[:en]

BMI

With the Body Mass Index you know very quick if you have an overweight or not. The BMI divides the body weight in kilograms by the square of the length in meters.

Your Weight:
Your Height:
[:nl]

BMI

De Body Mass Index (BMI) is een van de manieren om snel te kijken of je lijdt aan overgewicht. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door de lengte in het kwadraat in meters.

Je gewicht (in kg):
Je lengte (in cm):

Je BMI:
Dit betekent:
[:]