluatie van het experiment zelfs dat zij door deel te nemen aan het onderzoek meer ver­trouwen in het openbaar busvervoer hebben gekregen en vaker gebruik zullen maken van de bus. Bij zeven procent van de voltooide ritten voelde de rolstoelgebruiker zich niet met respect of nadelig behandeld.

Punctualiteit

Vervoerders worstelen bij het assisteren van rolstoelgebruikers met de hoge eisen voor punctualiteit. Het duurt langer om een rolstoelgebruiker te laten in- en uitstappen dan bij een reiziger zonder beperking, omdat er hulpfuncties nodig zijn en de rolstoel vastgezet moet worden. Dit botst met afspraken met de concessieverlener.

Vervoerders worden er namelijk op afgerekend wanneer zij niet op tijd rijden. Het College adviseert concessie­verleners en concessiehouders dan ook om hierover duidelijke afspraken te maken.Het was voor de onderzoekers overigens een verrassing om te merken dat chauffeurs in een vertraagde bus niet minder geneigd waren om de reiziger in een rolstoel te helpen.

Slechts eenmalig werd een rolstoelgebruiker geweigerd door een vertraagde bus. Uiteindelijk bleek daarbij echter dat er al een andere rolstoelgebruiker in de bus zat, wat hoogstwaarschijnlijk ook eerder heeft gezorgd voor de vertraging.

Programma van Eisen

Deze zaken kunnen volgens het College verbeteren door de bepaling voor rolstoelvervoer in de Programma’s van Eisen beter vast te stellen. Nu worden er wel eisen gesteld aan de toegankelijkheid van een bus, maar die beperken zich vaak tot technische afspraken, zoals de afmetingen, het knielsysteem, de oprijplaat, de instaphoogte en het vastzetsysteem voor rolstoelen in de bus. De eisen voor de chauffeurs zijn niet beschreven.

Weliswaar staat vast dat chauffeurs assistentie moeten verlenen ‘naar gelang de behoefte en voor zover de werkzaamheden het toelaten’, maar hoe dit moet worden ingevuld, blijkt zeer verwarrend voor zowel vervoerders als passagiers. Wanneer er gewerkt wordt aan die betere eisen, kunnen concessiehoud...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail kan storingen op spoor voorspellen

Door nieuwe techniek kan ProRail beter voorspellen waar het met een wissel mis zal gaan.

UTRECHT - ProRail hoopt met een nieuwe aanpak van storingen het aantal vertragingen op het spoor terug te brengen. De spoorbeheerder heeft via zijn zogenoemde 'Datalab' allerlei gegevens over de storingen verzameld en kan nu voorspellen waar het met een wissel mis zal gaan.

Sinds deze maand wordt er meteen een monteur op afgestuurd. De problemen kunnen snel worden verholpen.

"We hebben de afgelopen jaren door het verzamelen van data een bepaald beeld van de ontwikkelingen en trends gekregen. En kunnen nu bij een aantal wissels met 70 tot 90 procent zekerheid voorspellen waar en wanneer het misgaat.

Wij kunnen nu preventief actie nemen en de storingen voor zijn. En hopen dat het aantal storingen hierdoor flink zal dalen'', zegt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Van de in totaal 7000 wisse...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Spoorgoederenvervoer in Europa in de lift

spoorgoederenvervoer ov9292 9292ovIn Europa ontwikkelt het spoorgoederenvervoer zich uitstekend, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling en uitbouw van de Zijderoute.

DEN HAAG - Het spoorgoederenvervoer op de verbinding Rotterdam-Genua, een van de belangrijkste Europese hoofdroutes, is in 2016 met 1,8 procent gegroeid. Dit is een toename van bijna 170.000 internationale goederentreinen.

Spoorgoederenvervoer Europa doet het goed

De afgelopen jaren heeft vervoer van goederen per spoor stevige concurrentie van het vervoer per weg en water. Het aandeel van spoorgoederenvervoer vanuit de Noordzeehavens via Zwitserland naar Italië steeg met 6,8 procent, terwijl het vervoer per weg afnam met 3,4 procent.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) besprak gisteren met haar collega’s uit Italië, Zwitsersland, Duitsland en België in Leipzig wat nodig is om de stijgende lijn in het spoorgoederenvervoer door te trekken.

Dijksma: "De groei van het spoorgoederenvervoer is belangrijk voor de sector en dus onze economie. Maar als je dan ook nog weet dat een trein gemiddeld 52 keer zoveel vervoert als een vrachtwagen en tot 80 procent minder broeikasuitstoot leidt, tel dan ook die milieuwinst eens uit! Ik blijf me daarom inzetten om het spoor voor vervoerders en verladers zo aantrekkelijk mogelijk te maken."

Vervolg op spoortop Rotterdam

Op een speciale spoortop onder Nederlands voorzitterschap werden door de Europese ministers vorig jaar afspraken gemaakt die het vervoer per spoor aantrekkelijker moeten maken. Zo moet de uitwisseling van informatie tussen vervoerders, verladers en infrabeheerders verbeteren. Het afgelopen jaar is daarom geïnvesteerd in ‘track en trace’ voorzieningen op rijdende treinen; nu wordt bekeken hoe informatie over de (verwachte) tijd van aankomst tussen de verschillende treinen, de infrastructuurbeheerders en terminals in de verschillende landen zo vroeg mogelijk gedeeld kan worden.

Ook de invoering van langere treinen moet voor een belangrijke toename in capaciteit op het spoor gaan zorgen. Op de spoortop in Leipzig wordt besproken hoe mogelijk wordt dat de eerste treinen van 740 meter lang, ruim 200 meter langer dan treinen op dit moment, in 2021 al op de route Rotterdam – Genua rijden.

Omwonenden

Dijksma zet zich namens Nederland in voor een betere aanpassing van het spoorgoederenvervoer aan de leefomgeving van omwonenden van het spoor. Zo wordt nu werk gemaak...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Spoorgoederenvervoer Rotterdam-Genua met 1,8 procent gegroeid

Het spoorgoederenvervoer op de verbinding Rotterdam-Genua, een van de belangrijkste Europese spoorcorridors, is in 2016 met 1,8 procent gegroeid. Dit is een toename van bijna 170.000 internationale goederentreinen.

De afgelopen jaren heeft het vervoer van goederen per spoor stevige concurrentie van het vervoer per weg en water. Het aandeel van spoorgoederenvervoer vanuit de Noordzeehavens via Zwitserland naar Italië steeg met 6,8 procent, terwijl het vervoer per weg afnam met 3,4 procent.

Zo moet de invoering van langere treinen voor een belangrijke toename van de capaciteit op het spoor zorgen. Op de spoortop kwamen onder andere plannen aan bod om vanaf 2021 treinen van 740 meter lang tussen Rotterdam en Genua te laten rijden, dat is 200 meter langer dan waar nu mee wordt gereden.

Afspraken

Dijksma: “De groei van het spoorgoederenvervoer is belangrijk voor de sector en dus onze economie. Maar als je dan ook nog weet dat een trein gemiddeld 52 keer zoveel vervoert als een vrachtwagen en tot 80 procent minder broeikasuitstoot leidt, tel dan ook die milieuwinst eens uit.”

Op een speciale spoortop onder Nederlands voorzitterschap werden door de Europese ministers vorig jaar afspraken gemaakt die het vervoer per spoor aantrekkelijker moeten maken. Zo moet de uitwisseling van informatie tussen vervoerders, verladers en infrabeheerders verbeteren.

Het afgelopen jaar is daarom geïnvesteerd in ‘track en trace’-voorzieningen op rijdende treinen. Nu wordt bekeken hoe informatie over de verwachte tijd van aankomst tussen de verschillende treinen, de infrastructuurbeheerders en terminals in de verschillende landen zo vroeg mogelijk gedeeld kan worden.

Omwonenden

Dijksma zet zich namens Nederland in voor een betere aanpassing van het spoorgoederenvervoer aan de leefomgeving van omwonenden van he...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Eurostar rijdt eerste rit Londen-Brussel met e320-hogesnelheidstrein

eurostar ov9292 9292ov openbaar vervoerDe eerste Eurostar hsl-trein uit Londen is in Brussel aangekomen.

In Brussel is dinsdag de eerste nieuwe e320-hogesnelheidstrein van Eurostar vanuit Londen aangekomen. Dat gebeurde onder grote belangstelling van de internationale pers en diverse hoogwaardigheidsbekleders.

Eurostar met eerste rit Brussel-Londen

Eurostar heeft in totaal zeventien e320-treinen besteld, waarvan de eerste vanaf zondag officieel tussen de twee steden gaan rijden. De aankoop van het materieel is onderdeel van een investeringsprogramma van ruim één miljard euro.

Aan het einde van dit jaar start Eurostar met een directe treindienst Amsterdam-Rotterdam-Brussel-Londen. Hoewel er eerder een tussenstop op Schiphol is overwogen, is deze vanwege de vereiste paspoort- en veiligheidscontrole geschrapt.

De spoorvervoerder wil straks minstens twee keer per dag van Amsterdam via Rotterdam en Brussel naar Londen op en neer rijden. Om deze treindiensten mogelijk te maken voerden NS en Siemens vorig jaar al diverse tests uit met de nieuwe hogesnelheidstreinen op het Nederlandse spoor.

Directeur Marjon Kaper van NS International: “Voor NS en alle partners is vandaag een bijzondere dag, omdat met het rijden van de nieuwe trein van Londen naar Brussel de ‘Amsterdam route’ letterlijk dichterbij komt. We zien enorm veel belangstelling en potentieel voor deze snelle verbinding tussen deze topbestemmingen.”

Concurreren met de luchtvaart

Eurostar wil met de verbinding tussen Brussel en Londen de concurrentie met de luchtvaart aangaan. Hoewel de reis tussen deze steden ongeveer vier uur duurt, zijn er een aantal voordelen ten opzichte van een vliegreis.

Zo rijden de treinen vanuit Brussel naar station Pancras, in hartje Londen. Daarnaast hoeven reizigers maar een half uur voor vertrek aanwezig te zijn, waar voor een vliegreis binnen Europa twee uur wordt aangeraden.

Elke passagiers mag tot twee koffers meenemen en één stuk handbagage, zonder gewichtsbeperking. Verder hebben ze ruime zitplaatsen en kunnen ze gebruikmaken van gratis WiFi en een entertainmentprogramma.

Directeur Nicolas Petrovic van Eurostar: “De vraag naar reizen per hogesnelheidstrein in plaats van per vliegtuig is in opmars, dus wij maken ons op om ons netwerk tot Amsterdam en Rotterdam uit te breiden. De introductie van onze nieuwe, rechtstreekse dienst op deze drukke route betekent een belangrijke groeimogelijkheid voor ons bedrijf.”

Velaro e320

De e320 van het type Velaro heeft zestien rijtuigen en is bijna vierhonderd meter lang. Deze lengte is nodig om te voldoen aan de veiligheidsregels van de Kanaaltunnel. De hogesnelheidstrein kan, zoals de naam al zegt, een maximale snelheid van 320 kilometer per uur bereiken.

Een machinist van Eurostar, die uitleg geeft in de cabine van de trein, vertelt dat slechts een maximumsnelheid van 300 kilometer mogelijk is op de huidige infrastructuur van de verschillende hogesnelheidstrajecten. Op het conventioneel spoor rijden de treinen met een maximumsnelheid van 160 kilometer per uur.

De e320 is ontworpen door het Italiaanse designhuis Pininfarina, dat internationaal bekend is vanwege zijn iconische auto-ontwerpen. De hogesnelheidstreinen rijden al sinds november 2015 tussen Londen en Parijs. Ze worden volgens Eurostar door de reizigers tussen deze twee steden erg gewaardeerd vanwege van de verbeterde functies en de nieuwe technologie.

Neil Roberts, manager Entertainment bij Eurostar: “We hebben een entertainmentprogramma voor de reizigers met tv-programma’s, films en spelletjes. Ook zijn we een samenwerking met Google aangegaan met ‘Snaps to Road’.

Reizigers krijgen daarbij op hun scherm een kaart te zien, waarop staat waar ze zich op dat moment bevinden op de route. Uit onderzoek onder onze reizigers blijkt dat bijna zeventig procent van de passagiers gebruikmaakt van het entertainmentprogramma.”

Machinisten

De ongeveer honderd machinisten van Eurostar zijn zeer ervaren. Dat is ook nodig, want tijdens een grensoverschrijdende treindienst wisselen zij meerdere malen van bovenleidingsspanning en beveiligingssysteem.

“Na tien jaar ervaring te hebben opgedaan als machinist op het conventionele spoor, is het mogelijk om een opleiding te volgen als machinist van een hogesnelheidstrein zoals de TGV of de Thalys”, vertelt de machinist van Eurostar die uitleg geeft tijdens de rondleiding in de nieuwe trein. “Als je voor Eurostar wil gaan rijden, dien je daarna een aanvullende opleiding te volgen.” Om de Velaro e320 beter te leren kennen, volgden de machinisten een opleiding van vijftien dagen.

De rit van ongeveer twintig minuten door de vijftig kilometer lange Kanaaltunnel tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is volgens de machinist “erg speciaal in het begin”. De...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Positief resultaat en reizigersgroei voor GVB in 2016

Stadsvervoerder GVB heeft in 2016 een positief resultaat van 8,6 miljoen euro behaald uit de operationele bedrijfsvoering. Dit werd onder andere bereikt door meer reizigers te vervoeren, namelijk 233,6 miljoen. Dat is bijna 3 procent meer dan een jaar eerder.

Dit resultaat toont volgens algemeen directeur Alexandra van Huffelen dat GVB op koers ligt om steeds minder afhankelijk te zijn van subsidie. Het subsidiebedrag in 2016 was al fors lager dan het jaar daarvoor, namelijk 40,9 miljoen in vergelijking met 73,6 miljoen in 2015 en dat bedrag zal alleen maar verder afnemen.

Nettoverlies

De vervoerder boekte overigens ook een nettoverlies van 7,2 miljoen euro, vanwege een eenmalige voorziening van bijna 19 miljoen euro voor extra onderhoud aan de Combino-trams. Die trams zijn pas halverwege hun normale levensduur, maar er was onderhoud nodig om een aantal onverwachte technische mankementen te herstellen. Toch kon GVB nog steeds 3,3 miljoen euro dividend uitreiken aan de aandeelhouder gemeente Amsterdam.

De GVB-directeur waarschuwt dat extra investeringen in infrastructuur en materieel nodig zijn voor de bereikbaarheid van Amsterdam. “Een ongeluk op de A10 zorgt steeds vaker voor verkeersinfarcten tot aan het Leidseplein.

Dat lossen we alleen op met meer OV in de stad. En met minder auto’s.” Daarom lobbyt de stadsvervoerder er bij de gemeente en de vervoerregio op aan om tijdig voldoende tram en metro materieel aan te schaffen en snel een besluit te nemen over de aanleg van een nieuw metronetwerk in de hoofdstad.

Bovendien hoopt Van Huffelen dat het Rijk een rol pakt, door naast extra geld voor infrastructuur ook de huidige regelgeving in het OV te moderniseren. De verschillende OV-concessies in de Randstad moeten beter op elkaar aansluiten en verder integreren met andere vormen van deelvervoer, zodat reizigers in de Randstad altijd binnen een uur op de plek van bestemming kan zijn.

OV-Klantenbarometer

In de OV-Klantenbarometer werd GVB afgelopen het minst positief van de grote stadsvervoerders beoordeeld door reizigers, namelijk met gemiddeld een 7,4. De vervoerder noemt d...

Lees verder ...

Bron ovpro.nl


NS conducteurs circa 4 keer per jaar geconfronteerd met geweld

conducteurs ov9292 openbaar vervoerDe conducteurs van de NS worden gemiddeld vier keer per jaar met geweld geconfronteerd.

Conducteurs die ooit een incident hebben meegemaakt, ervaren het veiligheidsniveau in de treinen en op het station beduidend lager dan conducteurs die niet met met geweld geconfronteerd zijn tijdens het werk.

Conducteurs te vaak confrontatie met geweld

Bovendien verwacht bijna tweederde dit jaar een incident te ervaren en voelen NS-medewerkers zich ’s avonds minder veilig dan overdag. Dit blijkt uit een onderzoek van NS naar het veiligheidsgevoel van conducteurs en reizigers.

Aantal incidenten

Conducteurs worden circa 4 keer per jaar geconfronteerd te worden met een incident. Daarbij gaat het in het overgrote deel om ‘bedreiging’. Dit beïnvloedt de gevoelens van het personeel over de veiligheid van hun werkzaamheden, want medewerkers die ooit een incident hebben meegemaakt voelen zich vaak minder veilig dan hun collega’s.

Van de conducteurs die live zijn ondervraagd oordelen de conducteurs die geen incident hebben meegemaakt de veiligheid van hun werk met een 7,6. De slachtoffers van een incident geven een 6,7.

Dit verschil is nog hoger bij de respondenten van het internet-onderzoek. Daar geven de ondervraagden respectievelijk een 7,4 en een 6,2 aan de veiligheid tijdens het werk. Bovendien verwacht dus 61 procent van de conducteurs het komende jaar geconfronteerd te worden met een incident. Daarvan wordt de kans op een bedreiging het hoogst geacht, namelijk 56 procent.

In 2016 registreerde NS 690 meldingen van agressie tegen NS-medewerkers, tegenover 642 incidenten een jaar eerder. 310 keer betrof dit een melding van trekken of duwen. Het aantal incidenten waarbij NS-medewerkers letsel opliep daalde van 211 in 2015 naar 188 in 2016. De spoorvervoerder blijft personeel oproepen om ieder incident te melden.

Avonduren

De conducteurs voelen zich het meest onveilig in de avonduren. Het verschil tussen het veiligheidsgevoel overdag en ’s avonds is fors. Op het station wordt de veiligheid door de conducteurs op internet na 22 uur ’s avonds met een 5,5 beoordeeld tegenover een 7,1 overdag. In de trein komt het cijfer uit op een 5,4 in de avonduren tegenover een 6,9.

Daarom gaat NS de al genomen maatregelen uitbreiden met een extra inzet van flexibele Veiligheid & Service teams en dubbele bemensing na 22 uur op treinen op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit moet uiterlijk 12 juni effectief zijn. NS wil dan in september en oktober weer een nieuwe meting uitvoeren om de resultaten van de maatregelen te meten.

FNV Spoor is opgetogen over de aanstelling van een extra conducteur op treinen die rijden op donderdag, vrijdag en zaterdag na 22.00 uur. “De maatregel is har...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Wachtkamer 3e klasse op Amsterdam CS open na restauratie

NS heeft donderdag de volledig gerenoveerde voormalige Wachtkamer 3e klasse en corridors naar de horeca aan het eerste perron van Amsterdam Centraal feestelijk geopend. Tegelijkertijd zijn twee nieuwe trappen vanuit de centrale hal naar de horeca aan het eerste perron in gebruik genomen, zodat reizigers straks ook zonder OV-chipkaart deze verblijfshoreca kunnen bereiken.

Manager Amsterdam Centraal Irma Winkenius van NS en gedeputeerde van Cultuur Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland voerden de openingshandeling uit.

Ook de rijtuigkappen en de luifel boven de centrale ingang komen terug, aan de voorkant van het station. De aanbesteding van het project wordt nu zorgvuldig voorbereid. Zodra de aanbesteding rond is volgt informatie over de planning.

Treinstations

Station Amsterdam Centraal telt nu ongeveer 180.000 reizigers per dag en dat worden er in de toekomst nog veel meer. Om het groeiende aantal reizigers te kunnen opvangen, worden de perrons verbreed en verlengd. Daarvoor moeten de sporen worden aangepast. Ook de Oosttunnel...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


BAM werkt met Delftse start-up aan hyperloop

hyperloop ov9292 9292ov openbaar vervoerAan een testfaciliteit voor de Hyperloop wordt door BAM gewerkt, samen met de Delftse startup HARDT.

BAM werkt mee aan de ontwikkeling van de hyperloop, een technologie die in de toekomst razendsnel openbaar vervoer mogelijk moet maken.

Het bouwbedrijf gaat de Delftse start-up HARDT helpen bij de bouw van een testfaciliteit. Dat maakte BAM maandag bekend, zonder in te gaan op financiële details.

Hyperloop door BAM en Delft

De hyperloop, een idee van de Amerikaanse miljardair en Tesla-oprichter Elon Musk, moet het mogelijk maken passagiers over land grote afstanden te laten afleggen met snelheden van meer dan 1000 kilometer per uur. Het plan is om capsules in een bijna-vacuüm door een buis te laten zweven door middel van magneten.

De testfaciliteit in Delft wordt de eerste in zijn soort van Europa. Het betreft een proefopstelling met een lengte van 30 meter. Dat is voldoende om op lage snelheid de meest kritische systemen van de hyperloop te kunnen testen. Maar HARDT wil meer; binnen vier jaar moet een testtraject van meerdere kilometers zijn gerealiseerd.

HARDT, dat eerder dit jaar al een investering van drie ton van de Nederlandse Spoorwegen binnenhengelde, is opgericht door studenten van de TU Delft. Hun ontwerp voor de capsule voor de hyperloop werd in januari bekroond met de hoofdprijs in een wedstrijd in de Verenigde Staten die was uitgeschreven door Elon Musk zelf.

Innovatie speelt een cruciale rol in de toekomstplannen van BAM, benadrukte bestuursvoorzitter Rob van Wingerden. "Het realiseren van onze ambities vereist dat we inves...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

ProRail waarschuwt voor de gevaren van foto’s maken op het spoor

Spoorbeheerder ProRail waarschuwt reizigers en treinspotters dat ze grote risico’s lopen wanneer ze voor een foto op of te dicht bij het spoor komen. Volgens de infrabeheerder gebeurt het regelmatig dat mensen voor een leuk kiekje poseren op het spoor.

Foto's maken op spoor razend gevaarlijk

Levensgevaarlijk én een veroorzaker van forse vertragingen, vindt ProRail. De beheerder waarschuwt overigens regelmatig voor de gevaren van spoorlopen, onder meer door campagnes.

Sociale media

ProRail doet deze oproep nu, omdat de beheerder de laatste tijd vaak meemaakt dat mensen foto’s van zichzelf maken of laten maken, terwijl ze heel dichtbij of zelfs op het spoor staan. Ook foto’s van mensen die op de rand van het perron bij een treinstation zitten, komen veel voorbij.

ProRail maant mensen dit risico niet te nemen. De Meldkamer Spoor schakelt altijd meteen de politie in, die deze mensen van het spoor haalt. Wanneer een spoorloper wordt aangetroffen, kan de politie een boete opleggen van 130 euro.

Bovendien zorgt het voor forse vertraging, omdat machinisten van de Meldkamer de opdracht krijgen stapvoets verder te rijden. Vorig jaar berichtte ProRail nog dat spoorlopers t...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Petitie voor trein Nijmegen-Kleef aangeboden aan Conny Bieze

nijmegen-kleef ov9292 9292ov openbaar vervoerAan de Gelderse gedeputeerde is een petitie aangeboden voor de treinverbinding Nijmegen-Kleef.

De provincie Gelderland moet actief het gesprek aangaan met Arriva en ProRail om snel de treinverbinding Nijgegen-Kleef te realiseren.

Daarvoor is deze week de petitie “Snel met de trein reizen tussen Nijmegen en Kleve campus” aangeboden aan de Gelderse gedeputeerde Conny Bieze.

Nijmegen-Kleef petitie voor treinverbinding

De petitie, die gestart is door de Vereniging voor Innovatief Euregionaal Vervoer (VIEV), werd de afgelopen tijd door 1375 burgers ondertekend.

Potentie

Dit komt omdat zowel Nijmegen als Kleve grotere steden zijn dan Arnhem en Emmerich. Bovendien zijn in beide steden grote onderwijs- en zorginstellingen gevestigd. Ook voor de Abellio-trein tussen Arnhem en Düsseldorf wordt verwacht dat hiervan veel forenzen gebruikmaken die net over de grens werken of naar school gaan.

“De Euregio Rhein-Waal verdient een tweede goede spoorverbinding”, zo meent Niesten. “Door de Nederlandse partijen Provincie Gelderland, Arriva en ProRail aan tafel te krijgen voor deze pragmatische oplossing kan deze verbinding relatief snel gerealiseerd worden.”

Er ligt al een spoorlijn Nijmegen-Kleef, maar die is al sinds de jaren negentig niet meer in gebruik. VIEV gelooft dat met de aanbieding van de petitie een eerste stap is gezet, zeker nu de provincie onlangs de andere grensoverschrijdende verbinding in gebruik heeft genomen. Niesten zei in januari nog positiever dan ooit te zijn over doorstart. “De Radboud Universiteit, de Hoges...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Nieuwe dienstregeling sorteert langzaam effect

Er begint een positief effect te komen van de nieuwe NS dienstregeling van 11 december jongstleden.

De nieuwe dienstregeling van de NS die op 11 december werd ingevoerd begint langzaam effect te krijgen.Treinreizigers komen steeds vaker op tijd op hun bestemming. Dat blijkt uit de rapportage over het eerste kwartaal die de NS naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gestuurd.

In januari kwam 88,1 procent van de treinreizigers op tijd. In maart was dit aantal gestegen naar 92,2 procent. De punctualiteit over het eerste kwartaal ligt met een gemiddelde van 90,5 procent nog wel lager dan een jaar eerder. Toen was dat 92,7 procent.

Volgens NS zijn de passagiers ook steeds vaker tevreden. Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat het aantal tevreden reizigers steeg van 74,9 procent in januari naar 75,5 procent in maart. In het eerste kwartaal van 2016 gaf nog 73,8 procent van de reizigers de NS een 7 of hoger.

Ook maken reizigers in maart steeds vaker kans op een zitplaats. Zo steeg de gemiddelde zitplaatsk...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Rover opnieuw kritisch over zomerdienstregeling Breng

rover ov9292 9292ovRover is nogal kritisch over de zomerdienstregeling van vervoerder Breng.

De nieuwe zomerdienstregeling van vervoerder Breng kan net als vorig jaar op kritiek rekenen van de Rover-afdeling Arnhem/Nijmegen. In 2016 was deze lokale afdeling van de reizigersorganisatie ook al heel kritisch over de dienstregeling die Breng in de weken van de zomervakantie wilde inzetten.

Rover kritisch over Breng

Dit jaar komt deze beruchte Hoogzomerdienstregeling niet terug, maar Rover is ook niet te spreken over de nieuwe zomerdienstregelingDe zomerdienstregeling gaat dit jaar in op 10 juli en duurt tot 25 augustus 2017. Terwijl er wel degelijk verbeteringen zijn doorgevoerd in vergelijking met de Hoogzomerdienstregeling uit 2016, is Rover teleurgesteld dat de vervoerder opnieuw de frequenties van enkele bussen fors verlaagt.

Verbeteringen

Dat betekent niet dat er helemaal geen verbeteringen zijn in vergelijk met vorig jaar. Zo moet de vervoerder ervoor zorgen dat hij de bussen op vergelijkbare routes beter spreidt over het uur, moeten er extra ritten worden ingepland tijdens de introductieweken op de Radboud Universiteit en is het zaak om de tarieven aan te passen op buslijn 80 van Nijmegen naar Millingen. Breng moet daarnaast een communicatieplan voor de nieuwe zomerdienstregeling voorleggen aan de provincie.

Maar Rover vindt ook dat advies van ROCOV grotendeels door de vervoerder is genegeerd. Zo worden de frequenties nog steeds fors verlaagd en buslijn 82 wordt ook deze zomer weer helemaal geschrapt. Hoewel de consumentenorganisaties hadden gevraagd om een zomerdienstregeling van niet meer dan zes weken en handhaving van de kwartierfrequentie van de HOV-lijnen met de nummerserie 300, heeft de vervoerder hier niet aan toegegeven.

Ook doet de vervoerder in de ogen van de Rover-afdeling veel te weinig om reizigers te stimuleren met het openbaar vervoer naar toeristische attracties en de steden Nijmegen en Arnhem te reizen, onder andere door speciale aanbiedingen.

Hoog zomerdienstregeling 2016

Vrijwel alle vervoerders hanteren tijdens de vakantiemaanden een andere dienstregeling. Maar vanwege een forse vermindering van het aantal reizigers besloot Breng in de afgelopen zomermaanden een Hoogzomerdienstregeling te gaan rijden. De frequentie op verschillende buslijnen per uur halveer...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Rangeren in Coevorden verleden tijd met nieuwe spoorboog

Goederentreinen hoeven niet meer te rangeren in Coevorden, omdat woensdag de nieuwe spoorboog in gebruik is genomen. De voertuigen hoeven door deze extra spoorverbinding niet meer in het centrum van Coevorden te rangeren, maar kunnen rechtstreeks naar de Euroterminal bij Coevorden. Voor dit project is een kilometer aan nieuw spoor aangelegd. 

Spoortarieven

De Drentse gedeputeerde Henk Brink gaf woensdag bij de opening van de spoorboog kritiek op de hoge spoortarieven van ProRail. Hij gaf aan dat sommige bedrijven vanwege de hoge gebruikersvergoeding weer van spoorvervoer naar goederenvervoer per vrachtwagen zijn overgestapt.

De gedeputeerde pleitte voor een verlaging van de tarieven en kreeg daarvoor bijval van bestuurslid Albert Bruins Slot van ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

De Euroterminal is met deze nieuwe verbinding direct aangesloten op de spoorlijn Emmen-Zwolle, wat een stimulans is voor het goederenvervoer per spoor. De spoorboog verbetert verder de betrouwbaarheid van de dienstregeling voor het personenvervoer tussen Zwolle en Emmen en stimuleert het goederenvervoer naar Zuidoost-Drenthe.

De afhandeling van goederentreinen bij de Eurotermina...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


GVB doet aangifte tegen metrosurfer in Amsterdam

metrosurfer ov9292 9292ov openbaar vervoerHet GVB gaat aangifte doen tegen een metrosurfer die op zijn buik bovenop de metro lag en hierbij gefilmd is.

De Amsterdamse vervoerder GVB gaat aangifte doen tegen een man die vorige week werd gefilmd terwijl hij plat op zijn buik ligt op een metrostel. Het is nog niet zeker of de metrosurfer werkelijk op het dak van de metro heeft meegelift, maar de vervoerder wil niet wachten tot die informatie bekend is.

Metrosurfer kan beboet worden

De surfer werd gefilmd door een voorbijganger bij het metrostation Van der Madeweg. De Amsterdamse vervoerder zegt tegen AT5 erg geschrokken te zijn van de gebeurtenissen en wil ook benadrukken dat het zeer gevaarlijk is. “We nemen dit heel hoog op’, aldus de vervoerder. “Deze persoon kan er tijdens het rijden zomaar vanaf gezogen worden; dit is echt krankzinnig.”

Aangifte

Vandaar dat de vervoerder sowieso aangifte doet en niet wacht tot meer informatie bekend is geworden. De persoon die het filmpje heeft gemaakt, liet al eerder weten niet te hebben gezien of de metrosurfer voor het vertrekken van de metro van het dak is afgesprongen. GVB heeft de beveiligingsbeelden van de metro veiliggesteld en wordt de zaak nog verder onderzocht.

Zover bekend is het voor GVB de eerste keer dat een metrosurfer probeert op het dak van een voertuig mee te liften, maar bij andere vervoerders en in het buitenland is dit al vaker gebeurd. “We kennen het van de NS en vergelijkbare filmpjes uit het buitenland”, aldus GVB. “Laat het alsjeblieft geen trend worden.” Vorig jaar spro...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Proeftuin NABO: innovaties verbeteren veiligheid op overweg onvoldoende

ProRail heeft in de afgelopen maanden zeven oplossingen getest om de veiligheid op niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO’s) te verbeteren. Hoewel alle innovaties positieve effecten laten zien, zit er volgens de spoorbeheerder geen oplossing tussen die dergelijke overwegen op korte termijn beter beveiligd.

Nabo's door ProRail getest

“We zijn blij met de resultaten van de proeftuin. Alleen dienen de oplossingen verder te worden doorontwikkeld voordat ze het gewenste effect zullen bereiken”, aldus woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail.

Alerteringen

Novi Mores diende een oplossing in om het gedrag van de overwegggebruiker te beïnvloeden door middel van geluid, trilling en borden. VRS kwam met het idee voor een interactieve waarschuwingsinstallatie, waarbij weggebruikers licht- en geluidssignalen krijgen die hen erop attenderen dat ze een overweg naderen. Het systeem detecteert de weggebruiker met behulp van een sensor. InTraffic bedacht een systeem waarbij gebruikers een waarschuwing op hun mobiel of navigatiesysteem krijgen zodra ze een onbeveiligde overweg naderen.

“Bij alle ideeën is er nog steeds een inschatting van de weggebruikers nodig om de overweg veilig over te steken. De beste oplossing is nog steeds een beveiligde overweg of geen overweg”, aldus Eikelboom. “Toch zijn we erg tevreden over de ideeën voor alerteringen voor de weggebruiker. Die zijn goed als aanvullend hulpmiddel toe te passen. Maar we moeten ook naar de lange termijn kijken. Daarom kijken we ook naar de andere oplossingen, zoals radars en detectie. Voordat we deze daadwerkelijk kunnen toepassen dienen we nog een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden.”

Spoorwegbeveiliging

Science and Technologie diende een idee in waarbij spoorwegovergangsbeveiliging met een radar aankomende treinen detecteert. VRS kwam met de oplossing voor een autonome low cost overweg. Dit is een Automatische Halve Overwegboom (AHOB) die aangestuurd wordt door een assenteller in het spoor voor de detectie van treinen. Scheidt & Bachmann GmbH was verantwoordelijk voor detectielussen in het spoor die de treinen detecteren en een AHOB aansturen.

“Het zou mooi zijn als we toe kunnen gaan naar een nieuwe manier van detectie tegen lagere kosten dan de huidige detectie. Helaas zijn deze oplossingen niet op korte termijn toepasbaar.” ProRail gaat samen met de bedrijven alle zeven innovaties verder doorontwikkelen. Op basis van de resultaten worden uiteindelijk één of meerdere oplossingen gekozen voor toepassing op niet actief beveiligde spoorwegovergangen.

NABO

In totaal zijn er ongeveer 2.500 overwegen in Nederland, waarvan nog 110 openbaar toegankelijke niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO’s) op het reizigersnetwerk. Vanwe...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoor tot maandag gestremd na ongeval bij Wouw

wouw ov9292 9292ov openbaar vervoerAfgelopen vrijdag reed een trein een dieplader aan bij het Brabantse plaatsje Wouw.

WOUW - Als gevolg van een ongeval op het spoor bij Wouw rijden het hele weekeinde geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. De NS en ProRail hebben dat vrijdagavond gemeld.

Er rijden wel snelbussen. Vanaf maandagochtend komt het treinverkeer weer op gang, is de verwachting.

Wouw treinongeluk met dieplader

Vrijdagochtend botste bij de Brabantse plaats een passagierstrein op een bewaakte overgang tegen een dieplader. Het ging volgens de politie mis op de spoorwegovergang doordat de vrachtwagen stilviel. De chauffeur van de dieplader was op tijd uit zijn cabine en in de trein raakte alleen de conductrice lichtgewond aan haar hoofd. Het spoor en de overweginstallatie liepen veel schade op.

Nadat de intercity vrijdagmiddag was weggesleept, bleek de schade aanzienlijk groter dan verwacht. De rails zijn bijvoorbeeld verbogen en er zijn 85 dwarsliggers kapot. De beschadigde rails op de overweg moet opnieuw worden ingegoten. Na het herstel is er nog tijd nodig voor tests. ,,Het is een race tegen de klok met weinig ruimte voor tegenvallers'', waarschuwt ProRail. Er wordt dag en nacht doorgewerkt.

De botsing vrijdagochtend was het tweede ernstige ongeval binnen een week met groot bouwmaterieel. Afgelopen maandag botste een trein op een graafmachine bij Deurne. Directeur Pier Eringa van ProRail wil daarom samen met de wegbeheerders onderzoeken hoe zulke incidenten voorkomen kunnen worden.

"Ongelukken zijn altijd mogelijk, maar als zoiets twee keer in een week gebeurt, kan je niet meer spreken van een incident'', aldus Eringa. "Je kunt je afvragen of we niet met extra maatregelen moeten komen, samen met de wegbeheerders. Waarbij je dan iedere situatie afzonderlijk bekijkt: waar kun je het met de techniek oplossen, waar met overweg en omliggende wegen. En waar gaat het om gedrag van weggebruikers.''

De NS steunt het initiatief om onderzoek te doen naar het voorkomen van overwegincidenten met groot bouw...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Conducteur lichtgewond bij botsing passagierstrein en vrachtauto

In het Brabantse Wouw is vrijdagochtend een passagierstrein ontspoord, nadat die op een dieplader knalde. Daarbij heeft de conducteur lichte verwondingen opgelopen; de andere passagiers en de chauffeur van de dieplader raakten niet gewond. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het is het tweede treinongeluk in Nederland deze week.

Passagiers

Het ongeval gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang aan de Plantagebaan in Wouw bij Roosendaal. In de trein zaten circa 100 passagiers, die verder zijn vervoerd met bussen. Er rijden de rest van de dag geen treinen maar bussen tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. ProRail meldt dat het spoor flink beschadigd is.

ProRail kan de schade pas goed opnemen en starten met het herstel, nadat het onderzoek door de politie, ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport afgerond is. Het is voor ProRail onduidelijk om aan t...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Eringa wil onderzoek naar incidenten op spoor

eringa ov9292 9292ov openbaar vervoer prorailPier Eringa, ProRail-directeur, wil nu eens ged laten onderzoeken hoe spoorincidenten voorkomen kunnen worden.

WOUW - ProRail-directeur Pier Eringa wil samen met de wegbeheerders onderzoeken hoe incidenten op het het spoor met 'groot bouwmaterieel' in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het ging vrijdag voor de tweede keer in een week mis.

Eringa van ProRail wil spoorincidenten onderzoeken

Op het spoor in Wouw, bij Roosendaal, botste een trein met ongeveer honderd reizigers op een vrachtwagen die op een overweg stilstond. Maandag kwam in Deurne een graafmachine met een goederentrein in botsing.

"Ongelukken zijn altijd mogelijk, maar als zoiets twee keer in een week gebeurt, kan je niet meer spreken van een incident'', aldus Eringa. "Je kan je afvragen of we niet met extra maatregelen moeten komen, samen met de wegbeheerders.

Waarbij je dan iedere situatie afzonderlijk bekijkt: waar kun je het met de techniek oplossen, waar met overweg en omliggende wegen. En waar gaat het om gedrag van weggebruikers.''

De NS steunt het initiatief om onderzoek te doen naar het voorkomen van overwegincidenten met groot bouwverkeer. "Ik verwacht dat alles op alles gezet wordt voor de veiligheid van het spoor. Het is goed dat ProRail dit met de wegbeheerders gaat onderzoeken'', laat president-directeur Roger van Boxtel weten.

Het spoor en de overweginstallatie liepen vrijdag veel schade op. Dat was in Deurne ook het geval. In Wouw raakte een conductrice gewond aan haar hoofd. Volgens Van Boxtel had het veel erger af kunnen lopen. "Vandaag was voor onze collega’s en reizigers in de trein een ingrijpende gebeurtenis. Onze machinist had echt een engeltje op zijn schouder.”

Het ging vrijdag volgens de politie mis op de spoorwegovergang omdat de vrachtwagen stilviel. De chauffeur kon op tijd uit zijn cabine springen.

Door het ongeluk in Wouw rijden er geen vrijdag de gehele dag geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Z...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

NS-trein botst op dieplader, conducteur lichtgewond

In de Brabantse plaats Wouw is vrijdagochtend rond zeven uur een Intercitytrein van NS op een dieplader gebotst. Dat gebeurde op een bewaakte overweg aan de Plantagebaan. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat de conducteur lichtgewond is.

Vervangend vervoer

Vanwege het ongeluk is er gee...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Volume spoorgoederenvervoer licht gestegen in 2016

spoorgoederenvervoer ov9292 9292ov ns24.nlIn 2016 is het spoorgoederenvervoer licht gestegen. Internationaal met 0,8 procent en binnenlands met 1,1 procent.

De volumes van het spoorgoederenvervoer zijn in 2016 met 0,8 procent gestegen. Het internationale vervoer nam met 0,8 procent toe en het binnenlandse vervoer met 1,1 procent.

In het eerste half jaar van 2016 profiteerden de spoorvervoerders nog van het laagwater in 2015.

Spoorgoederenvervoer 2016 gestegen

Daardoor kon de binnenvaart minder goederen vervoeren en kwam het vervoer via het spoor in beeld als alternatief. Naar verwachting groeien de vervoerde volumes in zowel 2017 als 2018 met 1,5 procent. Dat blijkt uit een rapport van ABN Amro over de transportsector in Nederland.

Betuweroute

De vooruitzichten voor de spoorvervoerders zijn gemengd positief, volgens de bank. Spoorvervoerders kunnen profiteren van de verder aantrekkende economische groei, de toename van de bouwsector en toename van de chemische industrie. Op langere termijn kunnen spoorvervoerders profiteren van de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland door de aanleg van een extra derde spoor.

De oplevering stond gepland voor 2022, maar is vertraagd. Tot die tijd is de Betuweroute minder beschikbaar voor goederentreinen, die moeten worden omgeleid. Daardoor kunnen spoorvervoerders op kortere termijn last hebben van capaciteitsbeperkingen. Dit is nadelig voor goederenvervoerders over het spoor, omdat Duitsland de belangrijkste bestemming voor hen is.

Industrie

De metaalindustrie en de chemische industrie maken het meeste gebruik van spoorvervoer. De verwachtingen voor deze industrietakken zijn positief. Ze hebben echter wel te kampen met concurrentie uit China. Dit geeft druk op de tarieven, waardoor de ondernemers in dit deelsegment het lastig hebben. Maar door een economische groei in Duitsland en de eurozone zullen de volumes toch licht groeien, verwacht ABN Amro.

Het spoor positioneert zich sterker als schone en betrouwbare modaliteit, meldt het rapport. Daarnaast maakt beschikbaarheid van data internationale vervoerketens steeds inzichtelijker. Logistieke dienstverleners zoeken daarbij vaker de mogelijkheden van het spoor voor hun opdrachtgevers.

Daarnaast betekent economische groei stijgende vervoersvolumes. Met name het wegvervoer merkt een toenemende congestiedruk wat vraagt om alternatieve oplossingen. In combinatie met de toenemende aandacht voor CO2- reductie wint het spoorgoederenvervoer daarom terrein. De introductie Lean & Green Off-Road gaat volgens ABN Amro efficiëntie opleveren en biedt potentie aan de modaliteit spoor.

Krachtige initiatieven

Volgens de bank ontstaan er door “krachtige initiatieven” zoals NewWays nieuwe mogelijkheden. NewWays koppelt heen- en retourlading van verschillende partijen aan elkaar. De alliant...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Treinstoring Deurne duurt nog tot donderdag

Treinreizigers die van Eindhoven naar Venlo reizen moeten tot zeker donderdagmorgen rekening houden met veel extra reistijd. Een botsing tussen een goederentrein en graafmachine bij Deurne (Noord-Brabant) heeft maandag zo veel schade veroorzaakt op het spoor dat het herstel tot zeker donderdag 5.00 uur duurt.

Dat heeft ProRail bekendgemaakt.

Door de werkzaamheden rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Eindhoven en Venlo. Reizigers kunnen via Roermond reizen of de bus pakken die NS tussen Deurne en Horst-Sevenum laat rijden. De extra reistijd bedraagt minimaal een half uur.

ProRail verwacht dat reizigers vanaf donderdagochtend 27 april vanaf het begin van de dienstregeling weer met de trein kunnen reizen bij Deurne. "Het blijft wel een race tegen de klok, waarbij er weinig ruimte is voor eventuele tegenvallers", zegt een woordvoerder van ProRail.

De schade is aanzienlijk groter dan in eerste instantie leek. Dat bleek maandagavond nadat de goederentrei...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Gelderland lobbyt in China voor aansluiting op Zijderoute

zijderoute ov9292 9292ov martenvGelderland wil graag aangesloten worden op de Zijderoute als spoorverbinding met China.

Gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland was afgelopen weekend in het Chinese Wuhan om met investeerders te spreken over een aansluiting op de Nieuwe Zijderoute met China. De Nieuwe Zijderoute is een nieuwe spoorverbinding vanuit China naar West-Europa.

Zijderoute aansluiting voor Gelderland?

Spooraansluiting

Producten werden tot nu toe veelal per schip naar Europa vervoerd. Omdat deze route maar liefst 36 dagen duurt, is de Zijderoute opnieuw leven ingeblazen. Goederentreinen rijden in ongeveer zestien dagen van China naar West-Europa. De Zijderoute eindigt officieel in Duisburg en Gelderland hoopt hierop aan te sluiten.

Gelderland overweegt om langs de Betuweroute bij Valburg een railterminal te bouwen, die aansluit op de Zijderoute. Op de railterminal kunnen containers worden overgeladen van vrachtwagen naar trein. De provincie verwacht dat deze extra transportmogelijkheid Gelderland aantrekkelijk maakt voor de vestiging van nieuwe Europese bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven. Daarnaast kan de railterminal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Spooremplacement

Bij Valburg is al een emplacement voor het rangeren van containertreinen aangelegd: het Container Uitwissel Punt (CUP). Op dat emplacement kijken de provincie naar mogelijkheden voor een opstappunt om containers over te laden van de weg naar het spoor.

Voor vervoerders en verladers betekent een opstappunt op het s...

Lees verder...

Bron: spoorpro.nl

Onderzoek: geen ‘big bang’ in marktordening spoor

Het ligt niet voor de hand om op korte termijn de marktordening op het spoor radicaal om te gooien. Het is beter om stapsgewijs de sterke kanten van het huidige Nederlandse spoorvervoer verder te ondersteunen en de zwakke punten weg te halen. In 2019 kan dan een besluit worden genomen.

Dat staat in het rapport over de marktordening van het spoor dat vrijdag door staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het rapport worden diverse scenario’s geschetst voor de aansturing van het spoorvervoer en spoorbeheer na 2024.

Conclusies

De onderzoekers zijn gematigd positief over het aanbesteden van het spoor. Zo is gebleken dat concurrentie of de dreiging van concurrentie vaak goed is voor innovatie, wordt het vervoer op de huidige decentrale lijnen vaak goed beoordeeld en worden vervoerders bij verkaveling uitgedaagd beter aan te sluiten op andere vervoersmodaliteiten, zoals bussen en trams.

Ook wordt bij een onderhandse gunning efficiëntieverlies verwacht, terwijl bij openbare aanbestedingen juist in toenemende mate efficiëntiewinst wordt voorspeld. De onderzoekers zien echter ook de voordelen van onderhandse gunning. Zo kan verkaveling zorgen voor een meer complexe dagelijkse operatie en moet de reiziger hoogstwaarschijnlijk vaker overstappen.

De onderzoekers erkennen dat reizigers een overstap als een hindernis ervaren. Verder zijn aanbestedingen nu eenmaal duur en die kosten bespaar je bij een onderhandse gunning. Tevens dreigt bij een inbesteding geen toenemende versnippering of verlies van kennis.

Ordeningsmodel

Een echte aanbeveling doen de onderzoekers niet in hun onderzoek. Ze noemen het besluit voor meer of minder marktwerking op het spoor een ‘belangrijke strategische en principiële keuze, die een zorgvuldige voorbereiding vergt’. Daarom moet de overheid de komende jaren extra informatie verzamelen om zo meer inzicht te krijgen in de effecten van verschillende politieke keuzes, zoals decentralisering, meer concurrentie en verkavelingsvormen.

Daarvan kan de spoorsector leren en worden dure transitierisico’s en kosten voorkomen. In 2019 – bij de mid-term review – kan dan een verantwoord besluit worden gemaakt. Daarbij moet bovendien niet uit het oog verloren worden dat het allereerst belangrijk is om het beste vervoer voor de reiziger te realiseren. Het ordeningsmodel is een middel om een doel te bereiken en niet een doel op zich, schrijven de onderzoekers.

“In de politieke discussie over de ordening kan dit wel eens uit het oog worden verloren. Marktwerking of ‘de overheid moet het doen’ worden dan doelen op zich, terwijl het feitelijke doel – een betaalbare, veilige en comfortabele reis van deur tot deur voor de reiziger – uit het zicht raakt.”

Spoorprestaties

“Het huidige spoornetwerk en de met elkaar samenhangende instituties rondom het spoor zijn in belangrijke mate het resultaat van een lange geschiedenis. Het doorvoeren van grotere veranderingen is kostbaar en vergt tijd. En de huidige spoorprestaties gelden – hoewel er zeker ruimte is voor verbeteringen – als behoorlijk goed”, stellen de onderzoe...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Reiziger niet gebaat bij boete voor ProRail en NS

boete ov9292 9292ov openbaar vervoerDe boete die de NS en ProRail heeft gekregen werken niet in het voordeel van de reiziger, zo betoogt de heer Kruyt van Rover.

De boetes die zijn uitgedeeld aan ProRail en NS zullen niet het gewenste effect veroorzaken. Dat verwacht voorzitter Arriën Kruyt van reizigersorganisatie Rover. Belonen is volgens hem effectiever dan straffen. De reizigers zullen met belonen het meest gebaat zijn, schrijft Kruyt in zijn column.

Boete ProRail en NS niet voordelig voor reiziger

Hogesnelheidslijn

In Frankrijk en in Duitsland zijn hogesnelheidslijnen aangelegd door spoorwegbedrijven, maar in Nederland heeft het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat welbewust NS en ProRail erbuiten gehouden. Het resultaat is een Nederlandse hogesnelheidslijn, die ondeskundig is aangelegd en voor de bedrijven, die erop moeten rijden, erg ingewikkeld is.

Het Franse Thalys met meer dan dertig jaar ervaring met hogesnelheidstreinen in Frankrijk, België, Zwitserland, Engeland en Duitsland had drie jaar nodig om de ICT van de Nederlandse HSL onder de knie te krijgen. Dat geeft te denken.

NS heeft na het Fyra-debacle de keuze gemaakt om op de HSL te gaan rijden met locomotieven van Bombardier, omdat die locomotieven toen beschikbaar waren. Bombardier heeft een slechte reputatie op het gebied van ICT. Die keuze van NS is verkeerd uitgepakt, mede omdat het NS-onderdeel NedTrain ook zwak functioneerde. Maar worden de reizigers op de HSL geholpen door boetes achteraf?

Boetes

Boetes leiden in het openbaar vervoer soms tot verkeerd gedrag. In de provincie Groningen misten reizigers die overstapten van een NS-trein naar een Arriva-trein vaak net hun aansluiting. Arriva kreeg een boete van de provincie Groningen als de trein uit Groningen meer dan drie minuten te laat vertrok en NS als de trein meer dan vijf minuten te laat vertrok.

De bedrijven vonden de boetes zo belangrijk dat zij de treinen stipt op tijd lieten vertrekken uit Groningen en de reizigers een half uur lieten wachten op de volgende trein. Dankzij het project ‘Samen op Reis’ is aan deze onzin een einde gekomen.

Belonen is doorgaans effectiever dan straffen. In de cao van...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Trambestuurder HTM rijdt 40 jaar lang schadevrij

Een Haagse trambestuurder heeft het voor elkaar gekregen om veertig jaar lang geen schade te rijden met zijn tram. De 65-jarige Leen Bal is vorige maand met pensioen gegaan, maar daarvoor heeft hij 43 jaar lang op de tram gereden.

De laatste veertig jaar deed hij dit schadevrij. Naar schatting heeft hij in totaal ongeveer 1,1 miljoen kilometer afgelegd.

3780 jaar

Bal is weliswaar de chauffeur die het langste zonder schade heeft gereden, maar hij is zeker niet de enige. Volgens HTM hebben er dit jaar 236 trambestuurders vijftien jaar of langer schadevrij gereden.

“Bij elkaar opgeteld is dat 3780 jaar schadevrij”, aldus HTM-woordvoerder Marijke Poppelier. “Een hele prestatie.”  Ter vergelijking, in 2015 hadden de chauffeurs allemaal samen 2742 jaar schadevrij gereden.

Voor Bal waren fietsers altijd zijn grootste ergernis, omdat die onberekenbaar zijn. Dat maakt het lastig om in te schatten wij zij gaan doen. “Gewoon inschatten en verder kijken dan je neus lang is”, adviseert de gepensioneerde trambestuurder. Hij heeft ook nog enkele tips voo...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Speciale dienstregeling NS op Koningsdag

koningsdag ov9292 9292ovOp Koningsdag is er voor de NS een speciale dienstregeling

UTRECHT - Op Koningsdag, 27 april, rijden de treinen volgens een 'oranjedienstregeling': dat betekent op een aantal trajecten extra treinen en op veel trajecten langere treinen.

Ook de avond en nacht voor Koningsdag gaan er volgens de Nederlandse Spoorwegen al meer treinen rijden, vanwege allerlei festiviteiten.

Koningsdag met speciale NS dienstregeling

Amsterdam vormt het middelpunt van de Koningsdagfeesten, ook voor de Spoorwegen. Elk jaar nemen 200.000 mensen op die dag de trein naar de hoofdstad. Op de stations Amsterdam CS en Amsterdam Zuid worden ze opgevangen door NS-medewerkers die de kortste looproute naar de feestlocaties aangeven.

Aan de randen van de stad worden dancefeesten georganiseerd. Bezoekers van Loveland reizen via station Amsterdam Amstel en die aan de events in de RAI en het Olympisch Stadion reizen via station Amsterdam Zuid.

Internationale treinen rijden niet van en naar Amsterdam Centraal, maar rijden tot en vanaf Schiphol, Utrecht Centraal en Amersfoort.

Wie met de trein reist op Koningsdag kan via internet een zogeheten Oranjeretour kopen. De reis is dan 20 procent goedkoper.

De koninklijke familie reist per trein naar het Koningsdagfeest in Tilburg. Het gebied waar de feestelijkheden ...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Pier Eringa baalt van boete voor ProRail

Spoorbeheerder ProRail en spoorvervoerder NS hebben boetes gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanwege opnieuw tegenvallende prestaties in 2016 op de HSL-Zuid. ProRail kreeg een boete van 1,05 miljoen euro en NS moet 1,25 miljoen euro betalen aan het ministerie vanwege wanprestaties.

Pier Eringa niet blij met boete ProRail

Dat meldt demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. ProRail-topman Pier Eringa zegt in een reactie te balen van de boete.

Prestaties treinen

In 2016 reed 78,6 procent van de treinen op de HSL op tijd. De afspraak was dat dit 80 procent zou zijn. “ProRail is niet tevreden over de prestaties van de treinen op de HSL en steekt daarom ook de hand ook in eigen boezem. We hebben beloften gedaan die we niet konden waarmaken. Dat doen we nu anders. NS en ProRail hebben daarom een gezamenlijke verbeteraanpak opgesteld, die is gericht op het betrouwbaarder maken van de IC Direct voor de reiziger.”

Eringa wijst erop dat het aantal technische storingen in 2016 verder is afgenomen. In 2016 werd 3,9 procent van de uitval veroorzaakt door de baantechniek en het aantal storingen door derden was 2,3 procent.

“ProRail werkt aan maatregelen om de hogesnelheidslijn minder kwetsbaar te maken voor zaken zoals windgevoeligheid en het verzorgen van instructies en plaatsen van borden om het overschakelen op een ander voltage soepeler te laten verlopen. We hebben er vertrouwen in dat we met de maatregelen het aantal storingen verder kunnen brengen.”

Verbeteraanpak

NS heeft eind 2015 de frequentie van de Intercity Direct tussen Amsterdam en Rotterdam verdubbeld van twee naar vier treinen per uur. Daardoor is het aantal reizigers dat gebruikmaakt van deze treindiensten aanzienlijk gestegen. Ondanks de frequentieverdubbeling is de afgesproken prestatienorm voor de vervoercapaciteit in de drukste trein op het drukste traject in de spits, net als in 2015, niet gehaald.

Dijksma meldt in de brief dat de verbeteraanpak van NS en ProRail ervoor heeft gezorgd dat er in de tweede helft van 2016 minder treinen zijn uitgevallen. “De verbetering van de reizigerspunctualiteit op de HSL-Zuid was echter onvoldoende om de slechte prestaties in de eerste helft van 2016 te compenseren, waardoor de bodemwaarde uiteindelijk niet is gehaald”, schrijft ze.

Treinpunctualiteit

Volgens ProRail is de onderprestatie voor de treinpunctualiteit van pa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


OV-knooppunt Mandelabrug Zoetermeer beter bereikbaar

ov-knooppunt ov9292 9292ov openbaar vervoerIn Zoetermeer is het OV-knooppunt op de Mandelabrug beter bereikbaar gemaakt.

Het OV-knooppunt op de Mandelabrug in Zoetermeer is sinds kort beter bereikbaar door de plaatsing van nieuwe roltrappen aan beide zijden van de brug met in het midden ruime, glazen liften.

OV-knooppunt bet er bereikbaar in Zoetermeer

Deze aanpassing maakt het NS treinstation en de halte van RandstadRail via de brug beter bereikbaar voor onder andere fietsers, mensen met een kinderwagen en mindervaliden. Ook is de toegang tussen de wijken Rokkeveen, Driemanspolder en het centrum van de stad verbeterd.

Verkeerstelling

“Om in kaart te brengen wat de mogelijkheden waren, hebben we als eerste een verkeerstelling gedaan. Daaruit bleek dat dagelijks ongeveer zesduizend reizigers de Mandelabrug passeren. Op basis van deze cijfers hebben we een berekeningen uitgevoerd waaruit bleek dat er kon worden volstaan met twee roltrappen aan iedere zijde, in plaats van de drie in de oude situatie. Op deze wijze ontstond de mogelijkheid om zonder vergaande bouwkundige aanpassingen ook liften in te passen.”

We hebben bewust voor een groot formaat lift gekozen, omdat ook veel fietsers gebruikmaken van de brug. De nieuwe, grotere liften hebben een capaciteit van circa 25 personen. De ruimte biedt mogelijkheid om vier á vijf fietsers tegelijkertijd mee te nemen. Ook is het nu eenvoudiger om met een rolstoel, kinderwagen of scootmobiel naar boven te gaan dan in de oude situatie.”

Sociale veiligheid

De omgeving van de Mandelabrug heeft van oudsher een slecht imago. “We hebben dit verbeterd door in de liften veel glas toe te passen, zodat het ruimtelijk, transparant en schoon oogt. De roltrappen hebben melkwitte LED verlichting in de balustrades en ook de liftschacht, liftkooi en de glazen loopbrug zijn verlicht, wat ten goede komt aan de uitstraling en sociale veiligheid.”

“We zijn ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen met de voorbereidingen van het ontwerp. Direct vanaf het begin waren onze architecten van StudioSK, de ontwerpstudio van Movares, bij het ontwerp betrokken. Daardoor is een mooi integraal totaalbeeld ontstaan, met oog voor detail.”

“Na een variantenstudie hebben we samen met Gemeente Zoetermeer het ontwerp definitief vastgesteld. Op basis van een bestek is het geheel in twee percelen aanbesteed. Het eerste perceel bevatte de bouwkundige werkzaamheden en de liften, het tweede de roltrappen.”

Knooppunt

De Mandelabrug ligt vlak naast de A12, waardoor het samen met het NS treinstation en de RandstadRailhalte dé toegang naar de stad is. Via dit knooppunt passeren dagel...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Lof voor actie van geschrokken machiniste

Een machiniste waarschuwt een jongetje op haar facebook pagina niet meer op het spoor te spelen.

EMMEN - Vervoersbedrijf Arriva heeft bewondering voor een actie van een machiniste. Die stuurde op Facebook een open brief aan een jongetje dat haar de schrik van haar leven had bezorgd. De jongen van een jaar of tien was volgens haar zaterdagmorgen op het spoor gaan staan toen zij er met de trein aankwam.

Zijn vriendjes en vriendinnetjes keken toe hoe hij op het laatste moment aan de kant sprong. De vrouw had er een slapeloze nacht van.

"Stel dat je tijdens het wegrennen was gestruikeld", schrijft de machiniste. "Hadden je vriendjes het ook grappig gevonden als ik je voor hun ogen had overreden? Het spoor is geen speelplaats!''

Arriva snapt dat de vrouw behoorlijk is geschrokken en vindt het dapper dat ze haar verhaal heeft gedeeld. "We zullen zeker contact met haar opnemen en ze zal ondersteuning krijgen als ze dat wil'', aldus een woordvoerster.

Volgens Arriva is het vooral aan ProRail o...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Arriva-topman: minister moet beslissen over een betaalsysteem voor OV

betaalsysteem ov ov9292 9292ov openbaar vervoerHoe het nieuwe betaalsysteem van de OV gaat worden moet de minister maar beslissen, volgens de topman van Arriva. De ervoerders zelf komen er niet uit.

De nieuwe minister die zich bezig gaat houden met het openbaar vervoer moet een knoop doorhakken over het enkelvoudig in- en uitchecken en de realisatie van één betaalsysteem in het Nederlandse OV. Dit vindt Anne Hettinga, directeur van Arriva. “We komen er als vervoerders onderling niet uit”, vertelt Hettinga. “Laat de nieuwe minister maar snel voorschrijven hoe we dit moeten oplossen.”

Betaalsysteem OV laten beslissen door overheid

Single check-in/check-out

Hettinga zegt in het interview een groot voorstander te zijn van één betaalsysteem voor alle vervoerders, maar dat het nog niet mogelijk is om over te stappen op zo’n systeem. Het oude systeem is namelijk nog niet afgeschreven en de vervoerders slagen er samen niet in om een oplossing te realiseren. Daarom hoopt hij dat de nieuwe minister – na de formatie van het kabinet – hiermee aan de slag gaat.

Op die manier kan de single check-in/check-out met dit betaalsysteem worden gerealiseerd; een onderwerp dat nu heel erg speelt. Onlangs nog kreeg Arriva van reizigers de wind van voren, omdat zij voor een reis tussen Groningen en Friesland flink duurder uit zijn, sinds Arriva in Friesland het vervoer heeft overgenomen van Qbuzz. De concessies Groningen en Friesland overlappen elkaar, maar de dagkaarten van Arriva zijn niet geldig bij Qbuzz. Daardoor moeten reizigers nu meer betalen voor dezelfde rit.

Tariefstelling

De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper zegt de onvrede van reizigers over het betaalsysteem te begrijpen en erg vervelend te vinden. Ze vindt het dan ook belangrijk dat concessieverleners en concessiehouders met elkaar in overleg te gaan, zodat de tariefstellingen in Nederland beter op elkaar aansluiten en zodat de single check-in/check-out zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Niet alleen in het noorden, maar in heel Nederland.

De vervoerders zijn overigens wel bezig met de realisatie van het enkelvoudig inchecken, maar er zijn nogal wat hindernissen te nemen. Connexxion en NS voeren weliswaar nu samen een pilot uit met het enkelvoudig in- en uitchecken op de Valleilijn, maar ACM heeft de pilot louter goedgekeurd voor 12 maanden. Zelfs als de pilot op de Valleilijn succesvol wordt, is het nog een uitdaging om die na die 12 maanden verder uit te rollen. Het is een mogelijkheid dat hiervoor een wetsaanpassing nodig is.

Nieuwe betaalmethoden

Hettinga is bovendien van mening dat vervoerders hun ogen niet mogen sluiten voor de komst van nieuwe betaalmethoden, met name omdat de OV-chipkaart volgens hem alweer gedateerd is. Betalen met smartphone of bankkaart moet dus zo spoedig mogelijk realiteit worden, vindt de directeur. Arriva beproefde het betalen met de bankkaart zelf al in 2013. De invoering van nieuwe betaalmethoden is ook iets waarmee de coöperatie van vervoerders zich al ruim een jaar bezighoudt.

In 2015 startte de eerste proef met inchecken via een app op de smartphone van de reizigers en ook inchecken via een digitaal ticket is nu mogelijk. De verwachting met dit betaalsysteem is dat binnenkort ook inchecken met een plastic bankkaart mogelijk zal worden en dit zal opgevolgd worden door inchecken met een virtuele bankkaart die op de telefoon is geladen en uiteindelijk het zogenaamde BeIn-BeOut. Dit laatste is echter nog ver weg.

Dit zorgt nog wel voor enkele uitdagingen. Zo moeten...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Betere prestatie metro’s Antwerpen door nieuw besturingssysteem

Een nieuw besturingssysteem is in Antwerpen geplaatst voor de metro's.

In Antwerpen is bij het ondergrondse kruispunt van drie metrolijnen in het centrum van de stad eind vorig jaar het verouderde besturingssysteem voor het spoor vervangen door het SIL 4-compatibele automatiseringssysteem PSS 4000.

De installatie gebeurde zonder dat daarvoor ingrepen in de bestaande elektrotechnische omgeving nodig waren. Volgens Pilz heeft de vervanging van het besturingssysteem ervoor gezorgd dat de betrouwbaarheid van het metrovervoer rondom het Centraal Station van Antwerpen is toegenomen.

Storingen operatie metroverkeer

In de afgelopen jaren traden er telkens weer operationele storingen op. “De printplaten met hun elektromagnetische componenten zijn al ruim 35 jaar in gebruik en het wordt steeds moeilijker om aan de juiste vervangende onderdelen te komen. Daar komt ook nog bij dat veel werknemers die nog bekend zijn met deze technologie met pensioen gaan”, aldus Guido Maesschalck, ingenieur elektrotechniek bij vervoerder De Lijn.

De Lijn ging daarom op zoek naar een moderne, op software gebaseerde oplossing ter vervanging van de functionaliteit van de verouderde besturings- en bewakingstechniek. Een andere eis was dat de totale elektrotechnische infrastructuur rondom de wisselknooppunten en schakelkasten in eerste instantie ongemoeid gelaten moesten worden.

Aanbesteding

De modernisering moest modulegewijs en stap voor stap kunnen plaatsvinden en de definitieve omschakeling bij de drie knooppunten moest zich vervolgens binnen één nacht kunnen voltrekken. Uiteindelijk wilde men het openbaar vervoer niet maandenlang platleggen. De Lijn schreef voor het project een aanbesteding uit en via aanbevelingen vanuit de branche kwam de Duitse automatiseringsonderneming Pilz, die al sinds 1995 een vestiging in België heeft, in beeld.

“Na een eerste referentieproject waren we ervan overtuigd dat Pilz een geschikte partner zou zijn voor de besturings- en veiligheidstechnische modernisering van de kwetsbare driehoek”, aldus Maesschalck.

Daarna stond Pilz voor de uitdaging om een projectscenario te ontwikkelen dat op deze specifieke casus was afgestemd. Toen de werkzaamheden van start gingen, waren er niet meer dan een paar oude elektrische schema’s en spoorschema’s beschikbaar.

Pilz voerde op basis van de eisen een analyse van de hardware en software uit en ontwikkelde parallel daaraan een projectprocedure. Op basis van een verplichte routekaart werden deeldoelstellingen gedefinieerd, werden hardwaretools geselecteerd en werden de noodzakelijke softwaretoepassingen ontwikkeld.

Automatiseringssysteem

Centraal onderdeel van de nieuwe besturings- en veiligheidsoplossing is het automatiseringssysteem PSS 4000. Pilz heeft het automatiseringssysteem verder ontwikkeld voor de specifieke eisen die op het gebied van spoorwegverkeer gelden.

Hiertoe behoren besturingsfuncties van machines in de spoorwegbouw en in tractievoertuigen alsmede besturings- en bewakingsfuncties in de seintechniek, zoals bijvoorbeeld voor signaalbewaking bij spoorwegovergangen, de beheer- en beveiligingstechniek of de koppeling van seinposten. Het automatiseringssysteem voldoet in de totale toepassing aan SIL 4.

Simpel gesteld moet het automatiseringssysteem van Pilz het metroverkeer veilig en efficiënt laten verlopen op de drie knooppunten. En dat moet betrouwbaarder en beter gebeuren dan met de bestaande techniek het geval was.

Het nieuwe automatiseringssysteem zorgt ervoor dat er op de spoorlijn waar de drie identieke sporen samenkomen telkens maar één trein het metrostation kan binnenrijden. Als er nog een trein op het station is, dan staan de seinen van beide sporen op rood. Als er twee treinen vrijwel gelijktijdig aankomen, dan beslist het automatiseringssysteem op basis van een vooraf geprogram...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Niet ProRail, maar vervoerders rijden treinen

vervoerders ov9292 en 9292ov openbaar vervoerDe vervoerders rijden de treinen, niet ProRail. Deze laatste is verantwoordelijk voor spoor, wissels en seinen.

ProRail-directeur Pier Eringa zei onlangs dat de spoorsector moet doorpakken met de introductie van zelfrijdende treinen, voordat ze wordt ingehaald door de automotive sector. Volgens hem is zelfrijdend transport uitermate geschikt voor zelfrijdend transport.

Vervoerders rijden de treinen

Daarom vraagt vakbondsleider Wim Eilert van de VVMC zich in een column af wie de treinen nu eigenlijk werkelijk rijden.

Vervoerders

Vanuit de vervoerderskant is het een stuk stiller. Die hoor ik daar maar nauwelijks over. Kan me voorstellen dat het geen gemakkelijke onderwerpen zijn, om met bonden en ondernemingsraden te bespreken. En laten we eerlijk zijn, daar heeft de heer Eringa van ProRail minder last van. Die kan dat soort dingen allemaal vrijuit roepen, zonder dat hij gelijk in zijn nek wordt gesprongen.

Zo hoor ik hem enige tijd geleden ook pleiten voor minder risicomijdend gedrag in de spoorsector. Volgens de heer Eringa moet het mogelijk zijn om in sommige gevallen aan het spoor te werken als de treinen nog rijden.

Vraagt de heer Eringa zich ook af wat dat voor het rijdend personeel, en in het bijzonder de machinist, betekent? Er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Aanrijdingen zijn een nachtmerrie voor elke machinist. De veiligheid op en rondom het spoor is van groot belang!

Rijdend personeel

De directeur van ProRail wil nieuwe technieken toepassen om te innoveren en hij wil de reputatie van ProRail verder verbeteren. Daar kun je op zich niets op tegen hebben. Maar daar waar het gaat om het spoor, zijn er meerdere partijen waar rekening mee gehouden moet worden.

En het rijdend personeel is een hele belangrijke partij, want die dames en heren rijden iedere dag op dat spoor! En ik weet niet hoe vaak de heer Eringa met het rijdend personeel praat, maar ik heb hem nog nooit gezien.

Hierbij doe ik hem dan ook het aanbod om eens met onze werkgroep machinisten te gaan praten, mensen die elke dag in de praktijk werkzaam zijn. En laat de heer Eringa daarnaast dan ook vooral eens praten met de conducteurs. Want ondanks alle ideeën van de heer Eringa om te innoveren, ligt het spoor er op veel plekken nog steeds heel beroerd bij.

Er zijn nog altijd teveel trajecten waarbij de conducteur door de trein heen stuitert en slingert. Weet u meneer Eringa wat dat doet met je knieën, je heupen en je rug?Conducteurs klagen hier al jaren over en het risico dat je niet gezond de pensioenstreep haalt is groot!

Investeren in basis

Er zijn conducteurs die door de hierboven genoemde klachten noodgedwongen moeten stoppen met hun werk. Overigens hebben machinisten ook last van de slechte ligging van de sporen. Nek- en rugklachten zijn hierbij aan de orde van de dag. Met de wetenschap dat het spoor in de toekomst nog intensiever gebruikt gaat worden, doe ik een ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Bovenstaande column is geschreven door Wim Eilert, vakbondsleider bij de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs ( VVMC)

Vrouw klimt in bovenleiding trein

Op maandag 10 april is een vrouw in de mast van de bovenleiding geklommen.

UTRECHT - Een verwarde vrouw heeft maandagmiddag het treinverkeer bij Utrecht ontregeld, Zij was bij station Vaartsche Rijn in een mast van de bovenleiding geklommen. Een medewerker van de NS zag de vrouw op de levensgevaarlijke plek zitten en waarschuwde de politie.

De politie en brandweer kwamen met groot materieel ter plaatse. Uiteindelijk wist een onderhandelaar van de politie haar veilig naar beneden te praten. Zij wordt opgevangen voor hulpverleners. "Het is niet duidelijk waarom ze omhoog is geklommen", zegt een woordvoerster van de politie.

De NS haalde tijdelijk de stroom van de bovenleiding. Hierdoor konden er een tijd lang geen treinen richti...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Eis voor conducteurs op alle treinen onredelijk

conducteurs openbaar vervoer ov9292Conducteurs als eis op alle treinen vindt de columnist een onredelijke eis van de vakbonden.

Vakbond FNV eist van NS dat op alle treinen minstens één conducteur aanwezig moet zijn voor de veiligheid. Maar op sommige treinen is die eis in meerdere opzichten opmerkelijk. Het argument dat het gaat om de veiligheid van reizigers kan niet serieus worden genomen. Dit zegt de Arriën Kruyt van Rover in een column.

Personeelskosten

In Frankrijk en Engeland gebeurde het omgekeerde. Op stoomlocomotieven reed een machinist en een stoker, ook wel aangeduid als leerling-machinist. Toen de stoomlocomotieven werden afgeschaft eisten de Franse en Britse vakbonden het behoud van de tweede man op de locomotief onder het mom van veiligheid.

Succes verzekerd: in Frankrijk en Groot-Brittannië zijn op grote schaal zijlijnen gesloten en stoptreinen opgeheven vanwege de kosten en toen was er ook geen werk meer voor de machinisten, het onderhoudspersoneel en de mensen die op stations werken. De vakbonden zagen hun blunder te laat in en nu rijdt er in Frankrijk en Groot-Brittannië gewoon één machinist in plaats van twee.

Onveiligheid op het spoor

In Nederland leed NS vroeger grote verliezen op de lijnen in Friesland en Groningen en NS stelde voor om de conducteur op die lijnen af te schaffen om de lijnen te kunnen behouden. De FNV lag dwars. Toen de lijnen werden aanbesteed en buiten het bereik van NS kwamen reden de treinen meteen zonder conducteur. Over onveiligheid is nooit meer iets gehoord.

De vakbonden eisen voor het personeel prettige roosters. Het effect van die prettige roosters is dat er soms wel een machinist, maar geen conducteur bij een trein is. Ik heb meegemaakt dat een machinist van een intercity in de spits in Utrecht het juiste besluit nam om toch te vertrekken. Een intercity die in de spits op Utrecht Centraal blijft staan zorgt voor een chaos.

De vakbonden willen dat de NS de machinist gaat verbieden om in dit soort situaties zonder conducteur te vertrekken. Wat is onveiliger: een chaos op het spoor en tienduizenden gestrande reizigers of een trein zonder conducteur? De eis van een tweede conducteur is vergelijkbaar met de eis voor een tweede machinist.

Belang conducteur

Ter vermijding van misverstanden: conducteurs hebben een belangrijke functie als gastheer/gastvrouw, vraagbaak en controleur. Reizigers w...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Arriën Kruyt is voorzitter van de reizigersorganisatie Rover.

Lekkende goederentrein legt treinverkeer Amersfoort tijdelijk plat

Een lekkende goederentrein heeft zondagochtend vroeg in Amersfoort voor problemen op het spoor gezorgd. Er lekte een kleine hoeveelheid van de brandbare vloeistof ethanol uit een van de ketelwagens. De goederentrein stond op een rangeerterrein aan de Soesterweg opgesteld.

Lek ketelwagon

Rond 9.00 uur konden de treinen weer rijden, meldt RTV Utrecht. Het is n...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Abellio start donderdag met exploitatie Rhein-IJssel-Express

abellio ov9292 openbaar vervoerDe spoorvervoerder Abellio is gestart met de treindienst van de Rhein-IJssel-Express vanuit Arnhem en Zevenaar naar Noordrijn-Westfalen.

NS-dochter Abellio start donderdag met de grensoverschrijdende exploitatie van de Rhein-IJssel-Express, die Arnhem en Zevenaar met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verbindt.

Abellio start Rhein-IJssel-Express

De spoorvervoerder verzorgt deze treindiensten in opdracht van de provincie Gelderland en het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Om de start van de nieuwe treindiensten te vieren, wordt er donderdag een speciale rit van Duisburg naar Arnhem Centraal gereden. Om 12.45 uur komt een trein met Duitse vertegenwoordigers aan op station Arnhem Centraal  waar ze ontvangen worden door een Nederlandse delegatie.

Delegatie

Onder de gasten van Duitse zijde bevinden zich onder andere Ronald van Lünser van Abellio Rail Noordrijn-Westfalen, Martin Husmann van Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Karin Paulsmeyer van het ministerie van Verkeer van Noordrijn- Westfalen en voorzitter Martin Burkert van de Duitse federale verkeersraad.

Nederlandse aanwezigen op station Arnhem zijn NS-topman Roger van Boxtel, gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland, wethouder Geert Ritsema van de gemeente Arnhem, burgemeester Boele Staal van de gemeente Arnhem, Stephan Krenz van Abellio Duitsland en Thea de Vries van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Treindiensten

De trein rijdt elk uur van ’s morgens vroeg (eerste trein doordeweeks 5.44 uur), tot ’s avonds laat (laatste trein doordeweeks 22.44 uur) van Arnhem Centraal via Zevenaar naar Duitsland.

In Nederland wordt alleen op de stations Arnhem Centraal en Zevenaar gestopt, in Duitsland tot Duisburg Hbf op alle tussengelegen stations, daarna op Düsseldorf Flughafen (Düsseldorf Airport) en tenslotte op de eindbestemming Düsseldorf Hbf.

Abellio, exploiteert OV-concessies in het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Schotland), Duitsland en Nederland. De treindienst tussen Arnhem Centraal en Düsseldorf Hbf wordt door Abellio uitgevoerd onder een gezamenlijke concessie van provincie Gelde...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Dronken Nederlander steekt Brit in trein

ASCHAFFENBURG - Een beschonken Nederlander heeft in een trein in het zuiden van Duitsland om onduidelijke redenen een medepassagier aangevallen met een mes.

Het slachtoffer raakte gewond maar is niet in levensgevaar, aldus de lokale autoriteiten. De politie sluit uit dat het om een terreurdaad ging.

Het incident was vrijdag in de hogesnelheidstrein ICE van München naar Dortmund even voor de stop in het Beierse Aschaffenburg. Volgens de politie viel de 44-jarige Nederlander zo maar een 27-jarige Brit aan. De twee kenden elkaar niet en de Brit was...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Metro Noord-Zuidlijn rijdt op volle snelheid

noord-zuidlijn openbaar vervoer ov9292 9292ovDe metro van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam wordt goed getest de komende tijd.

AMSTERDAM - Het testen van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is in volle gang. Na een periode van stapvoets rijden, ging de metro donderdagochtend op volle snelheid over het traject.

Een spannend moment voor de betrokkenen, maar de test verliep uitstekend, zei directeur van de Noord-Zuidlijn, Hoite Detmar.

Noord-Zuidlijn metro stevig getest

Reizigers moeten echter nog wel even geduld hebben, want de metro gaat pas op 22 juli 2018 rijden. Verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer) is blij dat de rit ,,als een zonnetje'' verliep. Toch vindt hij het ook lastig uit te leggen dat het nog zo lang duurt voordat mensen gebruik kunnen maken van de nieuwe metro. "Maar we hebben tijd nodig om het allemaal zorgvuldig, netjes en goed te doen. Daar komt ongelofelijk veel bij kijken.''

Volgens Detmar zijn er bij het testen nog geen heel gekke zaken aan het licht gekomen. "We lopen tegen kleine dingen aan, zoals aansluitingen die nog niet helemaal goed zijn of bugs in de ICT.'' De komende tijd richt de testfase zich erop dat alle systemen op het traject goed met elkaar samenwerken.

Vanaf begin januari wordt vervolgens geoefend met passagiers, monteurs en metrobestuurders. Detmar weet dat een aantal bestuurders van het gemeentelijk vervoerbedrijf al lang geleden hebben aangegeven dat ze op de Noord-Zuidlijn willen rijden. "Er is er zelfs eentje die zijn pensioen heeft uitgesteld omdat hij ooit op de eerste metro heeft gereden en nu ook de nieuwste nog wil meemaken.''

De acht metrostellen op het traject vervoeren naar verwachting straks 100.000 tot 150.000 reizigers per dag in vijftien minuten van noord naar zuid of andersom.

Hoewel hij trots is dat de metrolijn bijna klaar is, kijkt Detmar met gemengde gevoelens terug op de aanleg. "We hebben veel vertraging opgelopen, de kosten waren veel hoger (3,1 miljard euro in plaats van 1,5 miljard) en als dieptepunt de verzakkingen...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Hack van een railsysteem kan overal vandaan komen

Hackers kunnen raillbedrijven en railsystemen van alle kanten aanvallen, en dat gebeurt ook. De railsector moet zich daar meer van bewust zijn en zich er beter tegen wapenen. Dat vertelde Richard Verschuren van Thales tijdens zijn workshop op RailTech 2017.

30.000 keer per dag

De vraag is dus ook hoe je de SCADA-systemen (onder meer uitwisselen en verwerken van meetgegevens) en PLC-systemen (aansturing) in de railsector beschermt tegen hackers. Veruit de meeste mensen in de branche zijn immers nog digital immigrants, terwijl hackers steeds vaker digital native zijn.

“De methodiek is niet veranderd. Observeren, analyseren, assimileren, infiltreren en meer maken er onderdeel van uit. Maar er zijn ook verschillen: afstand, zichtbaarheid, fysieke aanwezigheid, anonimiteit”, vertelt Verschuren.

“Dat brengt dus met zich mee dat je niet per se alleen wordt aangevallen door degene die voor je staat. Het kan tegelijk vanuit alle delen van de wereld gebeuren. En dat gebeurt ook. Thales Nederland heeft 30.000 keer per dag te maken met mensen die door onze digitale deur proberen binnen te komen. En die aanvallen komen overal vandaan.”

Hacken om het hacken

“Bovendien is tijd geen issue meer. Fysiek ben je heel beperkt in het aantal gebouwen en systemen dat je kunt aanvragen. Maar als jij bijvoorbeeld malware wilt verspreiden in de railsystemen van zowel vandaag als de toekomst, dan kan dat op elk moment en in grote aantallen.

Als je er 30.000 tegelijk doet en 1 procent lukt, dan zit die kwaadaardige code dus in 300 netwerken.” En dat gebeurt ook echt, verzekert Verschuren. Een scan van een grote universiteit wees uit dat die instelling 67.000 stukken software in het netwerk heeft die er eigenlijk niet zouden moeten zijn, en die zwakke plekken vormen. En dat gebeurt volgens hem overal.

Een belangrijke component van hacken is de achterliggende cultuur. Veel mensen hacken om het hacken, om het aanzien dat dit oplevert binnen de eigen subcultuur. Misschien niet zo kwaadwillend als iemand die fysiek je gebouw binnendringt, want die wil doorgaans iets van het bedrijf in kwestie hebben.

Maar de schade is er niet minder groot om. “Mensen proberen NS of ProRail te hacken om punten te verdienen, om de eer. Dus vaak wordt er gehackt om geen andere reden dan dat het kan”, stelt Verschuren.

Nieuwe technieken opmerken

Thuis doet iedereen zijn deuren op slot, maar dat is voor veel mensen al niet meer genoeg. Mensen gebruiken camera’s en alarmen voor de beveiliging van hun huis. Verschuren: “Maar als het om onze digitale omgeving gaat, doen we dat veel te weinig.

We zijn niet goed in staat om nieuwe technieken om die omgeving aan te vallen, te detecteren. Vaak gebeurt dat pas achteraf. Bij Thales zijn h...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Dijksma wil veiligheid machinist verhogen na treinongeluk Dalfsen

treinongeluk dalfsen openbaar vervoerDoor het treinongeluk Dalfsen is gezocht naar betere mogelijkheden voor veiligheid van de machinisten.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil de veiligheid voor machinisten bij  treinongelukken verhogen door de Europese norm voor botsveiligheid van treinen aan te scherpen.

Treinongeluk Dalfsen - meer veiligheid voor machinisten

Ze volgt hiermee aanbevelingen op van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het dodelijk treinongeluk Dalfsen, waarbij een machinist om het leven kwam. De Raad geeft in het rapport advies over hoe de machinist beter kan worden beschermd.

Bij het treinongeluk Dalfsen werd de cabine van de trein volledig vernield, terwijl het daar achter liggende reizigerscompartiment wel heel bleef. Het is niet bekend of de machinist nog heeft geprobeerd om vanuit de cabine weg te vluchten naar het daarachter gelegen reizigerscompartiment. Hij bevond zich nog in de cabine op het moment van de botsing.

Treincabine

De Raad meldde in het rapport dat de crashconstructie van de cabine van een trein niet bestand is tegen de krachten die vrijkomen bij een zware botsing zoals in Dalfsen het geval was. De norm voor botsbestendigheid gaat ook niet uit van dergelijke zware botsingen.

De trein die betrokken was bij het ongeval in Dalfsen maakt deel uit van een serie van 88 treinen waarbij de crashconstructie in de cabine lasgebreken vertoont, waardoor de botsbestendigheid lager ligt. Bij het ongeval in Dalfsen waren de krachten volgens de Raad echter zo groot dat ook een cabine zonder lasgebreken zou zijn bezweken.

Bij het ongeluk botste de passagierstrein van Arriva op een spoorwegovergang op een overstekende hoogwerker. Dijksma wil wegbeheerders een actievere rol geven bij overwegveiligheid door ze samen met ProRail de risico’s te laten inventariseren. Daarnaast dienen wegbeheerders ontwikkelingen die van invloed zijn op de overweg een aanpassingen aan de wegen die het spoor kruisen actief melden.

Ook dienen wegbeheerders samen met ProRail ontwikkelingen die de veiligheid op overwegen beïnvloeden in kaart brengen en daarbij passende oplossingen formuleren. De bewindsvrouw wil dat wegbeheerders “vaker dan nu het geval is” voor de financiering van maatregelen aan een overweg zorgen “volgens het principe de veroorzaker betaalt”.

Alarmsysteem voor machinisten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf in het rapport aan dat er een alarmsysteem dient te komen, waarmee bestuurders van zware en langzame voertuigen treinmachinisten kunnen waarschuwen als zij vast komen staan op een spoorwegovergang.

Een andere aanbeveling was dat ProRail een procedure moet inrichten om overweggebruikers, die zonder extra informatie niet veilig kunnen oversteken, dit binnen een redelijke termijn te laten doen. Daarnaast zouden bestuurders van bijzondere voertuigen zich extra bewust m...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Explosief in metrostation Vosstanja onschadelijk gemaakt

SINT-PETERSBURG - Op het metrostation Vosstanja in Sint-Petersburg is maandag een explosief gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens het persbureau Interfax zat de springstof in een aktetas die was achtergelaten in een coupé.

Eerder op de middag ontplofte tussen de stations Sennaja en Technologitsjeski een bom in een treinstel. Daardoor kwamen tien mensen om het leven. De Russische minister van Volksgezondheid zei tegen Interfax dat er 47 gewonde slachtoffers zijn.

Vermoedelijk werd de aanslag gepleegd met een explosief in een diplomatenkoffertje. Bewakingscamera's in de ondergrondse hebben opnamen g...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Afscheid Hoekse Lijn met historische treinritten en tentoonstelling

hoekse lijn ov9292 martenvAfgelopen weekend heeft de Hoekse Lijn afscheid genomen van het hoofdspoorwegnet en is aangesloten bij de RET.

NS en ProRail nemen vrijdagnacht 31 maart afscheid van de spoorlijn de Hoekse Lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. De laatste trein zal die nacht naar Hoek van Holland Haven rijden.

Daarna wordt het spoor buiten dienst gesteld voor de ombouw van de spoorlijn voor metrovervoer en de verbouwing van de stations.

Hoekse Lijn heeft afscheid genomen

Stadsvervoerder RET neemt het beheer van het spoor én de exploitatie van de treindiensten over en gaat vanaf het najaar met metro’s op het traject rijden. De laatste treinrit op 31 maart is een feestelijke rit met genodigden en entertainment.

Internationaal treinreizen

Er reden treinen van Hoek van Holland naar Zwitserland en Berlijn en na de Tweede Wereldoorlog kon men zelfs vanuit Hoek van Holland zonder over te hoeven stappen naar Scandinavië en Rusland. Met de trein konden mensen van Hoek van Holland naar Peking reizen, met maar één keer overstap.

Internationale treinen waren slaaptreinen, met complete catering aan boord. De laatste ‘Warszawa Express’, naar Warschau, reed in 1993. In 2007 werd de een snelle bootverbinding naar Engeland (catamarandienst) van Stenaline opgeheven. Vanaf dat moment reden er alleen nog Sprinters op de Hoekse Lijn. Het tijdperk van de internationale treinen van en naar Hoek van Holland was daarmee voorbij.

Afscheidsritten

Op zondag 26 maart rijden in het kader van het afscheid van de Hoekse Lijn oude treinen op het traject tussen Hoek van Holland en Rotterdam. Ook wordt er één retourrit gemaakt naar Amsterdam, zoals vroeger de boottrein reed. Voor de boottrein, die wordt georganiseerd door de stichting Hondekop is de inschrijving al gesloten.

Voor de andere ritten met de historische treinen Mat ’64, ’46 en ’54 is een apart kaartje nodig op het perron. Reizigers checken in- en uit met hun OV-chipkaart om op de perrons te komen. Om te voorkomen dat het te druk wordt in de oude treinen zijn er histor...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Zelfrijdende trein: onrust onder machinisten

UTRECHT - Vermoedelijk eind dit jaar rijdt de eerste zelfrijdende trein in Nederland. ProRail bereidt testritten voor met geautomatiseerde treinen, maar waar de proef wordt gehouden, is nog niet duidelijk. De provincie Groningen heeft volgens de spoorbeheerder al expliciet aangegeven belangstelling te hebben.

Machinisten van FNV Spoor vrezen voor hun baan en zijn bovendien verbaasd dat de spoorbeheerder het nieuws naar buiten bracht. "Waarom niet de vervoerders zelf, zoals NS of Arriva. We zijn niet tegen innovatie, maar eisen volledige betrokkenheid en goede sociale afspraken voordat robotisering op het spoor wordt toegelaten."

In een reactie zegt Arriva begrip te hebben voor de zorgen over het mogelijk verdwijnen van het beroep van machinist. "Maar zover is het nog lang niet. De machinist verdwijnt niet maar de functie wordt anders ingevuld'', aldus een woordvoerster donderdag. "We kunnen onze ogen niet sluiten voor de technische ontwikkelingen die er zijn en komen op dit gebied. Arriva heeft zich op dit gebied in de afgelopen jaren onderscheiden van de concurrentie en zal dit blijven doen.''

Ook de Nederlandse Spoorwegen benadrukken het belang van technische innovatie. Het ov-bedrijf denkt dat het nog wel even gaat duren voordat er geautomatiseerde treinen rijden. "Ons beeld is dat de invoering nog niet zo dichtbij is als...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Intercity verliest treinstel met passagiers in Gilze-Rijen

intercity martenvEen intercity heeft op 16 maart jl. een treinstel met passagiers verloren bij Gilze-Rijen.

Een treinstel met passagiers van een intercity is donderdagochtend losgeraakt van een NS Intercitytrein bij Gilze-Rijen. De trein was op weg van Roosendaal naar Zwolle.

 

Doordat de koppeling tussen de treinstellen losschoot, sloeg het automatische remsysteem aan. Volgens NS leverde dit geen gevaar voor reizigers op.

Intercity verliest treinstel

Koppeling treinstellen

Het komt vaker voor dat de koppeling van treinstellen bij een intercity losschiet. Vorige week verloor een passagierstrein van de Belgische spoorvervo...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Nieuwe NS-Sprinter onderweg naar testcircuit in Tsjechië

De eerste nieuwe NS-Sprinter is begin deze week uit de fabriekshal van de Spaanse treinfabrikant van CAF gerold. Het voertuig is onderweg naar Velim in Tsjechië waar het voertuig wordt beproefd op een speciaal testcircuit voor rollend materieel.

“De test in Velim start in april en duurt ongeveer vier maanden. Een andere trein zal naar Wenen gaan voor een klimaattest”, vertelt woordvoerder Ingeborg de Boer van NS.

Aanbesteding treinmaterieel

Treinenbouwer CAF in oktober 2014 als beste uit de bus bij een een Europese aanbesteding. De contractwaarde voor de 118 treinen is ruim 500 miljoen euro. NS heeft de mogelijkheid om in de toekomst aanvullende orders te plaatsen. CAF haalde eerder ook een opdracht binnen voor het leveren van trams voor de Uithoflijn.

NS investeert in totaal 2,5 miljard euro in nieuwe en gemoderniseerde treinen. Eind 2016 zijn de eerste van 58 nieuwe Sprinters van Stadl...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


D66 stelt Kamervragen over slechte prestaties NS op HSL

De prestaties van de nS met de HSL zijn het afgelopen jaar niet zo goed geweest.

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 heeft aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de prestaties van NS op de HSL-Zuid. Vorige week presenteerde NS de jaarcijfers over 2016, waaruit bleek dat de spoorvervoerder twee van de twaalf prestatie-indicatoren niet gehaald heeft.

HSL prestaties NS niet zo goed

Namelijk de reizigerspunctualiteit op de HSL Zuid en de vervoercapaciteit reizigers in de spits op de HSL-Zuid. Het is de tweede keer dat NS de gestelde bodemwaarde voor de vervoercapaciteit op dit hogesnelheidstraject niet haalt.

Het is dus nu de tweede keer dat NS onderpresteert op de indicator vervoercapaciteit. Dit kan zorgen voor een boete en in principe kan een spoorvervoerder de concessie zelfs kwijtraken wanneer hij drie keer niet voldoet aan een bewuste concessievoorwaarde. NS-directeur Roger van Boxtel zei vorige week het besluit over een eventuele boete over te laten aan de staatssecretaris.

Duurder treinkaartje

Het Tweede Kamerlid vraagt de bewindsvrouw in hoeverre het mogelijk is dat een eventuele boete voor NS niet op de reizigers wordt verhaald in de vorm van een prijsverhoging van het kaartje of op een andere wijze. Van Veldhoven wil verder graag dat Dijksma een oordeel uitspreekt over de hoge ontslagvergoeding die NS ook in 2016 weer heeft gegeven aan enkele topmanagers.

In het jaarverslag was beschreven dat NS vorig jaar 565.956 euro had betaald aan twee ontslagen managers. Het ging hier om managers die door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst bij NS zijn vertrokken. Bij zo’n overeenkomst hebben de managers recht op een beëindigingsvergoeding. Het was in 2016 een fors hoger bedrag dan in 2015; toen werd er ‘slechts’ 249.804 uitgekeerd. Ook destijds ontstond er hier echter ophef over.

Kamervragen

De vragen die Van Veldhoven heeft gesteld zijn:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘niet halen prestatienormen heeft consequenties voor NS’
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat NS nu voor de tweede keer onderpresteert op vervoerscapaciteit?
  3. In hoeverre kunnen reizigers er van op aan dat ze in geval van een boete voor NS deze niet in de vorm van verhoging van de prijs van het treinkaartje o...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

BAM wint tender voor spooronderhoud Rijn en Gouwe

BAM Infra Rail heeft de aanbesteding voor het spooronderhoud gewonnen van het contractgebied Rijn en Gouwe. ProRail-directeur Pier Eringa, directeur Assetmanagement Karel van Gils bij ProRail en directeur Maarten van Raaij van BAM hebben dinsdag het contract daarvoor ondertekend.

Het Prestatie Gerichte Onderhoudscontract (PGO) heeft een looptijd van vijf jaar. BAM start op 1 augustus met de werkzaamheden. BAM start de komende periode met de inspectie van het spoor en de wissels in het werkgebied. Deze schouw vormt volgens de spooraannemer de “basis voor een proactief prestatiegericht onderhoud”.

Innovaties inzetten

BAM zal zich richten op verhoging van de beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid van het spoor. Dat doet het spoorbedrijf met innovaties op het gebied van datamonitoring en werkprocessen, waardoor het onderhoud voorspelbaarder en effectiever kan plaatsvinden. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van slimme meetsensoren die zijn verbonden met de diverse onderdelen in het spoor. Op die...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProPrail researching Hybrid ERTMS Level 3 version

A hybrid ERTMS Level 3 version is being researched by ProRail.

ProRail, together with Network Rail and SNCF, is currently looking at the possibility of using a ‘hybrid ERTMS Level 3’ version on the track. Live testing is expected to start on a track owned by Network Rail in England this October.

ERTMS Level 3 researched

If the testing with hybrid ERTMS level 3 is successful, it is anticipated that the costs for the implementation will be lower than with the roll-out of ERTMS Level 2. Furthermore, bigger capacity gains can be made.

During an ERTMS seminar by the Royal Netherlands Society of Engineers (KIVI) at Arcadis in Amersfoort, various experts talked about the latest developments in the European safety system. There was an in-depth discussion about the Hybrid ERTMS Level 3 version that is currently in the development phase.

Do you want to learn more about the latest developments of ERTMS in Europe? Take part in the ERTMS Conference at 28 March at RailTech Europe 2017 in the Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands.

At the beginning of the seminar, Eelco Schrik, ERTMS expert at Mott MacDonald and chair of the event, made the provocative suggestion that it would possibly be best if the Netherlands, when making the switch to ERTMS, started using the Hybrid ERTMS Level 3 straight away.

In April 2014, the cabinet decided to implement ERTMS Level 2, but also to take account of adaptations with these sorts of technological developments. With the development of Hybrid Level 3, this commitment can be realised”, suggests Marcel van der Vliet, ProRail’s Project Manager Innovation.

INCREASING CAPACITY

The costs of the installation of a Level 2 version are certain if an increase in capacity is needed and existing detection has to be replaced or expanded, and they will probably be higher than if the Hybrid Level 3 is chosen. With the latter, capacity growth can be realised on the existing track through software configuration. Furthermore, no more external installations are required.

However, at the moment ERTMS Level 3 remains unproven technology on the track, and there are still a number of problems to overcome. That is why ProRail, together with Network Rail, SNCF, Arcadis and various ERTMS providers, are looking into the possibilities of adopting a ‘hybrid ERTMS level 3’ version.

“With this, within ERTMS Level 3 the proven functionalities of Level 2 for trains that do not have train integrity are employed, meaning the model for the trains has approximately the same characteristics as Level 2. So this concept elaborates on the Level 2 systems. The investments in the preparation of Level 2 therefore respond well to and are largely necessary for the realisation of Hybrid Level 3”, according to Van der Vliet.

TRACKSIDE DETECTION

In the Netherlands, Level 2 of the ERTMS has been implemented on the Betuweroute, the Hanzelijn, the HSL-Zuid and the Amsterdam-Utrecht section. On these lines, trackside signals are no longer required. Using detection equipment connected to the rails, the ‘embankment’ monitors where the trains are.

However, this equipment needs a lot of cabling, making it an expensive and maintenance-intensive solution. With Level 3, the trackside detection and the cables are not used. Trains report their own position and length using the rail communication system GSM-R.

As far back as 2013, ProRail noted that as soon as the operational model for ERTMS Level 2 was available, only small adjustments would be required to use the hybrid Level 3 version. This makes it possible to reduce trackside detection. Van der Vliet: “ProRail, Alstom, Arcadis and Bombardier carried out tests on the section of track between Lelystad and Almere. We looked if we could get the Hybrid Level 3 to work.”

“The results show that the step from Level 2 to 3 is not so big, but it is complicated. The biggest difference is the TIM [Train Integrity Monitor]. In the hybrid version, we can make a distinction between trains with integrity and those without.

We can deal with them at the same time. Trackside train detection is therefore used as a fallback option if there is an interruption to or disappearance of train integrity or communication between train and embankment.”

HIGH DEMANDS ON THE TRAIN FLEET

ProRail ERTMS System expert Maarten Bartholomeus explains why implementation of the full ERTMS Level 3 version is not simple: “ERTMS Level 3 makes high demands on the train fleet. All trains need to have active train integrity supervision.

That is difficult to achieve for goods trains and locomotive-hauled trains. There are also high demands on the transportation process. Trains have to stay standing still without communication. And the traffic managers are ‘blind’ to the trains moving without communication. Therefore the preferred solution selected is proven technology with Level 2.”

“Level 3 is possible if we use a fallback system. In the Netherlands we already have a trackside detection system we can fall back on. In practice, this means that we have two ways of reporting a position. We can free up the infrastructure on the basis of the ERTMS position report, and if this is missing or fails we can fill in the gaps with track information. This means we can integrate train and track information and so achieve optimal performance and availability.”

“With the hybrid ERTMS Level 3 version, it is possible to deal with trains with and without integrity. It is possible to make the blocks on the track smaller with the ‘virtual blocks’. With trains that report having integrity, a capacity increase can be achieved, as these virtual blocks are removed more quickly for the next train”, explains Bartholomeus.

A block represents a track that becomes free as soon as a train leaves the line. The earlier that integrity functionality becomes available in the material and can be reported, the earlier the potential capacity gains can be realised.

VIRTUAL BLOCKS

In his presentation, rail safety expert Willie Notten from Ricardo Rail sketched out the history of train safety, which begun with a railway worker with a flag on the track when a train approached, to the EU plans to create a single European track safety system. Back in 1989, the EU decided to switch to one train safety system in order to make the European railway network more attractive and to re...

Continue ...

Source: www.railtech.com/news

NS-directeur verwacht meer hinder vanwege onderhoud aan het spoor

ProRail zal de komende jaren veel onderhoud moeten plegen aan het spoor, wat waarschijnlijk leidt tot extra hinder voor treinreizigers. Daarvoor waarschuwde NS-directeur Roger van Boxtel deze week tijdens de presentatie van het NS-jaarverslag over 2016. 

Hij benadrukte dat NS altijd samen met ProRail kijkt hoe de reizigershinder tot een minimum beperkt kan worden, maar laat ook weten dat er de komende jaren flink wat kleine reparaties gedaan moeten worden aan het spoor.

Extra investeringen

Tijdens de presentatie van dit jaarverslag, greep Van Boxtel ook de kans om de aanwezigen te wijzen op het belang van extra investeringen in infrastructuur en de mobiliteit van Nederland. De afgelopen jaren is er in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) veel bezuinigd in het spoor, maar dat kan volgens hem niet langer.

Bovendien is het geld dat nu nog beschikbaar is al belegd voor onderhoud en enkele veiligheidstrajecten. Van Boxtel: “We hebben nu alleen nog middelen in dat potje zitten voor klein onderhoud en er moeten hele grote dingen gaan gebeuren.”

De komst van lightrail-verbindingen noemt hij ‘bittere noodzaak’. Op de lange verbindingen kunnen gewoon de zware treinen blijven rijden en daarom investeert NS de komende jaren hierin nog 3 miljard euro, maar met name op korte verbindingen tussen steden, zijn andere voertuigen nodig.

Hij noemt de trajecten tussen Amsterdam en Schiphol en Leiden en Den Haag, maar ook Nijmegen en Arnhem. Omdat de treinen daar dagelijks erg vol zitten, is het nodig dat hier sneller en frequenter kan worden gereden.

Extra geld

De NS-topman benadrukt dat de overheid minimaal 1 miljard euro extra per jaar moet investeren in nieuwe infrastructuur in Nederland. Alleen op die manier kan Nederland over enkele jaren nog concurrerend blijven met omliggende steden, zoals Londen, Parijs en het Rurhgebied. In Londen en Parijs worden de komende jaren vele miljarden gestoken in de mobiliteit, investeringen waar Nederland niet eens bij in de buurt komt.

Het is ook belangrijk dat dit geld op de korte termijn beschikbaar komt, omdat de aanleg van nieuwe infrastructuur een jaar of 15 duurt. Maar tegelijkertijd merkt hij bij de huidige politici dat...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NS-medewerker bedenkt snelle wasstraat voor treinen

wasstraat ov9292 9292 route martenvEr is een snelle wasstraat voor treinen bedacht door een NS-medewerker waar de treinen dan ook veel sneller doorheen kunnen rijden.

Een NS-medewerker heeft een concept bedacht voor een snellere wasstraat waar treinen met een snelheid van 20 kilometer doorheen kunnen. Daardoor kunnen per week 150 treinen extra worden gewassen.

Wasstraat voor treinen

Normaal gesproken gaan treinen met een gangetje van 1,5 kilometer per uur door de wasstraat, waardoor het proces van treinen wassen erg langzaam gaat.

Snelle wasstraat

Vorige week werd de laatste hand gelegd aan zo’n snellere wasstraat op het Haagse rangeerterrein De Binckhorst. Eerder werd de vinding in Enschede en in Leidschendam in de praktijk gebracht. Op een later moment krijgt ook Roosendaal een snelwasstraat.

De vier nieuwe wasstraten komen naast de elf bestaande en zorgen ervoor dat NS de doelstelling kan blijven waarmaken om een trein minstens één keer per week aan de buitenkant te wassen.

De nieuwe wasstraten komen op een goed moment, omdat de planning van de bestaande wasstraten steeds meer een puzzel werd. Dat komt omdat treinen tegenwoordig meer uren per dag blijven rijden dan voorheen.

Ook het nachtelijk rangeren naar wasstraten op het drukke Nederlandse spoor vormde steeds meer een uitdaging. De wasstraat op eindstation Enschede kan trouwens ook overdag tijdens de treindienst worden gebruikt, als de trein daar keert.

Duurzaam

De snelle wasstraten zijn duurzamer dan de bestaande wasinstallaties. In plaats van sterkere schoonmaakmiddelen wordt in de nieuwe wasstraten namelijk alle...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Vakbonden twisten met Arriva, NS en Qbuzz

De vakbonden en enkele vervoerders hebben deze week voor verscheidene zaken met elkaar in de clinch gelegen. CNV en FNV stuurden een open brief naar reizigers in Limburg waarin ze zich excuseerden voor de verslechteringen in het busvervoer sinds dit verzorgd wordt door Arriva, en FNV Spoor beschuldigde NS ervan afspraken over de dubbele bemensing niet na te komen. Ook kwamen de vakbonden op voor ontevreden buschauffeurs in het noorden. 

Al langer wordt geklaagd over te krappe dienstregelingen en chauffeurs die te hard moeten rijden, werkverdringing en slechtere werkpakketten van NS.

Excuusbrief

Klachten over het busvervoer in Limburg leidde deze week tot een excuusbrief van de leden van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Streekvervoer aan alle reizigers. Volgens de vakbonden ‘regent’ het klachten, sinds Arriva het vervoer heeft overgenomen van Veolia.

Al eerder schreven zij aan het bestuur in Limburg dat de dienstregelingen te krap waren opgesteld en dat er een tekort bestaat aan materieel en personeel.

Daarom excuseerden de leden zich nu voor problemen met de dienstregelingen, zoals gemiste aansluitingen en vertragingen, maar ook voor het feit dat er bijvoorbeeld geen bus meer in het dorp komt, dat reizigers niet langer met contant geld kunnen betalen en dat chauffeurs nog moesten wennen aan het nieuwe materieel.

Overigens bieden de leden hiervoor weliswaar hun excuses aan, maar stellen ze ook dat een groot deel van de klachten buiten de schuld van het personeel in Limburg zijn veroorzaakt.

Arriva stelt in een reactie aan dagblad De Limburger dat een groot deel van de medewerkers zich volgens de vervoerder niet herkent in de brief, omdat dit beeld niet naar voren kwam in de gesprekken die de vervoerder heeft gehad met vertegenwoordigers van de medewerkers. Wel zal er binnenkort opnieuw worden overlegd met de vakbonden, waarin ook de verbeterpunten van de vakbonden aan bod zullen komen.

Werkverdringing

In Drenthe gaven chauffeurs bij Qbuzz  deze week aan te vrezen voor banenverlies en een verslechtering van de dienstverlening. Vanwege een verkeerde werkverdeling van de OV-lijnen tu...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Nieuw normenstelsel spooronderhoud moet verstoringen voorkomen

spooronderhoud ov9292 9292 routeTen behoeve van klein spooronderhoud is ProRail bezig nieuwe normen te ontwikkelen, opdat met zo weinig mogelijk onderhoud, er ook zo weinig mogelijke verstoringen optreden.

ProRail is bezig met het ontwikkelen van een nieuw normensysteem voor klein spooronderhoud. Met dit systeem beoordeelt de spoorbeheerder de staat van spooronderdelen en bepaalt of er onmiddellijk actie vereist is of dat de reguliere onderhoudsplanning aangehouden kan worden.

Spooronderhoud krijgt nieuwe normen

De onmiddelijke-actiewaarde betekent dat ProRail code rood afgeeft en er geen treinen meer mogen rijden. ProRail ontwikkelt het nieuwe normenstelsel, omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2013 vaststelde dat de normen die de spoorbeheerder eerder hanteerde als afkeurnormen niet voldeden.

Daarnaast concludeerde ILT dat ProRail van zijn eigen normen afweek zonder dat goed geregeld te hebben. Volgens de Inspectie leidde dit in het verleden tot enkele grote treinverstoringen.

Tot voor kort werd er niet direct actie ondernomen als er een code rood werd afgegeven. Inmiddels heeft ProRail de procedure hiervoor aangepast. In een recent rapport stelt ILT vast dat ProRail duidelijke verbeteringen heeft laten zien.

Het is echter nog te vroeg om vast te stellen “of de grond voor de overtredingen en tekortkomingen is weggenomen”. “Daarvoor is het nodig dat het nieuwe normenstelsel volledig operationeel is”, aldus ILT.

Afkeurwaarden spoor

Naar aanleiding van het inspectierapport in 2013 ontwikkelde ProRail een nieuw normensysteem. Vorig jaar heeft de spoorbeheerder heeft nieuwe, concrete afkeurwaarden ontwikkeld en ingevoerd. Als bijvoorbeeld een wissel een dergelijke afkeurwaarde bereikt, staakt ProRail het treinverkeer over deze wissel.

In het nieuwe normenstelsel maakt ProRail onderscheid tussen drie normen. De onmiddelijke-actiewaarde (OAW) bepaalt wanneer het spoor niet meer gebruikt mag worden. De onderhoudswaarde (OW) bepaalt wanneer het spoor onderhoud nodig heeft en de interventiewaarde (IW) bepaalt wanneer het spoor met beperking gebruikt mag worden.

De normen zijn van toepassingen op zes systemen, namelijk wissels, spoor, overwegen, seinen en borden, detectie en bovenleiding.

De onmiddelijke-actiewaarde (OAW) is vorig jaar al in gebruik genomen. ProRail wil de onderhoudswaarde en de interventiewaarde begin 2017 implementeren. Het nieuwe normenstelsel zal uiterlijk in 2019 volledig zijn ingevoerd in de PGO-contracten.

Prestatie Gericht Onderhoud

Volgens ILT hebben de normen voor het spoor grote gevolgen voor de contracten. “Want normen die scherper worden zullen meer inspanning van de aannemers vereisen dan op dit moment contractueel is afgesproken.” Mogelijk zullen de aannemers daar een hogere vergoeding voor vragen.

In 2009 is ProRail begonnen met de introductie van het Prestatie Gericht Onderhoud (PGO), waarbij het spooronderhoud wordt aanbesteed. In deze contractvorm krijgen spooraannemers meer vrijheid dan in de OPC-contracten om hun werkzaamheden zelf naar eigen inzicht in te richten. Dit was voor ILT aanleiding om deze vorm van onderhoud en de aanbesteding ervan vanaf 2011 te volgen.

Verbeteringen

In 2013 concludeerde de Inspectie dat de afkeurnormen niet voldeden. Ook bleek dat het beeld van ProRail over de fysieke staat van de infrastructuur onvoldoende overeenkwam met de werkelijke staat. Sindsdien heeft ProRail diverse verbeteringen in gang gezet.

Zo startte de spoorbeheerder in 2014 met het programma SpoorData dat ervoor moet zorgen dat eind 2017 alle  relevante gegevens over spoorobjecten voor alle betrokken spoorpartijen beschikbaar zijn. In het verleden was de data over spoorobjecten nog in handen van meerdere spoorse partijen. Het is de bedoeling dat de informatie straks uit één bron afkomstig is waartoe alle partijen toegang hebben.

Ook het nieuwe normenstelsel moet ervoor zorgen dat het Prestatie Gericht Onderhoud verder verbetert. ProRail heeft voor het nieuwe normenstelsel een opleidingstraject ontwikkeld om experts op te leiden en te certificeren. Deze experts beoordelen of een spoorobject nog bereden kan worden als de interventiewaarde is overschreden.

Resultaten

Het is de bedoeling dat de planning van het op orde brengen van de data over spoorobjecten gelijkt loopt met de uitrol van de nieuwe PGO-contracten. Inmiddels wordt 13 van 21 gebieden volgens de PGO-methode onderhouden. Eind 2019 moeten alle gebieden volgens een PGO-contract zijn aanbesteed. Volgens ProRail en ILT zijn de resultaten van PGO over het geheel genomen positief. Het aantal verstoringen en de treinhinder daalt sneller in de gebieden waar PGO wordt toegepast.

Het Prestatie Gericht Onderhoud heeft in de afgelopen diverse ontwikkelingen doorgemaakt. Dit jaar zijn er voor het eerst contracten volgens de PGO 3.0-contractvorm aanbesteed. In deze contractvorm wordt de Failure Mode, Effects and Criticality Analysis-methodiek (FMECA) toegepast. D...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

ProRail telt meer spoorlopers in 2016

UTRECHT - Het aantal mensen dat zonder toestemming langs het spoor loopt is in 2016 toegenomen. Spoorbeheerder ProRail kreeg vorig jaar 3105 meldingen van spoorlopers, tweehonderd meer dan in 2015. Door deze incidenten liepen 16.359 treinen vertraging op en kwamen ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming, berekende ProRail.

Volgens ProRail zijn spoorlopers vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor. ,,Ze duiken vooral op als het lekker weer is en op plekken waar recreatie en spoor elkaar tegenkomen. Denk aan natuurgebieden of een camping die naast het spoor ligt", zegt de spoorbeheerder.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om het spoorlopen tegen te gaan. Zo is ruim 2300 kilometer aan hekwerk langs het spoor neergezet. Ook wordt er meer gecontroleerd. Wie wordt betrapt krijgt een boete van 140 euro.

Op het publiek te wijzen op he...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl


KN Eurasia Express: nieuwe spoorvervoerdienst tussen China en Europa

kn eurasia express ov9292De KN Eurasia Express is een nieuwe spoordienst van Kuehne en Nagel naar China.

UTRECHT - Met de lancering van KN Eurasia Express regelt Kuehne + Nagel nu ook het transport van geconsolideerde (LCL) zendingen tussen China en Europa. De nieuwe dienst is een aanvulling op het bestaande aanbod van containervervoer per spoor (FCL) voor import en export.

KN Eurasia Express naar China

KN Eurasia Express verbindt China, Rusland en Europa. Naast de bestaande FCL-dienst met Duisburg als belangrijkste Europese overslagcentrum biedt Kuehne + Nagel nu ook eigen LCL-diensten vanuit de hub-terminal Wuhan in China naar Hamburg en Malaszewicze/Poznan in Polen.

In totaal bedient Kuehne + Nagel meer dan 50 verzamelpunten in de Volksrepubliek China, waarvan de belangrijkste zich bevinden in Shengyang, Chongqing, Chengdu en Zhengzhou. Behalve import omvat het aanbod ook FCL- en LCL-exportzendingen van Europa naar Azië. KN Eurasia Express richt zich met name op klanten uit de auto-industrie, high-tech en mode.

Otto Schacht, lid van de Raad van Bestuur van Kuehne + Nagel International AG en verantwoordelijk voor zeevracht, zegt: “KN Eurasia Express vormt een perfecte mobiliteitsketen van deur tot deur. Met transittijden van tussen de 14 en 18 dagen van de vertrek- tot de aankomstterminal, zijn onze levertijden veel korter dan die van maritiem transport.

Kosten

De kosten zijn verder beduidend lager dan die van luchtvracht. Vaste vertrek- en transittijden zorgen voor een betrouwbare planning. Via ons KN Login informatieplatform hebben onze klanten bovendien toegang tot transparante informatie over de status van hun leveringen.”

Vrachtbeveiliging is uiteraard van groot belang. Kuehne + Nagel hanteert de strengste veiligheidsnormen in de terminals en regelt voor alle KN Eurasia Express zendingen een uitgebreide containerverzegeling.

Een op GPS gebaseerde gegevenscontrole levert real-time gegevens op over temperatuur, vochtigheid, druk, blootstelling aan licht en de positie van de containers. Temperatuurgevoelige goederen kunnen worden vervoerd in koelcontainers met een lengte van ongeveer 14 meter (45 ft).

De nieuwe KN Eurasia Express dienst beslaat ook landen aan de buitenrand van Europa. De eerste g...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl

Oorzaak dodelijk treinongeluk België nog onbekend

Het is nog onbekend hoe het treinongeluk op 18 februari bij station Leuven in België heeft kunnen gebeuren. Bij het ongeluk met een passagierstrein vielen zaterdagmiddag één dode en 27 gewonden en ontstond veel schade aan de spoorinfrastructuur.

De trein reed station Leuven uit en ontspoorde enkele honderden meters verderop. Daarbij kwam een rijtuig op de kant te liggen. Het gekantelde rijtuig is zondagnacht van het spoor afgetakeld.

Treinongeluk

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond 13.00 uur op de routen van Leuven naar de Panne. Ten tijde van het ongeluk zat een honderdtal reizigers in de trein. 

De hulpdiensten gingen meteen ter plaatse en hadden rond 14.00 uur alle slachtoffers geëvacueerd.

Naar verwachting zal het spoornetwerk rondom sta...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ILT: extra afspraken nodig voor testritten met treinen

testritten treinen martenv.comVoordat treinen testritten mogen maken moeten er eerst goede afspraken worden gemaakt.

Er dienen extra afspraken of regels te komen voor de testritten van nieuwe treinen die nog niet zijn toegelaten op het spoor. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport over een incident op 29 april 2016.

Testritten met treinen goed afspreken

Daarbij reed een trein van NS Internationaal tijdens een van de testritten met 140 kilometer per uur door een wissel bij Dronten waar een snelheid van 80 was toegestaan. Bij het voorval vielen geen gewonden.

Risico-analyse

Volgens ILT had NS International ervoor moeten zorgen dat zij over voldoende gegevens beschikte om de vereiste risico-analyse te maken of toetsen. Ook had de vervoerder afspraken moeten maken over wederzijdse verantwoordelijkheden bij testritten, uitvoering en informatiedeling met Ricardo, de organisatie die de beproevingsrit uitvoerde.

Door dit na te laten, hebben diverse functionarissen aannames gedaan die door onvolledige communicatie niet werden gecorrigeerd. Ook onvoldoende kennis over de beproevingsritten en over de competenties bij de machinist en de beproevingsritleider hebben volgens de Inspectie bijgedragen aan het incident.

Het ontbreken van regelgeving of brancheafspraken voor testritten werkt aannames en misverstanden in de hand, aldus de ILT. De Inspectie heeft daarom het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd te zorgen voor regelgeving.

Proefritten

Vooruitlopend hierop vindt de ILT dat NS Internationaal en Ricardo het definiëren en borgen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen bij testritten goed moeten regelen. Tot slot denkt de inspectie dat er veiligheidswinst te behalen is indien betrokken partijen bij de bestelling van nieuw materieel afspreken dat ze tijdig beginnen met de voorbereiding en uitvoering van beproevingsritten.

De Inspectie heeft naar aanleiding van dit incident de verleende ontheffing voor het voeren van testritten tijdelijk ingetrokken totdat de betrokkenen verbeteringen in hun risicobeheersmaatregelen aan konden tonen. Inmiddels is het t...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Meer meldingen van agressie tegen NS-personeel

De agressie tegen NS-personeel is afgelopen jaar toegenomen.

UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen hebben het afgelopen jaar meer meldingen gekregen van personeel dat agressief werd benaderd door klanten. In 2016 werden 690 meldingen geregistreerd van bijvoorbeeld duwen of trekken, een jaar eerder waren dat er 642.

Wel waren er minder incidenten waarbij medewerkers van de NS letstel opliepen. In 2015 gebeurde dat 211 keer, in 2016 werden 188 van dit soort incidenten gemeld, blijkt uit de dinsdag gepresenteerde jaarcijfers. "Of het om geduw, gescheld of letsel gaat: ieder incident is er één te veel’’, is de boodschap van het vervoersbedrijf.

Volgens de jaarcijfers kwamen treinreizigers iets vaker op tijd op hun bestemming aan: de punctualiteit van de NS-treinen ging van 91 procent naar 91,3 procent. Het klantoordeel steeg mee en ging van van 74 naar 77 procent. Alleen op de hogesnelheidslijn (HSL) blijven de prestaties achter.

NS voldeed daar op punten als stiptheid niet aan de minimumeisen die zijn afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Staatssecretaris Sharon Dijksma meldde eind 2016 dat de vertragingen op de hogesnelheidslijn de laa...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


SBB gaat met trein zonder machinist rijden

sbb zelfrijdende trein ov9292 martenvIn Zwitserland gaat SBB als test een trein zonder machinist laten rijden.

De Zwitserse spoorwegen SBB gaat een proef starten waarbij er met een trein zonder machinist wordt gereden. Het spoorbedrijf gaat dit doen als onderdeel van een groot digitaliseringsprogramma. Dat vertelde directeur Andreas Meyer maandag tijdens een presentatie in Zürich.

SBB test trein zonder machinist

Digitaliseringsprogramma

Ook goederentreinen maken bij SBB onderdeel uit van het digitaliseringsprogramma. Zo moeten sensoren en gps ervoor zorgen dat de temperatuur en trillingen van wagons op ieder gewenst moment meetbaar zijn en kan de positie van de trein nauwkeurig worden bepaald. Dit is belangrijk, omdat klanten weten welke goederen worden vervoerd en op welk moment ze op de plek van bestemming aankomen.

Ook Duitsland en Nederland hebben ambities op het gebied van zelfrijdende treinen. Zo kondigde Deutsche Bahn in de ‘Strategie Schiene Digital’ aan te verwachten dat in 2023 alle technische barrières voor volautomatisch rijden op het spoor weg zullen zijn. In Nederland zijn ProRail en DB Cargo aan het onderzoeken of er met automatische treinen op de Betuweroute kan worden ger...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Drukke spoorwegovergang in Venlo gaat verdwijnen

De drukke spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo wordt opgeheven. Deze wordt vervangen door een onderdoorgang voor het wegverkeer. Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hier 18 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Ze ondertekende de overeenkomst voor de financiering maandag samen met de gemeente Venlo. De ondertunneling van de viersporige overweg de Vierpaardjes in Venlo die voor veel verkeershinder zorgt is onderwerp van jarenlange onderhandelingen.

ProRail wil graag van deze overweg af vanwege het risico op ongevallen, maar ook omdat overwegen in de storing kunnen raken en daarmee het treinverkeer ernstig hinderen. Vanwege de lengte van de overweg en de ongunstige ligging zijn de kosten van de ondertunneling hoog en duurde het enkele jaren om de financiering rond te krijgen.

Spoorwegovergang

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bracht maandag een werkbezoek aan Venlo om verkeerssituatie bij de spoorwegovergang te bekijken. Na afloop zette ze samen met wethouder Jos Teeuwen haar handtekening onder een overeenkomst met de gemeente Venlo.

Nu de financiering rond is, kan ProRail in opdracht van de gemeente Venlo de ondertunneling in gang zetten. Het zal nog een paar jaar duren voordat alle bouwkundige voorbereidingen zijn afgerond en de eerste schop de grond in gaat.

Ongelukken

Ieder jaar vinden er in Nederland ongeveer twintig tot d...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


In 2016 passeerden Belgische machinisten 91 keer rood sein

rood sein ov9292 martenvIn België hebben er heel wat machinisten door een rood sein gereden.

Op het Belgische spoor zijn er vorig jaar 91 treinen door een rood sein gereden. In 2015 gebeurde dat 92 keer. Goederentreinen reden aanzienlijk minder vaak door een rood sein. Dit gebeurde 19 keer in 2016, tegenover 29 in 2015.

Rood sein voorbijgereden in België

Het aantal STS-passages van reizigerstreinen nam toe van 47 passages in 2015 naar 50 in 2016. Ook werktreinen reden vaker door rood. Dat steeg van 15 naar 22 keer. Dat blijkt uit cijfers van spoorbeheerder Infrabel.

Risiconiveau

Voor de werktreinen is het risiconiveau lager omdat het heel vaak verkeer op een spoor buiten dienst betreft of om rangeringen aan heel lage snelheid gaat. Infrabel onderneemt hiervoor maatregelen zoals het systematisch plaatsen van een verhoogd opgesteld rood bord in het spoor waardoor het tijdens werkzaamheden fysisch niet mogelijk is om ongewild het werkspoor te verlaten.

Infrabel organiseert ook aanvullende veiligheidsopleidingen voor het personeel op het terrein.

Een seinpassage leidt niet in alle gevallen tot een gevaarlijke situatie. Er is geen risico wanneer de trein het ‘eerste potentieel gevaarlijk punt’ (zoals de kruising met een ander spoor) dat volgt op het sein niet bereikt. Vorig jaar werd het eerste potentieel gevaarlijk punt in 42 van de 91 passages bereikt.

ERTMS

Infrabel zegt alles in het werk te stellen om tegen eind 2022 de volledige spoorinfrastructuur uit te rusten met ERTMS. Daardoor zal België volgens de spoorbeheerder “een model zijn voor de Europese spoorwegveiligheid”.

Op dit moment is ongeveer twintig procent van de hoofdsporen van het Belgische spoornetwerk uitgerust met ERTMS. Dit Europese beveiligingssysteem bewaakt permanent de snelheid van een trein. Wanneer die de toegelaten maximumsnelheid overschrijdt, past ERTMS de snelheid aan en indien nodig stelt het systeem de noodremming in werking.

Naast de technische maatregelen heeft de Belgische spoorsector een actieplan opgesteld dat naast de implementatie van ERTMS ook de werkomgeving zal verbeteren.

Een geautomatiseerd systeem moet ervoor zorgen dat de machinist makkelijker de verkeerleiding kan bereiken. Dit systeem zal dit jaar nog worden geïmplementeerd en is aangesloten op het communicatiesysteem voor het sp...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Spoorverkeersleider mag geen spelletjes meer doen

UTRECHT - Computerspelletjes spelen of films kijken op de eigen smartphone, tablet of laptop is voor treinverkeersleiders voortaan taboe. ProRail heeft de verkeersleiders recentelijk een brief gestuurd waarin staat dat dergelijke activiteiten op de werkplek niet zijn toegestaan, omdat ze het werk belemmeren.

ProRail bevestigt dat zaterdag na berichtgeving in De Telegraaf. Mobieltjes, tablets en laptops zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken, erkent ProRail. Maar tijdens het werk moeten spoorverkeersleiders er niet meer mee doen dan bellen of even snel iets opzoeken.

Al het overige betekent afleiding van veiligheidstaken die concentratie vergen, aldus de spoorbeheerder.

Aanleiding voor de brief is een treinongeluk in Zuid-Duitsland, waardoor een jaar geleden twaalf doden vielen en ruim tachtig mensen gewond raakten. Gebleken is dat de treindienstleider tot...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


Afspraken over duurzame infra vastgelegd met Green Deal

green deal routeplanner ov9292De Green Deal is ondertekend door spoorbedrijven, kennisinstellingen en overheden ten behoeve van duurzaamheid.

Diverse spoorbedrijven, overheden en kennisinstellingen hebben dinsdag de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als doel om duurzaamheid in 2020 onderdeel te laten uitmaken van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten.

De ondertekening vond plaats tijdens de vakbeurs InfraTech 2017 in Rotterdam. Rijkswaterstaat is samen met gemeente Rotterdam gastheer van de InfraTech dat tot en met vrijdag plaatsvindt in Rotterdam Ahoy.

De ondertekenaars spreken met de Green Deal af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Dat doen zij door bijvoorbeeld in 2030 vijftig procent minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2-reductie van twintig procent te realiseren in 2020 ten opzichte van 1990.

Green Deal

Ruim zestig partijen uit de sector ondertekenden de Green Deal. Naast het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst hun handtekening op het document gezet.

Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de spoor-, weg- en waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat kennis gedeeld wordt om te zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland.

In de Green Deal 2.0 zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor het realiseren van hun gestelde doelen. Het loket Duurzaam GWW ondersteunt de ondertekenaars bij het realiseren van de Green Deal 2.0. Dit virtuele loket wordt bemand do...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Bouwwerkzaamheden Kamperlijn gestart

In Zwolle is vorige week de aftrap gegeven voor de elektrificatie van de Kamperlijn en de bouw van het station Zwolle Stadshagen. De Kamperlijn is het dertien kilometer lange spoortraject tussen Zwolle en Kampen.

Vertegenwoordigers van provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle en ProRail onthulden donderdag samen het bouwbord bij Station Stadshagen.

Spoorwerkzaamheden

De werkzaamheden starten met de aanleg van station Zwolle Stadshagen bij de Belvédèrelaan. Onder dit station komt een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en autoverkeer als extra ontsluiting voor de wijk Stadshagen.

In juni start het werk aan het spoortraject met de aanleg van onder andere tweehonderd bovenleidingmasten en de vernieuwing van spoorballast, dwarslig...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Utrecht met langste stadstram van Europa

stadstramDe langste stadstram van Europa gaat in Utrecht rijden. Hij komt uit Spanje van CAF en is wel 41 meter lang. onlangs is hij per speciale truck over de weg vervoerd vanuit Spanje naar Nederland.

Utrecht krijgt de langste stadstram van Europa met de nieuwe tramstellen van leverancier CAF die een lengte hebben van 41 meter. De tramstellen van het type Urbos 100 bestaan uit 7 delen in plaats van 5.

Het is mogelijk om beide tramtypen te koppelen, waardoor een totale lengte van 75 meter ontstaat met een capaciteit van bijna 500 reizigers per rit.

Stadstram Utrecht langste Europa

Woensdag tekenden de provincie Utrecht en CAF, de leverancier van de nieuwe stadstram, een aanvullende overeenkomst voor de productie en levering van 22 lagevloer trams van het type Urbos 100.

Uithoflijn

Naar verwachting zullen het aantal reizigers door de komst van de nieuwe stadstram op de Uithoflijn groeien van 35.000 per dag in 2018 naar dagelijks 45.000 vanaf 2020. De groei wordt met name op de Uithoflijn verwacht, hoewel er naar verwachting ook meer reizigers zullen instappen in Nieuwegein en IJsselstein.

De nieuwe stadstram vervangt de meer dan dertig jaar oude voertuigen die nu rijden in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Met deze investering springt de provincie Utrecht in op de forse groei van het openbaar vervoer in de periode tot 2030. Daarom bestaat de nieuwe tram uit een verlengde versie van de Urbos 100 trams die zijn besteld voor de Uithoflijn.

Remenergie terugwinnen

Beide tramtypen gaan zuinig om met energie doordat remenergie wordt teruggevoerd en door toepassing van LED-verlichting. De trams zijn ook voorbereid op de installatie van een systeem waarmee het energieverbruik nog verder wordt verlaagd.

Met dit systeem wordt het mogelijk om met de tram los van de bovenleiding te rijden. Naast de aantrekkelijke verschijning en het hoge rijcomfort genieten reizigers van een transparant interieur, gemakkelijke toegang, goede klimaatbeheersing en duidelijke reisinformatie.

De eerste stadstram voor de Uithoflijn is in december aangekomen op de remise in Nieuwegein en wordt nu gereed gemaakt voor testritten. Reizigers zullen naar verwachting halverwege 2018 gebruik maken van de nieuwe trams op de Uithoflijn. De tweede serie van 22 trams gaat rijden in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vanaf 2020. Om dit moge...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Duitse trein tegen brandende boom

NIENBURG - Een intercity heeft woensdag in Nedersaksen een brandende eik geramd. Deze was omgewaaid en op de bovenleiding terechtgekomen, waarna de boom vlam vatte.

Volgens de Duitse spoorwegen sloeg het vuur niet over naar de trein, die ongeveer tweehonderd reizigers vervoerde. Zij bleven ongedeerd.

De dubbeldekker was op weg van Norddeich naar Leipzig. Het bizarre ongeluk gebeurde in de buurt van Nienburg, tussen Bremen en Hannover. Doordat de boom op de trein was blijven liggen, duurde het lang voord...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Passagiers in TGV vast in storm

tgv thalysDe TGV is afgelopen week gestopt bij het Franse Albert, omdat de bovenleiding door de storm kapot was gegaan.

ALBERT - Circa 180 treinreizigers hebben de nacht van donderdag op vrijdag moeten doorbrengen in een TGV die door een geknapte bovenleiding bij het Noord-Franse Albert strandde.

Het slechte stormachtige weer belemmerde de hulp aan de vastgelopen trein die onderweg was van van Brussel naar Parijs.

TGV strandde door storm

De TGV trein is vrijdagmorgen uiteindelijk met een locomotief naar Arras gesleept, waar de gedupeerde reizigers met een andere trein verder konden.

Grote delen van Frankrijk worstelen met windvlagen, met langs de kust bij Dieppe bijvoorbeeld een kracht van 146 kilometer per uur. Ten noordwesten van de Zuid-Franse stad Nice is een 43-jarige vrouw om het leven gekomen toen ze onder een door de storm ontwortelde boom kwam.

Het treinverkeer ondervond op meerdere plaatsen hinder van de weersomstandigheden, dus niet alleen de onfortuinlijke TGV. In meer dan 230.000 Franse huishoudens is de stroom uitgevallen, maar dat euvel is in de loop van de ochtend in de meeste gevallen verholpen. Ook in het zuid...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl

Contargo lanceert Koblenz Multimodal Express

KOBLENZ - Het logistieke containerbedrijf Contargo heeft zijn spoordiensten uitgebreid. Sinds januari biedt Contargo een nieuwe spoorverbinding tussen Rotterdam en Koblenz. De Koblenz Multimodal Express start met een vaste dienstregeling en twee retourdiensten per week.

Op 12 januari 2017 vertrok de Koblenz Multimodal Express voor het eerst vanuit Rotterdam. De trein rijdt iedere maandag en donderdag van Rotterdam naar Koblenz en op dinsdag en vrijdag van Koblenz naar Rotterdam.

Aankomst is telkens de dag erna. In Rotterdam rijdt de trein tussen de terminals RSC, APMT 1, ECT en Euromax. Een verbinding naar de terminals APMT 2, RWG, RST Noord en Zuid is mogelijk.

Arndt Puderbach, manager van de Contargo terminal in Koblenz, noemt de Koblenz Multimodal Express een alternatief voor het direct-trucking aanbod van Contargo. “Treinvervoer is bijna net zo snel, maar goedkoper dan de vrachtwagen. Bovend...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl

Goederentrein uit de rails door geldautomaat in Dinslaken

DINSLAKEN - [update 20:00 uur] In een poging geld uit een pinautomaat te krijgen, hebben criminelen het apparaat op het spoor gelegd bij het station van Dinslaken. Een goederentrein ramde donderdagochtend het gevaarte en liep uit de rails, maakt de Duitse politie bekend.

De machinist en twee treinbegeleiders bleven ongedeerd. De geldautomaat, die in het stationsgebouw van zijn verankering was getrokken, werd gekraakt door de klap waarna de euro's in het rond vlogen. De politie was snel ter plaatse en verzamelde de biljetten. Volgens een woordvoerder hebben de onbekende daders niets buitgemaakt.

De goederentrein vervoerde onder meer gas en brandbare vloeistof, maar er zijn door de ontsporing geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De schade aan zowel de trein als de spoorweg waren aanzienlijk. De Duitse Spoorwegen (DB) lieten weten dat de rails over een lengte van 200 meter moeten worden vervangen en ongeveer 1700 nieuwe bielsen neergelegd.

Ook het perron moet gedeeltelijk worden vernieuwd. De herstelwerkzaamheden duren tot maandagmorgen.

Het treinverkeer tussen Duisburg en Wesel raakt...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl


Aantal sporen tussen Delft en Rijswijk wordt verdubbeld

Het aantal sporen tussen Delft en Rijswijk wordt uitgebreid ten behoeve van komende groei.

Het tracé tussen Rijswijk en Delft Zuid zal in de komende jaren worden uitgebreid van twee naar vier sporen. Daardoor kunnen er op dit traject meer passagierstreinen rijden en wordt het traject klaargemaakt voor de verwachte groei van het goederenvervoer. Dit heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu besloten.

Aanpassingen

Om deze uitbreiding te realiseren zijn er verschillende maatregelen nodig. Naast de spoorverdubbeling en seinoptimalisatie, vereist het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Delft Zuid een directe aantakking van het DSM-raccordement op het hoofdspoor, op Delfts grondgebied en de vervanging van een gelijkvloerse overweg in Rijswijk door een onderdoorgang op circa 250 meter afstand.

Verder moeten er bijkomende maatregelen genomen worden tussen Delft Zuid en Rotterdam Centraal. Dit betreft het verwijderen, verplaatsen, vervangen en bijplaa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

NS stapt naar rechter vanwege geplande staking VVMC

NS is naar de rechtbank gestapt om de voorgenomen staking van de vakbond VVMC op vrijdag te laten toetsen aan het stakingsrecht. De spoorvervoerder vindt de staking namelijk disproportioneel en verwacht vanwege de feestdagen dit weekend grote impact. 

De vakbond heeft deze week medewerkers opgeroepen om het werk op vrijdag neer te leggen, als protest tegen de ‘vaste trajecten’ die het NS-personeel moet afleggen in de nieuwe dienstroosters.

Verbeteringen

NS is van mening dat door deze staking teveel hinder veroorzaakt zal worden. De vervoerder erkent dat medewerkers momenteel niet tevreden zijn over de dienstroosters, maar vindt de staking te voorbarig en niet in verhouding met het feit dat NS nog steeds bezig is met het aanbrengen van verbeteringen in de roosters. Daarom wil de spoorvervoerder dat een rechter de aangekondigde staking toetst aan het stakingsrecht.

De staking van de machinisten volgt op een ultimatieve brief die de VVMC op 8 december naar de directie van NSR stuurde. De vakbond waarschuwde de NS in die brief voor acties wanneer de directie niet voor 18 december zou reageren en die deadline zou NS niet hebben gehaald. De spoorvervoerder vindt de geplande staking echter te voorbarig. “NS is hard aan he...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Nieuwe mobiliteitsalliantie wil minister van Mobiliteit

Er moet een minister van mobiliteit komen, vinden de samenwerkenden in de nieuwe mobiliteitsalliantie.

Er dient één minister van Mobiliteit te komen, die de regie heeft over de gehele mobiliteitssector. Deze ambtspersoon moet werken aan een integrale mobiliteitsvisie en de investeringen realiseren die heel hard nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden.

Mobiliteitsalliantie wil minister van mobiliteit

Dit is een van de maatregelen uit het manifest dat is opgesteld door de nieuwe mobiliteitsalliantie, waarin de spoor-, OV, en wegbranche de handen ineen hebben geslagen.

“We moeten wel investeren, want als de economie nu aantrekt loopt het vast. De huidige infrastructuur kan een verdere groei van reizigersaantallen niet aan”, legt voorzitter Hans de Boer uit van werkgeversvereniging VNO-NCW. “Bovendien is het bijna verkiezingstijd”, vult KNV-directeur Ad Toet aan. “Eén keer in de vier jaar hebben we de kans om grote bedragen van de overheid los te krijgen.”

Samenwerking

Deze partijen vragen het nieuwe kabinet om samen een integrale en meerjarige visie te bedenken op mobiliteit die minstens tot 2040 loopt, gebaseerd op de visie die zij vorige week presenteerden. Verder hopen ze dat er in Nederland een minister van Mobiliteit komt, die meer infrastructuur en ook ruimte voor slimme infrastructuur realiseert en ze vragen een behoorlijke extra investering, namelijk minimaal 1 miljard euro per jaar extra.

Toet: “Het is uniek in de Nederlandse geschiedenis dat de weg- en spoorsector de handen ineenslaan en samen zo’n voorstel doen”. Dit bedrag komt bovenop de investeringen die de landelijke politiek al heeft gereserveerd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Volgens De Boer is dit zeker geen onredelijk bedrag.

“Dit bedrag past in de ontwikkeling van de economie, zoals we die nu verwachten. De economie gaat aantrekken, maar als we niets doen aan de mobiliteit, loopt het vast. Een goed vervoerssysteem, waarmee je makkelijk en snel kunt reizen, is dus in het belang van heel Nederland.”

Regeerakkoord

De Boer belooft te gaan lobbyen bij de politiek om de gewenste maatregelen te realiseren en ook om flink aanvullend te investeren. Dan kunnen nu al de eerste stappen gezet worden in de ontwikkeling van een vervoerssysteem dat groener en slimmer is. “We moeten niet alleen investeren in meer fysieke infrastructuur, maar ook in slimmere infrastructuur.

Dat vereist meer samenwerking, integratie van alle modaliteiten en de juiste instelling van mensen.” Wanneer dit bedrag wordt toegewezen, blijft er voor alle betrokken partijen nog een uitdaging om het extra investeringsgeld op de juiste manier in te zetten. Het is echter ook mogelijk dat de regering het geld helemaal niet geeft. “Wij gaan hoe dan ook door”, zegt Peters stellig.

“Of we het geld nu krijgen of niet. Natuurlijk hebben we met het geld meer mogelijkheden, maar we gaan sowieso aan de slag met een betere samenwerking en het verduurzamen en slimmer maken van mobiliteit.” Zowel hij als Toet hopen dat de regering wordt overtuigd door de samenwerking tussen deze partijen. “In deze alliantie zijn we met heel veel verschillende partijen, dus hopelijk hebben we nu meer draagvlak”, aldus Peters.

Samenwerking

Overigens is het niet de eerste keer dat dit jaar een visie op het OV wordt gepresenteerd. Dit manifest van de Mobiliteitsalliantie werd een dag na het Toekomstbeeld OV van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepresenteerd en afgelopen juli brachten de stadsvervoerder in de Randstad en NS een plan naar buiten waarin ze ook al de ambitie uiten om in 2040 binnen een uur van deur tot deur te kunnen reizen in de vier grote steden. “Sommige zinnen zijn inderdaad letterlijk overgenomen”, geeft Peters toe.

Het verschil is echter dat in de mobiliteitsalliantie veel meer partijen zijn betrokken en dat er ook een visie is beschreven voor het vervoer buiten de Randstad, zowel in de groeiende steden als in de dunbevolkte gebieden. In dit plan is dat wel het geval. Dit vereist slim en gericht investeren, ruimte voor experimenten met bijvoorbeeld nieuwe vervoersmiddelen en een integrale benadering van trein, lightrail, metro, tram en bus in combinatie met een goede aansluiting op bijvoorbeeld deelauto’s, deeltaxi’s, kleinschalige voertuigen of fietsen.

Deur-tot-deurreis

Dit betekent onder meer dat het traditionele beeld van OV moet worden losgelaten en dat dus minder gedacht moet worden in reizen van halte tot halte. Dat betekent nog steeds dat de stadsvervoerders in 2040 het mogelijk willen maken om reizigers tussen verbindingen in de Randstad binnen een uur van deur tot deur te brengen. Dit lijkt echter niet meteen een heel ambitieus plan, omdat er al verschillende verbindingen zijn waarop dat nu ook al mogelijk is.

Peters: “We moeten het OV zo aantrekkelijk mogelijk maken. Als een reis met voor- en natransport langer duurt dan een uur, pakken reizigers al de auto.” Er moet daarom een systeem komen waarin capaciteitsvergroting en frequentieverhoging op de drukke lijnen wordt gerealiseerd en op de dunnen lijnen vraaggestuurde mobiliteit wordt gebruikt. Volgens de mobiliteitsalliantie kunnen deeltaxi’s en fietsen het traditionele OV-systeem naadloos aanvullen.

Landelijke overheid

Hier ligt nog wel een rol voor de landelijke overheid. Die moet het geld geven, maar ook bereid zijn bepaalde stappen te zetten. In de mobiliteitsalliantie is het verzoek opgenomen voor een ‘minister van mobiliteit’. Deze persoon kan de regie nemen over mobiliteit en ervoor moet zorgen dat de investeringen niet alleen gerealiseerd worden, maar er ook voor zorgt dat de betrokken partijen geprikkeld worden om de ambities waar te maken.

De landelijke overheid zou er bijvoorbeeld ook voor moeten kunnen zorgen dat alle verschillende budgetten voor het vervoer ontschot worden. “Er bestaan verschille...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Omvorming ProRail kan miljoenen gaan kosten

Staatssecretaris Dijksma wil niet naar rede luisteren en blijft halsstarrig aan haar voornemen van de omvorming ProRail vasthouden wat alleen maar onnodige kosten met zich meebrengt. Voor iedereen. Echt een staatssecretaris om trots op te zijn...

Het besluit om van ProRail een zbo te maken, heeft grote negatieve gevolgen. De gebruiksvergoeding voor vervoerders zal stijgen, reizigers zullen worden geconfronteerd met duurdere treinkaartjes en de fiscale nadelen voor ProRail zijn ook aanzienlijk.

Omvorming ProRail niet te becijferen aan kosten

Experts schatten de effecten voor vervoerders op enkele miljoenen. Dit laat de Ondernemingsraad van ProRail weten, voorafgaand aan het debat over het spoor in de Tweede Kamer op dinsdag.

Waarschuwing

Al enkele maanden waarschuwen ProRail en verschillende andere partijen uit de spoorsector de staatssecretaris om geen publieke organisatie te maken van ProRail, vanwege de kosten en risico’s die hieraan verbonden zijn. Ook Tweede Kamerleden twijfelden en stelden veel vragen. Toch lijkt Dijksma al sinds het voorjaar niet af te brengen van het voornemen om van ProRail een zbo te maken.

Vanwege het debat benadrukt de OR van ProRail  opnieuw de risico’s die zijn verbonden aan dit besluit. “Deze operatie levert in het beste geval overzienbare nadelen op. In het slechtste geval grote nadelen. En in elk geval géén voordelen.”

Onderzoek van onderzoeksbureau McKinsey naar de impact van dit besluit, dat is uitgevoerd in opdracht van ProRail, heeft bovendien uitgewezen dat dit besluit impact kan hebben op de ‘taakuitvoering, gebruiksvergoeding, medewerkers, operationele kosten, fiscale druk en veranderopgave van ProRail’.

Verder stelt het rapport dat veel afhangt van de uitwerking van dit kabinetsbesluit. Wanneer er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan blijven de negatieve gevolgen voor ProRail beperkt, al staan hier geen voordelen tegenover. Daarentegen heeft het niet kunnen voldoen aan enkele voorwaarden meteen ‘significante negatieve gevolgen’. En er is bij drie randvoorwaarden een reëel risico dat hier niet aan kan worden voldaan, volgens de onderzoekers.

Noodzaak omvorming ProRail?

De OR begrijpt niet waarom staatssecretaris Dijksma het zo noodzakelijk lijkt te vinden om in te grijpen bij ProRail, aangezien ze tevreden is over de nieuwe Raad van Bestuur van ProRail en omdat de infrabeheerder ook de prestaties heeft verbeterd in vergelijking met een jaar eerder. Bovendien zet ProRail vraagtekens bij het besluit van Dijksma omdat het kabinet geen onderzoek doet naar de kosten van dit besluit.

“Pas eind 2017 wordt er misschien iets duidelijk”, aldus de OR. De raad voorspelt in ieder geval een groot risico op nadelige btw-effecten voor reizigers en gemeent...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail maakt volgende stap in ICT-vernieuwing verkeersleiding

ProRail gaat hard werken aan ICT-vernieuwing van de verkeersleiding door over te gaan op Linux.

Op het moment dat een treindienstleider na een grootschalige vervangingsoperatie van de ICT-hardware op verkeersleidingsposten vraagt ‘Is er wat veranderd dan?’ weet je dat een ICT-migratie geslaagd is.

ICT-vernieuwing verkeersleiding naar Linux

Projectleider Bert Kleinmeijer blikt met deze uitspraak terug naar het PVC-programma dat begin dit jaar met succes is afgerond. Het programma heeft ervoor gezorgd dat alle hardware op dertien verkeersleidingsposten is vervangen en gemoderniseerd.

Treindienstleiders gebruiken procesleiding om seinen en wissels te bedienen en rijwegen in te stellen voor de treinen om er zo voor te zorgen dat de treinen op tijd en zonder incidenten op hun bestemming aankomen. Daarnaast helpt procesleiding de treindienstleider bij het signaleren van storingen aan elementen van het spoor zoals wissels en overwegen en de hierbij noodzakelijke bijsturing van de treindienst. Procesleiding is een bedrijfskritisch systeem voor ProRail en vereist 24/7 beschikbaarheid.

ICT-programma

In het PVC-programma is de vervanging van de hardware uitgevoerd. Nu richt het programma Slimme Renovatie Procesleiding zich op het moderniseren van de software. De eerste stap in het programma is het omzetten van de programmeertaal van de huidige versie van de procesleiding. Daarmee wordt het compatible gemaakt om op Linux te werken.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat er een nieuwe database en een nieuwe communicatiemethode in de procesleiding wordt ingebouwd. De eindstap is de migratie van het huidige besturingssysteem naar het nieuwe systeem Linux. Daarmee zijn de verkeersleidingsposten van ProRail klaar voor de toekomst.

Projectleider Bert Kleinmeijer: “Als alle verkeersleidingsposten eenmaal zijn gemigreerd naar Linux dan kunnen we de komende tien jaar vooruit. Het moderne besturingssysteem Linux maakt het beter mogelijk om het systeem door te blijven ontwikkelen en te onderhouden. We moeten ook toekomstige gebruikerswensen een plek kunnen geven.”

Toekomstvast systeem op verkeersleidingspost

“Op dit moment draaien de verkeersleidingsposten op het besturingssysteem OpenVMS. De applicatie procesleiding die op dit systeem draait is geprogrammeerd met de programmeertaal VMSPascal wat niet compatibel is met Linux. Vandaar dat we starten met het omzetten van de programmeertaal VMSPascal naar de programmeertaal C++, zodat we daarna kunnen overstappen op het besturingssysteem Linux”, aldus Ronald van den Oudenhoven, Business Unit Manager bij InTraffic.

“Inmiddels is een deel van de procesleiding dat gemigreerd is naar C++ op de verkeersleiding in Groningen getest op OpenVMS als ‘proof of concept’. Deze test is succesvol verlopen, waardoor we met een goed gevoel de gehele procesleiding kunnen migreren. In het voorjaar van volgend jaar rollen we dit uit naar alle verkeersleidingsposten. Daarna kunnen we doorgaan met de migratie naar Linux.


Otto Duindam, programmamanager Slimme Renovatie Procesleiding bij ProRail: “De grootste uitdaging in het Programma Slimme Renovatie Procesleiding is om de verkeersleidingsposten over te zetten naar Linux. Maar ook het opschonen van het ICT-landschap eromheen is een grote klus. ProRail en InTraffic hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met grootschalige migraties.

Kleinmeijer: “Bij de vervanging van de hardware in april vorig jaar hebben we gekozen voor een ‘big bang’ migratie, waarbij we elke post in één nacht gemigreerd heben. Dit konden we doen door de migratie uitgebreid voor te bereiden in samenwerking met InTraffic en te testen op de modelpost in Amersfoort.

Het belangrijkste bij een migratie is dat de treinen blijven rijden en dat de gebruikers (treindienstleiders, red.) niets merken van de migratie. En dat is gelukt.” Duindam vult hem aan: “Het goed laten landen van een migratie is bovendien van groot belang voor het vertrouwen en draagvlak dat nodig is om zo’n traject succesvol uit te voeren.”

Van den Oudenhoven: “De uitrol van de nieuwe clusters en applicaties is op een gecontroleerde wijze uitgerold, zonder overlast voor de treindienst en reizigers.”

Impact treindienstleider en beheerders

“Het werk van de treindienstleider zal met de overstap naar Linux niet veranderen, maar de technische verandering is heel groot. Wij moeten zorgen dat het systeem op dezelfde manier werkt en presteert. We zullen ProRail-medewerkers op gaan leiden om met Linux te werken, maar dat gaat vooral over het beheer van het systeem.” Voor het opleiden van medewerkers gaat ProRail de bestaande testfaciliteit in Amersfoort aanpassen.

Naar verwachting zal de procesleiding van ProRail in 2...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


OV-bedrijven willen kortere reistijden Randstad

De OV-bedrijven vinden dat de reistijden in de Randstad veel korter moeten worden.

Een andere manier van denken en een blijvende jaarlijkse investering van 1 miljard euro zijn vereist om het openbaar vervoer tussen en binnen de vier grote steden flexibel in te richten en daarmee toekomstbestendig te maken.

OV-bedrijven voor kortere reistijd Randstad

Dat blijkt uit de gezamenlijke toekomstvisie van de OV-bedrijven NS, Q-buzz, HTM, GVB en RET. De vaste dienstregeling wordt wat hen betreft losgelaten; de reiziger kiest uit het aanbod van onder meer lightrail, OV-fiets en deelauto zelf zijn optimale deur tot deur-oplossing binnen de Randstad.

De ideeën van de vijf OV-bedrijven vormen hun antwoord op diverse trends in mobiliteit: sporen en wegen die aan de grens van hun capaciteit komen, een groeiende behoefte aan reizen en een reiziger die steeds meer zelf zijn of haar reis wil samenstellen. Daarbij is niet gezegd dat het allemaal moet op de manier die de vijf bedrijven hebben bedacht, maar het is wel “een aanbod om met centrale en decentrale overheden te kijken naar de beste invulling van mobiliteit”, aldus NS-topman Roger van Boxtel.

Succes RandstadRail

Belangrijk onderdeel van de toekomstvisie is het streven naar kortere reistijden. De vijf vervoerders willen de deur tot deur-reistijd tussen de grote steden in de Randstad willen verkorten tot een uur. In de toekomst moet binnen een half uur tussen de centrale stations van de grote steden kunnen worden gereisd.

En vanaf die stations moeten belangrijke plekken in die stad binnen een kwartier bereikbaar zijn. Buiten de Randstad streven de vijf OV-bedrijven ernaar stadskernen en de gebieden daaromheen binnen een half uur met elkaar te verbinden.

Jaap Bierman, directeur HTM: “De reiziger moet kunnen rekenen op veilig, duurzaam, comfortabel en snel openbaar vervoer. Dit vraagt om intensievere inzet van intercity’s, sprinters en lightrailconcepten tot diep in de stadsharten.

Het succes van RandstadRail, de lightrailverbinding tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag, toont aan dat dit soort hoogwaardige OV-concepten voorzien in een behoefte van de reiziger. Dit vraagt om gerichte investeringen, slimme combinaties en specifiek maatwerk per regio.”

Meer OV-fietsen

Met name buiten de Randstad is het volgens NS, Q-buzz, HTM, GVB en RET juist de uitdaging om het openbaar vervoer goed beschikbaar te houden. In die gebieden ligt de oplossing volgens hen niet in het wegnemen van bestaande voorzieningen, maar veel meer in  maatwerk dat aansluit op de wensen van de reiziger.

Om het vervoer van deur tot deur makkelijker te maken willen de OV-bedrijven ook gaan zorgen voor een “naadloze aansluiting op andere vervoersopties.” Dan kan worden gedacht aan OV-fietsen, auto’s en taxi’s, al dan niet in varianten waarin het vervoer met anderen kan worden gedeeld. De OV-fiets moet naast treinstations straks ook op metrostations en andere drukke knooppunten ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Finse startup Linkker Bus wil ook actief worden in Nederland

Het Finse Linkker Bus bedrijf wil ook in Nederland bussen laten rijden.

De Finse startup Linkker Bus heeft plannen om haar elektrische bussen ook aan de man te brengen aan de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft Nederland als een van haar sleutelmarkten aangewezen. Volgens Erik van der Staak, de Nederlandse business developer van Linkker, biedt het bedrijf een propositie die een gamechanger is: “10-jarige contracten kunnen nu al met Linkker bussen kostenneutraal worden gereden.”

Linkker Bus in Nederland

Van der Staak: “Als de concessievoorwaarden verbeteren, en elektrische bussen net als trams en lightrail worden beschouwd, met een levensduur van tot ongeveer 25 jaar, dan zijn op termijn kostenreducties van 50 procent mogelijk.”

Linkker Bus

De Linkker bussen rijden nu al al in de steden Espoo en Helsinki in Finland en zullen deze zomer ook gaan rijden in de Deense stad Kopenhagen en in het najaar in de Finse stad Turku, maar directeur Kimmo Erkkilä ziet voor zijn bussen ook kansen in West-Europese steden zoals Parijs en Amsterdam.

Voor de oplaadsystemen wordt in Finland en Denemarken samengewerkt met de Nederlandse onderneming Heliox. Linkker ziet kansen in Nederland – hoewel het een beperkte markt is met ongeveer 5.000 voertuigen. Door de combinatie van een daadkrachtig beleid en de van oudsher ruime ondernemersrol en attitude kan toch binnen een niet al te lange termijn een interessante markt van relatief grote elektrische volumes ontstaan, zo meent Linkker Bus.

Opportunity charging

Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde opportunity charging waarbij op tussenstops de bus word bijgeladen; dit duurt rond de 2 a 3 minuten. De bussen worden dus niet opgeladen op het depot, maar starten met een volle batterij en laden bij op vaste punten tot het einde van hun rit. Hierdoor is er ook geen grote batterij nodig die extra gewicht en ruimte met zich meebrengt.

Door deze opzet kan de bus 24 uur per dag rijden. De keuze is om alleen elektrische bussen te produceren, Linkker Bus vind dat elektrisch rijden niet alleen qua uitstoot, maar ook in kosten de beste oplossing is. Men ziet vooralsnog geen kostentechnische voordelen in het rijden op waterstof. In de toekomst zullen de kosten voor waterstof dalen, maar de kosten voor elektrisch vervoer zullen sneller dalen.

Energiebesparing

Na 10 jaar onderzoek en ontwikkeling is een concept gelanceerd waarbij de bussen zich onderscheiden ten opzichte van andere producenten door het gebruik van 100 procent aluminium, waardoor de carrosserie lichter is. Dat levert een stiller gebruik en meer energiebesparing op.

Testen in verschillende weerstypen hebben tevens uitgewezen dat de batterijen in de Linkker-bussen onder alle omstandigheden blijven werken. Tom Granvik, medeoprichter en CFO licht de voordelen voor vervoerders toe: “Vervoerders die nu met een Linkker bus rijden hebben concurrentievoordelen ten opzichte van anderen. Men kan een zero emissie-oplossing aanbieden voor gelijkblijvende tot fors lagere kosten. Daarmee wint iedereen; vervoerder, opdrachtgever en in de eerste plaats, de reiziger en wij allen als samenleving.”

Geïntegreerde software

Daarnaast wil het bedrijf zich ook toeleggen op aanvullende diensten zoals het creëren van geïntegreerde software die de batterijduur, onderhoud, rijgedrag en energiebesparing kan meten en terugkoppelen aan de vervoeder. Linkker Bus levert vooralsnog alleen een 12-meter stadsbus...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Niels Singeling


Herziening van gebruikersvergoeding voor het spoor

De nieuwe EU-regelgeving bepaalt dat de NS de gebruikersvergoeding voor het spoor moet gaan herzien.

ProRail moet de vergoeding die spoorvervoerders betalen voor het gebruik van het spoor opnieuw gaan berekenen. Dit betekent dat de tarieven die de NS en regionale spoorvervoerders voor het gebruik van het spoor moeten betalen, kunnen veranderen. Dit is een gevolg van nieuwe Europese regelgeving. 

Op dit moment worden de gebruiksgerelateerde kosten met de zogenoemde ‘vergoeding minimumtoegangspakket’ aan de spoorvervoerders doorberekend. De EU-richtlijn 2012/34 geeft de mogelijkheid om in aanvulling daarop mark-ups toe te passen voor de dekking van de kosten die door ProRail zijn gemaakt. Voorwaarde hierbij is volgens Dijksma ‘dat de markt deze kosten kan dragen’. Van volledige doorberekening van de kosten voor de infrastructuur is geen sprake, zo stelt zij.

Prijsprikkels

Naast de gebruiksvergoeding en de mark-ups biedt de EU-richtlijn ook de mogelijkheid tot het toepassen van heffingen, bijtellingen, kortingen en aftrek op het spoor. Dit zijn prijsprikkels waarmee het gedrag van spoorvervoerders kan worden beïnvloed om de prestaties op het spoor te verbeteren.

Daarbij komt er een prestatieregeling om spoorvoerders te stimuleren om punctueel te rijden en om ProRail te stimuleren om dit mogelijk te maken. Verder komt er een bonusregeling om het gebruik van stille treinen te stimuleren. Verder dient een reserveringsheffing ervoor te zorgen dat het spoor beter benut wordt.

Herziening gebruikersvergoeding

“Het doel van de herziening van de gebruiksvergoeding is om de gebruiksvergoeding transparanter te maken, de tarieven stabieler te maken en bij de spoorvervoerders meer draagvlak te creëren”, aldus Dijksma. De verhoging van de gebruikersvergoeding voor 2016 en 2017 leidde eerder al tot diverse rechtszaken.

ProRail en de spoorvervoerders zijn eind vorig jaar voor de dienstregelingsjaren 2016 en 2017 tarieven voor de gebruiksvergoeding overeen gekomen. Aan de vaststelling van deze tarieven ging behoorlijk wat getouwtrek aan vooraf. Dijksma wil dat de gebruikersvergoeding en de rijksbijdrage straks beter beheersbaar wordt.

Berekeningsmethodiek

Het komende jaar past ProRail de berekeningsmethodiek voor de VMT aan EU-verordening 2015/909 aan. Uiterlijk 31 maart 2017 moet ProRail de nieuwe methodiek voor goedkeuring aan ACM aanbieden. De nieuwe methodiek, de mark-ups en de prijsprikkels zullen naar ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Marieke van Gompel


Tramproject Maastricht-Hasselt gaat toch door

Het tramproject van Maastricht naar Hasselt gaat toch door.

De colleges van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht hebben alsnog besloten het tramproject tussen Hasselt en Maastricht definitief te gaan uitvoeren. Het leek eerder dit jaar nog onwaarschijnlijk dat deze tramverbinding er ooit zou komen, omdat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigde.

Tramproject Maastricht - Hasselt gaat door

Maar de provincie maakte woensdag bekend dat de colleges van de provincie en de gemeente het na overleg met de Vlaamse overheid eens zijn geworden over het definitieve traject, waarbij Mosae Forum het eindstation wordt.

Grensoverschrijdende verbindingen

De provincie Limburg trekt al lange tijd aan deze verbinding voor een sneltram. Hiermee moet de grensoverschrijdende samenwerking gemakkelijker gemaakt worden en zo kan bovendien de economische ontwikkeling van de regio onderschreven worden. Maar de realisatie van dit project heeft nogal wat hobbels gekend.

De Raad van State oordeelde dit jaar dat de gemeente er niet van uit had mogen gaan dat het bestemmingsplan uitvoerbaar was. De Wilhelminabrug bij Maastricht bleek niet stevig genoeg om er trams overheen te laten rijden, er was onvoldoende budget om het traject tot aan het NS-station Maastricht aan te leggen en verder zou de “planning niet haalbaar” zijn.

Echter, volgens de wethouder voor mobiliteit van de gemeente Maastricht zijn nu al die problemen opgelost. “De beoogde robuuste OV-verbinding tussen beide steden wordt gerealiseerd, we blijven binnen budget en besparen de stad met dit compromis juridische procedures en mogelijke schadeclaims”, aldus John Aarts. De Nederlandse overheden trekken zes miljoen extra uit voor het project.

Belgische zijde

Ook Patrick van der Broeck, gedeputeerde Openbaar Vervoer van de Provincie Limburg, reageerde verheugd op dit besluit. “Alle partijen vinden het belangrijk om de verbinding aan te leggen en dus dit tramproject te realiseren. Grensoverschrijdend openbaar vervoer is gewoon erg belangrijk en wordt de komende jaren steeds belangrijker. Een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht is een goede stimulans voor de regionale economie en voor de kennisinstellingen aan beide zijden van de grens.”

Van der Broeck stelt wel dat alle afspraken voor dit tramproject zijn gemaakt onder voorbehoud van raadpleging van de achterbannen. Die zou wethouder Weyts nog niet hebben gekregen van zijn eigen partij. Wel heeft de Nederlandse provincie Limburg een brief geschreven aan minister Weyts om zo snel mogelijk een duidelijk besluit te nemen.

“Overeenkomstig de Kaderovereenkomst zien wij nu spoedig het schriftelijke standpunt aangaande de voorgestelde scope-aanpassing tegemoet, met inbegrip de resultaten van het gesprek,” laat wethouder Aarts weten.

Grensoverschrijdende verbindingen

De provincie Limburg is momenteel met meerdere grensoverschrijdende verbindingen bezig. Onlangs werd bekend dat het traject tussen Heerlen en de Duitse grens zal worden verdubbeld, om zo een snelle verbinding met Aken mogelijk te maken.

Tevens komt er in de openbaar vervoersconcessie 2016-2030 een extra busverbinding tussen Maaseik en Sittard en is de provincie bereid om voor 50 procent bij te dragen aan het in Nederland gelegen deel van de elektrificatie van de spoorlijn Weert-Antwerpen. Het gaat hier om een bedrag van vier miljoen euro.

“Forse bedragen, maar stoppen zou veel duurder zijn”, zo verklaart Van der Broeck de keuze. “Het grensoverschrijdende openbaar vervoer ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Mogelijk tweede stoptrein tussen Antwerpen en Roosendaal

De NS gaat kijken of er nog een stoptrein kan rijden tussen Roosendaal en Antwerpen.

De NS gaat in gesprek met de Belgische vervoerder NMBS over een tweede stoptrein per uur tussen Roosendaal en Antwerpen. Deze trein moet ervoor zorgen dat de twee steden goed verbonden blijven op het moment dat de Intercity Brussel niet meer via Roosendaal, maar via Breda rijdt. 

Stoptrein erbij naar Antwerpen?

Dit heeft de spoorvervoerder laten weten aan de consumentenorganisaties in het Locov.

In 2017 wordt de omklap van de Intercity Brussel van Roosendaal naar Breda een realiteit. Roosendaal behoudt de stoptreinverbinding met Antwerpen die eens per uur rijdt. Een wens van de consumentenorganisaties was dat de intercity tussen Brussel en Essen doorgetrokken zou worden naar Roosendaal. Dit blijkt geen mogelijkheid, omdat het materieel van de NMBS niet wordt toegelaten op het Nederlandse spoor.

Ander materieel

De consumentenorganisaties gaven de NS in januari een advies over de mogelijkheden voor het behoud van een goede verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen. Een tweede stoptrein per uur tussen die steden werd destijds een welkome verbetering genoemd, mits de tijden van de stoptreinen goed verspreid worden over het uur.

Tevens adviseerden deze organisaties aan NS om die stoptrein ook in het weekend te laten rijden en te zorgen voor een goede aansluiting in Roosendaal op treinen in de richting van Bergen op Zoom en Dordrecht. NS heeft beloofd deze adviezen mee te nemen in de gesprekken met de NMBS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Enkele andere goede verbeteringen voor de verbinding die werden voorgesteld door de consumentenorganisaties bleken niet uitvoerbaar. Zo gaf de Belgische spoorvervoerder aan dat de rijtijd van de stoptrein niet verkort kon worden. Tevens hadden de consumentenorganisaties het fijn gevonden als er ander materieel voor de intercityverbinding ingezet zou kunnen worden, maar ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NS-topman: betere dienstverlening vereist meer capaciteit

De NS-topman wil betere dienstverlening.

De NS probeert actief het geboden vervoer en de reis voor de reiziger verder te verbeteren, maar hoe aantrekkelijker de treinreis, hoe drukker het wordt in de trein. Dit vereist maatregelen van de NS. Dit liet NS-topman Roger van Boxtel weten tijdens de Unife General Assembly 2016 in Amsterdam. “We zoeken daarom naar de beste manier om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beperkte ruimte die we beschikbaar hebben.”

NS-topman voor betere dienstverlening

Tijdens deze conferentie van de Unife kwamen ongeveer 180 Europese leiders uit de railsector bij elkaar om te praten over de toekomst en de uitdagingen voor de sector. Van Boxtel legt uit hoe de NS actief poogt om reizigers beter te spreiden en beter te bedienen. Op drukke treincorridors wil de NS het treinfrequentie verhogen naar zes treinen per uur in plaats van vier en natuurlijk is al de meest logische maatregel genomen, namelijk het bestellen van extra treinen.

Treinbouwers

Hoewel hij zei het bijzonder te vinden dat hij treinbouwers en leveranciers toe mocht spreken, spelen zij volgens de NS-topman Van Boxtel een grote rol in het passagiersvervoer. “Het is voor ons erg belangrijk dat de nieuwe treinen op een efficiënte wijze ingevoerd worden. De tijd die we hebben is kort en wij willen natuurlijk het liefst dat deze treinen morgen klaar zijn.”

Op dat punt spelen met name treinbouwers en toeleveranciers een grote rol, maar volgens de NS-directeur verschillen vervoerders en treinbouwers soms van mening. “Zelfs al hebben we niet altijd dezelfde belangen, we hebben samen een grote uitdaging voor ons. Wij kunnen reizigers niet bedienen als we geen treinen hebben en jullie verkopen geen treinen als wij geen passagiers hebben.”

Energiezuinige treinen

Hij vroeg aan de treinbouwers en leveranciers op deze conferentie om mee te denken over een langetermijnplan, waarbij de trein kunnen energiezuinig zijn en gemaakt worden van duurzame materialen. Ook konden zij meedenken over de ontwikkeling van een ‘flexibele mobiliteit’, waarbij treinen een permanent deel uitmaken van een systeem waarbij reizigers gebruik kunnen maken van verschillende vervoersmodaliteiten, zoals zelfrijdende auto’s en wellicht zelfs een Hyperloop-trein.

Van Boxtel: “Als we falen om te bieden wat de klant wil, zullen andere vervoersvormen dit overnemen. Dat is niet goed voor passagiers, niet goed voor samenleving en niet goed voor u als industrie. Dit vraagt dus om een gemeenschappelijke visie en een gevoel van urgentie.”

De directeur van de spoorvervoerder verwacht overigens dat zelfrijdende auto’s vooral een aanvulling zijn op het spoorvervoer en hij denkt dus dat er in de toekomst een combinatie zal ontstaan tussen verschillende transportvormen.

“Waar laten we al die zelfrijdende auto’s”, vroeg hij aan de aanwezigen. “De trein is de meest duurzame en ruimte-efficiënte vorm van vervoer die we hebben. Ik ben dan ook heel trots op het feit dat alle treinen die wij hebben aan het einde van dit jaar klimaatneutraal rijden.”

Automatisering

Een grote uitdaging blijft echter de ontwikkeling van een duidelijke standaard voor treinen in heel Europa. Nu zijn treinen allemaal grotendeels geautomatiseerd, maar daar zitten ook nadelen aan. NS-topman Van Boxtel: “High tech-materieel is nutteloos als we het niet kunnen gebruiken op de manier die we willen.

Als wij bijvoorbeeld van Duitsland naar België willen rijden via Nederland, moeten we niet alleen wisselen van rechts naar links, maar ook drie keer van voeding en van veiligheidssysteem. Hoe is dit efficiënt?”

Van Boxtel hoopt daarom op een betere samenwerking met de bouwers, zodat er eerder een Europese standaard zal ontstaan. “Alle systemen zijn zelf heel slim, maar ze kunnen niet interfacen. Dit was een van de problemen met de Fyra. De software van de Fyra bleek onverenigbaar met de Belgische software voor de railinfrastructuur.

Die was namelijk gebouwd door een andere fabrikant. Natuurlijk is het een heel complex verhaal met veel verschillende kanten, maar het is duidelijk geworden dat hier onvoldoende over nagedacht was.” NS-topan Van Boxtel noemt het een probleem dat een vervoerder gedwongen wordt om de software te gebruiken die bouwers kiezen te installeren.

Innovatie

Standaardisatie van de verschillende systemen is bovendien belangrijk omdat veel passagiers volgens NS-topman Van Boxtel niet begrijpen waarom de infrastructuur en treinen in Nederland ver achterliggen op gebieden waar innovatie veel sneller plaatsvinden.

Hij zegt dat het in de directe interesse is van de passagiers en de maatschappij om een goede standaard te ontwikkelen. “Het is mijn pleidooi om nu samen te werken en hiervan een succes te maken in een veel kortere tijd dan nu gebeurt.”

“Standardisatie zorgt ervoor dat we het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden en dat scheelt iedereen een hoop tijd en geld. Bovendien voorkomen we dat er problemen ontstaan nadat nieuwe treinen zijn geïntroduceerd. Tijd is kort en we willen verschillende vormen van treinen.”

IKEA-trein

Niet alleen de software moet gestandaardiseerd worden; ook het ontwerp van de treinen zou aanpast moeten worden om beter aan te kunnen sluiten bij de vraag van de passagiers. Volgens NS-topman Van Boxtel zou het voordeliger zijn als de bouwers een meer modulaire systeem gebruiken voor het ontwerp van de treinen, met kant-en-klare bouwblokken, die een vervoerder in elkaar kan zetten gebaseerd op de wens van de klant.

“Stopcontacten en wifi behoren nu standaard bij de uitrusting van een trein, maar nieuwe dingen bevinden zich recht om de hoek. Stoelcomfort is bijvoorbeeld belangrijker op bepaalde routes dan op andere. We zouden meer flexibel moeten kunnen zijn in dit opzicht. Hoe ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


GVB-directrice: investeer meer in railverbindingen

De hoogste baas van het GVB vindt dat er veel meer moet worden geïnvesteerd in railverbindingen.

De industrie moet meer investeren in verbindingen voor trams, metro’s en treinen. Daartoe riep GVB-directrice Alexandra van Huffelen op tijdens de Unife General Assembly in Amsterdam vorige week. “Er staat een grote druk op de leefbaarheid, de toegankelijkheid en de mobiliteit in steden. Daar kan de railindustrie een grote rol in spelen.”

Railverbindingen moeten beter

Op deze conferentie van Unife kwamen Europese leiders uit de railindustrie bij elkaar om te praten over de toekomst en de uitdagingen voor de railsector. Van Huffelen onthulde aan de aanwezigen op deze bijeenkomst dat GVB met name het afgelopen jaar heel hard is gegroeid. In Amsterdam gaan steeds meer studenten, werkenden en inwoners gebruikmaken van het OV. GVB moet daarop inspringen en het zou het slimste zijn om dit te doen via railverbindingen.

Bussen

Van Huffelen verwacht dat trams en metro’s beter geschikt zijn om de steden leefbaar te houden dan bussen. “Bussen gaan maar heel weinig helpen; we zijn veel sterker met trams en nog meer met metro’s. Dit zijn de systemen die een stad meer verbonden gaan maken.” Overigens betekent dit niet dat Van Huffelen busvervoer niet belangrijk vindt. GVB heeft zichzelf als doel gesteld om in 2025 alle bussen zonder CO2-uitstoot te laten rijden.

Behalve in trams en metro’s, moet ook in treinen voldoende geïnvesteerd worden, zo meent Van Huffelen. Metro’s en trams kunnen de stad zelf verbonden houden en onderlinge verbondenheid tussen steden kan worden gegarandeerd door te investeren in railverbindingen.

Deze investeringen zijn essentieel, omdat ze denkt dat elektrische auto’s geen oplossing kunnen bieden voor een betere mobiliteit. “Het zou slecht zijn om alle personen vanuit de auto in elektrische of zelfrijdende auto’s te plaatsen, dit helpt niet om de steden meer toegankelijk of leefbaar te maken.”

Goede aansluitingen

Van Huffelen stelt dat het wel belangrijk is om deze railverbindingen goed aan te sluiten op andere vervoersmethoden. “Behalve het investeren in infrastructuur, moeten we zeker ook nadenken over manieren waarop die verbindingen aan elkaar en aan andere vervoersmethoden kunnen verbinden.”

Ze stelt dat het OV de komende jaren heel veel gaat veranderen, omdat de zogenaamde ‘semi-vormen’ van openbaar vervoer flink aan het groeien zijn. Ze spreekt hier over bijvoorbeeld fiets- of autodelen. Ook Uber gaat een steeds grotere rol spelen in de vervoerssector. Door een Uber-taxi te delen, wordt taxi een nieuwe vorm van OV, zo denkt Van Huffelen.

Deur-tot-deurreis

Van Huffelen ziet dit niet zozeer als concurrentie, maar eerder als mogelijkheden voor een betere deur-tot-deurverbindingen. “We moeten ervoor zorgen dat de deur-tot-deurverbinding goed werkt, zodat reizigers een betere reis kunnen maken, zowel in de stad zelf als tussen steden.”

“Deze vervoersmiddelen moeten met elkaar communiceren, niet alleen in de technische manier, maar ook in termen van informatie en transportinformatie die reizigers willen hebben om een goede deur-tot-deurreis te kunnen maken”, aldus Van Huffelen. Connectiviteit en duurzaamheid zijn voor Van Huffelen sleutelwoorden voor de toekomst.

Data

De sector zou er daarom goed aan doen meer en beter gebruik te maken van data, zo vindt Van Huffelen. “Data kan gebruikt worden voor het verbinden van verschillende transportmethodes, maar ook voor betere verkeersinformatie en veiligheid.” Daar wordt nu nog te weinig gebruik van gemaakt.

Tevens kan data ervoor zorgen dat het onderhoud aan de voertuigen kan verbeteren. “Vandaag de dag vindt het onderhoud aan de voertuigen vaak plaats als wij geloven dat het nodig, bijvoorbeeld elke twee weken of elke twee maanden. Daar gebruiken we heel weinig data voor. Maar dat kan natuurlijk veel intelligenter.”

Samenwerking

De topvrouw bij de Amsterdamse stadsvervoerder vroeg de aanwezigen uit de sector hiervoor met name meer samen te werken. “Meer dan we afgelopen jaren hebben gedaan en meer dan we vandaag de dag doen. We moeten samenwerken op het gebied van duurzaamheid, in het vergroten van investeringen en om te zorgen dat we de verschillende transportmethodes met elkaar ver...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Vraag naar zelfrijdende voertuigen in OV hoger dan in autosector

In de OV-sector is er een grote vraag naar zelfrijdende voertuigen, veel groter dan in de autosector.

De OV-sector zal veel eerder disruptie ervaren door de komst van autonoom rijdende voertuigen dan andere sectoren, met name de autosector. “We verwachten dat het in de autosector nog wel 10 jaar duurt voordat autonome voertuigen echt zijn ingeburgerd, maar de honger naar dit soort voertuigen is in het openbaar vervoer veel sterker.”

Zelfrijdende voertuigen gewild in OV

Dit zei Rahul Kumar, hoofd van de afdeling Digital Factory bij Transdev onlangs tijdens de mobiliteitsbeurs Transports Publics in Parijs.

Hij ziet veel kansen voor zelfrijdende voertuigen in de OV-sector en is de mening toegedaan dat er weliswaar vooral zelfrijdende auto’s worden gebouwd voor de passagierssector, maar dat autonome voertuigen veel eerder gemeengoed zullen worden in het OV.

Hoge nood

“De nood voor deze voertuigen is in het OV veel hoger”, zo legt Kumar uit. “Er bestaat een grote vraag naar on-demand vervoer, maar dit is duur. Bij zelfrijdend vervoer is geen chauffeur meer nodig, waardoor het goedkoper is en dus goed in te zetten.” Volgens Kumar zijn deze zelfrijdende voertuigen heel goed geschikt om in te zetten in gebieden waar niet langer traditioneel OV kan worden aangeboden en op grote bedrijventerreinen, zoals Schiphol.

Daarbij heeft het OV nog een groot voordeel, waardoor zelfrijdende voertuigen hier waarschijnlijk veel gemakkelijker kunnen worden ingezet. Bussen rijden meestal via een vaste route en zelfrijdende voertuigen doen het op vaste routes beter, zo denkt Kumar.

“Dit klinkt gek, maar op een vaste route kunnen zelfrijdende bussen leren van het leren.” Kumar bedoelt hiermee dat de bussen leren van de problemen die ze ervaren tijdens het rijden en dus de volgende keer dat ze op hetzelfde punt komen nog beter kunnen inspelen op de mogelijke verkeersproblemen.

Zelfrijdende voertuigen

De Franse vervoerder Transdev, moederbedrijf van Connexxion, ziet veel in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en exploiteert al in enkele Europese steden deze AV shuttles (zie foto). De vervoerder denkt dat zelfrijdende voertuigen een oplossing kunnen bieden voor de huidige problemen in het OV. Op de Parijse beurs reed een zelfrijdend voertuig met zes zitplaatsen af en aan over de lege parkeerplaats van de beurs.

De vervoerder zoekt in het Mobility Laboratory naar nieuwe trends op het gebied van mobiliteit. Daartoe behoren ook autonoom rijdende voertuigen. Kumar: “Transdev wil weten hoe dit in het OV gebruikt kan worden.” Overigens erkent Kumar dat het ook in het OV nog wel wat hindernissen te nemen zijn. Veiligheid is er daar één van, maar ook blijkt de drempel voor mensen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Best pricing niet per se nadelig voor inkomsten vervoerders

Voor vervoerders is best pricing niet per se erg nadelig.

Nu vervoerders druk op zoek zijn naar nieuwe en verbeterde systemen om te betalen in het OV, zouden ze er goed aan doen om ook ‘best pricing’ onder de loep te nemen. Hierbij wordt achteraf in de backoffice door het systeem de beste prijs voor de reiziger berekend.

Vervoerders kunnen baat hebben bij best pricing

Vervoerders vrezen dat een dergelijk systeem door teruglopende opbrengsten het fundament onder de financiering het openbaar vervoer uit slaat, maar dit zou wel eens mee kunnen vallen, zo denkt directeur Wilko Mol van adviesbureau Inno-V.

Best pricing is het systeem waarbij een reiziger zelf in- en uitcheckt, zonder dat er vooraf geld wordt afgeschreven. Het is slechts een ritregistratie. Na de reis bepaalt de backoffice wat de beste prijs is voor de reiziger en moet hij voor de reis betalen. Dit kan een dagkaartje zijn, maar ook een maandabonnement of een daluren-trajectkorting. De reiziger komt uiteindelijk altijd het goedkoopste uit.

Inkomsten

Ondanks de voordelen voor reizigers, durven de meeste vervoerders hier nu nog niet aan te beginnen. Ze zijn namelijk bang om hierdoor beduidend minder inkomsten binnen te krijgen. Mol geeft meteen aan dat het systeem van best pricing flinke gevolgen zal hebben voor de huidige inkomsten van vervoerders. “Nu betalen er nog veel mensen te veel voor het OV. Soms betalen mensen voor een abonnement, terwijl ze de kosten daarvoor er niet uithalen.”

Hij ontkent echter dat best pricing het fundament onder het openbaar vervoer uit zal slaan. “Door het gemakkelijker en goedkoper te maken om te reizen met het OV, krijg je meer inkomsten omdat er eenvoudigweg meer mensen gebruik zullen gaan maken van het OV. Best pricing zorgt er bovendien voor dat reizigers die veel reizen met het OV, beloond worden doordat ze per reis minder betalen. En laat juist de mensen die minder reizen meer betalen. Dat is een eerlijk systeem.”

Drempels OV-chipkaart

Tijdens het onlangs gehouden DOVA-congres, werden de huidige problemen met het betaalsysteem in het OV aan de orde gesteld. Het OV verliest nu nog te vaak reizigers omdat mogelijke passagiers niet begrijpen hoe ze een OV-kaart kunnen krijgen, de aanschaf van een OV-kaart te veel werk vinden of er geen geld op weten te zetten. Bovendien moeten reizigers in de trein altijd minimaal 20 euro op hun kaart hebben staan, zelfs voor korte ritjes. Dit schrikt mensen af.

Volgens Mol lost best pricing deze problemen relatief simpel op, zonder dat OV-sector hiervan heel veel nadelen zal ondervinden. Mol: “We moeten de drempels voor het gebruik van het OV wegnemen. Daar halen we een enorm voordeel uit.” Overigens benadrukt hij dat het belangrijk is om best pricing langzaam in te voeren.

“We moeten vooral niet hetzelfde doen als bij de OV-chipkaart. Laten we best pricing beheerst in een proefgebied invoeren, zodat we voldoende leerervaring opdoen en duidelijke afspraken kunnen maken.Geef de vervoerder in dat proefgebied ruime tariefvrijheid en compenseer hem als er toch nadelige effecten optreden. Op die manier kunnen we uit de klem raken, waar we nu in zitten”

Intelligente systemen

Momenteel ligt de verantwoordelijkheid voor het zoeken naar de beste prijs nog bij de reiziger zelf. Alleen wanneer de reiziger zelf vooraf al een abonnement op zijn kaart zet, kan hij de beste prijs krijgen voor de reis. “Je legt dus de verantwoordelijkheid bij de reiziger, terwijl een systeem op basis van een reisgedrag veel beter de beste keuze kan bedenken”, zo meldt Mol.

Zodra reizigers in Nederland met een bankpas of smartphone kunnen betalen, is het technisch mogelijk om best pricing in Nederland in te voeren. Een dergelijk systeem wordt zelfs al gebruikt in London. Maar het betalen met de smartphone of bankpas moet wel eerst gerealiseerd worden. “Er moet technisch nog wat water door de Maas stromen voordat dit mogelijk is”, aldus Mol. Dan ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Concrete plannen nodig voor realisatie zero emissie busvervoer in 2025

Er zijn goede plannen nodig voor zero emissie in het busvervoer.

Vervoerders, overheden en leveranciers lijken het over één ding eens: het OV is in 2025 grotendeels zero emissie. Maar er bestaat nog flink wat onzekerheid over de manier van opladen, de gewenste actieradius van een elektrische bus en de komst van zelfrijdende voertuigen.

Zero emissie in busvervoer

Een Nederlandse delegatie van ambtenaren, vervoerders en leveranciers vertrok vorige week naar Parijs om op de mobiliteitsbeurs Transports Publics inspiratie op te doen.

Deze delegatie bestond uit afgevaardigden van het ministerie van IenM, de Tweede Kamer, 9292, de MRDH, NS, de Stadsregio Amsterdam, KNV, adviesbureau Twynstra Gudde, netbeheerder Stedin en FMN. Allemaal partijen die interesse hebben in de toekomst van het OV en onder meer op zoek zijn naar de beste manier om te voldoen aan de onlangs gemaakte afspraak om in 2025 alle nieuwe bussen op schone brandstoffen te laten rijden.

RATP

De afgevaardigden bezochten op deze beurs de Parijse vervoerder RATP, Transdev en Keolis. Verder bezochten ze verschillende busbouwers en de ontwikkelaars van zelfrijdende voertuigen. Hier bleek dat steeds meer busbouwers inzetten op elektrisch busvervoer.

Maar over de beste manier van opladen blijft discussie ontstaan. Moeten bussen ‘s nachts geladen worden of is opportunity charging toch slimmer? Wat is de beste manier om de infrastructuur aan te leggen? Of moet er toch meer ingezet worden op waterstofbussen, omdat deze beduidend goedkoper zijn dan elektrische bussen.

De RATP heeft onlangs het besluit genomen om in 2025 circa 80 procent van de gehele busvloot te laten bestaan uit volledig elektrische bussen en het restant uit CNG-bussen. Dit is een interessant voorbeeld voor de Nederlanders, omdat de RATP ongeveer 4500 bussen heeft. In heel Nederland rijden er slechts een paar honderd meer. Daarom hoopten de bezoekers van de beurs iets te kunnen leren van de keuzes die in Parijs worden gemaakt.

Actieradius

Al snel kwam het debat op de benodigde actieradius voor een elektrische bus. Overheden én vervoerders in Nederland worstelen met de vraag of ze voor een bus moeten kiezen die meer dan 200 kilometer kan rijden of dat een bus met minder batterijcapaciteit al voldoende kan zijn. De RATP zet nu sterk in op overnight charging, wat in principe betekent dat een bus de hele dag moet kunnen rijden op een volle tank. Dit vereist dus behoorlijk wat batterijcapaciteit.

Maar de spreker van de RATP, Marie Claude Dupuis, benadrukte tegen de afgevaardigden dat ze steeds een kritische afweging moesten maken over de gewenste batterijcapaciteit. “Veel bussen hoeven geen 200 kilometer per dag af te leggen, dus je moet je afvragen welke actieradius op een lijn nodig is.”

Dit betekent dat de RATP er op bepaalde trajecten slim aan zou kunnen doen om te kiezen voor opportunity charging en de vervoerder gaat dit zelfs binnenkort testen. Maar voorlopig zegt de vervoerder bewust te hebben gekozen voor overnight charging vanwege de aanpassingen die hiervoor nodig zijn aan de infrastructuur.

“Overnight charging past beter in Parijs. Bovendien willen we vooraf de depots veranderen, dus moeten we nu al een plan maken”, aldus Dupuis. “Het is belangrijk om vooraf een pad vast te stellen, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Door nu al technologische keuzes te maken, kunnen we verder komen.”

Busbouwers

Hierna vroeg Tweede Kamerlid Betty de Boer zich af of het verstandig was om nu al als vervoerder een definitieve keuze te maken over de inzet van brandstof en de manier van opladen. “Is het niet slimmer om die keuze over te laten aan de busbouwers”, vroeg De Boer.

Maar dit was voor de RATP geen optie, zo reageerde Dupuis. “De omslag naar zero emissie kost veel werk en tijd. Er moet heel veel aangepast worden. Dat kan je niet op zijn beloop laten.” Overigens houdt de RATP er wel rekening mee dat de technologie nog niet helemaal bewezen is. “We hebben ervoor gekozen om niet de volledige vloot te laten bestaan uit elektrische voertuigen, vanwege het bereik van deze bussen en de betrouwbaarheid. En de hoge kosten hiervoor spelen ook mee.”

Keolis

Keolis, het moederbedrijf van Syntus, durft het nog niet aan om een vergelijkbare definitieve keuze te maken. “In twee tot drie jaar zullen we een enorme groei zien in het elektrische busvervoer”, aldus Xavier Hubert van Keolis. Momenteel is het echter voor de vervoerder nog een kwestie van afwachten tot duidelijk wordt welke vorm van zero emissie-vervoer straks massaal ingezet zal worden. “We zijn daarom nu bezig om álle vormen van zero emissie-vervoer te testen.”

Om die reden overweegt deze vervoerder ook bussen op waterstof. Het is namelijk een optie die geen schadelijke stoffen meer uitstoot en dus volledig zero emissie is en dat terwijl dergelijke bussen beduidend goedkoper zijn dan elektrische bussen. Volgens Keolis is dit dus een goede mogelijkheid om zero emissie-busvervoer te kunnen bieden.

In de toekomst verwacht Hubert dat de kosten van de elektrische bussen zullen dalen. “Als er meer elektrische auto’s komen, dalen de kosten voor de batterij. Dit zal voordelig uitpakken voor elektrische bussen.” Maar Hubert benadrukte dat het van belang is om niet op de ontwikkeling vooruit te lopen. “Dat is juist ook zo moeilijk. Wij moeten het juiste advies geven aan de concessieverleners, zonder zelf te veel risico te lopen.”

Transdev

Vervoerder Transdev, het moederbedrijf van Connexxion en Hermes, sprak de delegatie niet alleen toe over zero emissie, maar ook over andere ontwikkelingen die effect hebben op het OV. De delegatie kreeg bij aankomst op de beurs al de mogelijkheid om een ritje van ongeveer 500 meter te maken met een zelfrijdend voertuig. Ze werden hierna hartelijk verwelkomd door Transdev-topman Jean-Marc Janaillac. Hij sprak zijn waardering uit voor de komst van deze delegatie en bedankte hen voor een goede samenwerking in Nederland.

Transdev heeft al een keuze gemaakt voor elektrisch vervoer en heeft in verschillende landen elektrische bussen rijden. Ook vinden er momenteel pilots met waterstofbussen plaats. De vervoerder deelt kennis en ervaring rondom elektrisch bussen in het zogenaamde E-living lab. Het doel hiervan is om met behulp van het E-living lab de realisatie van zero emissie in het OV verder te versnellen.

Bovendien wil Transdev zero emissie-vervoer breder trekken en elektrische voertuigen behalve in het OV in het taxi- en bij doelgroepenvervoer invoeren. Tijdens het bezoek van de Nederlandse ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Syntus start proef met nieuwe waterstofbus

Syntus gaat een proef nemen met een waterstofbus tussen Arnhem en Apeldoorn.

Vervoerder Syntus gaat vanaf volgende maand één waterstofbus inzetten tussen Arnhem en Apeldoorn. Hiermee willen Syntus en de provincie Gelderland alvast inspelen op de afspraak in de OV-sector om in 2025 alle nieuwe bussen op schone brandstoffen te laten rijden. Het gaat momenteel maar om één bus, maar de vervoerder sluit niet uit om later meer waterstofbussen in te zetten. “Het is zeker niet de intentie om het bij één bus te houden”, aldus Syntus-directeur Cees Anker. 

Waterstofbus als proef ingezet

De bus is gebouwd door de Poolse busbouwer Solbus en verder uitgerust met een waterstofcelsysteem van het Arnhemse bedrijf HyMove. Het voertuig werd vrijdag onder toeziend oog van de provincie gepresenteerd aan Syntus. De provincie heeft hierin ruim 750.000 euro geïnvesteerd. De waterstofbus zal tijdens de zomer worden ingezet op een lijn langs enkele bezienswaardigheden in Apeldoorn. Daarna moet de bus gaan rijden op het traject Apeldoorn-Arnhem.

Zero emissie

Met deze proef wil zowel de provincie Gelderland als vervoerder Syntus ervaring opdoen met de verschillende vormen van zero emissie-busvervoer. In 2025 moeten namelijk alle nieuwe bussen emissievrij zijn. Dit betekent dus niet dat Anker momenteel meer voordelen ziet in de inzet van waterstofbussen dan in elektrische bussen. “Het is allebei zero emissie en je ziet overal dat zero emissie een steeds grotere rol gaat spelen.”

Anker: “De OV-bedrijven en staatssecretaris Dijksma hebben een overeenkomst gesloten om emissievrij busvervoer in te zetten in Nederland en als modern mobiliteitsbedrijf moeten we toch die kant uit. We testen nu alle technieken en uiteindelijk zullen wij dan een richting kiezen. Dit kan volledig elektrisch of waterstof zijn, maar ook een combinatie van de twee.”

Proef

Momenteel gaat het om een proef, maar Anker hoop uiteindelijk de proef te kunnen verlengen en uit te breiden. “Als de proef slaagt – en natuurlijk zullen er altijd een paar kinderziektes zijn – is het niet de intentie om het bij één bus te houden. Eén bus moet vijf bussen worden en vijf moet twintig worden.”

“We gaan nu uitkristalliseren wat de beste techniek is”, zo vult Peter van den Boogaard aan. Hij is bij de provincie Gelderland verantwoordelijk voor het OV. “Iedereen heeft daar nu nog zijn eigen ideeën over. We moeten dit dus in goede samenwerking doen met de vervoerders. Deze omslag is heel veel werk en daar moet je je op voorbereiden.”

Waterstof in Arnhem

Deze waterstofbus voldoet aan de eis om zonder schadelijke uitstoot te kunnen rijden, omdat een bus op waterstof alleen water uitstoot. En dat is niet het enige voordeel, zo meldt HyMove. “Deze bus is uitgerust met elektrische wielnaafmotoren. Het enige wat in deze bus draait, zijn de vier wielen”, aldus Jan van Beckhoven, tijdens een ritje in de bus. “Dat maakt dat deze bus erg energiezuinig is en weinig onderhoud behoeft. Ook is hij praktisch geluidloos. Dat wordt wennen voor reizigers en andere weggebruikers.”

In Arnhem is in de afgelopen jaren al meer ervaring opgedaan met waterstofvoertuigen, dus ook met de waterstofbus. Tussen 2009 en 2013 reed hier een HyMove-bus op een vergelijkbare technologie en er werd destijds een openbaar waterstoftankstation geopend in Arnhem. “Veel automobielfabrikanten produceren al waterstofauto’s in kleine series, maar wij denken dat met name de toepassing van waterstof in het openbaar vervoer als waterstofbus de acceptatie van waterstof zal versnellen”, vertelde Theo Hendriks, de directeur van HyMove.

Zero emissie

De provincie Gelderland benadrukte tijdens de presentatie hoe belangrijk het is om op tijd te beginnen met het testen van nieuwe technieken. “Zero emissie vervoer introduceren is niet zomaar een klusje”, zo zei gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. “We moeten af en toe een proef doen.”

Het introduceren van waterstofbus in het OV is daarnaast goed voor Gelderland zelf, omdat er verschillende andere bedrijven in Arnhem zich bezighouden met waterstoftechnologie. “Als HyMove erin slaagt het concept op grote schaal in de markt te zetten, versterkt dat de Gelderse positie in de energie- en milieutechnologie”, aldus Van Dijk. “Dat heeft dan ook zijn uitwerking op de werkgelegenheid in de regio.”

Tanken

Het tankstation voor deze bus bevindt zich in Arnhem. Om te voorkomen dat de bus de eerste paar maanden – wanneer het voertuig alleen nog door Apeldoorn rijdt – steeds naar Arnhem moet rijden om te tanken, is een tijdelijke oplossing verzonnen. Maar bijtanken is gedurende ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Overheidsbudget spoor moet omhoog om groei op te vangen

Het spoor moet een veel groter overheidsbudget tegemoet zien.

De aangekondigde buitendienststellingen van baanvakken wegens onderhoudswerk verschillen feitelijk niet van de huidige situatie, waarin reizigers en verladers ook worden geconfronteerd met de ene stremming na de andere.

Overheidsbudget spoor veel te laag

Het spoor is niet meegegroeid met het toegenomen vervoer, het overheidsbudget is al jaren te laag en moet worden bijgeplust, in plaats van wezenlijke verbeteringen beperkt men zich tot lapmiddelen en het zou een goed idee zijn om immigranten op te leiden tot vakman bij het spoor. Dat schrijft Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV in zijn column.

Uitval treinverkeer

Eigenlijk legt de staatssecretaris zich neer bij de huidige gang van zaken. Want ook heden ten dage zijn allerlei spoortrajecten keer op keer voor reizigers gestremd. In die zin is die brief van vorige week dus niets nieuws onder de zon. Ik loop even een paar gevallen van ernstige, onder auspiciën van spoorbeheerder ProRail veroorzaakte, hinder voor reizigers en verladers met u langs.

De Moerdijkbrug werd wegens dringende noodreparaties een werkweek buiten gebruik gesteld. Maar denk nu niet, dat die brug sindsdien volledig gebruiksgeschikt is. Er gelden nog steeds aanzienlijke snelheidsbeperkingen, voor zowel goederen- als reizigerstreinen. Het gevolg daarvan is, dat door het tijdverlies passagiers een groter risico lopen, aansluitingen te missen.

Buitendienststelling

Of kijk naar Utrecht. Een fonkelnieuw wissel – een cruciaal, zogeheten ‘kroonwissel’ – vertoonde binnen de kortste keren ernstige kuren. De aannemer bleek niet over het juiste vervangende onderdeel te beschikken. Massale uitval van treinen was gedurende een dik etmaal het gevolg.

Of de afgelopen dagen, sinds vrijdag was Schiphol slecht bereikbaar, met gevolgen tussen Leiden – Amsterdam, Hilversum en Utrecht, en sinds zaterdagavond was de treindienst tussen Leiden en Schiphol/Haarlem zelfs geheel stilgelegd wegens dringende noodreparaties aan het spoor.

En naast deze missers met grote impact, zijn er iedere dag allerlei andere werkzaamheden en storingen aan seinen, wissels en bovenleidingen. Dus wat staat er, bezien vanuit reizigersoogpunt, eigenlijk voor nieuws in die Kamerbrief?

Met alleen maar constateren dat het vandaag de dag slecht is gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse railinfrastructuur, en dat het zeer afkeurenswaardig is dat de staatssecretaris het reizigersbelang nóg verder laat versloffen door zich neer te leggen bij overdagse onderhoudswerkzaamheden, help ik het spoor en de mobiliteit en economie van ons land niet vooruit. Daarom maar eens kijken naar enkele achtergronden.

Spoornetwerk

Allereerst: velen zeggen met trotse stem, dat ons spoorwegnet zo’n beetje het drukst bereden is van heel Europa. Het aantal treinen dat per dag een gemiddelde meter spoorrails passeert is enorm. En ze zijn er nog trots op ook, want o, wat is dat efficiënt. Maar eigenlijk is dat iets om je heel diep voor te schamen. Immers, de groei van de spoorweginfrastructuur is ons land is ver achtergebleven bij de groei van het aantal dagelijkse treinkilometers.

Ons spoorwegnet barst totaal uit zijn voegen. En in plaats van dáár wat aan te doen, zoals het veel meer aanleggen van viersporigheid en stations zoals Utrecht Centraal aanzienlijk uitbreiden, worden we geconfronteerd met poppenkast als “Doorstroom Station Utrecht”: onder het mom van een robuuster systeem worden heel veel wissels gewoon wegbezuinigd en blijft van de broodnodige flexibiliteit weinig meer over. En van de belofte “minder wissels in ruil voor het niet meer plaatshebben van storingen” is, ik stipte dat hierboven al aan, niets terechtgekomen.

Spooronderhoud

Maar die enorme drukte op het spoor heeft wel tot gevolg, dat er weinig mogelijkheden zijn om onderhoud zonder reizigershinder te verrichten. Zelfs als je van een dubbelsporig baanvak één spoor buiten dienst neemt voor onderhoud, is de capaciteit op het andere spoor te gering om het treinverkeer ongestoord doorgang te laten vinden. Al gauw zie je bij reparaties hele treinseries sneuvelen.

Trouwens, dan heb ik het nog niet eens over de doorgeschoten veiligheidsregels, die het nu verbieden om aan een spoor te werken terwijl op het nevenspoor treinen kunnen rijden. Ik riep ProRail-directeur Eringa al op, zich te weer te stellen tegen dit soort veiligheidsonzin: op de weg mogen mensen ook aan het werk zijn, terwijl het autoverkeer op de naburige rijstroken gewoon voorbij raast. Maar ook in allerlei procedures voor het veilig uit dienst nemen van een spoor valt qua tijdverlies nog een hoop winst te behalen.

Werkzaamheden

Ook met de stelling dat aannemers over onvoldoende personeel beschikken om het onderhoud ’s nachts te verrichten, ben ik het niet eens. Vanuit politiek-instabiele regio’s komen heel veel mensen naar ons land. Het wil er bij mij niet in, dat daar geen mensen tussen zitten die geschikt zijn om opgeleid te worden voor werk aan het spooronderhoud.

Twee vliegen in één klap: de betrokkenen een uitzicht op een mooi bestaan in ons land, en het tekort aan vaklieden opgelost. Bijkomend voordeel: dit zou heel zichtbaar maken, hoe het spoor midden in de samenleving staat. Kortom: ProRail moet hard aan de slag om, samen met anderen, te komen tot betere manieren om zoveel mogelijk onderhoud te plegen zonder dat de reizigers en verladers daarvan hinder ondervinden. Voor Beter OV denkt graag mee, en ik daag Pier Eringa uit, de handschoen op te pakken.

Gebrek aan geld

Wat is nu de achterliggende oorzaak van al deze ellende? Voor het overgrote deel een gebrek aan geld. Of beter gezegd: een onvoldoende bereidheid van ons kabinet om voldoende geld uit te trekken uit het overheidsbudget voor de instandhouding van ons spoorwegnet. Doorstroom Station Utrecht is goedkoper dan een serieus station met wél voldoende wissels en perrons. En ja, nachtelijk onderhoud is duurder dan overdag. Dat geld mogen wij daar als samenleving best voor over hebben.

Maar toenmalig staatssecretaris Mansveld en haar ambtenaren vergaten zelfs het overheidsbudget in de meerjarenbegroting te indexeren. De inflatie niet verdisconteerd, en vervolgens heet het dat ProRail een financieel tekort tegemoet gaat. Je moet maar durven. We hebben te kampen met een kabinet dat graag voor een dubbeltje op de eerste rang zit, en een aantal ProRail-directeuren die zich daartegen onvoldoende hebben verzet.

Sluiten baanvakken

En ja, dan durft de staatssecretaris het wel aan, om in een brief te schrijven dat er in de nabije toekomst ook overdag onderhoud aan het spoor zal worden gepleegd, met buiten dienst stellen van baanvakken tot gevolg. Amper een haan die ernaar kraait. En daarbij verwijst ze naar een flauwekulonderzoek van zo’n adviesbureau, dat met droge ogen het overdag sluiten van baanvakken als serieuze optie durft op te schijven. En iedereen staat erbij en kijkt ernaar.

Het kabinet trekt een grote broek aan, als het gaat over de prestaties van ProRail. Stoere voorstellen worden gelanceerd, zoals het onzinnige plan om ProRail maar rechtstreeks bij een ministerie onder te brengen. Allemaal holle frasen, leuk qua bühne en politieke stokpaardjes. Laat ProRail liever doorgaan met het hoognodig oplossen van een aantal problemen.

Verbeteringen spoor

Overigens is de tijd die President-Directeur Pier Eringa mag worden gegund om tot échte verbeteringen te komen niet oneindig. Daarbij zie ik binnen ProRail ook een grote rol ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Rikus Spithorst, voorzitter van Maatschappij voor Beter OV.


Geweldplegers in trein vaak bekenden van politie

De politie kent een groot deel van de geweldplegers op het spoor.

Een groot deel van de geweldplegers op het spoor is vanwege eerdere overtredingen al bekend bij de politie. Bovendien hebben de daders vaak een problematische thuissituatie, psychische problemen of zijn ze verslaafd aan drugs of alcohol.

Geweldplegers spoor vaak bekenden van politie

Dit blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Veiligheid en Justitie op verzoek van de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren.

Geweldplegers blijken gemiddeld al 16 keer geregistreerd te staan bij de politie voor eerder gepleegde feiten. Tevens is een derde van alle daders verslaafd aan drugs of alcohol en blijkt bijna de helft te kampen met psychische problemen. Ook is 17 procent van alle daders aan te merken als ‘verward persoon’. Het onderzoek ‘Daders op het Spoor’ is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoek

De meeste incidenten werden veroorzaakt door zwartrijders. In totaal ging het bij 7 op de 10 incidenten om personen zonder vervoersbewijs. Ten tweede kunnen reizigers agressief worden wanneer overtreders worden aangesproken op onacceptabel gedrag, zoals het veroorzaken van overlast of het overtreden van de  huisregels. In 3 procent van de gevallen worden mensen agressief vanwege het gebruik van verslavende middelen.

De analyse had tot doel om erachter te komen welke personen agressief en gewelddadig reageren richting medewerkers in het OV. De resultaten moeten gebruikt worden om de veiligheidsaanpak te verstevigen om agressie in het openbaar vervoer verder tegen te gaan. NS werkt daarvoor samen met de vakbonden, de politie en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.

Verwarde personen

In deze analyse hebben de onderzoekers zich gericht op agressie in de trein. Daarvoor zijn NS-gegevens uit 2014 geanalyseerd en hebben ze bij de politie en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aangiftes en boetes uit dat jaar tegen het licht gehouden. Op basis daarvan konden de onderzoekers conclusies trekken over de kenmerken van agressie-incidenten tegen NS-personeel en welke typen daders hierbij betrokken zijn.

De NS vroeg de Tweede Kamer onlangs nog om te investeren in een landelijke aanpak van verwarde personen. Bij een kwart van alle geweldsincidenten bij NS is namelijk een verwarde geweldspleger betrokken. Het kabinet heeft toegezegd om vanaf 2017 miljoen structureel 30 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de landelijke aanpak van verwarde personen. Ook wordt ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Treinpersoneel van Arriva bereid te staken voor betere cao

Het treinpersoneel van Arriva is bereid te gaan staken nadat ze het eindbod voor een nieuwe cao hebben afgewezen.

Treinpersoneel van Arriva heeft dinsdagavond het eindbod voor de nieuwe cao van de regionale spoorvervoerders Arriva en Syntus massaal afgewezen. Dit deden zij tijdens de ledenraadplegingen van vakbond VVMC, de vakbond voor rijdend personeel, in Groningen en Leeuwarden. Het treinpersoneel van Arriva dreigt het werk neer te leggen om een betere cao af te dwingen. 

Treinpersoneel Arriva stakingsbereid

De VVMC had al verwacht dat de leden het eindbod zouden afwijzen. “De geluiden vandaag waren duidelijk: wat er nu ligt is zwaar onvoldoende en er moet verder geknokt worden voor betere arbeidsvoorwaarden”, aldus vakbondsbestuurder Wim Eilert. Overigens wil de vakbond pas een besluit nemen over mogelijke werkonderbrekingen, nadat ook in andere regio’s ledenraadplegingen zijn gehouden.

Ultimatieve brief

Omdat de werkgevers eerder niet in leken te gaan op de verbeteringen die de vakbonden eisten, stuurden de bonden samen een ultimatieve brief aan Arriva. Daarmee wilden ze verder onderhandelen. In deze brief waren enkele vereisen opgenomen waaraan de nieuwe cao zou moeten voldoen, maar volgens de vakbond is hier in het definitieve bod nauwelijks rekening mee gehouden. Volgens de VVMC vroegen veel leden zich af wat er van die brief is overgebleven in dit bod.

De vakbond vindt bovendien dat er voor de cao Multimodaal veel te veel is gekeken naar de cao OV. Eilert: “Twee weken geleden was er al woede over het feit dat men weer de oren liet hangen naar het resultaat aan de OV tafel. Nu moeten we constateren dat het resultaat voor deze cao nog slechter is dan dat van de OV tafel.”

Cao NS-personeel

De VVMC wil dat de regionale spoorvervoerders een serieuze stap zetten richting de cao die geldt voor machinisten en conducteurs bij NS. Zij krijgen namelijk 250 tot 300 euro meer. Het cao-bod dat nu op tafel ligt, lijkt echter meer op de bus-cao.

De vakbondsbestuurder zegt dat al meerdere medewerkers bij Arriva-directeur Anne Hettinga hebben aangegeven dat ze ontevreden zijn over dit bod en waarschuwt dat een goede cao in het regionale spoorvervoer van belang is. “Onvrede onder het personeel is aan het groeien. Niet v...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


OV-sector kan grootste winst behalen met lightrail

Lightrail zou veel meer aandacht moeten krijgen in de OV-sector.

De OV-sector zou vaker moeten overwegen om lightrail-projecten te ontwikkelen, omdat hiermee de meeste winst behaald kan worden. Deze projecten kunnen er namelijk voor zorgen dat de interactie tussen het stedelijk spoornet en het hoofdspoor verbetert.

Lightrail erg belangrijk voor OV-sector

“Als er iets gebeurt op het hoofdspoor, heeft dit gevolgen voor het stedelijk vervoer en andersom”, aldus assistent professor openbaar vervoer Niels van Oort aan de Technische Universiteit Delft en adviseur bij Goudappel Coffeng. “Daar staan we nu nog te weinig bij stil.”

Van Oort sprak vorige week over dit onderwerp tijdens de Spoorcolleges van Railforum. Hij meent dat interactie tussen het stedelijk spoornet en het hoofdspoor erg belangrijk is en lightrail is volgens hem heel geschikt om die interactie te bevorderen. Lightrail betreft projecten waarbij een combinatie gemaakt kan worden van trein, tram en metro of slechts twee van die vormen.

Deze vormen kunnen gemakkelijker mengen met ander verkeer. Een voorbeeld hiervan is RandstadRail tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Het succes hiervan werd de afgelopen tijd steeds duidelijker; het aantal reizigers groeit nog harder dan al verwacht werd. “In lightrail zit de grootste winst”, aldus Van Oort.

Voorspellingen

Van Oort maakt onder meer voorspellingen hoe de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde trajecten kunnen helpen om het OV te verbeteren en meer reizigers te trekken. Een voorbeeld dat hij aandraagt om de samenhang tussen stedelijk – en hoofdspoor te illustreren is de intercitystatus van station Schiedam Centrum.

“Deze intercitystatus veroorzaakt een verschuiving in metrogebruik vanuit de richting Spijkenisse. Men zal dan minder reizen naar Rotterdam Centraal als men op de trein verder wil, waardoor een betere verdeling van reizigers over het metronetwerk ontstaat.”

Hij benadrukt dat vervoerders bij elk project realistisch moeten kijken naar de voor- en nadelen van lightrail. Er zijn veel voordelen te behalen met lightrail, zoals een de koppeling tussen stad en regio, maar er zijn ook nadelen. “Veiligheidseisen zijn hoog, waardoor systemen erg duur kunnen worden. Bovendien zijn lightrail-systemen soms onnodig complex en duur.”

Winst

Ondanks die nadelen, zegt Van Oort het zonde te vinden dat er zo veel verschillende lightrail-projecten uit de jaren ’90 uiteindelijk niet door zijn gegaan. Uit onderzoek van de Jonge Veranderaars, het jongereninitiatief van Railforum, enkele jaren geleden bleek dat de behoefte aan lightrail-projecten groot was en dat hiermee veel winst te behalen zou zijn. Daarbij ging het mede om een project in Groningen, de RijnGouwelijn en verrailing van de Zuidtangent.

Alleen het meest belangrijke project, de Uithoflijn, is werkelijk verder gekomen dan de ontwerptafel. “Dat is niet per se slecht, maar het is wel een teken dat er wat aan de hand is”, aldus Van Oort. Overigens erkent hij dat de Uithoflijn niet valt onder de traditionele betekenis van lightrail en ook gezien kan worden als hoogwaardige tramverbinding. “Maar lightrail is een containerbegrip”, zo legt de onderzoeker uit.

Spoor

Volgens Van Oort benadrukt de OV-sector de voordelen van goede verbindingen met het openbaar vervoer te weinig. “Een lightrailvoertuig kan bijvoorbeeld in het centrum van de stad als metro opereren en daarbuiten als tram of trein, wat de investeringen sterk reduceert.

De OV-sector moet meer voor zichzelf opkomen en niet alleen discussiëren of we bussen, trams of treinen inzetten. De basisgedachte moet zijn: OV of iets anders. De specifieke OV invulling volgt daarna op basis van de context en kracht van de verschillende OV-vormen.”

Hij denkt dat vervoerders meer moeten inspelen op wat hij de vijf E’s (Effective mobility, Efficient cities, Economy, Environment en Equity) noemt. Vervoerders en OV-autoriteiten moeten kijken naar de meest effectieve mobiliteit op een traject. Daarvoor moeten ze altijd goed kijken naar de vervoerwaarde, de goede balans tussen kosten en baten en de kwaliteit van de exploitatie. “De reistijd, kwaliteit en comfort van de verbinding kan verbeteren.”

Bovendien zijn er ook voor de omwonenden en de gemeente vaak duidelijke resultaten te behalen. Door een goede OV-verbinding aan te leggen, krijgt een bewoner van de stad betere voorzieningen, de economie baat hierbij omdat de waarde van het vastgoed stijgt, het milieu verbetert omdat reizen over het spoor over het algemeen milieuvriendelijker is dan over de weg en het OV in vele gevallen gelijkheid tussen alle mensen stimuleert.

Buitenland

De voordelen van lightrail lijken in het buitenland veel evidenter aanwezig, wat de vraag oproept waarom lightrail zo veel succesvoller is in het buitenland. “Ik heb daar geen eenduidig antwoord op”, geeft Van Oort toe. Wel is hij bereid enkele eigen inzichten te delen. “Wat we in het buitenland hebben gezien is dat boegbeelden bij de projecten betrokken waren. In Frankrijk zagen we dat een burgemeester zelf degene was die aan het project trok.

Tevens is de financiering voor dit soort projecten vaak anders dan hier in Nederland, waar het altijd lastig is om voldoende financiering bijeen te krijgen voor een railproject. Van Oort: “Het is altijd moeilijk om het geld te krijgen en goede projecten met goede on...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Rover pleit voor omvorming OV in krimpgebieden

De reizigersorganisatie Rover wil het OV in de krimpgebieden laten omvormen.

Om goed OV te kunnen blijven bieden in krimpgebieden, zou de overheid de grenzen weg moeten nemen tussen de verschillende regelingen voor onder meer OV, wmo-vervoer en leerlingenvervoer.

Rover wil OV omvormen

Door deze ‘ontschotting’ kunnen het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer geïntegreerd worden, wat helpt om het vervoer in een krimpgebied efficiënter in te richten. Dit blijkt uit het rapport ‘Als de gewone bus verdwijnt’, van de werkgroep Krimp van Rover.

Rover heeft dit onderzoek laten uitvoeren nadat twee jaar geleden tijdens een symposium de vraag werd gesteld hoe het vervoer in kleine steden, oudere stadswijken en landelijk gebied in stand gehouden kan worden nu overheden hier minder subsidie geven aan het OV. Deze trend is in krimpgebieden al enkele jaren te zien. Vervoersautoriteiten en vervoerders zoeken beide naar goede andere manieren om deze gebieden alsnog bereikbaar te houden, maar worstelen met het gebrek aan reizigers en geld.

Integratie

De onderzoekers concluderen dat integratie tussen OV en doelgroepenvervoer een goede oplossing is. Daarvoor is echter wel ‘ontschotting’ nodig. Dit houdt in dat de overheid de grenzen weg moet nemen tussen de verschillende regelingen die nu bestaan voor onder meer wmo, ZVW, leerlingenvervoer en buurtbusregelingen.

De onderzoekers spreken in dit rapport de hoop uit dat de overheid bijvoorbeeld besluit om alle op personenvervoer betrekking hebbende wetsartikelen door één ministerie, bijvoorbeeld door IenM, te laten analyseren, harmoniseren en integreren.

Rover veroordeelt de huidige beperkingen die er op dit gebied bestaan voor de vervoerders. “Gecombineerd OV en doelgroepenvervoer kan leiden tot efficiëntie en kostenbesparing. Maar geen van de lokale of regionale autoriteiten lijkt te weten hoe te beginnen”, zo is te lezen in het rapport.

De onderzoekers erkennen dat hiervoor waarschijnlijk aanvullende opleidingen en cursussen nodig zijn en dat bepaalde busjes moeten worden aangepast, maar ze denken dat een integratie wel degelijk mogelijk is en efficiënt is.

Regionaal vervoer

Bovendien roepen de onderzoekers overheden op om over de grenzen van het eigen gebied te gaan kijken om goed openbaar vervoer in stand te houden. Gemeenten willen nu nog te vaak het doelgroepenvervoer alleen in de eigen regio regelen en kijken daarbij niet naar het vervoer in de onliggende gemeentes. Dit werkt integratie tussen de verschillende vervoersvormen echter niet in de hand.

In het rapport stellen de onderzoekers dat het meer voor de hand ligt om te kijken of voor de verschillende busjes in een regio dezelfde ondernemers kunnen worden ingeschakeld. Daarbij kan meteen in overweging genomen worden of het doelgroepenvervoer kan dienen als OV. Omgekeerd kan een buurtbus prima fungeren als vervoersmiddel voor doelgroepenvervoer. Daarvoor is het overigens wel belangrijk dat de huidige wettelijke bezwaren voor het inzetten van vrijwilligers worden opgelost.

Rendabel OV

Hoewel integratie het vervoer in een krimpgebied efficiënter en goedkoper kan maken, stellen de onderzoekers ook dat het soms niet mogelijk is om geld te besparen in het OV.

Vanwege de verminderde subsidies in krimpgebieden worden niet-rendabele bus- of treinverbindingen tegenwoordig opgeheven, maar dit vinden de onderzoekers niet acceptabel wanneer die rendabele lijnen essentieel zijn voor de bereikbaarheid in een gebied. In een dergelijk geval moet de overheid zelfs onrendabele lijnen financieel ondersteunen.

Daar komt nog bij dat de onderzoekers vinden dat provincies met regelmaat onterecht te veel verantwoordelijk voor dunne lijnen bij lagere overheden neerleggen, wat goed ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nlReacties

Nieuws — Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SmartPhone / Tablet Menu